woman‎Aleijt Aert Wouter Houtappels‏‎
Overleden ‎voor 1519
[bron]
In akte 173 van 11 november 1512 leeft zij nog.
Akte 168 van 11 april 1518 verwijst naar Aleijt in de verleden tijd.

Gehuwd met:

manWillem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1520
[bron]
Genoemd in akte 168 van 11 april 1518.
Genoemd als wijlen in akte 054 van 21 februari 1522

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
216
Verschenen zijn hier Heijlwich weduwe van Aert Houtappels met haar voogd, verder Wouter en Gerart wettige kinderen van Aert Wouter Houtappels ook met hun zuster Lisbeth met haar voogd, voor henzelf handelend en voor hun minderjarige broer Jan. Hierbij is ook aanwezig Thijs van Beeck als uitvoerder en gemachtigde in het testament van genoemde Aert en ze verkopen nu aan ...
... Ook is nog verschenen Willem Dirck van Dormalen als man van Aleijt en doet ook afstand ten behoeve van genoemde Dirck. Ze beloven verder dat als hun broer Jan meerderjarig is geworden, dat ze hem ook afstand van dit bezit zullen laten doen.
Datum 24 november 1470
.
344
... verpacht (waarschijnlijk is hier bedoeld verkoopt tegen een pacht, JT) aan Willem zoon wijlen Dirck van Dormalen, een huis, tuin etc, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ...
Datum 23 februari 1470

ZIE 063 HYPOTHESE VAN JT:
"is Willem Dirck van de Staecken en Willem Dirck van Dormalen de zelfde persoon ?"
NEE "van Willems" refereert naar "Willem Dirck van Dormalen". Zie eventueel ook akte 060 (in notitie bij vader van echtgenote Aleijt)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1472.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1472
061
Komen is Heijlwig weduwe van Aert Wouter Houtappels met haar voogd, verder Gerard en Elisabeth met hun voogd en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Aert, verder Willem Dircks van Dormalen als man van Aleijt, dochter ook van Aert, voor henzelfhandelend en voor Jan en Wouter, wettige kinderen van Aert, zijnde hun broers c.q. zwagers van Willem en verkopen aan ...
Actum als boven (Datum 6 juli 1472)
.
063
... schepenbrief ... met de volgende inhoud :
"Wijl, Andries van de Laeck, Joerden Cleijnael, Rutger Janssen, Willem Willem Vos, Henrick Thomaes van de Snepschuet, Henrick de Crom en Dirck van de Hagelaer, schepenen van Oirschot verklaren hierbij dat voor ons is verschenen Willem Dircks van de Staecken (= Stayakker of Stadakker, JT)) en Aert Wouter Houtappels en pachten (kopen tegen een pacht, JT) van Jan Willem Vos een stuk beemd groot ca. 2 en een halve bunder, gelegen in het Besterbroek achter de Broekbeemd, ... Opgemaakt 31 mei 1468"
Hierbij is ook verschenen Heijlwig weduwe van Wouter Houtappels (is onjuist ze is weduwe van Aert Wouter Houtappels) met haar kinderen die ze bij haar man heeft verwekt met Willem Dirck van Dormalen zijnde haar zwager (is haar schoonzoon, dus is Willem Dirck van de Staecken en Willem Dirck van Dormalen de zelfde persoon ?, JT) die voor henzelf handelen voor Jan en Wouter als kinderen van Aert (Houtappels, JT) en beloven aan ....
Actum als boven (Datum 6 juli 1472)

VADER MOEDER (Berthen) ZUS (Godstuwen x Dirck Henricks van de Schoot)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
212
Komen zijn Willem Dircks van Dormalen, Dirck Henricks van de Schoot als man van Godstuwen dochter van wijlen Dirck van Dormalen en hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze eerder samen hebben geerfd van hun vader Willem en hun moeder Berthen. (vader Willem hier als zodanig vermeld is waarschijnlijk Dirck, JT) ...
Datum als boven (?)
.
213
Komen is genoemde Willem (van Dormalen, JT) en belooft aan Dirck Henricks van de Schoot die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar een bedrag van 7 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers en onderwijl steeds met Maria Lichtmisdag een rente van 3 lopen rogge, waarvan de eerste termijn zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1474.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1474
Verschenen is Willem zoon wijlen Dirck van Dormalen en verkoopt aan Wouter zoon wijlen Gerit Wouters een pacht van 5 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot...
Datum 8 juli 1474


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
060
Komen is Willen zoon wijlen Dirck van Dormalen (akte is niet afgemaakt, JT)
.
069
Komen is Dirck van Aerle en verpacht aan Willem Dircks van Dormalen 2 stukken land ingaande per a.s. oogsttijd en wel voor 4 jaar lang. ...
Actum als boven.(Datum 12 mei 1477)
.
083
Komen is Willem zoon wijlen Dirck van Dormalen en verkoopt aan Ansem zoon wijlen Jan Loijen een pacht ...
Datum 7 juni 1477.

OUDERS ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
248
Komen is Heijlwig weduwe van Aert Wouter Houtappels met haar voogd, verder Wouter en Gerard, wettige kinderen van genoemde Aert, nog Elisabeth dochter van Aert Houtappels met haar voogd, Willem Dircks van Dormalen als man van Aleijt dochter van genoemde Aert Houtappels, die voor henzelf handelen en voor hun broer Jan, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Aert en Heijlwig en verkopen aan ...
... Dat perceel hadden ze na de dood van hun vader geerfd en hun vader was het toebedeeld in de deling met Jan Willem Vos volgens de schepenbrief van Oirschot....
Datum 30 oktober 1475

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
230
Willem Dirks van Dormalen belooft aan Peter natuurlijke zoon van Peter Leijten ....
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
139
... ) en verhuren nu aan Willem Dircks van Dormalen die een huis, tuin etc., gelegen onder Best, ...
... De verhuur is voor 8 jaar en kan halverweg worden beeindigd als men vooraf binnen de 4 Kerstdagen opzegt...
Actum als boven. (Datum 3 mei 1484)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
349
Aert Aerts van Lievendael verklaart dat Willem Dircks van Dormalen een pacht van een half mud rogge mag aflossen, ...
Datum 6 april 1489

