man‎Jan Goijaert Reijnen‏‎

Gehuwd met:

womanAnna Peters Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
035
Jan zoon wijlen Goijaert Reijnen als man van Anna dochter van wijlen Peter Dircks van Doormalen, verkoopt de helft van een akker genoemd het Hagelaer groot ca. in totaal 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle...
Datum 27 juni 1589

ECHTEGENOOT "Jan Goort Reijnen" genoemd als voogd van zus Jenneke:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
095
Erfelijke verdeling tussen Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts en Gijsbert zoon van genoemde Henrick Niclaes Alaerts, Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts met haar kinderen verwekt bij
genoemde Henrick en geassisteerd door haar broer Peter Peters en haar zwager Jan Goort Reijnen als haar voogden, en haar kinderen, zijnde partij enerzijds, en Gijsbrecht zoon wijlen Niclaes Alaerts
verwekt bij Geertruit dochter Gijsbert Dirk Hoppenbrouwers, geassisteerd door zijn oom en voogd Aertgen Niclaes Alaerts, partij anderzijds, hebben een erfelijke verdeling gemaakt....
Datum 12 april 1606

Niet individueel genoemd in doorm_2.html. "Anna was gehuwd met Jan Goijaert Reijnen."
Geen additionele info in GTOB 11-Jan-1996: "Anna, trouwt Jan Goijaert Reijnen <305>."

Voor meer informatie: bertho@derikx.com