man‎Wouter Willem Wouters Coolen alias Eessen‏‎
Overleden ‎voor 1535
[bron]
Genoemd als wijlen in akte 313 van 6 november 1534.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
257
Komen is Wouter Willem Eessen alias Coelen en belooft mij (waarschijnlijk verkoopt bedoeld, JT) ten behoeve van Joerden Dircks de Hoppenbrouwer een pacht van 8 lopen rogge maat van Oirschot, op onderpand van een akker genoemd dat Bruijnsel, ...
Datum 29 september 1482

PATRONIEM "Wouter Willem Wouters als man van Aleijt"
GEZIN VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
176
Komen is Peter Wouters en verkoopt aan Wouter Willem Wouter Eessen ten behoeve van diens vrouw Aleijt het 1/6e deel van een stuk heiveld dat zijn eigendom is genoemd de Grote Heechde
gelegen onder Best, ... Nog verkoopt hij het 1/3e deel van een beemd genoemd de Baenrijt en de Kleine Beemdekens nog onverdeeld zijnde, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
305
Wouter Willem Wouters die men ook wel Wouter Colen noemt, verkoopt met een schepenbrief ....
Datum op St. Maartensdag 1492,

ALIAS Rijt - waarom???
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1493.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1493
079
Henrick Lambrecht Aerts als man van Oden verhuurt voor 100 jaar en dagen (in feite verkoop tegen een pacht, JT) aan Wouter Willem Colen (soms ook van der Rijt genoemd, JT) een stuk heiveld,
gelegen in herdgang Naastenbest, genoemd de Groote Heechden, ...
Datum 8 april 1493

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
018
Wouter Willem Wouters verkoopt met schepenbrieven aan zijn broer Jan, het erfdeel waar Wouter recht op heeft. ...
Datum op St. Paulusdag 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
113
Gerart Geerlicks van de Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts twee delen van 11 delen inzake een huis, tuin etc., zoals in de voorvoorgaande akte is omschreven. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 8 september 1495, getuigen Snepschuet en Melis.
.
114
Wouter Willem Colen met voogd verkoopt aan Henrik Aerts (zijn zwager, BD) nu zijn deel van 11 delen in een huis, tuin etc., groot ca. een lopenzaad zoals hiervoor al vermeld. Nog zijn deel in een stukje land groot ca. het zesde deel van een zesterzaad, b.p. het hiervoor genoemde huis, Maes Geerlicks, de straat. De koper moet hieruit jaarlijks het zesde deell van 5 ponden betalen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Actum als boven. (Datum 8 september 1495)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
Wouter Willem Wouters voor hemzelf handelend en voor Willem
Willems van der Schueren en voor Jan Lambrechts als man van
Margriet dochter van wijlen Willem van der Schueren, nog Jan
Willem Wouters die voor zichzelf handelt en ook nog namens
Thomas Goossen Thomas van Oudenhoven, en voor Dirck de Raet
als man van Marie dochter van wijlen Willem van der Schueren en
voor zijn broers Willem en Jan en voor Eva en Dingen zijn zusters,
die ook nog handelen namens Jan Gijsbrechts van der Lijnden en
voor Jan Willems van der Schueren en nog vanwege Mercelis
Matheeus van Croonenburg als man van Lisbeth, hebben samen een
deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun tante <=== Tante?
Aleijt, dochter van Jan van der Schueren. ...
Datum 3 juli 1496,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
205
Wouter Willem Wouters alias Colen verkoopt wat betreft erfrecht
aan Pauwels Aerst van der Schueren (soms ook van Zeelst
genoemd, JT) die een pacht ...
Datum op St. Jacob Aposteldag 1502,

In de periode 1502 - 1534 geen aktes gevonden!

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534
.
314
Willem Wouter Colen, verder Henrick Jan Mercks als wettige man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als wettige man van Jutten, hebben als schuldenaars beloofd om aan Geerlack Wouter
Colen, bepaalde bedragen te gaan betalen. ...
Actum als boven.
.
315
Geerlack zoon wijlen Wouter Colen, verder Henrick en Dionijs uit de vorige akte, verkopen hierbij hun kindsdeel inzake het huis met grond etc. ... welk bezit ze hebben geerfd van wijlen
Wouter Colen en diens vrouw Aleijt, zijnde hun ouders. Ze verkopen die erfdelen nu aan Willem Wouter Colen en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
139
De erfgenamen van Wouter Coolen pretenderen aanspraken te hebben
op de nalatenschap van Willem zoon Wouter Coolen die deze
goederen aan zijn vrouw Beatrijs heeft vermaakt. Ondanks het feit <== Beatrijs echtgenote van zoon Willem
dat Geerlick Wouter Coolen en Denis Goijaert Lambrechts als voogd <== Dochter Jutten gehuwd met Denis Goijaert Lambrechts
van zijn vrouw Jutten, Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth,
beiden wettige dochters van genoemde Wouter Coolen alle vaste en
roerende bezittingen of het nu oude erfgoederen waren danwel nieuw
verkregen bezit was inzake een huis rentes etc., eerder hadden
verkocht aan Beatrijsen weduwe van genoemde W. Coolen. Daarom <== Beatrijs echtgenote W Coolen
zijn nu verschenen Lambert zoon Deenis Goijaerts voor hemzelf,
Aelbrecht zoon Niclaes Henrick Merks voor hemzelf en ook
optredend voor de andere erfgenamen van Henrick Mercks, die ook
optreden voor Wouter en Jan, broers en kinderen van wijlen
genoemde Denis Goijaerts en ook vanwege de erfgenamen van
Geerlick Wouter Coolen, en hebben nu samen ... <== Zoon Geerlick overleden.
Datum 8 juni 1581

