man‎Willem Wouter Coolen alias Eessen‏‎
Overleden ‎± 1482
[bron]
Genoemd in akte 319 van 6 december 1481.
Genoemd als wijlen in akte 229 van 10 juni 1483.

[Gebruikersnotities]
ZWAGER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
032
Verschenen is Jan Jans van der schueren en verkoopt hierbij aan zijn zwager Willem Wouter Colen die het vierde deel van een stuk weiland gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
(akte is deels doorgestreept, JT)
.
033
Verschenen is Willem Wouter Colen en heeft beloofd aan Jan Jans van der Schuren dat hij de genoemde pacht ...
Actum als boven.

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
049
Komen zijn Willem zoon wijlen Wouter Colen als man van Jueten dochter van wijlen Jan van der Schueren, verder Jan zoon wijlen Gijsbrecht van der Lijnden voor hemzelf handelend en voor zijn broer Aerden en voor zijn zuster Lisbeth en verkopen hierbijaan Jan zoon wijlen Jans van der Schueren de helft van een stuk beemd genoem de Papenbeemd, gelegen in herdgang de Notel, ...
Datum 8 mei 1476
.
050
Verschenen is Jan zoon wijlen Jan van der Schueren en belooft aan Willem zoon wijlen Wouter Colen die per a.s. St. Jacopsdag een bedrag van 6 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
100
... Beckers, Willem Wouters die men ook wel Colen noemt, ...
Datum 10 augustus 1477

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
014
... , Willem Wouter Eessen.
Datum 18 januari 1479

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
137
Verschenen is Willen Wouter Coelen en verkoopt met schepenbrief aan heer Henrick Belaerts, priester ...
Datum 14 april 1481
.
319
Verschenen zijn Willem zoon Wouter Colen en verkoopt nu aan zijn wettige zoon Wouter die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, ...
Datum 6 december 1481,

ZOONS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
... verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, ...
... zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, ... ) ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
076
Komen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Eessen (soms ook Colen genoemd, soms ook Eefsen, JT) en belooft als schuldenaar om aan Laureijs Dirck Happen ...
(geen datum vermeld, JT)

ZOONS getrouwd met zussen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd...
Actum als boven. (?)
.
095
Verschenen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Colen en verkoopt nu met schepenbrieven aan Aert Janssen van der Schueren de helft van ...
... Hij had dat bezit geerfd van zijn vader Willem Wouters en Willem op zijn beurt was het toebedeeld tegen Jan Jans van der Schueren. ...
Datum 14 maart 1485
.
106
Verschenen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Coelen en verkoopt nu in de vorm van een ruil aan zijn wettige broer Wouter die twee aan elkaar gelegen stukken land, genoemd de Streep en .... te Best, ...
Datum 8 april 1485

Gehuwd (religieus) ‎voor 1451
[bron]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 57v
Willem Wouter Eessen man van Jut Jan van der Schueren

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 341r
Willem Wouter Eefsen man van Jut Jan van der Schueren
Jan Henrick Hoppenbrouwer
met:

womanJueten Jan van der Schueren‏

[Gebruikersnotities]
- Heeft zeker een broer Jan.
- Ouderlijk gezin waarschijnlijk in "BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 57v".

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
032
Verschenen is Jan Jans van der schueren en verkoopt hierbij aan zijn zwager Willem Wouter Colen die het vierde deel van een stuk weiland gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
(akte is deels doorgestreept, JT)
.
033
Verschenen is Willem Wouter Colen en heeft beloofd aan Jan Jans van der Schuren dat hij de genoemde pacht ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
049
Komen zijn Willem zoon wijlen Wouter Colen als man van Jueten dochter van wijlen Jan van der Schueren, verder Jan zoon wijlen Gijsbrecht van der Lijnden voor hemzelf handelend en voor zijn broer Aerden en voor zijn zuster Lisbeth en verkopen hierbijaan Jan zoon wijlen Jans van der Schueren de helft van een stuk beemd genoem de Papenbeemd, gelegen in herdgang de Notel, ...
... Die helft had wijlen Jan van der Schueren gekocht van Jan zoon Jan Dircks genoemd Hijlen (Hillen, JT) volgens een brief van Den Bosch. ...
Datum 8 mei 1476
Zie ook 50 en 51

