man‎Wouter Willem Coolen alias Eessen‏‎
Overleden ‎± 1426
[Gebruikersnotities]
Kids en met aantrouw hieronder genoemd. Niet ingevoerd.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1406-1428.zip
BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 follio 53v
(Strathen)
Henrick Sanctus man van Kathelijn dochter wijlen Jan van Kremselaer
Wouter zoon wijlen Willem Colen, 30 januari 1421
.
BP 1193 (Oirschot) okt 1422 - sept 1423 folio 255v
(Hedel)
wijlen Henrick van den Elsbroec
Jan Split
Wouter Coelen
(zie Mierlo en Boxtel) 18 november 1422
.
BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 163v
(heerdgang van Strathen)
Jan van den Kelre zoon wijlen Leunis
wijlen Henrick van den Elsbroec
Wouter zoon wijlen Willem Ceelen
Daniel zoon wijlen Jan van den Dijc van Aerle (2 acten), 7 november 1424

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1427-1443.zip
BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 61r
Jan Henrick Claes man van Lijsbeth dochter wijlen Wouter Colen zoon wijlen Willem Eessen <== WIJLEN
Peter Heijmerix, overleden
Jacop van Esch, overleden
Jan die Rademaker, overleden
.
BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 160r
Willem, Henrick en Peter zoons van wijlen Wouter Colen zoon wijlen Willem Eefsen <== VADER Willem Eefsen
en hun schoonbroer Jorden van den Pasch man van IJda
.
BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 156v
Willem, Gielis, Henrick en Peter zoons van wijlen Wouter Wilem Colensoen
Jan en Jorden zoons van Henrick Qaunts van Strathen
Jorden Jordenss van der Pasch man van Yda dochter wijlen Wouter Willem Colen (alias
Wouter Willem Eessen)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 131v, 132r
Willem, Gielis, Peter en Henrick zoons van wijlen Wouter Colen alias Eefsen <== WIJLEN - ZOONS (Willem, Gielis, Peter en Henrick)
Henrick die Rademeker (folio 132r)
.
BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 261v
Jorden van den Pas
Willem, Gielis, Henrick en Peter zoons van wijlen Wouter Willem Colen (folio 262r)
Henrick Willemss van den Velde
.
BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 5r
Lambert Wouterss van den Huls man van …dochter van wijlen Wouter Colen en van Heilwich Willem Henrix die Rode <== ECHTGENOTE???
Lambert van den Havelair
Henrick, Boudewijn, Willem en Marie kinderen van wijlen Henrick die Rode
.
BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 27r
Willem, Gielis, Henrick en Peter zoons van wijlen Wouter Willem Eessen soen en hun <=== PATRONIEM?
schoonbroers Jan Henrick Claess man van Lijsbeth en Jorden Jordenss van den Pasch man van Yda <=== Dochters (Lijsbeth en Yda)

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manWillem Wouter Coolen alias Eessen‏
Overleden ‎± 1482
[bron]
Genoemd in akte 319 van 6 december 1481.
Genoemd als wijlen in akte 229 van 10 juni 1483.

[Gebruikersnotities]
ZWAGER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
032
Verschenen is Jan Jans van der schueren en verkoopt hierbij aan zijn zwager Willem Wouter Colen die het vierde deel van een stuk weiland gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
(akte is deels doorgestreept, JT)
.
033
Verschenen is Willem Wouter Colen en heeft beloofd aan Jan Jans van der Schuren dat hij de genoemde pacht ...
Actum als boven.

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
049
Komen zijn Willem zoon wijlen Wouter Colen als man van Jueten dochter van wijlen Jan van der Schueren, verder Jan zoon wijlen Gijsbrecht van der Lijnden voor hemzelf handelend en voor zijn broer Aerden en voor zijn zuster Lisbeth en verkopen hierbijaan Jan zoon wijlen Jans van der Schueren de helft van een stuk beemd genoem de Papenbeemd, gelegen in herdgang de Notel, ...
Datum 8 mei 1476
.
050
Verschenen is Jan zoon wijlen Jan van der Schueren en belooft aan Willem zoon wijlen Wouter Colen die per a.s. St. Jacopsdag een bedrag van 6 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
100
... Beckers, Willem Wouters die men ook wel Colen noemt, ...
Datum 10 augustus 1477

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
014
... , Willem Wouter Eessen.
Datum 18 januari 1479

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
137
Verschenen is Willen Wouter Coelen en verkoopt met schepenbrief aan heer Henrick Belaerts, priester ...
Datum 14 april 1481
.
319
Verschenen zijn Willem zoon Wouter Colen en verkoopt nu aan zijn wettige zoon Wouter die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, ...
Datum 6 december 1481,

ZOONS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
339
... verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, ...
... zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, ... ) ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
076
Komen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Eessen (soms ook Colen genoemd, soms ook Eefsen, JT) en belooft als schuldenaar om aan Laureijs Dirck Happen ...
(geen datum vermeld, JT)

ZOONS getrouwd met zussen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd...
Actum als boven. (?)
.
095
Verschenen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Colen en verkoopt nu met schepenbrieven aan Aert Janssen van der Schueren de helft van ...
... Hij had dat bezit geerfd van zijn vader Willem Wouters en Willem op zijn beurt was het toebedeeld tegen Jan Jans van der Schueren. ...
Datum 14 maart 1485
.
106
Verschenen is Jan zoon wijlen Willem Wouter Coelen en verkoopt nu in de vorm van een ruil aan zijn wettige broer Wouter die twee aan elkaar gelegen stukken land, genoemd de Streep en .... te Best, ...
Datum 8 april 1485


Voor meer informatie: bertho@derikx.com