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
078
Willem Dircks van Dormalen heeft beloofd ...
Actum als boven. (Datum 7 maart 1490)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1493.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1493
156
Willem Dircks van Dormalen verkoopt aan Bertelmeeus Meeus Crommen die een huis, tuin, grond etc., groot ca. een lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, ...
Datum St. Jansdag, 24 juni 1493

ERFDELING OUDERS ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
Jan Aernden Baks, voor hemzelf handelend en als voogd over Ruelen zoon wijlen Gerart Arnden baks, nog minderjarig zijnde, die hij later alsnog zal laten beloven afstand te doen, verder Willem Dirck van Dormalen als man van Aleijt, Jan Rutten Timmermans als man van Lisbeth, gezusters en dochters van genoemde Aernden Baks, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van Aernden Baks en diens vrouw Heijlwich na hun dood hebben geerfd.....
Datum 18 februari 1494

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
069
Jan Aert Backs verkoopt met een deelbrief ervan, opgemaakt tussen deze Jan en Willem, aan deze Willem Dircks van Dormalen een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, ...
(geen datum en getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
208
Aert Willems (van Dormalen, JT) heeft aan zijn vader Willem Dircks van Dormalen beloofd dat hij het gelduit de vorige akte zo zal betalen dat die daarvoor gevrijwaard is.
Actum als boven. (Datum 22 oktober 1499)

DUS ZOWEL WILLEM ALS ALEIJT LEVEN NOG:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
173
Eerder was Aert Willems van Dormalen toen hij nog leefde met twee vrouwen getrouwd geweest. De eerste was Katalijn dochter van Dirck Corten waarbij hij een zoon Jan heeft verkregen en de andere echtgenote was Katalijn dochter van Henrick van Ostadenwaarbij hij 3 kinderen heeft verkregen. Omdat Aert nu is komen te overlijden, voordat zijn vader en moeder zijn gestorven, en Katelijn als weduwe bevreesd is dat haar kinderen niet zouden meeparten in het bezit dat haar man Aert na de dood van zijn ouders zou hebben verkregen, is voor ons schepenen nu verschenen Willem Dircks van Dormalen en stelt de genoemde 3 kinderen nu in de plaats van hun vader Aert, zijnde zijn zoon. Hij wil dat die 3 kinderen mee zullen delen in al het bezit dat Willem en diens vrouw Aleijt na zullen laten, op de wijze alsof hij Aert nog in leven zou zijn geweest.
Datum 11 november 1512

BROER JACOB + echtgenote???
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1513.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1513
009
Willem Dircks van Dormalen voor hemzelf handelend en voor zijn zusters en broers en verder voor al zijn mede-erfgenamen, doet afstand van zijn aansparken en rechten ten behoeve van Simon Matheeus Schenkels, Jan Peter Corstens en diens broer Corsten,verder ten behoeve van Goijaert Jacops als man van Henrick dochter van Henrick van de Hagelaer, Dirck Willem Vos en Dirck Willems van de Hagelaer. (Dirck Dircks van de Hagelaer = doorgetreept, JT). Dat betreft al het geerfde bezit dat hij heeft geerfd van Jacop van Dormalen en van Lisbeth natuurlijke dochter van meester Lodewijk Boots, zowel het roerend als onroerend bezit, waar zich dat ook bevindt en waarin hij en de zijnen rechten heeft.
Datum de dag na St. Antoniusdag 1513,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
168
Willem Dircks van Dormalen, daarvoor gemachtigd middels het testament van zijn vrouw Aleijt, zodat hij de vrije beschikking heeft over alle roerend en onroerend bezit dat door haar werd nagelaten na haar dood, had eerder beloofd aan Jutken als minderjarig kind van wijlen genoemde Willem van Dormalen (Er staat wijlen genoemde Willem, maar Willem is nog in leven, zoals hiervoor blijkt, JT), welk kind was verwekt bij Daniel Willem Smetsers haar wettige man, dat zij als erfgename in de plaats komt van haar moeder in alle bezit dat Willem van Dormalen na zal laten alsof Bertha als moeder van Jutken geerfd zou hebben als ze nog in leven was en zoals de andere wettige kinderen van genoemde Willem van Dormalen zullen meeparten. ...
... dat Willem van Dormalen aan Daniel Willem Smetsers en diens vrouw Bertha, zijnde dochter van Willem van Dormalen had gegeven, ...
... Als voogd van Jutken zal optreden Dirck Willems van Dormalen, zijnde de oom van Jutken ...
Datum 11 april 1518

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
054
Dirck zoon wijlen Willem van Dormalen verkoopt aan Goijaert Jacop Willems die een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest aan de Oude Beemd daar,...
Datum 21 februari 1522

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1532.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1532
302
Wij, schepenen etc. verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief hebben gelezen die nog volledig intact was en de inhoudt is als volgt.
"Wij Andries van de Laeck, Rutger Janszoon, Henrick van de Ven, Henrick die Cromme
Willem van Dormalen, Aert Thomas van de Ven en Joerden van den Vloet, schepenen te Oirschot verklaren dat voor ons is verschenen ... Datum 30 maart 1480."
Actum als boven (Datum 17 oktober 1532)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1533.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1533
002
... , b.p. de erfgenamen van Willem van Dormalen. ...
Datum 10 januari 1533

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
265
Dirck zoon wijlen Willems van Dormalen, verwekt door deze Willem bij diens vrouw Aleijt dochter van Aert Backs, door deze Aert verwekt bij wijlen diens vrouw Heijlwich van Esbeeck, voor hemzelf optredend en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt, verder Peter Meeus Crommen als man van Dircken dochter van wijlen genoemde Willem en Aleijt, verder Henrick zoon wijlen Aert zoon wijlen Willem en genoemde Aleijt, verder Gijsbrecht zoon wijlen Gijsbrechts Verafter als man van Katalijn beiden wettige dochters van genoemde Aert Backs, Henrick zoon wijlen Henrick Riemslegers als man van Henrieksken, Willem Goijaerts van den Marselaer als wettige man van Jutken, beide dochters van wijlen Daniel die Metser verwekt door deze Daniel bij wijlen Berten dochter van Willem van Doormalen, verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemdeWouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirck van Doormalen als hun wettige voogd hierin, ...
Datum 8 november 1538

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_1.html
V-h : Willem Theodori van Doormalen, schepen, geboren rond 1432 (?), wonende te Oirschot (NB), overleden tussen 1513 en 1519, z.v. IV-b.