====
BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 23v
Ghijsbert en Jan zoons van Jan van der Schueren en van wijlen Kathelijn <== Vader en moeder
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 57v
Ghijsbert zoen van Jan van der Schueren en van wijlen Kathelijn en zijn broer Jan en zijn zusters Aleit, Kathelijn en Jut <== Ouderlijk Gezin + moeder

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 62r
Jan van der Schueren man van Luijtgart Andries die Wilde <== Echtgenote broer Jan/Vader???
Aert Aertss Vos
.
BP 1258 (Oirschot) okt 1488 – sept 1489 folo 184r
Zusters van Bethanië in Den Bosch
Jan, Aert, Wilem, Ida en Dympna kinderen van wijlen Jan van den Schueren <=== Broer Jan???

Kinderen:

1.
manWouter Willem Wouters Coolen alias Eessen‏
Overleden ‎voor 1535
[bron]
Genoemd als wijlen in akte 313 van 6 november 1534.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
257
Komen is Wouter Willem Eessen alias Coelen en belooft mij (waarschijnlijk verkoopt bedoeld, JT) ten behoeve van Joerden Dircks de Hoppenbrouwer een pacht van 8 lopen rogge maat van Oirschot, op onderpand van een akker genoemd dat Bruijnsel, ...
Datum 29 september 1482

PATRONIEM "Wouter Willem Wouters als man van Aleijt"
GEZIN VAN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
176
Komen is Peter Wouters en verkoopt aan Wouter Willem Wouter Eessen ten behoeve van diens vrouw Aleijt het 1/6e deel van een stuk heiveld dat zijn eigendom is genoemd de Grote Heechde
gelegen onder Best, ... Nog verkoopt hij het 1/3e deel van een beemd genoemd de Baenrijt en de Kleine Beemdekens nog onverdeeld zijnde, ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
305
Wouter Willem Wouters die men ook wel Wouter Colen noemt, verkoopt met een schepenbrief ....
Datum op St. Maartensdag 1492,

ALIAS Rijt - waarom???
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1493.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1493
079
Henrick Lambrecht Aerts als man van Oden verhuurt voor 100 jaar en dagen (in feite verkoop tegen een pacht, JT) aan Wouter Willem Colen (soms ook van der Rijt genoemd, JT) een stuk heiveld,
gelegen in herdgang Naastenbest, genoemd de Groote Heechden, ...
Datum 8 april 1493

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
018
Wouter Willem Wouters verkoopt met schepenbrieven aan zijn broer Jan, het erfdeel waar Wouter recht op heeft. ...
Datum op St. Paulusdag 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
113
Gerart Geerlicks van de Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts twee delen van 11 delen inzake een huis, tuin etc., zoals in de voorvoorgaande akte is omschreven. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 8 september 1495, getuigen Snepschuet en Melis.
.
114
Wouter Willem Colen met voogd verkoopt aan Henrik Aerts (zijn zwager, BD) nu zijn deel van 11 delen in een huis, tuin etc., groot ca. een lopenzaad zoals hiervoor al vermeld. Nog zijn deel in een stukje land groot ca. het zesde deel van een zesterzaad, b.p. het hiervoor genoemde huis, Maes Geerlicks, de straat. De koper moet hieruit jaarlijks het zesde deell van 5 ponden betalen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Actum als boven. (Datum 8 september 1495)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
Wouter Willem Wouters voor hemzelf handelend en voor Willem
Willems van der Schueren en voor Jan Lambrechts als man van
Margriet dochter van wijlen Willem van der Schueren, nog Jan
Willem Wouters die voor zichzelf handelt en ook nog namens
Thomas Goossen Thomas van Oudenhoven, en voor Dirck de Raet
als man van Marie dochter van wijlen Willem van der Schueren en
voor zijn broers Willem en Jan en voor Eva en Dingen zijn zusters,
die ook nog handelen namens Jan Gijsbrechts van der Lijnden en
voor Jan Willems van der Schueren en nog vanwege Mercelis
Matheeus van Croonenburg als man van Lisbeth, hebben samen een
deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun tante <=== Tante?
Aleijt, dochter van Jan van der Schueren. ...
Datum 3 juli 1496,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
205
Wouter Willem Wouters alias Colen verkoopt wat betreft erfrecht
aan Pauwels Aerst van der Schueren (soms ook van Zeelst
genoemd, JT) die een pacht ...
Datum op St. Jacob Aposteldag 1502,

