woman‎Elisabeth Wouter Coolen‏‎

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534

Gehuwd met:

manHenrick Jan Mercks‏
Zoon van Jan Mercks en N.N.‏.
Overleden ‎voor 1562
[bron]
Zie akte 170 van 19 maart 1561; echtgenote genoemd als weduwe.

[Gebruikersnotities]
REEDS GETROUWD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
Los001
Half blaadje, is uit origineel protocol verwijderd.
Geerlick Wouter Colen heeft verklaard dat zijn zwager Henrik Jan Mercks aan hem een rente ...
Datum 15 februari 1519
.
Los004
Akte is uit origineel protocol verwijderd en elders ondergebracht.
Henrick Jan Mercks (natuurlijke zoon = doorgestreept, JT) …. <=== Natuurlijke zoon????
Roesen… belooft zijn zwager Geerlick Wouter Colen die voortaan 2
peters per jaar te gaan betalen, steeds op…, op onderpand van een
huis, tuin etc., groot een zesterzaad, gelegen in herdgang
Naastenbest, b.p. Gerit van Kreij (?), Aert Slegen of diens kinderen,
de gemeijnte. Datum 12 februari 1519 (geen getuigen vermeld, JT)

OUDERS VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534

VADER IS WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
253
Henrick zoon wijlen Jan Mercks, als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen Wouter Colen, heeft beloofd om aan heer Henrick zoon Adriaen Harnismaker, priester ...
Datum 24 mei 1541

OUDERS VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1545
307
Beatricks weduwe van Willem Coolen met haar voogd Henrick Goijaert Goossens doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit roerend en onroerend, waar dat bezit zich ook mag bevinden, huizen, grond etc., waarin genoemde Willem Wouter Coolen in gestorven is en wel ten behoeve van Geerlick Wouter Coolen en ten behoeve van Denis Goijaert Lambrechts als
man van Jutte, en ten behoeve van Henrick Jan Mercks als man van Elisabetten, beide wettige dochters van genoemde Wouter Coolen. Beatricks belooft alle lasten van haar kant af te handelen.
Datum 12 september 1545,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
213
... , verder
Henrick zoon Willem Schutkens en Marten Henrick Mercks als <===
voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Henrick Mercks
verwekt bij Margriet dochter van genoemde Henrick Aelbrechts,
verkopen hun erfdeel en aanspraken in een stuk akkerland genoemd
den Broekekker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Elias
Cornelis Elias,
Elisabeth dochter van Henrick Mercks, Marcelis Mortels, de <=== WIE IS DIT?
erfgenamen van Geerlicks op de Tolheuvel.
...
Datum 20 mei 1560

BELANGRIJKE AKTE: Zoon van Henrick samen genoemd met zijn broers en zus!!!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
090
Marten Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van Nicolaes <== Zoon van Henrick Jan Mercks
Aerts, verder Aert Jan Mercks en Merieken dochter van genoemde <== Broers (Aert, Antonis) en zus (Marieken) van Henrick.
Jan Mercks, nog Antonis Mercks ook wettige zoon van genoemde Jan
Mercks, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken inzake een
beemd genoemd de Meeuwen ..
Datum 5 januari 1561

GEZIN + ECHTGENOTE ELISABETH:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
169
Nicolaes, Willem, Marten en Thomas, broers en kinderen van wijlen Henrick Mercks, verder Dirck ... Stockelmans als man van Heijlken dochter van... Henrick en nog Anna dochter van genoemde Henrick
Mercks met Bartholomeus Mercks als haar gekozen voogd,... Dirck Stockelmans ... voogd over de minderjarige kinderen van .... Wouter Henricks Mercks,..... hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de doodvan Henrick Mercks en diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Coolen, zijnde hun ouders. ...
...
Genoemde Marten met Willem Daniels en Dirck Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Henricks Mercks krijgen samen een akker genoemd de Groote Streep, ...
... Dirck in zijn hoedanigheid met Anna en haar voogd Bartholomeus krijgen samen een beemd genoemd de Benrijt, ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
170
Genoemde erfgenamen uit de voorgaande akte hebben samen beloofd om aan Elisabeth weduwe van Henrick Mercks die voortaan een jaarlijkse rente ...
Datum 19 maart 1561

