man‎Henrick Peters van Riel‏‎

Gehuwd met:

womanMargriet Geerlick "Grietken" van de Melcroth‏
Overleden ‎na 1525
[bron]
Genoemd in akte 144 van 11 mei 1526.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
308
Verschenen is Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth met haar voogd en verkoopt met schepenbrieven aan haar wettige zuster Mechteld al het roerend en onroerend bezit dat ze van haar
vader Geerlick heeft geerfd en nog zal erven van haar moeder Claesken, waar dat bezit zich ook bevindt.
Datum op St. Luciadag 1481,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
121
Komen is Henrick Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en belooft aan ...
... b.p. Geerlick dochter Geerlicks van de Melcroth zijnde zijn schoonzus, ...
Datum 4 maart 1483
.
151
Komen is Henrick Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth en met hem ook deze Margriet en verkopen hierbij aan ...Actum als boven
Actum als boven (Datum 19 maart 1483)
.
188
Henrick zoon wiijlen Peters van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en met hem ook deze Margriet, verpachten aan Wouter Willem Wouters een stuk land genoemd de
Halve Grootekker gelegen onder Best,...
Datum als boven (Datum 4 april 1483)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
243
Henrik van Riel als man van Margriet dochter van wijlen Geerlicks van de Melcroth verkoopt met brieven daarover aan Wouter Willem Wouters die een pacht van 5 lopen rogge, Oirschotse maat, welke
pacht Wouter steeds aan Henrick betaalde uit zijn tegenwoordig bezit. ....
Actum als boven. (Datum 4 december 1491)
.
246
Wouter Willem Wouters belooft aan zijn zwager Henrik Peters van Riel ....
Datum op St. Barbaradag 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ..
Datum 8 september 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ...
Datum 20 april 1494,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
058
Henrick Peters van Riel geeft hierbij machtiging aan zijn vrouw Margriet om al zijn rentes, pachten en vorderingen te innen, zijn huis eventueel te verhuren, de schulden te betalen en verder alles daarin te doen dat hij zelf ook gedaan zou hebben, maar zij mag zijn erfelijk bezit niet verkopen.
Datum 10 september 1511

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
068
.. b.p. ... Margriet weduwe van Henrick van Riel en haar kinderen, ...
Datum 4 maart 1522,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
008
Margriet weduwe van Henrick Peters van Riel met haar voogd Goijaert Aelbrechts doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin etc., gelegen aan de gemeenschappelijke straat genoemd de Vrijthof, ...Ze doet er afstand van ten behoeve van haar kinderen Dingen, Ijken, Anna, Apolonia en Marie.
Datum 19 november 1525(jaar?),
.
144
Margriet weduwe van Henrik van Riel met haar voogd Goijaert Aelbrechts, verder
aanwezig Dingen (dochter van Henrick van Riel, haar dochter dus, JT), omdat bij
afwezigheid van haar man daarvoor Dirck Corstiaens van de Velde optreedt voor haar
zusters Anna en Appolonia, met hun voogd heer Henrick Stockelmans, priester, waarbij
Dingen belooft zulks te doen vanwege haar zuster Mariken, die niet aanwezig is hier,
hebben samen afstand gedaan van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van hun
moeder Margriet, ( er zijn 5 kinderenen wie voor wie optreedt is nogal cryptisch
omschreven, het betreffende bezit is gelegen aan de Vrijthof in Oirschot, JT),
voor zolang hun moeder leeft en niet langer en ook ten behoeve van zuster Iken Henricks
van Riel.
Datum 11 mei 1526

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 65v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlacks van Melcrode
Henrick Lambert Artss
Rutger Willemss van Audenhoven
.
BP 1263 (Best) okt 1493 – sept 1494 folio 37v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlinx van Melcrode
Wouter Colen

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1261 (Oirschot, Heerbeek) okt 1491 – sept 1492 folio 87v
Henrick Peterss van Riel man van Margriet Gerlach van Melcrode
Wouter Colen (folio 88r)
Rutger Willemssn. van Oudenhoven

Voor meer informatie: bertho@derikx.com