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 418r
Willem Ghijsbert Jan Aertss van der Schueren
Wouter Willem Wouter Eefsen
Jan Henrick Hoppenbrouwers
Lambert Griffens van den Berghe man van Lijsbeth Ghijsb. Jan Aerts van den Schueren
.
BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 316r
Lambert Griffens van den Berge
Wauter Willem Wauter van der Eefsen
Jan Henrix Hoppenbrouwer

Gehuwd met:

womanAleijt Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, verder heer Henrick van Esch namens Willem Aerts van Eijndhouts, welke Willem echtgenoot is van Geerlick, verder nog Geerlick van de Melcroth namens de kinderenvan Marcelis Scoefs verwekt bij Geerlick van de Melcroth, nog Oda Henrick Hoppenbrouwers met haar voogd, verkopen nu samen aan ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd en...
Actum als boven (?)
.
018
De zelfde groep personen, behalve heer Henrick en Gerart, verkopen nu aan Wouter Willem Wouters een pacht van 3 lopenzaad rogge per jaar, Oirschotse maat, die Geerlick dochter van Geerlick van de Melcroth jaarlijks aan deze personen was beloofd uit haar erfdeel. Wouter moet wel jaarlijks de grondchijns van 3 stuivers betalen uit het bezit van de Melcroth.
Actum als boven.
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, inzake een stuk beemd genoemd de Beemdekker (?), ...
Datum op St. Thomasdag 1485

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
Gerart Geerlicks van de Melcroth als gemachtigde voor zijn moeder
Claesken, weduwe van genoemde Geerlick, heeft zijn achterstallige <=== Moeder Claesken ???
vordering aangetoond inzake een pacht van 15 lopen rogge en een
vierdevat per jaar, die 2 jaar onbetaald is gebleven, uit een pacht van
12 (?) mudde rogge, Oirschotse maat. Deze pacht hadden Gerart en
Thomas, broers, Mechteld, Beatrijs, Margriet en Geerlick gezusters
met hun voogden, Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, allen
wettige kinderen van genoemde Claesken en genoemde Geerlick van
de Melcroth en nog Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd
over zijn dochter Oden die was verwekt bij Margriet van den
Melcroth, deze Claesken beloofd op onderpand van alle bezit dat
eerder bezit was van Geerlick van de Melcrorth en diens vrouw
Claesken, waar dat bezit zich ook bevond. De brief daarover is van
St. Thomasadag in december van het jaar 1480. ...
Datum op St. Thomasdag.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
243
Henrik van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth verkoopt met brieven daarover aan Wouter Willem Wouters die een pacht van 5 lopen rogge, Oirschotse maat, welke
pacht Wouter steeds aan Henrick betaalde uit zijn tegenwoordig bezit. ....
Actum als boven. (Datum 4 december 1491)
.
246
Wouter Willem Wouters belooft aan zijn zwager Henrik Peters van Riel ....
Datum op St. Barbaradag 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
144
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat ze een schepenbrief hebben gezien ... met de volgende inhoud :
dat voor hen is verschenen Gerard Gielis van de Melcroth voor hem
zelf en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck
Scoefs die Mercelis had verwekt bij Lisbth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks van de Melcroth onze
collegaschepen voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrik,
priester, verder Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth met
haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar zuster Margriet,
verder Peter Jan Vreijssen als man van Beatrijs dochter ook van
Geerlick van de Melcroth met haar voogd, verder Geerlick dochter
van Geerlik van de Melcroth met haar voogd, verder Jan Willem
Wouters als man van Marie, Wouter Willem Wouters als man van
Aleijt, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Geerlick verwekt
bij Claesken dochter van Thomas van Oudenhoven, verder nog Jan
Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over zijn nicht Oden, dochter
van Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers die deze Henrick had
verwekt bij Margriet, ook dochter van genoemde Geerlick toen ze
leefde ( er waren dus 2 Margrieten in hetzelfde gezin, JT), welke
Oden nog minderjarig is, hebben een deling gemaakt van het bezit
dat hen door wijlen hun vader is nagelaten en waarvan Claesken hun
moeder nog het vruchtgebruik heeft.
... Opgemaakt op 3 november 1482...
Actum als boven. (Datum 12 oktober 1500)