Willem was gehuwd met Aleijt Houtappels, geboren te Oirschot (NB) rond 1437 (?), overleden rond 1518, d.v. Ardt Bacx Houtappels en Heijlwig van Esbeeck.
Uit dit huwelijk:
1 : Aert Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1458 (?), volgt onder VI-g.
2 : Dircxke Wilhelmi van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1463 (?).
Dircxke was gehuwd met Peter Meus Crommen, de Crommen.
3 : Wouter Wilhelmi van Doormalen, geboren Aarle (NB) rond 1465 (?), volgt onder VI-h.
4 : Jenneke van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1466 (?), volgt onder VI-i.
5 : Berta Wilhelmi van Doormalen, Berten, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), volgt onder VI-j.
6 : Dirck Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), volgt onder VI-k.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vb. WlllEM DIRCX VAN DOORMALEN<200,201,202>, schepen te Oirschot in 1466<203 >, overleden
tussen 1513 en 1519, trouwt Aleijt Bacx (Houtappels), overleden ca. 1518, d.v. Ardt Bacx
(Art Wouter Houtappels) en Heijlwig (Heijlwig) van Esbeeck<204,205,206,207> .
In 1538 vindt een erfdeling plaats door de erfgenamen van Jan Mathijs van Esbeeck. In de
akten worden maar liefst ruim honderd personen genoemd. Ook blijkt daaruit dat Aleijt
Bacx als broers Wouter Aert Bacx, Jan Aert Bacx en Gerard Aert Bacx had en als zuster
Elisabath Bacx, gehuwd met Jan Rutten Timmermans. Jan Bacx had een zoon Mathijs en
twee dochters: Marie en Geertruij. De laatste was getrouwd met Ardt Jan Lambrechts van
de Hostat, die een neef was van Willem, de man van Elisabath Willem Jans van
Doorrnalen. Gerard Bacx had een zoon Rolof. Heij lwig van Esbeeck was een zuster van
Kata lijn, getrouwd met Jan Jansz van den Maerslaer en van Jan van Esbeeck, getrouwd
met Maria Joerden van der Vloet<208,209> .
Uit het huwelijk van Willem Di rex van Doormalen en Aleijt Bacx:
1. Aerdt, volgt Vla.
2. Dirck, volgt Vlb.
3. Jenneken, trouwt Goijaert Jacobs (Willems) Keijmps. Uit dit huwelijk: Elijsabeth
gehuwd met Matthijs Adam Mathijsen Thielrnans; Aleijt gehuwd met Peter Henriek
Hoppenbrouwer en Adriaen ken gehuwd met Henriek Jacops. Zij woonden te
Hilvarenbeek "op Hagorst a ent Weerlaer"<210> .
4. Dircxke, trouwt Peter Meus Crommen (De Crommen)<211,212> .
5. Berta (Berten), overleden vóór 1538, trouwt Daniel Willems Smetsers (Daniel die
Metser), overleden vóór 1518, z.v. Willem Danel Smetsers en Heijlken. Juetken,
dochter van Daniel en Berta is i11 1518 onmondig en trouwt later met Willem
Goijaerts van den Maerslaer<213> .
6. Wouter, volgt Vlc.
====

Kinderen:

1.
manDirck Willem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1546
[bron]
Genoemd in akte 229 van 29 juni 1545.
Genoemd als wijlen in akte 197 van 2 juni 1547

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1510.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1510
078
Dirck Jacop Keijmps en Dirck Willems van Dormalen als voogd over Jacop dochter van Jacop Keijmps hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader hebben geerfd....
... Genoemde Dirck Willems van Dormalen als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Braken, groot ca. een zesterzaad, gelegen in herdgang Naastenbest,...
Datum op St. Simon en Judasdag 1510

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
054
Dirck zoon wijlen Willem van Dormalen verkoopt aan Goijaert Jacop Willems die een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest aan de Oude Beemd daar,...
Datum 21 februari 1522
.
055
Goijaert Jacop Willems uit de vorige akte verkoopt aan Dirck Willems van Dormalen een stuk akkerland groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang Aerle, ...
Actum als boven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
175
Jan Jan Haecks de jonge verkoopt aan Dirck Willems van Dormalen een stuk beemd genoemd dat Maerselaer, gelegen in herdgang Aerle, ...
Datum 14 maart 1524