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
106
Dirck Stockelmans voor wat betreft een helft en Bartholomeus Mercks als aangestelde voogd over Annen dochter van wijlen Henrick Mercks voor wat betreft de andere helft, ....
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1562)

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
243
Nicolaes Henrick Mercks verkoopt het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Matheeus Joesten en Catharijn de vrouw van Jan Joesten (of Jueten?, JT ), de gemeenschappelijke
straat, welke huis etc. hij heeft geerfd vanwege de dood van Henrick Mercks en van Elisabeth Wouter Coolen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Dirck Nicolaes Henricks en de verkoper belooft...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 mei 1562)

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
099
Jan Corstens als man van Jenneke dochter van Joest Michiels, verder Henrick en Michiel, broers en kinderen van genoemde Joest Michiels, verder Adriaen Marcelissen namens diens broer Mathijs Marcelissen en als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Mercks, ...
Datum 13 februari 1565

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
001
Voor de volledige schepenbankvergadering zijn verschenen Joorden
Janssen als gemachtigde vanwege Peter Jans Crommen en deze heeft
een achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van
Oirschot inzake zijn achterstallige rente van 36 stuivers per jaar die 3
jaar onbetaald is gebleven en welke rente Henrick Jan <====
Mercks eerder had beloofd aan Goijaerden van den Huevel en aan
Adamen Weijlaerts ten hunnen behoeve en ten behoeve van Peter
Meus Crommen en van Cornelis Jan Scomekerszoon en ten behoeve
de kinderen van wijlen Jan zoon wijlen Jans Crommen, ...
... conform een brief daarvan d.d. 11 juni 1543. Daarop hebben wij bij
vonnis bepaald dat Joorden zijn vordering op het onderpand mag
verhalen voor zover hij dat kon bewijzen.
Datum 2 januari 1567

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
Los008
Los stuk( is uit protocol verwijderd, JT )
Er is een bepaalde ruzie ontstaan in de onbesliste aangelegenheid,
zowel in termen van aanlegger als verweerder, tussen Jan Corstens als
man van Jenneken dochter van wijlen Joost Michiels, Henrick en
Michiel broers en zonen van Joost Michiels, Willem Dircks
weduwnaar van Lijsbet, Stijnen, Aerden en Antonis broers en <== Lijsbet (Wijlen), Stijnen, Aerden, Anthonis, Marieken
kinderen van wijlen Jan Mercks, Wouter Mathijs als man van
Marieken dochter van Jan Mercks als partij ter ener zijde en Aerden
Wernaerts en Dirck Aert Stockelmans als gemachtigden van Marcelis <== Dirck Aert Stockelmans is echtgenote van dochter Heijlken.
en Henrick, broers en ook zonen van wijlen genoemde Jan Merks als <== Jan Wijlen <== Marcelis, Henrick <== IS HENRICK OVELEDEN OF NIET ????
partij ter andere zijde en wel vanwege een stukje grond genoemd het
Spijkerken alsmede de ruzie over het gebruik ervan, de gemaakte
kosten etc....
Datum 29 juni 1570

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
098
Marten zoon wijlen Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van wijlen Niclaes Houtlocks voor wat betreft ...
Datum 13 april 1573

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
244
Willem zoon wijlen Henrick Jan Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken in alle bezit waar dat ook gelegen is dat hij heeft geerfd door het overlijden van zijn ouders en ook inzake alle bezittingen die
hij nog zal erven middels testament of hoe dan ook. Hij verkoopt deze rechten nu aan Antonis Aerts van der Roten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 10 december 1576,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
139
De erfgenamen van Wouter Coolen pretenderen aanspraken te hebben
op de nalatenschap van Willem zoon Wouter Coolen die deze
goederen aan zijn vrouw Beatrijs heeft vermaakt. Ondanks het feit
dat Geerlick Wouter Coolen en Denis Goijaert Lambrechts als voogd
van zijn vrouw Jutten, Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, <==== Patroniem Jan en echtgenote.
beiden wettige dochters van genoemde Wouter Coolen alle vaste en
roerende bezittingen of het nu oude erfgoederen waren danwel nieuw
verkregen bezit was inzake een huis rentes etc., eerder hadden
verkocht aan Beatrijsen weduwe van genoemde W. Coolen. Daarom <=== echtgenote W Coolen
zijn nu verschenen Lambert zoon Deenis Goijaerts voor hemzelf,
Aelbrecht zoon Niclaes Henrick Merks voor hemzelf en ook
optredend voor de andere erfgenamen van Henrick Mercks, die ook
optreden voor Wouter en Jan, broers en kinderen van wijlen
genoemde Denis Goijaerts en ook vanwege de erfgenamen van
Geerlick Wouter Coolen, en hebben nu samen ...
Datum 8 juni 1581

