man‎Wouter Willem Dircks Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
058
Heer Willem van Petershem verkoopt aan Wouter Willems van Dormalen een stuk beemd genoemd dat Mortelken, gelegen onder Boterwijk hier,...
Datum 28 januari 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
250
Willem zoon wijlen Jan de Brouwer en Henrick Jans Brouwers als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Willem, verkopen met een brief van Den Bosch aan Wouter Willems van Dormalen een stuk eeuwsel gelegen in herdgang Hedel...
Actum als boven (Datum 18 juli 1524)

TWEE MAAL KATALIJN - EERSTE GETROUWD MET WOUTER - TWEEDE MET AERT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
097
Henrick Henricks van Ostaden, Willem Vos als man van Margriet, Rutger Lenaerts als man van Katalijn, Wouter van Dormalen als man van Katalijn ( 2 keer Katalijn dus, JT), verder Willemken van Ostaden met haar voogd Gevart Janssen van Ostaden, zijnde allen wettige kinderen van wijlen genoemde Henrick van Ostaden verwekt bij diens wettige vrouw Elisabeth dochter van Willem van Creijelt, ...
... hebben hierbij een boedelverdeling gemaakt van alle erfelijk bezit dat ze hebben geerfd van Elisabeth dochter van wijlen Willem van Creijelt, resp. hun moeder en grootmoeder zijnde....
... Rutger Lenaerts als man van Katalijn, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen uit haar eerste huwelijk bij wijlen Aert van Dormalen daarvan het erfrecht, krijgt een jaarpacht van 10 lopen rogge. ...
.. Genoemde Wouter van Dormalen in zijn hoedanigheid krijgt een half mud rogge per jaar uit de eerdergenoemde 3 mud rogge....
Datum 5 februari 1527

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
106
... en met hen Jan van der Vloet, Loijwich Timmermans, Alardt Lippen, Henrick Hoppenbrouwers, Wouter Willems van Dormalen, Cornelis Daniels, Gerit Henricks van Best en Peter Jan Scomakers, zijnde deze de achtmannen voor het jaar 1529, ...
Datum 21 februari 1529

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1535.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1535
073
Wouter Willems van Doormalen, als wettige man van Katalijnen dochter van wijlen Henrik van Ostaijen, verder Willemke dochter van wijlen Henrik van Ostaijen met haar voogd Wouter van hiervoor, verder Rutger Lenart Rombouts als wettige man Katalijn ook dochter van genoemde Henrick van Ostaijen, nog Henrick, Mathijs en Joris, broers en wettige kinderen van Jan Thijs verwekt door deze Jan bij wijlen Mechteld dochter van Henrick van Ostaeijen, ... verkopen hierbij aan ...
Datum 15 februari 1535
.
Ook genoemd in akte 074

DOCHTERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
265
verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemde Wouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirckvan Doormalen als hun wettige voogd hierin,
Datum 8 november 1538

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_1.html
VI-h : Wouter Wilhelmi van Doormalen, achtman, geboren te Aarle (NB), wonende te Hedel (NB), overleden tussen 1535 en 1538, z.v. V-h.

Wouter is getrouwd te Oirschot (NB) met Catalijn van Ostade, geboren rond 1471 (?), wonende te Aarle (NB), d.v. Henrick van Ostade en Elisabeth van Leijelt.

Uit dit huwelijk:
1 : Willem Wouters van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-d.
2 : Anna Walteris van Doormalen, geboren rond 1499 (?), volgt onder VII-e.
3 : Arika Walteris van Doormalen, geboren rond 1501 (?), volgt onder VII-f.
4 : Henrica Walteris van Doormalen, geboren rond 1509 (?), volgt onder VII-g.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen
Vlc. WOUTER WILLEMS VAN DOORMALEN, wonende te Hedel (Oirschot)<262>, in 1529
achtman te Oirschot<263> , overleden tussen 1535 en 1538<264>, trouwt met Katalijn van
Ostaden, d.v. Henriek van Ostade(n) en Elisabeth Willem van Leijelt. Katalijn was een
zuster van Catharina, die met Aerdt Willems van Doormalen getrouwd was<265>.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Vlle.
2. Anna, overl. vóór 1578, trouwt vóór 1534 met Dionijs (Den is) Cornelis Jan Daniels
van (den) Dijck<266,267>. Hieruit : Wouter van den Dijck<268>, Mechteld van den Dijck
get rouwd met Andries (of Adriaen) e rommen (de Crom) en heer Adriaen van den
Di jek, die in 1578 te Leuven woonde en pastoor was van Bladel in 1599<269' .
3. Henrica, t rouwt 1e met Peter Gijsbert Corten (Scortten, die Cort), overleden vóór
1558. Hieruit een kind<270,271>. Henrica hertrouwt in 1558 of 1559 met Hubert Jan
Heijmen<272> (ook: Hubert Goijart Henricxssen)<273>.
4. Arike, trouwt Henriek Corstiaen Oemen, overl. ca. 1558. Zij woonden te Notelen in
Oirschot<274>. In 1558 zijn Jan Corsten Oemen en Willem Wouters van Dormalen
de mombers over hun onmondige kinderen<275>.
In 1557 volgt de erfdeling door de kinderen van Wouter Willems van Doormalen. Zoon
Willem krijgt het huis en hof, groot 51opense, gelegen onder Hedel te Oirschot<276>.
====

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com