man‎Jan Mercks‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
266
Henrick, Denis en Jan, kinderen van Jan Mercks, verder Jan Dielis
als man van Heijlwig ook dochter van Jan Mercks die ook optreden
namens hun broer Jacop die in het buitenland is, verkopen nu samen
aan Beertken Janssen (van den Spijker, JT) die een huis,
Datum St. Jansdag 1489

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
152
Gerard Thijs van den Spijker, Jan Jan Mercks als man van Ida,
Heijlken dochter van wijlen Jan Mathijs van den Spijker met
Henrick Jan Smeijers als haar voogd, voor henzelf handelend en
voor Henneken haar broer, waarvoor ze belooft die als hij
meerderjarig is alsnog de zelfde deling goed te laten keuren,
hebben met elkaar een deling gemaakt. ...
Datum 21 mei 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
260
Schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief hebben gezien, nog geheel intact, met de volgende tekst.
.. Jan Jan Mercks als man van Ida dochter van Mathijs van den Spijker,... Datum 14 maart 1512 ...
Deze akte is gelezen op St. Jansdag 1518

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1525.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1525
031
Iken weduwe van Jan Mercks met haar voogd Thomas, verder Jan,
Peter en Marcelis wettige kinderen v an genoemde Jan Mercks,voor <=== Ijken -> Jan, Peter, Marcelis + hun andere broers en zusters
henzelf handelend en voor hun andere broers en zusters, beloven aan ...
Datum 28 januari 1525

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
Peter Jan Mercks heeft aan Geerlack Thomas Geerlacks van den Melcroth, die zijn
erfdeel verkocht, dat Peter van zijn vader Jan Mercks heeft geerfd en dat hij nog zal ervan
vanwege zijn moeder Ijken die van dat bezit nog het vruchtgebruik heeft. Peter stelt
hierbij deze Geerlack volkomen in diens plaats zodat Geerlack na de dood van Ijken zal
meeparten in het nagelaten bezit in plaats van genoemde Peter Mercks, en wel zodanig
alsof Geerlack een wettige zoon of kind zou zijn geweest van Jan Mercks en Ijken.
Datum 27 augustus 1526,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1535.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1535
041
Jacop zoon wijlen Jan Mercks verkoopt hierbij het zesde deel <==== ZESDE DEEL -> zes kinderen?
zijnde zijn kindsdeel in alle roerende en onroerende bezit
achtergelaten door Jan Mercks en diens dvrouw Ijken, zijn ouders <=== echtgenote Ijken
zijnde, van welke aard dan ook en waar dan ook gelegen. Hij
verkoopt zijn erfdeel aan zijn broer Marcels Jan Mercks en de <=== Marcelis Jan Mercks
verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Actum 28 janurai 1535,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
302
Mathijs Jan Mercks die in Oirschot woont, ziek in zijn bed liggend,
maar weliswaar in het bezit van zijn verstand zoals het scheen, heeft
zijn testament opgemaakt. ...
Verder vermaakt de testateur aan Lijsken Peter Gerits al zijn kontante
geld dat hij zal nalaten om daaruit de kerkerechten te betalen, de
uitvaart te doen. Verder vermaakt Mathijs al zijn vaste goederen die
hiervoor nog niet zijn vernoemd aan zijn wettige naaste erfgenamen
behalve wat betreft zijn broer Henrick ( doe er dan nog maar een
stuiver bij voor begane onrechtvaardigheden, als de eigen broer in de
erfenis wordt buitengesloten!, JT ), waarbij de dode partij met de <=== Is Broer Henrick niet al oveleden op dit moment?
levende partij moet delen. De kindskinderen zullen daarbij in de
plaats van hun hun ouders komen. De testateur verklaart dat zulks
zijn laatste wil is en wenst het zo uitgevoerd te hebben ook al zouden
sommige rechtsgronden daarbij onvermeld zijn.
Datum 28 juni 1562,