Kinderen:

1.
manWouter Henrick Mercks‏
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 329 van 27 juni 1558.
Overleden in akte 169 van 19 maart 1561.

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
239
Gijsbert Willems van den Heuvel en Aelbrecht zoon van genoemde Gijsbrecht, verder Joerden zoon wijlen Aert die Metser, Niclaes en Wouter, broers en kinderen van Henrick Mercks, en verder nog Willem Henricks van de Maerselaer hebben zich borg gesteldvoor Dirck Aert Stockelmans vanwege de pacht die hij heeft aangenomen inzake de belastingheffing op de bieren, de wijnen, het vlees en tarwe die opeisbaar zijn te Oirschot, samen met alle kosten van de slagen ten bedrage van 982 gulden. Ze beloven alles te zullen voldoen overeenkomstig de daarvan gemaakte voorwaarden.
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 juni 1558)

OUDERLIJK GEZIN:
WOUTER (OVERLEDEN) HAD MEER DAN 1 KIND:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
169
Nicolaes, Willem, Marten en Thomas, broers en kinderen van wijlen Henrick Mercks, verder Dirck ... Stockelmans als man van Heijlken dochter van... Henrick en nog Anna dochter van genoemde Henrick
Mercks met Bartholomeus Mercks als haar gekozen voogd,... Dirck Stockelmans ... voogd over de minderjarige kinderen van .... Wouter Henricks Mercks,..... hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de doodvan Henrick Mercks en diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Coolen, zijnde hun ouders. ...
...
Genoemde Marten met Willem Daniels en Dirck Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Henricks Mercks krijgen samen een akker genoemd de Groote Streep, ...
... Dirck in zijn hoedanigheid met Anna en haar voogd Bartholomeus krijgen samen een beemd genoemd de Benrijt, ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
170
Genoemde erfgenamen uit de voorgaande akte hebben samen beloofd om aan Elisabeth weduwe van Henrick Mercks die voortaan een jaarlijkse rente ...
Datum 19 maart 1561

ECHTGENOTE WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
173
Dirck Stockelmans en Willem Daniel Smetsers als aangestelde voogden over Elisabeth wettige minderjarige dochter van wijlen Wouter Henrick Mercks verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Jan Roelofs, hebben na een daarvoor verkregen schepenbankdecreet beloofd om aan Jenneken dochter van Jans Brouwers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar natuurlijke dochter Elisabeth die deze had verkregen van genoemde Wouter Henrick Mercks daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
... Indien Elisabet de natuurlijke dochter komt te sterven zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, dan zullen deze 30 stuivers per jaar weer versterven op de erfgenamen van genoemde Wouter Henrick Mercks en daarvoor is Jenneke wel verplicht haardochter Elisabeth haar leven lang daarvoor te onderhouden.
Datum 19 maart 1561.
( zijn er twee Elisabetten dan, een wettige en een natuurlijke dochter van Wouter Henrik Mercks ?, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
113
... , de kinderen van Wouter Henrick Mercks, ...
Datum 20 maart 1563
123
... , de kinderen van Wouter Henrick Mercks,...
Datum en getuigen als boven. (Datum 21 maart 1563)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
068
... , Wouter Henrick Mercks en diens kinderen met meer anderen. ...
Datum 15 juli 1565

SLECHTS 1 KIND?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
086
... het kind van Wouter Henrick Mercks. ...
Datum 23 december 1567

SLECHTS 1 DOCHTER?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
157
... , nog twee gulden per jaar aan de dochter van Wouter Henricks, ...
Datum 28 november 1569