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1537.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1537
094
Er is onlangs een doodslag gepleegd waarbij Henrik Goijaert Riemslegers de persoon van Joirdaen Dirck Corstiaens van de Velde om het leven heeft gebracht. ...
... Als extra zekerheid hiervoor zijn ook aanwezig Rut Lenaerts. Dirck Willems van Doormalen en Andries Gijsbrechts en hebben zich hiervoor borg gesteld voor hetgene waartoe de misdadiger veroordeeld zal worden. ...
Datum op St. Sebastiaensdag
.
095
Henrick Goijaert Riemslegers mede namens zijn vrouw draagt hierbij aan Rutger Lenaerts en aan Dirck Willems van Dormalen en aan Andries Gijsbrechts al diens bezit over, hetzij roerend of onroerend, van welke aard dan ook en waar dan ook gelegen, ...
Actum als boven
.
096
Dirck Willems van Doormalen heeft toegezegd dat het testament van wijlen zijn vader Willem, ten aanzien van Henrick Goijaert Riemslegers en diens vrouw geen beletsel zal vormen voor de verkoop of belasting van hetgeen nodig is voor de zoenovereenkomst uit de vorige akte van Joirdaen Dirck Corstiaens van de Velde.
Actum als boven.
.
Ook genoemd in akte 248 en 316 en 326.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
146
Mathijs zoon wijlen Jan Backs, voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Marie, verder Aert Jan Lambrechts als wettige man van Geertruijen dochter van genoemde Jan Backs, Dirck Willems van Doormalen voor hemzelf handelend en voor Peter Meeus Crommen als man van Dircken wettige dochter van wijlen Willem van Dormalen, verder Goijaert zoon wijlen Jacop Keijmps als wettige man van Jenneken, dochter van wijlen genoemde Willem van Dormalen, Willem Goijaerts van den Maerselaer als wettige man van Jutken dochter van wijlen Daniel Smetsers, verwekt door wijlen deze Daniel bij diens brouw Berten dochter van genoemde Willem van Dormalen, nog Gijsbrecht van der After als wettige man van Katalijn dochter van wijlen Aert Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en voor Henrick en Henrieksken kinderen van wijlen genoemde Aert Willems van Dormalen, verder Henrieksken wettige dochter van wijlen Wouter Willems van Dormalen, met genoemde Dirck Willems van Dormalen als haar voogd, voor haarzelf handelend en ook voor Anna, Ariken en Willem, haar broer en zusters zijnde, ...
... hebben hierbij samen volmacht verleend aan ...
... en namens hen en de andere erfgenamen tot een boedeldeling komen...
Datum 17 juni 1538
.
155
Aert Jan Lambrechts als wettige man van Geertruijen dochter van wijlen Jan Backs, verder Dirck Willems van Doormalen voor hemzelf handelend en voor Peter Meeus Crommen als man van Dircken wettige dochter van wijlen Willem van Dormalen, verder voor Goijaert zoon wijlen Jacop Keijmps als wettige man van Jenneken, dochter van wijlen genoemde Willem van Dormalen, Willem Goijaerts van den Maerselaer als wettige man van Jutken dochter van wijlen Daniel Smetsers, verwekt door wijlen deze Daniel bij diens vrouw Berten dochter van genoemde Willem van Dormalen, nog Gijsbrecht van der After als wettige man van Katalijn dochter van wijlen Aert Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en voor Henrick en Henrieksken kinderen van wijlen genoemde AertWillems van Dormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als wettige man van Annen dochter van wijlen Wouter Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en ook namens Henrieksken, Ariken en Willem, wettige kinderen van wijlen genoemde Wouter Willems van Dormalen, ...
Datum onleesbaar
.
OUDERLIJK GEZIN:
265
Dirck zoon wijlen Willems van Dormalen, verwekt door deze Willem bij diens vrouw Aleijt dochter van Aert Backs, door deze Aert verwekt bij wijlen diens vrouw Heijlwich van Esbeeck, voor hemzelf optredend en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt, verder Peter Meeus Crommen als man van Dircken dochter van wijlen genoemde Willem en Aleijt, verder Henrick zoon wijlen Aert zoon wijlen Willem en genoemde Aleijt, verder Gijsbrecht zoon wijlen Gijsbrechts Verafter als man van Katalijn beiden wettige dochters van genoemde Aert Backs, Henrick zoon wijlen Henrick Riemslegers als man van Henrieksken, Willem Goijaerts van den Marselaer als wettige man van Jutken, beide dochters van wijlen Daniel die Metser verwekt door deze Daniel bij wijlen Berten dochter van Willem van Doormalen, verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemdeWouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirck van Doormalen als hun wettige voogd hierin, ...
Datum 8 november 1538

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
013
Wouter zoon wijlen Aerts van der Vloet verkoopt hierbij een beemd genoemd de Hagenbeemd en een daarbij gelegen houtveld, gelegen in Oirschot herdgang Aerle...
Hij verkoopt de percelen nu aan Dirck zoon wijlen Willem van Dormalen ...
Actum als boven. (Datum 31 december 1538)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
118
Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd aan Gielissen Rolof Backszoon waarbij hij daarvan het erfrecht krijgt en waarvan Katalijn Roelofsdochter van der Ameijden het vruchtgebruik krijgt, ...
Datum 10 maart 1542

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
146
Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Willem Wouter Jacops per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 9 gulden te zullen betalen.
Datum 10 maart 1545,
.
229
Voor ons is verschenen Dirck Willems van Dormaelen en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake zijn bezit in Oirschot en wel ten behoeve van zijn 4 kinderen om op die manier op dat bezit een jaarlijkse rente van 3 gulden te kunnen opnemen.
Datum 29 juni 1545
.
230
Voor ons zijn verschenen Jacop, Willem, Peter en Jan, broers en wettige kinderen van Dirck Willems ( van Dormalen dus ), en hebben beloofd om voortaan aan Barbara Smollers een jaarlijkse rente van 3 giulden te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1545)

ERFDELING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
197
Jacop, Aert, Willem, Peter en Jan, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Dirk Willems van Dormalen verwekt bij deze Dirck en bij Jacoppen dochter van wijlen
Jacop Keijmps hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het navolgende bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun vader en moeder. ...
Datum 2 juni 1547
.
198
Peter zoon wijlen Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Aerden zoon van wijlen genoemde Dirck van Dormalen, zijnde zijn broer, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
199
Peter zoon wijlen Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd aan zijn broer Willem zoon wijlen Dirck van Dormalen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
379
Peter zoon wijlen Dirk Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Dirck van Doormalen, zijnde zijn broer, die een jaarlijkse rente van 5 gulden te gaan betalen, ...
Datum 13 december 1547

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VI-k : Dirck Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), wonende aldaar, overleden voor 2 juni 1547, z.v. V-h.
Dirck was gehuwd met Jacoba Jacop Keijmps, geboren rond 1484 (?), wonende te Aarle (NB), overleden voor 2 juni 1547.

Uit dit huwelijk:
1 : Peter Dircx van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?), volgt onder VII-h.
2 : Jacob Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?).
3 : Jan Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1505 (?), volgt onder VII-i.
4 : Arnoldus van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1506 (?), volgt onder VII-j.
5 : Willem Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1511 (?), volgt onder VII-k.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlb. DIRCK WILLEMS VAN DOORMALEN, overleden vóór 2-6-1547, trouwt Jacoba Jacop
Kemps, overleden vóór 2-6-1547. Haar broer Dirc k Jacop Kemps was bij de erfdeling in
1510 ook haar momber<237> . Uit het huwelijk van Dirk en Jacoba:
1. Jacob Dircks van Doormalen .
2. Aert, volgt Vllb.
3. Willem, volgt Vllc.
4. Peter, volgt Vlld .
5. Jan Dircx van Dormalen.
In 1547 verdeelden de kinderen van Dirck Willems en Jacoba de erfenis van hun ouders.
Jacob en Jan krijgen het huis met schuur, schop, hof, etc. te Aerle, groot 4 lopense, en
nog de "Hagebeempt". Vervolgens geeft Jan zijn helft van het huis over aan zijn broer
Peter<238> . De broers verkopen in 1547 en 1553 nog meer percelen aan elkaar<239> .
====

2.
womanJenneken Willem Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VI-i : Jenneke van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1466 (?), d.v. V-h.

