man‎Aert Wouter Houtappels‏‎
Overleden ‎± 1469
[bron]
Genoemd in akte 241 van 31 mei 1468.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 216 van 24 november 1470.

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
108
Verschenen is Wouter zoon wijlen Wouter van den Arensnest en heeft beloofd om aan Aernden zoon wijlen Wouter Houtappels die 17 en een halve gouden peter te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar, samen met een rente van 7 lopen rogge.
Actum als boven. (Datum 30 november 1463)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
120
Verschenen is hier Aert Wouter Houtappels en verkoopt nu aan...
... Aert had dat bezit verkregen vanwege een achterstallige vordering die op het onderpand drukte ..
Datum 2 november 1468

IS WILLEM DIRCKS VD STRAECKEN de echtgenoot van dochter Aleijt? NEE!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
241
Verschenen is hier Jan Willem Vos en verpacht nu (in feite een verkoop tegen betaling van een jaarlijkse pacht, JT) aan Willem Dircks van den Staecken en Aent Wouter Houtappels die een stuk beemd groot ca. 2 en een halve bunder, gelegen in Oirschot in het Besterbroek achter de Braeckbeemd, ...
Datum 31 mei 1468
Ook 242 and 282

OVERLEDEN + KIDS: Wouter + Gerart + Lisbeth + Jan + Aleijt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
216
Verschenen zijn hier Heijlwich weduwe van Aert Houtappels met haar voogd, verder Wouter en Gerart wettige kinderen van Aert Wouter Houtappels ook met hun zuster Lisbeth met haar voogd, voor henzelf handelend en voor hun minderjarige broer Jan. Hierbij is ook aanwezig Thijs van Beeck als uitvoerder en gemachtigde in het testament van genoemde Aert en ze verkopen nu aan ...
... Ook is nog verschenen Willem Dirck van Dormalen als man van Aleijt en doet ook afstand ten behoeve van genoemde Dirck. Ze beloven verder dat als hun broer Jan meerderjarig is geworden, dat ze hem ook afstand van dit bezit zullen laten doen.
Datum 24 november 1470

WIE IS DIT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
112
... had verkregen op onderpand van bezit dat Wouter Back Aert Houtappels had gepacht van genoemde Jan Bruijstens, ...
Datum 29 april 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1472.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1472
060
Komen zijn Henrick, Willem en Peter, wettige kinderen van Willem van der Staecken (meestal Stadakker genoemd, JT) nog Wouter Merten Luijens als man van Berthen wettige dochter van genoemde Willem en Jan Willem Haubraken als man van Lisbeth, ook dochter van genoemde Willem, voor henzelf handelend en voor hun zusters Dirck en Geertruit, en verkopen nu aan Heijlwig weduwe van Aert Wouter Houtappels ten behoeve van haar wettige kinderen die ze bij deze Aert heeft verkregen, de helft van een stuk beemd, groot ca. een bunder in het Besterbroek achter de Broekbeemd daar, ...
Datum 6 juli 1472
.
061
Komen is Heijlwig weduwe van Aert Wouter Houtappels met haar voogd, verder Gerard en Elisabeth met hun voogd en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Aert, verder Willem Dircks van Dormalen als man van Aleijt, dochter ook van Aert, voor henzelfhandelend en voor Jan en Wouter, wettige kinderen van Aert, zijnde hun broers c.q. zwagers van Willem en verkopen aan Henrick, Willem en Peter, wettige kinderen van Willem van de Staecken, ten behoeve van Wouter Merten Luijen als echtgenoot van zijn vrouw en ten behoeve van Jan Willem Houbraken als echtgenoot van zijn vrouw, dochters en wettige kinderen van Willem van den Staecken, de helft van een stuk beemd, groot anderhalve bunder gelegen in het Besterbroek achter de Broeckbeemd,
Actum als boven. (Datum 6 juli 1472)
.
063
... schepenbrief ... met de volgende inhoud :
"Wijl, Andries van de Laeck, Joerden Cleijnael, Rutger Janssen, Willem Willem Vos, Henrick Thomaes van de Snepschuet, Henrick de Crom en Dirck van de Hagelaer, schepenen van Oirschot verklaren hierbij dat voor ons is verschenen Willem Dircks van de Staecken (= Stayakker of Stadakker, JT)) en Aert Wouter Houtappels en pachten (kopen tegen een pacht, JT) van Jan Willem Vos een stuk beemd groot ca. 2 en een halve bunder, gelegen in het Besterbroek achter de Broekbeemd, ... Opgemaakt 31 mei 1468"
Hierbij is ook verschenen Heijlwig weduwe van Wouter Houtappels (is onjuist ze is weduwe van Aert Wouter Houtappels) met haar kinderen die ze bij haar man heeft verwekt met Willem Dirck van Dormalen zijnde haar zwager (is haar schoonzoon, dus is Willem Dirck van de Staecken en Willem Dirck van Dormalen de zelfde persoon ?, JT) die voor henzelf handelen voor Jan en Wouter als kinderen van Aert (Houtappels, JT) en beloven aan ....
Actum als boven (Datum 6 juli 1472)

