man‎Gerart Geerlick van de Melcroth‏‎
Overleden ‎± 1505
[bron]
Genoemd in akte 212 van 13 februari 1504.
Echtgenote weduwe in akte 276 van St. Hubertusdag 1505.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
241
Verschenen is hier Peter Daniel Keijsers, verder Willem van Dormalen onze collega-schepen als man van Kathelijn dochter van genoemde Daniel en nog Gerart Geerlicks van de Melcroth als man van Mecteld, dochter van genoemde Daniel Keijsers en hebben een deling gemaakt van het bezit dat door wijlen hun vader Daniel en hun moeder is nagelaten. ...
Actum als boven (Datum 2 maart 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
141
... nog Claes Thomaes van Oudenhoven en Gerit Geerlicks van de Melcroth als fabriekmeesters voor de St. Odulphuskapel te Best, ...
Datum 15 september 1477
Zie ook 119

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
255
Komen is Gerit Geerlicks van de Melcroth als man van Mechteld dochter van Daniel Keijsers en verkoopt ...
Datum 10 september 1479

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
Schepenen 1485 :
Gerart Geerlick van de Melcroth

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
086
Gerart Geerlicks van de Melcroth, Goijaert Willem Aelbrechts, Gijsbrecht Gielis Kremers, Jan Henricks van de Schoot, als 4 van de 8 afgevaardigden voor de gemeente Oirschot, geven hierbij ...
Datum 24 maart 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
091
Gerard Geerlicks van de Melcroth belooft dat hij zijn moeder Claes als weduwe of in het huis van haar zoon Thomas, danwel waar ze wil wonen, die voortaan in de kost te houden, te voorzien van eten, drinken, kleren, schoenen, vuur, licht, bewassing etc. en alle andere roerende zaken die ze nodig heeft, haar leven lang zoals een kind zijn moeder verplicht is te doen. Na haar dood is hij verplicht on haar ter aarde te laten Bestellen en haar kerkrechten te betalen volgens haar status. Claes als weduwe machtigt haar zoon Gerard om voor haar alle inkomsten etc. te innen en het beheer over haar zaken te hebben en hiermee mag hij naar eigen keuze handelen zolang ze leeft, maar hij moet wel al haar schulden betalen.
Datum 25 april 1501,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
212
Jan Jansssen van der Heijden heeft beloofd om aan Gerard Geerlicks (van de Melcroth , JT) ten behoeve van de fabriek van de St. Odulphuskapel die voortaan een pacht van 4 lopen rogge te gaan
betalen, ...
Datum 13 februari 1504

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1505.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1505
276
Eerder heeft Reijmbout Adriaens van Mechteld weduwe van Gerard van den Melcroth een bepaalde geldsom opgeeist voor het loon dat hij bij Gerard had verdiend. Reijmbout en Mechteld hebben zich nu
overgegeven aan de uitspraak door arbiters, ...
Datum de dag na
St. Hubertusdag 1505

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com