Jenneke was gehuwd met Goyaert Jacobs Willems Keijmps.

Uit dit huwelijk:
1 : Elijsabeth Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB).
Elijsabeth was gehuwd met Matthijs Adam Mathijsen Thielmans.
2 : Aleijt Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB).
Aleijt was gehuwd met Peter Henrici Hoppenbrouwer.
3 : Adriaenken Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB) en te Hilvarenbeek (NB).
Adriaenken was gehuwd met Henrick Jacops.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

3. Jenneken, trouwt Goijaert Jacobs (Willems) Keijmps. Uit dit huwelijk: Elijsabeth
gehuwd met Matthijs Adam Mathijsen Thielrnans; Aleijt gehuwd met Peter Henriek
Hoppenbrouwer en Adriaen ken gehuwd met Henriek Jacops. Zij woonden te
Hilvarenbeek "op Hagorst a ent Weerlaer"<210> .
====

3.
womanDircken Willem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in akte 118 van 7 februari 1553
Overleden in akte 091 van 10 februari 1557

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
308
Peter zoon wijlen Bartholomeeus Crommen en Dirck wettige dochter van wijlen Willems van Dormalen, beiden gezond zijnde en in het bezit van hun verstandelijke vermogens, hebben met instemming van elkaar hun testament opgemaakt. Ze herroepen alle eerdere testamenten hierbij. Ze bevelen hun ziel als ze zijn komen te overlijden aan bij God en willen dat hun lichaam in gewijde grond wordt begraven. Vanwege begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek van de St. Lambrechtskerk, het St. Katarina altaar, het St. Barbara altaar en de St. Odulphuskapel te Best, de 4 biddende ordes die in Oirschot zijn vertegenwoordigd elk een stuiver eens, na hun beider dood te betalen. Verder vermaken ze aan de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot eenmalig 20 stuivers, na hun beider dood te betalen. Verder willen de testateurs dat de langstlevende van hen beiden het vruchtgebruik zal behouden inzake al hun vaste en roerende bezittingen waarmee deze langstlevende naar eigen keuze mag handelen. Daarbij zal de langstlevende verplicht zijn alle schulden, giften, kerkrechten, de uitvaart, de spijnde etc. te betalen. Verder verklaren de testateurs dat ze aan Henrick van Best, hun zwager zijnde, ongeveer een zesterzaad grond hadden overgedragen diehij na hun beider dood weer in moet brengen in de boedel ten behoeve van al hun wettige kinderen. Daarvoor in de plaats zal Henrick of diens kinderen uit al hun bezit dat de testateurs zullen nalaten, een jaarlijkse rente van 2 gulden krijgen danwel32 gulden eens. Verder vermaken de testateurs al hun roerende en onroerende bezit waarvan hiervoor nog geen melding is gemaakt en dat ze na hun beider dood zullen nalaten, aan hun beider 5 kinderen, waarbij de dode partij met de levende moet delen en waarbij dus de kindskinderen in de plaats van hun ouders komen. Voorbehoud is dat Marieken de natuurlijke dochter van hun zoon Bartholomeus verwekt bij Anna Tolofs die bij hen inwoont, uit het deel waarop deze Bartholomeus recht heeft na de dood van hun testateurs, daaruit een bedrag van 16 gulden krijgt welk bedrag ze deze Marie puur als gift hebben vermaakt. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd. Zij hopen dat hun erfgenamen het hiermeeeens zijn er ermee tevreden zijn. De testateurs behouden zich het recht voor om het later alsnog te mogen wijzigen en willen er schepenbrieven van hebben gemaakt.
Datuim 13 augustus 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1551.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1551
240
... hebben een uitspraak gedaan inzake het conflict tussen de wettige kinderen van wijlen Peter Bartholomeus Crommen uit diens eerste huwelijk partij enerzijds en de kinderen uit diens tweede huwelijk partij ter andere zijde inzake het bezit van deze Peter dat hij heeft geerfd na de dood van zijn eerste vrouw en welke bezit hij steeds gebruikt en veder ook inzake de roerende bezittingen van de weduwe van Henrick de Crom....
Datum 11 juli 1551

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
118
... b.p. de weduwe en kinderen van Peter Bartholomeus Crommen,...
Datum 7 februari 1553

NB: Voogd 'Peter Dirck Willems' is de neef van Dircken Willems (zoon van haar broer).
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
091
Henrick en Bartholomeus broers, Henrick Gijsbrecht Melissoen als man van Bertken, en verder Heijlken, gezusters met hun voogd Peter Dirck Willems, allen kinderen van wijlen Peter Bartholomeus Crommen, verder Henrick, Dirck, Willem en Peter, broers en Lijsbeten Ijken, allen wettige kinderen van Henrick van Best verwekt bij wijlen Lijsbet dochter van wijlen Peter zoon van Peter Bartholomeus Crommen met hun voogd Gerit van Best die de plaats van hun moeder vervullen, hebben een boedelverdeling gemaakt vanwege het bezit dat ze hebben geerfd bij het overlijden van genoemde Peter en
diens vrouw Dirkske dochter van Willems van Doormaelen.....
Datum 10 februari 1557
Zie ook 092 en 093 en 263

Geen extra info op doorm_1.html: "Dircxke was gehuwd met Peter Meus Crommen"
Geen extra info on GTOB 1996: "4. Dircxke, trouwt Peter Meus Crommen (De Crommen)<211,212> ."

