man‎Jacob Peters Dircks Van Doormalen‏‎
Overleden ‎± 1587
[bron]
Genoemd in akte 126 van 19 maart 1586
Zie akte 218 van 8 september 1587: echtgenote genoemd als weduwe.

[Gebruikersnotities]
ZWAGER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
Los001
Dierick zoon wijlen Aert Hermenszoon ....
... Het perceel wordt nu verkocht aan Jacop zoon wijlen Peters van Doormalen zijn zwager...
Datum 5 juni 1576

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
134
Jacop zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt de helft van een akker genoemd de Hoghe akker ...
Datum 28 maart 1578
.
136
Jacop zoon wijlen Peters van Doormaelen heeft beloofd dat hij de rente van twee gulden uit de rente van drie gulden zal gaan betalen die Goijaert Dircks van Geloven vandaag heeft beloofd aan Jan Jan Goessens ten behoeve van de St. Odulphuskerk te Best....
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)
.
138
Jacop zoon wijlen Peters van Doormaelen heeft beloofd om aan Margriet dochter van wijlen Aert Dirck Hermans een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
126
... , Jacop Peters van Doormalen....
Datum 19 maart 1586

OVERLEDEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
Jan Dirck Jan Hermans die verklaart 24 jaar oud te zijn, desondanks wordt geassisteerd door Goijaerden Dircks van Geloven zijn voogd, draagt een akker over, zoals hij die middels het recht van vernadering heeft verkregen van Jacop van Doormalen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, groot ca. een zesterzaad, b.p. Goijaert Dircks van Geloven, Niclaes Jan Goossens, Jacop Peters van Doormalen.....
Datum 24 maart 1587

WEDUWE ECHTGENOTE: Henrieksken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
218
Goijaert Dircks van Geloven oud ca. 45 jaar en Margriet dochter van Gerart Philips van Strijp weduwe van Peter Antonis Dreijssen oud ca. 43 jaar die door Henrieksken weduwe van Jacop Peters van Doormalen verzocht zijn een verklaring af te leggen hebben gezegd dat het hen bekend is dat Jan Peters van Doormalen hetgene heeft betaald dat Dirck Aert Hermans te Woensel in diens testament had vermaakt zijnde 50 gulden en wel aan genoemde Dirck, ondanks het feit dat er in dat testament daarvan geen aantekening is gemaakt. Genoemde Goijaert verklaart dat hij er destijds bij was in het huis van Joost Talen waar het geld werd betaald en Margriet verklaart nog dat genoemde Jacop Peters van Doormalen dit geld van haar man heeft verkregen.
Datum 8 september 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
Los051
... hadden middels het recht van vernadering een stuk akker verkregen van Jacop van Doormalen...
... , Jacop Peters van Doormalen ...
Datum 23 maart 1587

Echtgenote Henriksen weduwe.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
036
Dirck Peters van Dormaelen en Willem Daniel Smetsers als voogden over de minderjarige kinderen van Henriksken weduwe van Jacob Peters van Dormaelen, hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(Datum 30 januari 1592)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
362
Indertijd geeft Jacop Peterssn. van Doormalen van Dirk Aert Hermans en diens voogden een stuk akkerland gekocht gelegen in de Hoge akkers, herdgang Verrenbest aldaar aan de Duitse Val voor een bedrag van 400 gulden zoals wordt gezegd. Nu is verschenen ...
Datum 10 december 1594

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1598.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1598
168
... , de weduwe en kinderen van Jacop Peters van Doormaelen, ...
Datum 20 maart 1598

ECHTGENOTE: wijlen Henrieksken Vinck
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
136
Aert zoon wijlen Jacop Peters van Doormalen verwekt bij wijlen Henrieksken Vinck, verder Adriaen zoon Joost Jan Willems als man van Antonis dochter van Jacop Peters van Doormalen en genoemde Henrieksken, hebben een boedelscheiding gemaakt vanwege denalatenschap van hun ouders....
Datum 5 juni 1604

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-f : Jacop Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), wonende te Oirschot (NB), overleden voor 1587, z.v. VII-h.

Jacop was gehuwd met Henricxken Vinck, overleden tussen 1598 en 1604.
Uit dit huwelijk:
1 : Arnoldus Jacobi van Doormalen, Aerdt, geboren rond 1565 (?), volgt onder IX-f.
2 : Antonia Jacobi van Doormalen, geboren rond 1567 (?), volgt onder IX-g.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vll ld. JACOP PETERS VAN DOORMALEN<357> , overleden vóór 1587<358> , t rouwt met Henricxken
Vinck, overleden na 1598 en vóór 1604 <359> .
Uit dit huwelijk:
1. Aerdt, volgt IXi.
2. Antonia, trouwt met Adriaen Joost Jan Willems. Hieruit : Jacob Adriaens, Jan
Adriaens, Peter Adriaens, Meriken Adriaens, Jenneken Adriaens, Margriet
Adriaens en Henricxken Adriaens getrouwd met Dirck Meeus<360> .
Aert en Antonia delen in 1604 het erfgoed van hun ouders, bestaande uit een huis en land
te Verrenbest<361>.
====

Gehuwd met:

womanHenrieksken Vinck‏
Overleden ‎voor 1605
[bron]
Genoemd in akte 036 van 30 januari 1592.
Genoemd in akte 168 van 20 maart 1598.
Genoemd als wijlen in akte 136 van 5 juni 1604.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com