man‎Jan Peters Dircks Van Doormalen‏‎
Overleden ‎23 apr 1630 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
116629 Begraafinschrijving Joannes Petrus van Dormalen, 23-04-1630
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Joannes Petrus van Dormalen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 23-04-1630
Folio: 62
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
64 / 364 00064_D_Best_0001_0061v-0062.jpg
"23 aprilus obijt joes petri van dormalen"


[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
Jan zoon wijlen Matheus Jacobs heeft verklaard dat Henrick Jan Vlemincks, Jan Peters van Doormalen als man van Marijke dochter van Willem Wouters en Bartholomeus van Geenhoven als voogd over het minderjarige kind van wijlen Aert Willem Wouters, aan hem een pacht van 12 lopen rogge per jaar hebben afgelost ...
Datum 5 maart 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
142
.. verkopen een akker genoemd de Braecken, groot ca. 3 lopenzaad en 40 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ...
.. Het wordt nu verkocht aan Jan Peters van Doormalen ...
Datum 6 mei 1596

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
230
Allen etc., ( vidimus ) voor ons zijn verschenen Joost Adam Weijlaerts, Henrick Verhoeven en Jan Peters van Doormalen, ...hebben ... de navolgende verklaring onder ede afgelegd...
Datum 11 december 1600

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
027
Jan Peter van Doormalen en Peter Willem Wouters hebben beloofd ...
Datum 5 februari 1600

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
028
... Deze rente wordt geheven op het bezit van Jan Peters van Doormalen zoals in schepen brieven van Oirschot is vermeld d.d. 11 januari 1559. ...
Datum 27 februari 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1605
051
... verkopen een pacht van 1 Bosch mudde rogge per jaar, binnen Den Bosch elk jaar op 0.L. Vrouw Lichtmisdag te leveren. ...
... Deze pacht verkopen zij nu aan Arien Jan Jan Joris, Jacob Jan Dirks en aan Jan Peters van Dormalen....
Datum 11 juni 1605
.
052
... en Jan Peters van Doormalen alsnog zullen vernemen of deze laatste nu wel of niet het desbetreffende onderpand daarvan in bezit hebben. Indien dit niet zo is, dan zullen genoemde Arien Jan Joris, Jacob Jan Dirks en Jan Peters van Dormaelen, de brieven die zij nog in hun bezit hebben, overdragen, ...
Datum en getuigen als boven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
223
Onlangs hebben Adriaen van Coll en Jan Peters van Dormaelen in de stad Den Bosch geld opgenomen en wel 100 gulden om daarmee een ander bedrag van 100 gulden te voldoen, die deze Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor henzelf handelend en ook voor Dirck Peters van Dormalen, in Den Bosch hadden opgenomen. Voor ons als schepenen is nu verschenen deze Dirck Peters van Dormalen en heeft beloofd om Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor hun betalingsbelofte te zullen vrijwaren voordit in Den Bosch opgenomen bedrag van 100 gulden en de rente daarover.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
224
Vervolgens belooft Jan Peters van Dormalen zijn broer Dirck Peters van Dormalen die voor diens belofte te zullen vrijwaren, welke belofte Dirck hiervoor heeft gedaan ten behoeve van vermelde Jan Peters van Dormaelen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
034
Jan zoon wijlen Peter van Doormalen, die voor zichzelf handelt en als man van Marieken dochter van wijlen Willem Wouter Jacops, verkoopt hierbij ...
Datum 10 februari 1622

ECHTGENOTE Merieken overleden:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
141
Jan Peters van Dormaelen als weduwnaar van Merieken, doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een hooibeemd genoemd de Ouden Beemd...
Dit bezit was hem door wijlen zijn vrouw nagelaten en hij geeft het vruchtgebruik nu over aan Wouter Antonis Verroten als man van Willemken, dochter van genoemde Jan Peters ( van Dormaelen ) en van genoemde Merieken. ...
Datum 31 maart 1627

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
136
Jan Peters van Doormaelen heeft hierbij verklaard al 17 jaar lang en ook hierna nog, aan Gijsbert Henricks van Engeland, een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn ...
Datum 20 april 1630

WIE ZIJN DIT DAN????
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
035
... Hij verklaart dat hij erbij aanwezig was toen Jan en Peter, gebroeders en zoons van Peter Dircks van Doormalen als zijnde echtgenoten van Merieken en Henrieksken, gezusters en dochters van wijlen Jan Henriks de Gruijter ...
Datum 4 februari 1630

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
248
... , de erfgenamen van Jan Peters van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 juni 1633)

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html

VIII-j : Jan Petri van Doormalen, geboren rond 1548 (?), wonende te Oirschot (NB), begraven te Best (NB) op 23 april 1630, z.v. VII-h.

Jan was gehuwd met Marijken Woutersse, wonende te Best (NB), overleden aldaar op 5 maart 1624, begraven aldaar, d.v. Willem Woutersse.

Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk Guilielma Joannis Petri van Doormalen, geboren rond 1588 (?), volgt onder IX-q.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Jan Peters van Doormalen, geb. ca. 1540, begr. Best 23-4-1630, trouwt met
Marijken Willem Woutersse<299> , begr. Best 5-3-1624. In 1612 lenen Jan Peters van
Dormalen en Adriaen Jans van Coll te Best 321 gulden aan Arnd Haubracken ten
behoeve van Jenneken weduwe Reijner Henricx Rogge<300> . In 1612 is Jan Peters
in Den Bosch, waar hij 100 gulden opneemt voor zijn broer Dirck<301> .
====

Gehuwd met:

womanMarieken Willem Wouter Jacops‏
Overleden ‎5 mrt 1624 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 034 van 10 februari 1622
Genoemd als wijlen in akte 141 van 31 maart 1627

RHCE:
116479 Begraafinschrijving Maria, 05-03-1624
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Plaats inschrijving: Best
Overledene: Maria
Overlijdensdatum: 05-03-1624
Partner: Joannes Petrus van Doormalen
Folio: 28
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
30 / 364 00030_D_Best_0001_0027v-0028.jpg
"Maria uxor jois petri van doormalen"
"??? ???? obijt 5 die martie"


Voor meer informatie: bertho@derikx.com