man‎Henrick Aerts de Cuijper‏‎

Gehuwd met:

womanMechteld Geerlick van de Melcroth‏

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 017 van (?): "Henrick Aerts als man van Mechteld"

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
364
Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Mechteld dochter van wijlen
Geerlick van de Melcroth ter ener zijde en Henrick van Rijel als man
van Margriet dochter van wijlen Geerlick van de Melcroth en met
hem ook deze Margriet inzake bepaald geerfd bezit waarop ze
aanspraken maken. Om het probleem op te lossen hebben ze zich
onderworpen aan de bemiddeling door arbiters, zijnde heer Henrick
Geerlicks van de Melcroth, Gerit Geerlicks (van de Melcroth. JT) en
Claes Thomas van Esch (volgens mij is bedoeld Claes Thomas van
Oudenhoven en Henrick van Esch, dus TWEE arbiters. Claes
Thomas van Oudenhoven is een familielid van Claesken als weduwe
van Geerlick van de Melroth, JT).
Datum 22 januari 1483,

ECHTGENOOT: Henrick Aerts
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
001
Verschenen is hier Henrick Aerts als voogd ( bedoeld is hier als echtgenoot van, JT) over Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth en verkoopt nu aan ...
Datum .....,
.
004
Verschenen is Jan Willem Wouters als man van Marie, verder Henrick Aerts als man van Mechteld, nog Henrick van Riel als man van Margriet, allen wettige dochters van Geerlick van den Melcroth en verkopen nu aan ...
Actum als boven. (Datum op St. Andriesdag (?))

ECHTGENOOT: Henrick de Cuijper
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
163
Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melcroth heeft beloofd aan heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters Heijlwich en Margriet die voortaan een rente van anderhalve Rijnsgulden te gaan betalen, ...
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melcrotse Stege, waarvan Henrick de Cuijper (meestal Henrick Aerts genoemd, JT) als man van Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth de andere helft heeft, ...
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, ...
Datum op St. Thomasdag 1485
.
222
Henrick Aerts (soms de Cuijper genoemd, JT) als man van Mechteld verkoopt aan genoemde Thomas het 4/5e deel van een schuur met de grond, gelegen onder Best hier, b.p. de gemeijnte, Wouter Coelen. Hij heeft dat bezit verkregen van Willem Eijndhouts als man van Geerlick en Henrick als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
254
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melcrotsche Steegde, waarvan Henrik de Cuijper de andere helft heeft als man van Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth, Thomas als schuldenaar, het heiveld van Wouter Colen, genoemde Gerart. ...
... De brief is door Margriet in het jaar 1490 voorgelezen en het bezit is in het jaar 1491 geveild. ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
105
Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een
huis, tuin etc., ..
Datum 8 september 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
171
Henrick Aerts als man van Mechteld verkoopt aan ...
Datum 22 juli 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
231
... Nog op onderpand van een beemd genoemd de Melrotsche Stege, waarvan Henrick de Cuijper de andere helft heeft als man van Mechteld dochter van genoemde Geerlick, ...
Datum op St. Annadag 1501 (26 juli, JT)

Voor meer informatie: bertho@derikx.com