man‎Marcelis Dirck Scoefs‏‎

Gehuwd met:

womanLisbeth Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte Genoemd in akte 339 van St. Hubertusdag 1482 en in akte 144 van 12 oktober 1500. Marcelis Dirck Scoefs.

Echter in akte 017 van (?) is Marcelis Scoefs genoemd als echtgenoot van Geerlick - Foutje?

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
124
Verschenen is Marcelis zoon wijlen Dirck Scoefs en met hem zijn wettige zoon Jan Dirck Scoefs die ook handelt voor de wettige kinderen van genoemde Marcelis verwekt bij Elisabeth dochter van Geerlicks van de Melcroth, zijnde Dirksken en Margriet en doen afatand van hun aanspraken ten behoeve van deze Dircksken en Margriet inzake een huis, ...
Datum als boven (Datum 15 mei 1480)

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
025
Verschenen is Marcelis zoon wijlen Dirck Scoefs en met hem zijn
wettige broer Jan als voogd over Dirck en Margriet, kinderen van
genoemde Marcelis verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van <===
Geerlick van de Melcroth toen ze leefde en voor welke kinderen ze
beloven als ze meerderjarig zijn geworden, die alsnog afstand te
zullen laten doen, verkopen nu aan Gerit van Melcroth die alle
roerende en onroerend bezit dat Dirck en Margriet hebben geerfd
van hun moeder Elisabeth, waar ook gelegen en dat hen in een
deling is toebedeeld. Maar Dirck en Margriet houden wel het
vruchtgebruik zoals dat Gerart Geerlicks van de Melcroth en diens
vrouw waren vermaakt in het testament van wijlen Margriet
Bruijsten, te weten ...
Datum 6 november 1481

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1488.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1488
295
Dirck zoon Marcelis Schoefs en Thomas Jan Glavimans als man
Margriet dochter van genoemde Marcelis, verklaren dat eerder Jan
Marcelis Schoefs voor Dirck en Margriet die toen nog minderjarig
waren, hun erfdeel hadden verkocht dat ze hadden geerfd van wijlen
Geerlick van de Melcroth zijnde hun grootvader, waarvan Claes als
weduwe van Geerlick afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan.
Ze stemmen nu in met die destijdse overdracht en verkoop en doen
afstand van hun afspraken hierin. Ze beloven alle lasten van hun
kant af te handelen. Datum op St. Jansdag 1488, getuigen Ven en
Lieveld. (akte is dubbel ingeschreven, zie P 113-r, JT)

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 88v
Thomas Jans Ghelaviman man van Margriet dochter van wijlen Marselis Scoefs en van Lijsbeth Gerlacks van den Melcrode
Gerit zoon wijlen Gerlacx van den Melcrode en van Claeske.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com