SLECHTS 1 DOCHTER?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
105
... , nog twee gulden per jaar te betalen aan de dochter van Wouter Henrick Mercks. ...
Datum 17 maart 1570

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep <== Henrick Willem Merks
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <== Willemken Marten Henrick Mercks
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick
Merks en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van
Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks en ook nog vanwege <== Elisabeth Wouter Henrick Mercks
Rutger Janssn. de Brouwer als man van Margriet dochter van Dirck
Aert Stockelmans verwekt bij Heijlwigen dochter van Henrick Merks <== Heijlwigen Henrick Merks
verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick <== Dirck & Aelbrecht & Henrieksken & Goijaert & Marieken Niclaes Henrick Merks
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters en ook voor Henrick Willem
Schutkens als man van Aleijden dochter van genoemde Niclaes <== Aleijden Niclaes Henrick Merks
Henrik Merks, waarbij deze ook optreden voor de andere
gerechtigden als partij ter andere zijde...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

2.
manNicolaes Henrick Mercks‏
Overleden ‎voor 1579
[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1548
363
Claes Henrick Mercks als man van Margriet wettige dochter van wijlen Henrick Aelbrechts heeft beloofd om aan ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 oktober 1548)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1550.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1550
138
Claes Henrick Mercks als man van Margriet dochter van wijlen Henrik Aelbrechts, verkoopt hierbij een lopenzaad akkerland ...
.
139
Henrick Jan Bolaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Claessen Henrick Mercks die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Petersdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 25 februari 1550)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
339
Willem, Andries, Jooris en Jan, gebroeders,( lees kinderen van
Henrick Aelbrechts, JT ) verder Aleijt weduwe van Jan Verhoeven,
verder Cathelijn, Rutger Verhoeven als man van Heijlwich, verder
Henrick Niclaes Mercks als man van Margriet, Willem Dirck Beverts <===
als man van Dingen, verder hierbij nog Goijaert, Aert, Henrick en
Baetken, minderjarige kinderen van wijlen Aelbrecht Henrick
Aelbrechts verwekt bij Margriet dochter van Peter Brants, zijnde
allen wettige kinderen van Henrick Aelbrechts verwekt bij Heijlwig,
hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben
geerfd bij de dood van Henrick Aelbrechts en diens vrouw Heijlwich,
hun vader en moeder. ...
Datum als boven, (Datum 30 januari 1554)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
213
Willem zoon wijlen Henrick Aelbrechts en Aleijdt dochter van
genoemde wijlen Henrick Aelbrechts met deze Willem als haar
voogd, verder Aert en Geerit, broers en kinderen van wijlen Andries
zoon van genoemde Henrick Aelbrechts voor henzelf en ook
optredend voor hun zuster Ermgard, verder Goijaert zoon wijlen
Aelbrecht zoon Henricks Aelbrechts voor hemzelf en ook optredend
voor Aerden, Henrick en Beatrice zijn broers en zuster, verder
Henrick zoon Willem Schutkens en Marten Henrick Mercks als <===
voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Henrick Mercks <=== Voogd - dus Niclaes of echtgenote overleden. - Zie volgende aktes; waarschijnlijk echtgenote.
verwekt bij Margriet dochter van genoemde Henrick Aelbrechts,
verkopen hun erfdeel en aanspraken in een stuk akkerland genoemd
den Broekekker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ..
Datum 20 mei 1560

OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
243
Nicolaes Henrick Mercks verkoopt het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Matheeus Joesten en Catharijn de vrouw van Jan Joesten (of Jueten?, JT ), de gemeenschappelijke
straat, welke huis etc. hij heeft geerfd vanwege de dood van Henrick Mercks en van Elisabeth Wouter Coolen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Dirck Nicolaes Henricks en de verkoper belooft...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 mei 1562)

ECHTGENOTE OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
113
Nicolaes Henrick Mercks en verder Dirck Aert Stockelmans en Marten Henrick Mercks als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Nicolaes verwekt bij wijlen Margriet dochter van Henrick Aelbrechts, mede op grond ...
20 maart 1563
.
115
Nicolaes Henrik Mercks met Dirck Aert Stockelmans en Marten Henrick Mercks als voogden over de minderjarige kinderen van deze Nicolaes en Margriet, op grond van een daarvoor afgegeven schepenbankdecreet (akte is niet afgemaakt )
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald.
.
123
Nicolaes Henrick Mercks en Rutger Rutgers van der Hoeven hebben met elkaar een ruil gedaan van bepaalde percelen.....
Datum als boven (Datum 25 juni 1565) <== NIET 1563????