WIE IS DIT? - IS DIT EEN ZOON VAN AERT WOUTER HOUTAPPELS? WANT DOCHTER ALEIJT wordt ook Aleijt Backs genoemd.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1474.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1474
037
... op onderpand van bezit dat Wouter Back zoon van Aert Houtappels had gepacht van Jan Bruijstens, zijnde een stuk land genoemd de Grote Weijde, gelegen in de Aerlesche Akkers, ...
Datum 12 februari 1474

ALIAS BECKERS = BACKS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1476
099
Komen zijn Geerborg, Lisbeth en Hillegond, dochters van wijlen Wouter Houtappels die men ook wel Beckers (?) noemt, met hun voogden, voor henzelf handelend en voor hun broer Goijaert en ze verkopen nu een stuk land groot 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, ter plaatse genoemd de Aerlesche Akkers....
Datum 24 juli 1476

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
248
Komen is Heijlwig weduwe van Aert Wouter Houtappels met haar voogd, verder Wouter en Gerard, wettige kinderen van genoemde Aert, nog Elisabeth dochter van Aert Houtappels met haar voogd, Willem Dircks van Dormalen als man van Aleijt dochter van genoemde Aert Houtappels, die voor henzelf handelen en voor hun broer Jan, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Aert en Heijlwig en verkopen aan ...
Datum 30 oktober 1475

Kids Aert Backs x Heijlwich van Esbeeck: Aleijt & Katalijn & Elisabet & Gerart & Jan
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
265
Dirck zoon wijlen Willems van Dormalen, verwekt door deze Willem bij diens vrouw Aleijt dochter van Aert Backs, door deze Aert verwekt bij wijlen diens vrouw Heijlwich van Esbeeck, voor hemzelf optredend en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt, verder Peter Meeus Crommen als man van Dircken dochter van wijlen genoemde Willem en Aleijt,
verder Henrick zoon wijlen Aert zoon wijlen Willem en genoemde Aleijt,
verder Gijsbrecht zoon wijlen Gijsbrechts Verafter als man van Katalijn beiden wettige dochters van genoemde Aert Backs,
Henrick zoon wijlen Henrick Riemslegers als man van Henrieksken, Willem Goijaerts van den Marselaer als wettige man van Jutken, beide dochters van wijlen Daniel die Metser verwekt door deze Daniel bij wijlen Berten dochter van Willem van Doormalen,
verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen,
verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemde Wouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirck van Doormalen als hun wettige voogd hierin,
verder Jan zoon wijlen Joost Broekmans als man van Heijlwich wettige dochter van wijlen Jan Rutten verwekt door deze Jan bij wijlen Elisabet dochter van Aert Backs, welke Elisabeth weer door Aert Backs was verwekt bij bij Heijlwich van Esbeeck, die voor henzelf handelen en ook voor Gerardt Jan Rutten,
verder hier Jan (1)zoon wijlen Aert Jan Rutten voor hemzelf handelend en voor Jan (2) en Elisabeth zijnde zijn broer en zuster (twee Jannen hier, JT)
verder Roelof zoon wijlen Gerart wijlen Aert Backs verwekt door deze Aerden Backs bij diens vrouw Heijlwich van Esbeeck, Aert Jan Lambrechts als wettige man van Geertruiden dochter van Jan zoon van genoemde Aert Backs, Gijsbrecht Peters namens Mariewettige dochter van wijlen Jan zoon wijlen Aert Backs en van genoemde Heijlwich,
verder Jan zoon wijlen Jan zoon wijlen Jans van de Maerselaer, door wijlen deze Jan verwekt bij wijlen diens vrouw Katalijn van Esbeeck ....
etc
etc

Gehuwd met:

Kind:

1.
womanAleijt Aert Wouter Houtappels‏
Overleden ‎voor 1519
[bron]
In akte 173 van 11 november 1512 leeft zij nog.
Akte 168 van 11 april 1518 verwijst naar Aleijt in de verleden tijd.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com