man‎Nicolaes Henrick Mercks‏‎
Overleden ‎voor 1579
[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1548
363
Claes Henrick Mercks als man van Margriet wettige dochter van wijlen Henrick Aelbrechts heeft beloofd om aan ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 oktober 1548)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1550.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1550
138
Claes Henrick Mercks als man van Margriet dochter van wijlen Henrik Aelbrechts, verkoopt hierbij een lopenzaad akkerland ...
.
139
Henrick Jan Bolaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Claessen Henrick Mercks die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Petersdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 25 februari 1550)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
339
Willem, Andries, Jooris en Jan, gebroeders,( lees kinderen van
Henrick Aelbrechts, JT ) verder Aleijt weduwe van Jan Verhoeven,
verder Cathelijn, Rutger Verhoeven als man van Heijlwich, verder
Henrick Niclaes Mercks als man van Margriet, Willem Dirck Beverts <===
als man van Dingen, verder hierbij nog Goijaert, Aert, Henrick en
Baetken, minderjarige kinderen van wijlen Aelbrecht Henrick
Aelbrechts verwekt bij Margriet dochter van Peter Brants, zijnde
allen wettige kinderen van Henrick Aelbrechts verwekt bij Heijlwig,
hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben
geerfd bij de dood van Henrick Aelbrechts en diens vrouw Heijlwich,
hun vader en moeder. ...
Datum als boven, (Datum 30 januari 1554)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
213
Willem zoon wijlen Henrick Aelbrechts en Aleijdt dochter van
genoemde wijlen Henrick Aelbrechts met deze Willem als haar
voogd, verder Aert en Geerit, broers en kinderen van wijlen Andries
zoon van genoemde Henrick Aelbrechts voor henzelf en ook
optredend voor hun zuster Ermgard, verder Goijaert zoon wijlen
Aelbrecht zoon Henricks Aelbrechts voor hemzelf en ook optredend
voor Aerden, Henrick en Beatrice zijn broers en zuster, verder
Henrick zoon Willem Schutkens en Marten Henrick Mercks als <===
voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Henrick Mercks <=== Voogd - dus Niclaes of echtgenote overleden. - Zie volgende aktes; waarschijnlijk echtgenote.
verwekt bij Margriet dochter van genoemde Henrick Aelbrechts,
verkopen hun erfdeel en aanspraken in een stuk akkerland genoemd
den Broekekker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ..
Datum 20 mei 1560

OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
243
Nicolaes Henrick Mercks verkoopt het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Matheeus Joesten en Catharijn de vrouw van Jan Joesten (of Jueten?, JT ), de gemeenschappelijke
straat, welke huis etc. hij heeft geerfd vanwege de dood van Henrick Mercks en van Elisabeth Wouter Coolen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Dirck Nicolaes Henricks en de verkoper belooft...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 mei 1562)

ECHTGENOTE OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1563.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1563
113
Nicolaes Henrick Mercks en verder Dirck Aert Stockelmans en Marten Henrick Mercks als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Nicolaes verwekt bij wijlen Margriet dochter van Henrick Aelbrechts, mede op grond ...
20 maart 1563
.
115
Nicolaes Henrik Mercks met Dirck Aert Stockelmans en Marten Henrick Mercks als voogden over de minderjarige kinderen van deze Nicolaes en Margriet, op grond van een daarvoor afgegeven schepenbankdecreet (akte is niet afgemaakt )
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald.
.
123
Nicolaes Henrick Mercks en Rutger Rutgers van der Hoeven hebben met elkaar een ruil gedaan van bepaalde percelen.....
Datum als boven (Datum 25 juni 1565) <== NIET 1563????

WIJLEN: INCORRECT?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
105
Marten Henrick Mercks en Henrick Willem Schuetkens als aangestelde voogden zoals ze zeiden over de minderjarige kinderen van wijlen Niclaes Henrick Mercks, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)
.
111
Aert Henricks Verroeten heeft als schuldenaar beloofd om aan Niclaes Henrick Mercks ...
Datum als boven (Datum 17 februari 1565)
.
113
Dirk Aert Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd om aan Nicolaes Henrick Mercks ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)
.
114
Dirck Henrik Hermans heeft beloofd als schuldenaar om aan Nicolaes Henrick Mercks die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 17 februari 1565)

Nog genoemd bij b.p. in akte 119 van 1565.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
104
... nog
Goijaert Gerit Switten voor hemzelf en deze Goijaert Gerit Switten en Niclaes Henrick Mercks als voogden over Geeritten en Cathelijnen minderjarige kinderen van Aert Dircks Stockelmans verwekt bij wijlen Aleijten dochter van wijlen genoemde Geerit Switten, ...
Datum 17 september 1572

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
.. verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
007
Mariken dochter van wijlen Joris Rutgers weduwe van Dirck zoon wijlen Niclaes Henrick Mercks, ...
Datum 10 januari 1584

Gehuwd met:

womanMargriet Henrick Aelbrechts‏
Overleden ‎voor 1561
[bron]
Genoemd in akte 339 van 30 januari 1554
Voogd van kids genoemd in akte 213 van 20 mei 1560

Voor meer informatie: bertho@derikx.com