WIJLEN: INCORRECT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
105
Marten Henrick Mercks en Henrick Willem Schuetkens als aangestelde voogden zoals ze zeiden over de minderjarige kinderen van wijlen Niclaes Henrick Mercks, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)
.
111
Aert Henricks Verroeten heeft als schuldenaar beloofd om aan Niclaes Henrick Mercks ...
Datum als boven (Datum 17 februari 1565)
.
113
Dirk Aert Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd om aan Nicolaes Henrick Mercks ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)
.
114
Dirck Henrik Hermans heeft beloofd als schuldenaar om aan Nicolaes Henrick Mercks die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)

Nog genoemd bij b.p. in akte 119 van 1565.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
104
... nog
Goijaert Gerit Switten voor hemzelf en deze Goijaert Gerit Switten en Niclaes Henrick Mercks als voogden over Geeritten en Cathelijnen minderjarige kinderen van Aert Dircks Stockelmans verwekt bij wijlen Aleijten dochter van wijlen genoemde Geerit Switten, ...
Datum 17 september 1572

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
.. verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
007
Mariken dochter van wijlen Joris Rutgers weduwe van Dirck zoon wijlen Niclaes Henrick Mercks, ...
Datum 10 januari 1584

3.
man‎Willem Henrick Mercks‏‎

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 169 van 19 maart 1561. Dit is de eerste vermelding.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
244
Willem zoon wijlen Henrick Jan Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken in alle bezit waar dat ook gelegen is dat hij heeft geerfd door het overlijden van zijn ouders en ook inzake alle bezittingen die
hij nog zal erven middels testament of hoe dan ook. Hij verkoopt deze rechten nu aan Antonis Aerts van der Roten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 10 december 1576,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1577.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1577
012
Antonis zoon wijlen Aerts van der Roten verkoopt de akker met een heiveld dat er bij ligt, in totaal 7 lopenzaad groot, die hij ondermeer heeft verkregen van Willem zoon Henrick Mercks, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. de kinderen van Dionijs Goijaerts, Adriaen Martenssn. van der Heijden en meer anderen, Jan Jan Goessens, Dirk Henrick Cornelissen van den Dijck met meer anderen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 9 december j.l., waaruit blijkt dat genoemde Willem al zijn bezit en erfdelen van zijn vader, moeder, broers of zusters had vermaakt aan genoemde Antonis. Antonis verkoopt deze aanspraken nu aan Willem Henrick Andriessen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 9 januari 1577
In marge : Met instemming van Antonis en Willem doorgehaald omdat ze elkaar kwijtschelding hebben gegeven, datum 24 augustus 1578

4.
manMarten Henrick Mercks‏

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
220
Jan zoon wijlen Aerts van Tulder heeft verklaard dat Merten Henrick Mercks de jaarlijkse rente van 3 gulden mag aflossen op Maria Lichtmisdag van elk jaar ...
Datum 22 april 1555

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
Los062
Marten zoon Henrick Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken inzake alle roerende en onroerende bezittingen die hij van zijn vader en moeder heeft geerfd. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck
Aert Stockelmans ...
Datum en getuigen als boven. (19-12-1560, JT)

ECHTGENOTE: Elisabeth Nicolaes Aerts
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
090
Marten Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van Nicolaes Aerts, verder Aert Jan Mercks en Merieken dochter van genoemde Jan Mercks, nog Antonis Mercks ook wettige zoon van genoemde Jan
Mercks, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken inzake een beemd genoemd de Meeuwen,...
Datum 5 januari 1561

ALIAS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
178
... Hij verkoopt de akker nu aan Marten Henrick Mercks alias Roesen ( Roosen?, JT ) ...
Datum 12 maart 1562

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
098
Marten zoon wijlen Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van wijlen Niclaes Houtlocks voor wat betreft ...
Datum 13 april 1573