=====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1265 (Best) okt 1495 – sept 1496 folio 416v
Wouter Willem Coelen, man van Aleijt Gerlacksdochter van Melcrode
Jan Claess die Wolff
.
BP 1267 (Best) okt 1498 – sept 1499 folio 264v
Wouter Willem Colenzoen man van Aleit Geerlings van Melcrode
Willem Marceliss van Zittart

Kinderen:

1.
womanElisabeth Wouter Coolen‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534

2.
manGeerlack Wouter Coolen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
Los001
Half blaadje, is uit origineel protocol verwijderd.
Geerlick Wouter Colen heeft verklaard dat zijn zwager Henrik Jan Mercks aan hem een rente van 2 peters per jaar mag aflossen, ...
Datum 15 februari 1519

ECHTENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1532.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1532
121
Geerlick Wouter Colen als man van Geertrui dochter van wijlen Joirden Andriessen en eerder weduwe van Mathijs Dielen, doet hierbij afstand van het vruchtgebruik ten behoeve van Dielis zoon van wijlen
Mathijs Dielissen verwekt bij genoemde Geertruit. ...
Datum 4 maart 1532

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1543.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1543
110
Geerlack Wouter Colenzoon verkoopt de rente van 2 peters per jaar met de lopende termijn ervan, welke rente Henrick Jan Merckszoon had beloofd aan genoemde Geerlack, ...
Datum 23 april 1543

ECHTGENOTE: NB: Marten Henrick Mercks is zijn neef.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1565
095
Marten Henrick Mercks heeft beloofd om voortaan aan Wouter, Adriaen, Catharijn, Anna en Oijken, broers en zusters en wettige kinderen van wijlen Geerlack Coolen verwekt bij Geertruiden dochter van Joorden Andriessen, voortaan ...
Datum 6 november 1565

3.
man‎Willem Wouter Coolen‏‎
Overleden ‎± 1545
[Gebruikersnotities]
Gehuwd met gehuwd met Beatrijs. Zie akte 139 van 8 juni 1581.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1543.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1543
076
Willem Wouter Colenzoon verkoopt een stuk land, deels broekland en deels heide, met een daarbij gelegen houtveldje onafgemaakt aan elkaar, gelegen ...
Datum 9 maart 1543
.
Zie ook 077, 083, 084, 254
268
Willem Wouter Colen verkoopt een jaarlijkse rente van 20 stuivers...
Datum 30 december 1544 ( is 1543 in werkelijkheid, Kerststijl, JT)

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
307
Beatricks weduwe van Willem Coolen met haar voogd Henrick Goijaert Goossens doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit roerend en onroerend, waar dat bezit zich ook mag bevinden, huizen, grond etc., waarin genoemde Willem Wouter Coolen in gestorven is en wel ten behoeve van Geerlick Wouter Coolen en ten behoeve van Denis Goijaert Lambrechts als man van Jutte, en ten behoeve van Henrick Jan Mercks als man van Elisabetten, beide wettige dochters van genoemde Wouter Coolen. Beatricks belooft alle lasten van haar kant af te handelen.
Datum 12 september 1545,
308
Geerlick Wouter Coolen en Denis als voogden verkopen al het bezit, roerend en onroerend van welk aard dan ook, zoals is vermeld in voorgaande brief, nu aan Beatricks weduwe van Willem Coolen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven.
Zie ook 309 tm 311

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
Los011
Losse latijnse akte ( is uit protocol verwijderd, JT )
-----------------------------------------------------------------
Willem zoon wijlen Wouter Coolen verkoopt hierbij aan Aert zoon van wijlen Jan genoemd 'de Goede Werdt' ten behoeve van ...
datum ... januari 1525. (????)

4.
womanJutken Wouter Coolen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
050
Peeter Henrick Gijben heeft beloofd om aan Denissen Goijaert Lemmens die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, ...
... Denis Goijaerts uit de vorige akte heeft verklaard...
Datum en getuigen als boven. (Datum 30 januari 1552)

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
226
... Juetken weduwe en kinderen van Denis Goijaerts Lemmens,...
Datum 20 juli 1556

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
250
Jutkens dochter van wijlen Wouter Coolen weduwe van Denis Goijaerts met haar voogd Joerden Janssen doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake alle bezittigen waarop zij recht zou hebben
voor zolang ze nog leeft, ...
Datum 9 maart 1576
.
Zie ook 251
.
252
Lambrecht zoon Denis Goijaerts heeft zich verplicht om zijn moeder Jutken in de kost te houden zolang ze leeft ...
Datum en getuigen als boven.
.
253
Wouter, Jan en Lambrecht, broers en kinderen van Denis Goijaerts verwekt bij Jutkenen dochter van wijlen Wouter Coolen, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen afkomstig van hun overleden vader Denis en waarvoor hun moeder Jutken afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan ..
Datum en getuigen als boven.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com