4.
manAert Willem Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1512
[Gebruikersnotities]
EERSTE ECHTGENOTE OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
230
Eerder was Aert Willems van Dormalen gehuwd geweest met Katarijn dochter van Dirck Cortten welke Katarijn is komen te overlijden en heeft een wettig kind nagelaten, genoemd Henneken. Verschenen is nu hier deze Aert Willems van Dormalen en doet afstand van alle aanspraken op roerend of onroerend bezit, waarop hij als weduwnaar recht heeft voor het bezit van Dirck Corten zijnde zijn ex-schoonvader. Hij doet afstand ten behoeve van zijn jonge zoon Johan verwekt bij genoemde Katarina en zal nimmermeer met geestelijk of met wereldlijk recht aanspraken op dat bezit maken, en stelt zijn zoon Johan volledig in de plaats van zijn moeder....
Datum 14 oktober 1502

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
033
Willem dochter van wijlen Henrick Henricks van Onstaden met haar voogd Goijaert Henricks van Onstaden verkoopt aan Aert Willems van Dormalen die haar deel van een huis, tuin etc. zoals haar samen met haar zuster Katarina werd toebedeeld, gelegen in herdgang Hedel, ...
Datum 25 januari 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
090
... verkopen aan Aert Willems van Dormalen een stuk land genoemd het Hoefken met het daaraan gelegen beemdje, gelegen in herdgang Hedel, met de sloot etc., ...
Datum 17 april 1504

ECHTGENOTE: Katarijn Dirk Corten.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
220
Bele wettige dochter van Willem Brouwers weduwe van Dirck Cortten, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat haar na de dood van haar man Dirk Cortten was nagelaten, ten behoeve van Willem, Simon, Rutger Jan Henricks (van der Vloeten, JT) als man van Elisabeth, em Jan zoon Aert van Dormalen verwekt bij Katarijn dochter van genoemde Dirck en Bele, alle wettige kinderen van Dirck en Belen, maar ze houdt nog wel het vruchtgebruik van bepaalde huisraad zoals ze dat vooraf met haar kinderen is overeengekomen.
Datum 2 maart 1508,
Ook 221 en 222

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
088
... b.p. Henricks Joerdens, Art van Dormalen, de straat.
Datum 3 februari 1511

ECHTGENOTES:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
173
Eerder was Aert Willems van Dormalen toen hij nog leefde met twee vrouwen getrouwd geweest. De eerste was Katalijn dochter van Dirck Corten waarbij hij een zoon Jan heeft verkregen en de andere echtgenote was Katalijn dochter van Henrick van Ostadenwaarbij hij 3 kinderen heeft verkregen. Omdat Aert nu is komen te overlijden, voordat zijn vader en moeder zijn gestorven, en Katelijn als weduwe bevreesd is dat haar kinderen niet zouden meeparten in het bezit dat haar man Aert na de dood van zijn ouders zou hebben verkregen, is voor ons schepenen nu verschenen Willem Dircks van Dormalen en stelt de genoemde 3 kinderen nu in de plaats van hun vader Aert, zijnde zijn zoon. Hij wil dat die 3 kinderen mee zullen delen in al het bezit dat Willem en diens vrouw Aleijt na zullen laten, op de wijze alsof hij Aert nog in leven zou zijn geweest.
Datum 11 november 1512

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
116
Jan zoon wijlen Aert Willems van Dormalen die Aert had verwekt bij Katarijn dochter van Dirck Cortten geeft machtiging aan ...
Actum als boven (Datum 19 juni 1519)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
161
Katalijn en Henrieksken gezusters en wettige kinderen van Aert Willems van Dormalen, hebben verklaard dat hun oom Wouter Willems van Dormalen goede rekenschap van zijn beheer heeft afgelegd en ze danken hem voor dit beheer en verklaren hiervoor tot aan vandaag de dag te zijn betaald.
Datum 6 maart 1524,

TWEE MAAL KATALIJN - EERSTE GETROUWD MET WOUTER - TWEEDE MET AERT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
097
Henrick Henricks van Ostaden, Willem Vos als man van Margriet, Rutger Lenaerts als man van Katalijn, Wouter van Dormalen als man van Katalijn ( 2 keer Katalijn dus, JT), verder Willemken van Ostaden met haar voogd Gevart Janssen van Ostaden, zijnde allen wettige kinderen van wijlen genoemde Henrick van Ostaden verwekt bij diens wettige vrouw Elisabeth dochter van Willem van Creijelt, ...
... hebben hierbij een boedelverdeling gemaakt van alle erfelijk bezit dat ze hebben geerfd van Elisabeth dochter van wijlen Willem van Creijelt, resp. hun moeder en grootmoeder zijnde....
... Rutger Lenaerts als man van Katalijn, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen uit haar eerste huwelijk bij wijlen Aert van Dormalen daarvan het erfrecht, krijgt een jaarpacht van 10 lopen rogge. ...
.. Genoemde Wouter van Dormalen in zijn hoedanigheid krijgt een half mud rogge per jaar uit de eerdergenoemde 3 mud rogge....
Datum 5 februari 1527

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
218
Henrick Aert Willems van Dormalen in tegenwoordigheid van zijn oom en voogd Wouter Willems van Dormalen, verder Gijsbrecht Gijsbrecht van der After als man van Katalijn en haar zuster Henrick met Willem Vos als haar voogd, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Aert Willems van Dormalen verwekt bij diens wettige vrouw Katalijn Henricks van Ostaden, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat hen werd toegedeeld tussn Katalijn hun moeder met haar man Rutger Lenaerts ter ener zijde en Willem van Dormalen als voogd over de genoemde kinderen ter andere zijde. ( Hun moeder Katalijn is twee keer gehuwd dus, JT)....
Datum 21 mei 1528

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_1.html
VI-g : Aert Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1458 (?), wonende te Best (NB), overleden rond 11 november 1512, z.v. V-h.

Aert was gehuwd (1) met Catharina Corten, overleden voor 14 oktober 1502, d.v. Dirck Jans Cortten en Bele Wilhelmi Brouwers.

Uit dit huwelijk:
1 : Jan Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1491 (?).

Aert was gehuwd (2) met Katalijn van Ostade, geboren rond 1481 (?), overleden voor 1547, d.v. Henrick van Ostade en Elisabeth van Leijelt.
Katalijn is later getrouwd rond 5 februari 1527 met Rutger Lenarts.

