man‎Henrick Willems van der Heijden‏‎
Overleden ‎± 1485
[bron]
Genoemd in akte 008 van 1485
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 320 van 26 augustus 1486.

Gehuwd
[bron]
Genoemd in akte 338 van 1482 met haar echtgenoot Henrick van der Heijden.
met:

womanKatarina Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 338 van 1482 met haar echtgenoot Henrick van der Heijden.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
008
Verschenen is Henrick Willems van der Hijden optredend voor zijn wettige kinderen Willem en Jut en verder Claes zoon van Henrick van der Heijden en ze verkopen nu aan ...
Datum ....,

WEDUWE van Henrick Willems van der Heijden
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
320
Komen zijn Willem en Claes, met hun zuster Jutta en voogd, alle kinderen van wijlen Henrick Willems van der Heijden verwekt bij Katalijn dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth, thans weduwe
van genoemde Henrick van der Heijden en hebben een deling gemaakt van het bezit van wijlen Henridk Willems van der Heijden, waarvan hun moeder nog het vruchtgebruik heeft. ...
Datum 26 augustus 1486

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
279
Willem Henricks van der Heijden verkoopt met schepenbrieven aan zijn wettige zuster Jutta dochter van genoemde Henrick van der Heijden die zijn deel van bezit dat hij heeft geerfd van zijn vader
behalve de helft van diens bezit dat nog niet is verdeeld en waarvan zijn moeder nog het vruchtgebruik heeft, waar die helft van dat bezit ook is gelegen etc., welk bezit hij samen met Jutten steeds in bezit heeft gehad volgens de boedeldelingsbrieven ervan, opgemaakt tussen hun moeder Katalijn dochter van Geerlicks van de Melcroth en genoemde Willem en Jutten. De verkoper belooft alle lasten van
zijn kant af te handelen.
Datum 24 juli 1489,

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1497.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1497
060
Katalijn dochter van Geerlicks van de Melcroth, weduwe van Henrick van der Heijden met haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar kinderen Willem en Jutta, waarop ze recht had na de dood van genoemde Henrick, ...
... afkomstig uit het bezit dan Claes zal achterlaten. (Claes is de weduwe van Geerlick van de Melcroth en de moeder van Katalijn hier, JT). Verder moeten Willem en Jutta haar een kamer geven in het huis te Spoordonk of elders waar ze volgens haar status kan leven. ...
Datum 21 februari 1497

Voor meer informatie: bertho@derikx.com