MARCELIS, AERT, ANTONIS, MARIA
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1564.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
027
Marcelis Jan Mercks, verder Willem Dirck Lauwreijssen als man van
Lisbetten wettige dochter van Peter Geraert Mercks, verder Aert en
Antonis broers en wettige kinderen van Jan Mercks, verder nog
Wouter Mathijs Peters als man van Maria wettige dochter van Jan
Mercks, verkopen hierbij een akker
genoemd de Groote akker, groot ca. 4 en een halve lopenzaad,
gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest ...
...welk perceel ze hebben geerfd bij de dood van Mathijs Mercks.... <== ZIE AKTE 001 BOVEN - HENRICK UITGESLOTEN
Datum 22 januari 1564

AERT, MARIA, ANTONIS
JAN WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
035
Willem Dirck Lauwerijssen als man van Lisbetten dochter van wijlen Peter Gerits, verder Aert Jan Mercks, Wouter Mathijssen als man van Maria dochter van genoemde Jan Mercks, genoemde Aert daarbij voor zijn broer Antonis zoon van wijlen genoemde Jan Mercks, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken inzake het bezit dat ze hebben geerfd vanwege het overlijden Heesken van den Slijkvoogd (? ) weduwe van Gijsbrecht Henricks van der Hoeven ( stond eerst Gerard van den Spijker = doorgestreept ). Ze verkopen dit bezit nu aan Dirck Janssen van Waelre en aan Aerden Henricks Verroeten en
de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 januari 1565)
In marge 1 : Duplikaat voor Dirck Janssen van Waelre.
In marge 2 : Hierop betaald 3 gulden aan Rutger Janssen ( van Kerkoerle, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
Los008
Los stuk( is uit protocol verwijderd, JT )
Er is een bepaalde ruzie ontstaan in de onbesliste aangelegenheid,
zowel in termen van aanlegger als verweerder, tussen Jan Corstens als
man van Jenneken dochter van wijlen Joost Michiels, Henrick en
Michiel broers en zonen van Joost Michiels, Willem Dircks
weduwnaar van Lijsbet, Stijnen, Aerden en Antonis broers en <== Lijsbet (Wijlen) NIET EEN DOCHTER (zie akte 027), Stijnen, Aerden, Anthonis, Marieken
kinderen van wijlen Jan Mercks, Wouter Mathijs als man van
Marieken dochter van Jan Mercks als partij ter ener zijde en Aerden
Wernaerts en Dirck Aert Stockelmans als gemachtigden van Marcelis
en Henrick, broers en ook zonen van wijlen genoemde Jan Merks als <== Jan Wijlen <== Marcelis, Henrick <== IS HENRICK OVELEDEN OF NIET ????
partij ter andere zijde en wel vanwege een stukje grond genoemd het
Spijkerken alsmede de ruzie over het gebruik ervan, de gemaakte
kosten etc....
Datum 29 juni 1570

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manHenrick Jan Mercks‏
Overleden ‎voor 1562
[bron]
Zie akte 170 van 19 maart 1561; echtgenote genoemd als weduwe.

[Gebruikersnotities]
REEDS GETROUWD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
Los001
Half blaadje, is uit origineel protocol verwijderd.
Geerlick Wouter Colen heeft verklaard dat zijn zwager Henrik Jan Mercks aan hem een rente ...
Datum 15 februari 1519
.
Los004
Akte is uit origineel protocol verwijderd en elders ondergebracht.
Henrick Jan Mercks (natuurlijke zoon = doorgestreept, JT) …. <=== Natuurlijke zoon????
Roesen… belooft zijn zwager Geerlick Wouter Colen die voortaan 2
peters per jaar te gaan betalen, steeds op…, op onderpand van een
huis, tuin etc., groot een zesterzaad, gelegen in herdgang
Naastenbest, b.p. Gerit van Kreij (?), Aert Slegen of diens kinderen,
de gemeijnte. Datum 12 februari 1519 (geen getuigen vermeld, JT)

OUDERS VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534

VADER IS WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
253
Henrick zoon wijlen Jan Mercks, als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen Wouter Colen, heeft beloofd om aan heer Henrick zoon Adriaen Harnismaker, priester ...
Datum 24 mei 1541