Uit dit huwelijk:
2 : Catharina Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-a.
3 : Henrica Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-b.
4 : Henricus Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1500 (?), volgt onder VII-c.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vla. AERDT WILLEMS VAN OOORMALEN, woonde te Aerle, overleden kort vóór 11-1 1-1 512,
trouwt 1° Catharina Dircks Cortten, overleden vóór 14-10-1502, d.v. Dirck Janss Cort(t)en
en Bele Wilhem Brouwers; trouwt 2° Catharina van Ostade, overleden vóór 1547<225> , d.v.
Henriek van Ostade(n) en Elisabeth Willem van Leijelt.
Dirck Janss Cortten en Bele Wilhem Brouwers hadden nog twee zonen, genaamd Wilhem
en Sijmon, en een dochter Elisabeth die gehuwd was met Rutger Jan Henricks<226>. De
andere kinderen van Henriek van Ostade en Elisabeth Willem van Leijelt waren: Henriek
gehuwd met Ursula Gerart van Hoeve; Margriet getrouwd met Willem Di rek Vos; Katelijn
gehuwd met Wouter Willems van Doormalen (zie Vlc); Willemken en Mechtelt gehuwd
met Jan Thijs<227>. Catharina van Ostade trouwde na de dood van Aerdt Willems nog met
Rutger Lenarts Rombouts<228,229>.
Uit het eerste huwelijk van Aerdt Willems van Doormalen:
1. Jan Aerdts van Doormalen<230>.
Uit zijn tweede huwelijk:
2. Henrick, volgt VIla.
3. Catharina, overleden vóór 7-10-1 574, t rouwt vóór 1530 met Gijsbert (Ghijsbrecht)
Gijsbert van de Achter (van der After, Verachter)<231>. Hieruit : Wouter, Pauwel,
Mariken gehuwd met Jan Mathijsen en Lijsken gehuwd met Aert Henriek van
Rijthoven (Aert Henriek Goijaerts van der Hoeven). Gijsbert Gijsberts van der
Achter was eerder gehuwd met Luijtken Henriek Mortels, waaruit 3 kinderen
werden geboren<232>.
4. Henrica (Hendricxken)<233>, huwt Hendrick Goijaert Riemslegers (die Riemsleger,
den Riemslagher, die Riemslagh)<234>. Hieruit: Henrick, Cornelia en Catelijn
gehuwd met Daniel Janszoon van Waalwijck<235>.
Als Bele Wilhem Brouwers in 1508 haar goederen aan haar kinderen schenkt, krijgt Jan
Aerts van Dormalen bij de deling de akker "die Hasseldonck", gelegen te Spoordonck. Op
11 -11 -1 512 wordt vermeld: "Aisoe t'anderen tijden Arnt Wilhems van Dormaelen bij sijnen
leven twee verscheijde getrouden huijsvrouwen gehadt heeft, die ierste Katherijn Dircks
Cortten, waarbij hij een zoon verkregen had geheten Jan, van weleken soene hij Arnt
gescheijden is 'ut in titteris' der aff sijnde en de andere huijsvrouw Kathelijn Henricksdr.
Ostaden, waarbij hij drie kinderen verkregen had. Ende want die Arnt nu afflivich
geworden is voer sijn vader en moeder ende Kathelijn als weduwe desselven Arnts haer
beduchtende is dat ha er kinderen in die gueden die Arnt haeren man nae doet sijns vaders
en moeders aengecoemen souden hebben nijet deijlen en souden. Soe is voer ons
scepenen voers. gestaen Wilhem Dircx van Dormalen ende heeft gestelt die selve drie
kijnderen van Arnt haeren vader, sijns soens, ende wil dat dieselve drie kinderen deijlen
sullen in alle gueden die selve Wilhem en Aleijt sijne huijsvrouw nae honden beijden doet
achterlaeten sullen, gelijck ende in alder manieren off die selve Arnt noch levende
waeren"<236>. In 1527 bedanken de kinderen van Ardt van Doermalen hun momber Wouter
Willems van Doermalen: "hebben hon bedanct goeder mombaerscappen ende hebben
Wouter quitgescouwen ende quitscelden midts dezen .... ende bedanct".
====

5.
womanBerten Willem Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
168
Willem Dircks van Dormalen, daarvoor gemachtigd middels het
testament van zijn vrouw Aleijt, zodat hij de vrije beschikking heeft
over alle roerend en onroerend bezit dat door haar werd nagelaten na
haar dood, had eerder beloofd aan Jutken als minderjarig kind van
wijlen genoemde Willem van Dormalen (Er staat wijlen genoemde <== Kind van Berten Willem van Doormalen! - Zij is wijlen?
Willem, maar Willem is nog in leven, zoals hiervoor blijkt, JT), welk
kind was verwekt bij Daniel Willem Smetsers haar wettige man, dat
zij als erfgename in de plaats komt van haar moeder in alle bezit dat
Willem van Dormalen na zal laten alsof Bertha als moeder van <== Bertha overleden?
Jutken geerfd zou hebben als ze nog in leven was en zoals de andere
wettige kinderen van genoemde Willem van Dormalen zullen
meeparten. Indien het minderjarige kind Jutken zou komen te
overlijden zonder wettig nageslacht te hebben dan versterft haar
erfdeel op de andere wettige kinderen van Willem van Dormalen.
Nadat dit is gebeurd heeft genoemde Willem Daniel Smetsers (is
waarschijnlijk fout, moet zijn Daniel Willem Smetsers van hiervoor,
JT) beloofd om aan Jutken vooraf van al het bezit dat Willem de
Metser en diens vrouw Heijlken na diens dood zal nalaten, nadat de
wettige schulden zijn betaald, haar 14 peters te zullen geven, elke
peter tegen 18 stuivers, en dat voor een ander bedrag van 14 peters
dat Willem van Dormalen aan Daniel Willem Smetsers en diens
vrouw Bertha, zijnde dochter van Willem van Dormalen had
gegeven, waarbij Daniel als vader van genoemde Jutken zolang niet
zal meeparten tot het moment toe dat het kind die 14 peters gekregen
zal hebben, al er nog geld in de erfenis overblijft. Als voogd van
Jutken zal optreden Dirck Willems van Dormalen, zijnde de oom
van Jutken totdat het kind 25 jaar oud zal zijn of dat het kind eerder
komt te huwen en daarna zal hij rekenschap van de voogdij
overleggen. Willem de Metser zal het kind in de kost houden, qua
eten, drinken, kleding etc. en wel voor 10 jaar lang en daarvoor zal
Willem van Dormalen aan Willem de Metser een bedrag van 4 peter
eens geven.
Datum 11 april 1518,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
223
Aert die Crom heeft beloofd aan Dirck Willems van Doormalen ten behoeve van Jutken Daniel Smetsers verwekt bij Bertha dochter van Willem van Dormalen, die voortaan een jaarlijkse rente van 14 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang de Kerkhof, ...
Datum 6 juni 1529

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VI-j : Berta Wilhelmi van Doormalen, Berten, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), wonende te Best (NB), overleden voor 1538, d.v. V-h.