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
032
Marten zoon wijlen Henrick Mercks verkoopt een beemd genoemd den Vluetschen Beemd,...
Datum 16 oktober 1574

ECHTGENOTE: Elisabetten Niclaes Houtlox
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
080
... welke rente hij heeft verkregen van Marten zoon Henrick Mercks als man van Elisabetten dochter van wijlen Niclaes Houtlox ...
Datum 15 september 1578

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <===
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick <===
Merks en ook nog ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
186
... de erfgenamen van Marten Henrik Mercks, ...
Datum 27 augustus 1585

5.
man‎Thomas Henrick Mercks‏‎

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 169 van 19 maart 1561. Dit is de eerste vermelding.

6.
womanHeijlken Henrick Mercks‏

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 169 van 19 maart 1561. Dit is de eerste vermelding.

ECHTGENOOT:
NOEMT OOK ANNA
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
106
Dirck Stockelmans voor wat betreft een helft en Bartholomeus Mercks als aangestelde voogd over Annen dochter van wijlen Henrick Mercks voor wat betreft de andere helft, verkopen een beemd genoemd de Baenrijt, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest ( er staat Vorstenbest, JT), b.p. Anna weduwe van Henrick V....., de kinderen van Jan Lemans, Daniel die Hoppenbrouwer, Aleijt Francken, welke beemd genoemde Dirck voor die helft heeft verkregen van diens vrouw Heijlwich die het van haar ouders had geerfd en genoemde Annen ook van haar ouders heeft geerfd. Ze verkopen deze beemd nu aan Aerden Dirck Stockelmans en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1562)

PATRONIEM AERT VAN ECHTGENOOT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
019
Rutger Janssn. de Brouwer als man van Margriet dochter van Dirck Aert Stockelmans verwekt bij Heijlken Henrick Mercks, heeft het kontrakt goedgekeurd dat ...
Datum 7 september 1579

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
037
... Daarnaast zullen de kinderen van genoemde Corstens ook nog 16 gulden betalen aan Heijlken dochter van Henrick Mercks zijnde het bedrag dat de kinderen van genoemde Frans haar schuldig waren ...
Datum 23 maart 1585

7.
woman‎Anna Henrick Mercks‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
105
Anna dochter van Henrick Mercks met haar voogd Bartholomeus Mercks verkoopt hierbij een schuur met de daarbij gelegen grond, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Jenneken van
Baecken, de gemeijnte, dat ze heeft verkregen middels het testament van Henrick Jan... en van Elisabeth Wouter Coolen. Ze verkopen dit bezit nu aan Dirck Stockelmans en de verkoopster met haar voogd belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 4 gulden aan Lenaert Toirkens.
Datum 10 februari 1561

Anna met voogd ook genoemd in akte 169 van 19 maart 1561. Zie notitie bij vader.

NOEMT OOK ZUS HELIJLKEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
106
Dirck Stockelmans voor wat betreft een helft en Bartholomeus Mercks als aangestelde voogd over Annen dochter van wijlen Henrick Mercks voor wat betreft de andere helft, verkopen een beemd genoemd de Baenrijt, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest ( er staat Vorstenbest, JT), b.p. Anna weduwe van Henrick V....., de kinderen van Jan Lemans, Daniel die Hoppenbrouwer, Aleijt Francken, welke beemd genoemde Dirck voor die helft heeft verkregen van diens vrouw Heijlwich die het van haar ouders had geerfd en genoemde Annen ook van haar ouders heeft geerfd. Ze verkopen deze beemd nu aan Aerden Dirck Stockelmans en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1562)
Zie ook 107.
.
115
Aerdt Dirck Aert Stockelmans verkoopt een beemd genoemd de Baenrijt, ...
.. welke beemd deze Aert voor een helft had verkregen van Dirck Aert Stockelmans en voor de andere helft van Bartholomeus Mercks als aangestelde voogd over Anna dochter van wijlen Henrick Mercks conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 6 februari 1562.
Datum 10 februari 1562
Zie ook 106 & 107

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
182
Dirck Aert Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd om aan Anna dochter van Henrick Mercks die een bedrag van 34 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum als boven. (Datum ... 1574)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com