man‎Wouter Henrick Mercks‏‎
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 329 van 27 juni 1558.
Overleden in akte 169 van 19 maart 1561.

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
239
Gijsbert Willems van den Heuvel en Aelbrecht zoon van genoemde Gijsbrecht, verder Joerden zoon wijlen Aert die Metser, Niclaes en Wouter, broers en kinderen van Henrick Mercks, en verder nog Willem Henricks van de Maerselaer hebben zich borg gesteldvoor Dirck Aert Stockelmans vanwege de pacht die hij heeft aangenomen inzake de belastingheffing op de bieren, de wijnen, het vlees en tarwe die opeisbaar zijn te Oirschot, samen met alle kosten van de slagen ten bedrage van 982 gulden. Ze beloven alles te zullen voldoen overeenkomstig de daarvan gemaakte voorwaarden.
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 juni 1558)

OUDERLIJK GEZIN:
WOUTER (OVERLEDEN) HAD MEER DAN 1 KIND:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
169
Nicolaes, Willem, Marten en Thomas, broers en kinderen van wijlen Henrick Mercks, verder Dirck ... Stockelmans als man van Heijlken dochter van... Henrick en nog Anna dochter van genoemde Henrick
Mercks met Bartholomeus Mercks als haar gekozen voogd,... Dirck Stockelmans ... voogd over de minderjarige kinderen van .... Wouter Henricks Mercks,..... hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de doodvan Henrick Mercks en diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Coolen, zijnde hun ouders. ...
...
Genoemde Marten met Willem Daniels en Dirck Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Henricks Mercks krijgen samen een akker genoemd de Groote Streep, ...
... Dirck in zijn hoedanigheid met Anna en haar voogd Bartholomeus krijgen samen een beemd genoemd de Benrijt, ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
170
Genoemde erfgenamen uit de voorgaande akte hebben samen beloofd om aan Elisabeth weduwe van Henrick Mercks die voortaan een jaarlijkse rente ...
Datum 19 maart 1561

ECHTGENOTE WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
173
Dirck Stockelmans en Willem Daniel Smetsers als aangestelde voogden over Elisabeth wettige minderjarige dochter van wijlen Wouter Henrick Mercks verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Jan Roelofs, hebben na een daarvoor verkregen schepenbankdecreet beloofd om aan Jenneken dochter van Jans Brouwers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar natuurlijke dochter Elisabeth die deze had verkregen van genoemde Wouter Henrick Mercks daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
... Indien Elisabet de natuurlijke dochter komt te sterven zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, dan zullen deze 30 stuivers per jaar weer versterven op de erfgenamen van genoemde Wouter Henrick Mercks en daarvoor is Jenneke wel verplicht haardochter Elisabeth haar leven lang daarvoor te onderhouden.
Datum 19 maart 1561.
( zijn er twee Elisabetten dan, een wettige en een natuurlijke dochter van Wouter Henrik Mercks ?, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
113
... , de kinderen van Wouter Henrick Mercks, ...
Datum 20 maart 1563
123
... , de kinderen van Wouter Henrick Mercks,...
Datum en getuigen als boven. (Datum 21 maart 1563)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
068
... , Wouter Henrick Mercks en diens kinderen met meer anderen. ...
Datum 15 juli 1565

SLECHTS 1 KIND?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
086
... het kind van Wouter Henrick Mercks. ...
Datum 23 december 1567

SLECHTS 1 DOCHTER?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
157
... , nog twee gulden per jaar aan de dochter van Wouter Henricks, ...
Datum 28 november 1569

SLECHTS 1 DOCHTER?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
105
... , nog twee gulden per jaar te betalen aan de dochter van Wouter Henrick Mercks. ...
Datum 17 maart 1570

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep <== Henrick Willem Merks
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <== Willemken Marten Henrick Mercks
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick
Merks en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van
Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks en ook nog vanwege <== Elisabeth Wouter Henrick Mercks
Rutger Janssn. de Brouwer als man van Margriet dochter van Dirck
Aert Stockelmans verwekt bij Heijlwigen dochter van Henrick Merks <== Heijlwigen Henrick Merks
verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick <== Dirck & Aelbrecht & Henrieksken & Goijaert & Marieken Niclaes Henrick Merks
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters en ook voor Henrick Willem
Schutkens als man van Aleijden dochter van genoemde Niclaes <== Aleijden Niclaes Henrick Merks
Henrik Merks, waarbij deze ook optreden voor de andere
gerechtigden als partij ter andere zijde...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

Gehuwd met:

Kind:

1.
womanElisabeth Wouter (Rose) Henrick Mercks‏
Overleden ‎31 aug 1637 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 058 van 17 februari 1638 als wijlen.

Of is dit dochter Elisabeth?

Mogelijk:

RHCE:
116834 Begraafinschrijving Elizabetha Theodorus van Dormalen, 31-08-1637
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Elizabetha Theodorus van Dormalen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 31-08-1637
Folio: 83v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
86 / 364 00086_D_Best_0001_0083v-0084.jpg
"31 aug: obijt Elizabetha Theodori van Dormalen"


[Gebruikersnotities]
VADER EN MOEDER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
173
Dirck Stockelmans en Willem Daniel Smetsers als aangestelde voogden over Elisabeth wettige minderjarige dochter van wijlen Wouter Henrick Mercks verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Jan Roelofs, hebben na een daarvoor verkregen schepenbankdecreet beloofd om aan Jenneken dochter van Jans Brouwers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar natuurlijke dochter Elisabeth die deze had verkregen van genoemde Wouter Henrick Mercks daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
... Indien Elisabet de natuurlijke dochter komt te sterven zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, dan zullen deze 30 stuivers per jaar weer versterven op de erfgenamen van genoemde Wouter Henrick Mercks en daarvoor is Jenneke wel verplicht haardochter Elisabeth haar leven lang daarvoor te onderhouden.
Datum 19 maart 1561.
( zijn er twee Elisabetten dan, een wettige en een natuurlijke dochter van Wouter Henrik Mercks ?, JT )

NOG IN LEVEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep <== Henrick Willem Merks
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <== Willemken Marten Henrick Mercks
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick
Merks en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van
Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks en ook nog vanwege <== Elisabeth Wouter Henrick Mercks
Rutger Janssn. de Brouwer als man van Margriet dochter van Dirck
Aert Stockelmans verwekt bij Heijlwigen dochter van Henrick Merks <== Heijlwigen Henrick Merks
verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick <== Dirck & Aelbrecht & Henrieksken & Goijaert & Marieken Niclaes Henrick Merks
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters en ook voor Henrick Willem
Schutkens als man van Aleijden dochter van genoemde Niclaes <== Aleijden Niclaes Henrick Merks
Henrik Merks, waarbij deze ook optreden voor de andere
gerechtigden als partij ter andere zijde...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).


Voor meer informatie: bertho@derikx.com