Berta was gehuwd met Daniel Willem Smetsers, Daniel die Metser, geboren rond 1463 (?), wonende te Best (NB), overleden voor 1518, z.v. Willem Danel Smetsers en Heijlken.

Uit dit huwelijk:
1 : Juetken Smetsers, geboren rond 1494 (?), wonende te Oirschot (NB) (?).
Juetken was gehuwd met Willem Goijaerts vanden Maerslaer.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

5. Berta (Berten), overleden vóór 1538, trouwt Daniel Willems Smetsers (Daniel die
Metser), overleden vóór 1518, z.v. Willem Danel Smetsers en Heijlken. Juetken,
dochter van Daniel en Berta is i11 1518 onmondig en trouwt later met Willem
Goijaerts van den Maerslaer<213> .
====

6.
manWouter Willem Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
058
Heer Willem van Petershem verkoopt aan Wouter Willems van Dormalen een stuk beemd genoemd dat Mortelken, gelegen onder Boterwijk hier,...
Datum 28 januari 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
250
Willem zoon wijlen Jan de Brouwer en Henrick Jans Brouwers als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Willem, verkopen met een brief van Den Bosch aan Wouter Willems van Dormalen een stuk eeuwsel gelegen in herdgang Hedel...
Actum als boven (Datum 18 juli 1524)

TWEE MAAL KATALIJN - EERSTE GETROUWD MET WOUTER - TWEEDE MET AERT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
097
Henrick Henricks van Ostaden, Willem Vos als man van Margriet, Rutger Lenaerts als man van Katalijn, Wouter van Dormalen als man van Katalijn ( 2 keer Katalijn dus, JT), verder Willemken van Ostaden met haar voogd Gevart Janssen van Ostaden, zijnde allen wettige kinderen van wijlen genoemde Henrick van Ostaden verwekt bij diens wettige vrouw Elisabeth dochter van Willem van Creijelt, ...
... hebben hierbij een boedelverdeling gemaakt van alle erfelijk bezit dat ze hebben geerfd van Elisabeth dochter van wijlen Willem van Creijelt, resp. hun moeder en grootmoeder zijnde....
... Rutger Lenaerts als man van Katalijn, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen uit haar eerste huwelijk bij wijlen Aert van Dormalen daarvan het erfrecht, krijgt een jaarpacht van 10 lopen rogge. ...
.. Genoemde Wouter van Dormalen in zijn hoedanigheid krijgt een half mud rogge per jaar uit de eerdergenoemde 3 mud rogge....
Datum 5 februari 1527

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
106
... en met hen Jan van der Vloet, Loijwich Timmermans, Alardt Lippen, Henrick Hoppenbrouwers, Wouter Willems van Dormalen, Cornelis Daniels, Gerit Henricks van Best en Peter Jan Scomakers, zijnde deze de achtmannen voor het jaar 1529, ...
Datum 21 februari 1529

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1535.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1535
073
Wouter Willems van Doormalen, als wettige man van Katalijnen dochter van wijlen Henrik van Ostaijen, verder Willemke dochter van wijlen Henrik van Ostaijen met haar voogd Wouter van hiervoor, verder Rutger Lenart Rombouts als wettige man Katalijn ook dochter van genoemde Henrick van Ostaijen, nog Henrick, Mathijs en Joris, broers en wettige kinderen van Jan Thijs verwekt door deze Jan bij wijlen Mechteld dochter van Henrick van Ostaeijen, ... verkopen hierbij aan ...
Datum 15 februari 1535
.
Ook genoemd in akte 074

DOCHTERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
265
verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemde Wouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirckvan Doormalen als hun wettige voogd hierin,
Datum 8 november 1538

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_1.html
VI-h : Wouter Wilhelmi van Doormalen, achtman, geboren te Aarle (NB), wonende te Hedel (NB), overleden tussen 1535 en 1538, z.v. V-h.

Wouter is getrouwd te Oirschot (NB) met Catalijn van Ostade, geboren rond 1471 (?), wonende te Aarle (NB), d.v. Henrick van Ostade en Elisabeth van Leijelt.

Uit dit huwelijk:
1 : Willem Wouters van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-d.
2 : Anna Walteris van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-e.
3 : Arika Walteris van Doormalen, geboren rond 1501 (?), volgt onder VII-f.
4 : Henrica Walteris van Doormalen, geboren rond 1509 (?), volgt onder VII-g.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen
Vlc. WOUTER WILLEMS VAN DOORMALEN, wonende te Hedel (Oirschot)<262>, in 1529
achtman te Oirschot<263> , overleden tussen 1535 en 1538<264>, trouwt met Katalijn van
Ostaden, d.v. Henriek van Ostade(n) en Elisabeth Willem van Leijelt. Katalijn was een
zuster van Catharina, die met Aerdt Willems van Doormalen getrouwd was<265>.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Vlle.
2. Anna, overl. vóór 1578, trouwt vóór 1534 met Dionijs (Den is) Cornelis Jan Daniels
van (den) Dijck<266,267>. Hieruit : Wouter van den Dijck<268>, Mechteld van den Dijck
get rouwd met Andries (of Adriaen) e rommen (de Crom) en heer Adriaen van den
Di jek, die in 1578 te Leuven woonde en pastoor was van Bladel in 1599<269' .
3. Henrica, t rouwt 1e met Peter Gijsbert Corten (Scortten, die Cort), overleden vóór
1558. Hieruit een kind<270,271>. Henrica hertrouwt in 1558 of 1559 met Hubert Jan
Heijmen<272> (ook: Hubert Goijart Henricxssen)<273>.
4. Arike, trouwt Henriek Corstiaen Oemen, overl. ca. 1558. Zij woonden te Notelen in
Oirschot<274>. In 1558 zijn Jan Corsten Oemen en Willem Wouters van Dormalen
de mombers over hun onmondige kinderen<275>.
In 1557 volgt de erfdeling door de kinderen van Wouter Willems van Doormalen. Zoon
Willem krijgt het huis en hof, groot 51opense, gelegen onder Hedel te Oirschot<276>.
====


Voor meer informatie: bertho@derikx.com