OUDERS VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1545
307
Beatricks weduwe van Willem Coolen met haar voogd Henrick Goijaert Goossens doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit roerend en onroerend, waar dat bezit zich ook mag bevinden, huizen, grond etc., waarin genoemde Willem Wouter Coolen in gestorven is en wel ten behoeve van Geerlick Wouter Coolen en ten behoeve van Denis Goijaert Lambrechts als
man van Jutte, en ten behoeve van Henrick Jan Mercks als man van Elisabetten, beide wettige dochters van genoemde Wouter Coolen. Beatricks belooft alle lasten van haar kant af te handelen.
Datum 12 september 1545,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
213
... , verder
Henrick zoon Willem Schutkens en Marten Henrick Mercks als <===
voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Henrick Mercks
verwekt bij Margriet dochter van genoemde Henrick Aelbrechts,
verkopen hun erfdeel en aanspraken in een stuk akkerland genoemd
den Broekekker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Elias
Cornelis Elias,
Elisabeth dochter van Henrick Mercks, Marcelis Mortels, de <=== WIE IS DIT?
erfgenamen van Geerlicks op de Tolheuvel.
...
Datum 20 mei 1560

BELANGRIJKE AKTE: Zoon van Henrick samen genoemd met zijn broers en zus!!!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
090
Marten Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van Nicolaes <== Zoon van Henrick Jan Mercks
Aerts, verder Aert Jan Mercks en Merieken dochter van genoemde <== Broers (Aert, Antonis) en zus (Marieken) van Henrick.
Jan Mercks, nog Antonis Mercks ook wettige zoon van genoemde Jan
Mercks, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken inzake een
beemd genoemd de Meeuwen ..
Datum 5 januari 1561

GEZIN + ECHTGENOTE ELISABETH:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
169
Nicolaes, Willem, Marten en Thomas, broers en kinderen van wijlen Henrick Mercks, verder Dirck ... Stockelmans als man van Heijlken dochter van... Henrick en nog Anna dochter van genoemde Henrick
Mercks met Bartholomeus Mercks als haar gekozen voogd,... Dirck Stockelmans ... voogd over de minderjarige kinderen van .... Wouter Henricks Mercks,..... hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de doodvan Henrick Mercks en diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Coolen, zijnde hun ouders. ...
...
Genoemde Marten met Willem Daniels en Dirck Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Henricks Mercks krijgen samen een akker genoemd de Groote Streep, ...
... Dirck in zijn hoedanigheid met Anna en haar voogd Bartholomeus krijgen samen een beemd genoemd de Benrijt, ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
170
Genoemde erfgenamen uit de voorgaande akte hebben samen beloofd om aan Elisabeth weduwe van Henrick Mercks die voortaan een jaarlijkse rente ...
Datum 19 maart 1561

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
106
Dirck Stockelmans voor wat betreft een helft en Bartholomeus Mercks als aangestelde voogd over Annen dochter van wijlen Henrick Mercks voor wat betreft de andere helft, ....
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1562)

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
243
Nicolaes Henrick Mercks verkoopt het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Matheeus Joesten en Catharijn de vrouw van Jan Joesten (of Jueten?, JT ), de gemeenschappelijke
straat, welke huis etc. hij heeft geerfd vanwege de dood van Henrick Mercks en van Elisabeth Wouter Coolen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Dirck Nicolaes Henricks en de verkoper belooft...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 mei 1562)

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
099
Jan Corstens als man van Jenneke dochter van Joest Michiels, verder Henrick en Michiel, broers en kinderen van genoemde Joest Michiels, verder Adriaen Marcelissen namens diens broer Mathijs Marcelissen en als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Mercks, ...
Datum 13 februari 1565

