man‎Goijaert Jacop Keijmps‏‎

[Gebruikersnotities]
Paar genoemd in akte 265 van Datum 8 november 1538: "en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt,"

????

Twee maal "Goijaert Jacop Keijmps":

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
103
Goijaert Jacop Keijmps als man van Margriet wettige dochter van Rutger Mathijs Huijskens,...
Datum 5 april 1526

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
069
... allen wettige kinderen van wijlen Thomas van der Ameijden verwekt bij diens vrouw Yda wettige dochter van wijlen Willem Borchakkers, verder Goijart Keijmps als man van Margriet ook wettige dochter van genoemde Thomas en Ijken,...
Datum 30 januari 1527

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1533.zip
Margriet weduwe van Goijaert Jacop Keijmps met Jan Rutgers als haar voogd doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het tiende deel van al het roerende en onroerend bezit dat haar qua vruchtgebruik door wijlen haar man is nagelaten, van welke aard dan ook en waar zich dat bezit ook bevindt en dat ze zelf ook na haar dood zal nalaten. Ze doet er afstand van ten behoeve van haar zoon Henrick en belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen.
Datum 15 maart 1533

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
318
Henrick en Claes, broers en wettige kinderen van wijlen Goijaert zoon wijlen Jacop Keijmps, verkopen hierbij twee zesde delen van een stuk akkerland die ze hebben geerfd bij de dood van hun zuster Leenen, groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest...
... Ze verkopen die erfdelen nu aan Jacop, Annen, Elisabeth en aan Mathijs Daniels als man van Katalijn, zijnde de 4 wettige kinderen van genoemde wijlen Goijaert Jacops Keijmps. ...
Datum 14 juli 1539
Zie ook 319

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 265 van Datum 8 november 1538: "en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt,"
met:

womanJenneken Willem Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VI-i : Jenneke van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1466 (?), d.v. V-h.

Jenneke was gehuwd met Goyaert Jacobs Willems Keijmps.

Uit dit huwelijk:
1 : Elijsabeth Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB).
Elijsabeth was gehuwd met Matthijs Adam Mathijsen Thielmans.
2 : Aleijt Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB).
Aleijt was gehuwd met Peter Henrici Hoppenbrouwer.
3 : Adriaenken Keijmps, geboren rond 1491 (?), wonende te Best (NB) en te Hilvarenbeek (NB).
Adriaenken was gehuwd met Henrick Jacops.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

3. Jenneken, trouwt Goijaert Jacobs (Willems) Keijmps. Uit dit huwelijk: Elijsabeth
gehuwd met Matthijs Adam Mathijsen Thielrnans; Aleijt gehuwd met Peter Henriek
Hoppenbrouwer en Adriaen ken gehuwd met Henriek Jacops. Zij woonden te
Hilvarenbeek "op Hagorst a ent Weerlaer"<210> .
====

Voor meer informatie: bertho@derikx.com