In de periode 1502 - 1534 geen aktes gevonden!

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1534.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1534
313
Geerlack en Willem, broers en wettige kinderen van wijlen Wouter Willem Colen, verwekt door deze Wouter bij diens vrouw Aleijt dochter van Geerlack van de Melckroth, verder Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als man van Jutken, beide wettige dochters van genoemde Wouter en Aleijt, hebben met elkaar een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd....
Datum 6 november 1534
.
314
Willem Wouter Colen, verder Henrick Jan Mercks als wettige man van Elisabeth, nog Dionijs Goijaert Lemmens als wettige man van Jutten, hebben als schuldenaars beloofd om aan Geerlack Wouter
Colen, bepaalde bedragen te gaan betalen. ...
Actum als boven.
.
315
Geerlack zoon wijlen Wouter Colen, verder Henrick en Dionijs uit de vorige akte, verkopen hierbij hun kindsdeel inzake het huis met grond etc. ... welk bezit ze hebben geerfd van wijlen
Wouter Colen en diens vrouw Aleijt, zijnde hun ouders. Ze verkopen die erfdelen nu aan Willem Wouter Colen en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
139
De erfgenamen van Wouter Coolen pretenderen aanspraken te hebben
op de nalatenschap van Willem zoon Wouter Coolen die deze
goederen aan zijn vrouw Beatrijs heeft vermaakt. Ondanks het feit <== Beatrijs echtgenote van zoon Willem
dat Geerlick Wouter Coolen en Denis Goijaert Lambrechts als voogd <== Dochter Jutten gehuwd met Denis Goijaert Lambrechts
van zijn vrouw Jutten, Henrick Jan Mercks als man van Elisabeth,
beiden wettige dochters van genoemde Wouter Coolen alle vaste en
roerende bezittingen of het nu oude erfgoederen waren danwel nieuw
verkregen bezit was inzake een huis rentes etc., eerder hadden
verkocht aan Beatrijsen weduwe van genoemde W. Coolen. Daarom <== Beatrijs echtgenote W Coolen
zijn nu verschenen Lambert zoon Deenis Goijaerts voor hemzelf,
Aelbrecht zoon Niclaes Henrick Merks voor hemzelf en ook
optredend voor de andere erfgenamen van Henrick Mercks, die ook
optreden voor Wouter en Jan, broers en kinderen van wijlen
genoemde Denis Goijaerts en ook vanwege de erfgenamen van
Geerlick Wouter Coolen, en hebben nu samen ... <== Zoon Geerlick overleden.
Datum 8 juni 1581

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 418r
Willem Ghijsbert Jan Aertss van der Schueren
Wouter Willem Wouter Eefsen
Jan Henrick Hoppenbrouwers
Lambert Griffens van den Berghe man van Lijsbeth Ghijsb. Jan Aerts van den Schueren
.
BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 316r
Lambert Griffens van den Berge
Wauter Willem Wauter van der Eefsen
Jan Henrix Hoppenbrouwer

2.
manJan Willem Wouter Coolen alias Eessen‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
229
Jan zoon wijlen Willem Wouter Colen als man van Marie dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth belooft aan ...
Datum 10 juni 1483

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
112
Jan Willem Wouters met zijn voogd heeft afstand gedaan van het vermelde bezit ten behoeve van genoemde Henrick Aerts (zijn zwager, BD) inzake de Gijbenhof. ...
Datum op St. Thomasdag 1495


Voor meer informatie: bertho@derikx.com