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
001
Voor de volledige schepenbankvergadering zijn verschenen Joorden
Janssen als gemachtigde vanwege Peter Jans Crommen en deze heeft
een achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van
Oirschot inzake zijn achterstallige rente van 36 stuivers per jaar die 3
jaar onbetaald is gebleven en welke rente Henrick Jan <====
Mercks eerder had beloofd aan Goijaerden van den Huevel en aan
Adamen Weijlaerts ten hunnen behoeve en ten behoeve van Peter
Meus Crommen en van Cornelis Jan Scomekerszoon en ten behoeve
de kinderen van wijlen Jan zoon wijlen Jans Crommen, ...
... conform een brief daarvan d.d. 11 juni 1543. Daarop hebben wij bij
vonnis bepaald dat Joorden zijn vordering op het onderpand mag
verhalen voor zover hij dat kon bewijzen.
Datum 2 januari 1567

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
Los008
Los stuk( is uit protocol verwijderd, JT )
Er is een bepaalde ruzie ontstaan in de onbesliste aangelegenheid,
zowel in termen van aanlegger als verweerder, tussen Jan Corstens als
man van Jenneken dochter van wijlen Joost Michiels, Henrick en
Michiel broers en zonen van Joost Michiels, Willem Dircks
weduwnaar van Lijsbet, Stijnen, Aerden en Antonis broers en <== Lijsbet (Wijlen), Stijnen, Aerden, Anthonis, Marieken
kinderen van wijlen Jan Mercks, Wouter Mathijs als man van
Marieken dochter van Jan Mercks als partij ter ener zijde en Aerden
Wernaerts en Dirck Aert Stockelmans als gemachtigden van Marcelis <== Dirck Aert Stockelmans is echtgenote van dochter Heijlken.
en Henrick, broers en ook zonen van wijlen genoemde Jan Merks als <== Jan Wijlen <== Marcelis, Henrick <== IS HENRICK OVELEDEN OF NIET ????
partij ter andere zijde en wel vanwege een stukje grond genoemd het
Spijkerken alsmede de ruzie over het gebruik ervan, de gemaakte
kosten etc....
Datum 29 juni 1570

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
098
Marten zoon wijlen Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van wijlen Niclaes Houtlocks voor wat betreft ...
Datum 13 april 1573

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
244
Willem zoon wijlen Henrick Jan Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken in alle bezit waar dat ook gelegen is dat hij heeft geerfd door het overlijden van zijn ouders en ook inzake alle bezittingen die
hij nog zal erven middels testament of hoe dan ook. Hij verkoopt deze rechten nu aan Antonis Aerts van der Roten en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 10 december 1576,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
139
De erfgenamen van Wouter Coolen pretenderen aanspraken te hebben
op de nalatenschap van Willem zoon Wouter Coolen die deze
goederen aan zijn vrouw Beatrijs heeft vermaakt. Ondanks het feit
dat Geerlick Wouter Coolen en Denis Goijaert Lambrechts als voogd
van zijn vrouw Jutten, Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, <==== Patroniem Jan en echtgenote.
beiden wettige dochters van genoemde Wouter Coolen alle vaste en
roerende bezittingen of het nu oude erfgoederen waren danwel nieuw
verkregen bezit was inzake een huis rentes etc., eerder hadden
verkocht aan Beatrijsen weduwe van genoemde W. Coolen. Daarom <=== echtgenote W Coolen
zijn nu verschenen Lambert zoon Deenis Goijaerts voor hemzelf,
Aelbrecht zoon Niclaes Henrick Merks voor hemzelf en ook
optredend voor de andere erfgenamen van Henrick Mercks, die ook
optreden voor Wouter en Jan, broers en kinderen van wijlen
genoemde Denis Goijaerts en ook vanwege de erfgenamen van
Geerlick Wouter Coolen, en hebben nu samen ...
Datum 8 juni 1581

2.
man‎Mathijs Jan Mercks‏‎

3.
man‎Marcelis Jan Mercks‏‎

4.
man‎Aert Jan Mercks‏‎

5.
man‎Antonis Jan Mercks‏‎


7.
man‎Stijnen Jan Mercks‏‎


Voor meer informatie: bertho@derikx.com