man‎Daniel Willem Smetsers‏‎

Gehuwd
[bron]
Genoemd in akte 265 van Datum 8 november 1538: "Henrick zoon wijlen Henrick Riemslegers als man van Henrieksken, Willem Goijaerts van den Marselaer als wettige man van Jutken, beide dochters van wijlen Daniel die Metser verwekt door deze Daniel bij wijlen Berten dochter van Willem van Doormalen,"

Akte 146 van Datum 17 juni 1538: "Willem Goijaerts van den Maerselaer als wettige man van Jutken dochter van wijlen Daniel Smetsers, verwekt door wijlen deze Daniel bij diens brouw Berten dochter van genoemde Willem van Dormalen".
met:

womanBerten Willem Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
168
Willem Dircks van Dormalen, daarvoor gemachtigd middels het
testament van zijn vrouw Aleijt, zodat hij de vrije beschikking heeft
over alle roerend en onroerend bezit dat door haar werd nagelaten na
haar dood, had eerder beloofd aan Jutken als minderjarig kind van
wijlen genoemde Willem van Dormalen (Er staat wijlen genoemde <== Kind van Berten Willem van Doormalen! - Zij is wijlen?
Willem, maar Willem is nog in leven, zoals hiervoor blijkt, JT), welk
kind was verwekt bij Daniel Willem Smetsers haar wettige man, dat
zij als erfgename in de plaats komt van haar moeder in alle bezit dat
Willem van Dormalen na zal laten alsof Bertha als moeder van <== Bertha overleden?
Jutken geerfd zou hebben als ze nog in leven was en zoals de andere
wettige kinderen van genoemde Willem van Dormalen zullen
meeparten. Indien het minderjarige kind Jutken zou komen te
overlijden zonder wettig nageslacht te hebben dan versterft haar
erfdeel op de andere wettige kinderen van Willem van Dormalen.
Nadat dit is gebeurd heeft genoemde Willem Daniel Smetsers (is
waarschijnlijk fout, moet zijn Daniel Willem Smetsers van hiervoor,
JT) beloofd om aan Jutken vooraf van al het bezit dat Willem de
Metser en diens vrouw Heijlken na diens dood zal nalaten, nadat de
wettige schulden zijn betaald, haar 14 peters te zullen geven, elke
peter tegen 18 stuivers, en dat voor een ander bedrag van 14 peters
dat Willem van Dormalen aan Daniel Willem Smetsers en diens
vrouw Bertha, zijnde dochter van Willem van Dormalen had
gegeven, waarbij Daniel als vader van genoemde Jutken zolang niet
zal meeparten tot het moment toe dat het kind die 14 peters gekregen
zal hebben, al er nog geld in de erfenis overblijft. Als voogd van
Jutken zal optreden Dirck Willems van Dormalen, zijnde de oom
van Jutken totdat het kind 25 jaar oud zal zijn of dat het kind eerder
komt te huwen en daarna zal hij rekenschap van de voogdij
overleggen. Willem de Metser zal het kind in de kost houden, qua
eten, drinken, kleding etc. en wel voor 10 jaar lang en daarvoor zal
Willem van Dormalen aan Willem de Metser een bedrag van 4 peter
eens geven.
Datum 11 april 1518,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
223
Aert die Crom heeft beloofd aan Dirck Willems van Doormalen ten behoeve van Jutken Daniel Smetsers verwekt bij Bertha dochter van Willem van Dormalen, die voortaan een jaarlijkse rente van 14 stuivers te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang de Kerkhof, ...
Datum 6 juni 1529

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VI-j : Berta Wilhelmi van Doormalen, Berten, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), wonende te Best (NB), overleden voor 1538, d.v. V-h.

Berta was gehuwd met Daniel Willem Smetsers, Daniel die Metser, geboren rond 1463 (?), wonende te Best (NB), overleden voor 1518, z.v. Willem Danel Smetsers en Heijlken.

Uit dit huwelijk:
1 : Juetken Smetsers, geboren rond 1494 (?), wonende te Oirschot (NB) (?).
Juetken was gehuwd met Willem Goijaerts vanden Maerslaer.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

5. Berta (Berten), overleden vóór 1538, trouwt Daniel Willems Smetsers (Daniel die
Metser), overleden vóór 1518, z.v. Willem Danel Smetsers en Heijlken. Juetken,
dochter van Daniel en Berta is i11 1518 onmondig en trouwt later met Willem
Goijaerts van den Maerslaer<213> .
====

Voor meer informatie: bertho@derikx.com