woman‎Geerlick Geerlick van de Melcroth‏‎

[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd in akte 017 van (?): "Willem Aerts van Eijndhouts"

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
004
Verschenen is Jan Willem Wouters als man van Marie, verder Henrick Aerts als man van Mechteld, nog Henrick van Riel als man van Margriet, allen wettige dochters van Geerlick van den Melcroth en verkopen nu aan Willem Aerts van Eijndhouts ten behoevevan diens vrouw Geerlick, hun 3/5e delen, ieder van hen voor 1/3e deel, een schuur plus erf etc.,
Actum als boven.(Datum op St. Andriesdag (?))

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1530.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1530
334
Geerlack zoon van wijlen Willem van Eijndhouts heeft aan Willem Wouter Colen een rogpacht verkocht...
... op onderpanden die wijlen Willem van Eijndhouts als man van Geerlack dochter van wijlen Geerlack van den Melckroth aan deze Henrick had verpacht ...
... die hij heeft geerfd bij het overlijden van Willem van Eijndhouts en diens vrouw Geerlack, zijnde zijn ouders. ...
Datum 12 november 1530

===
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 257r
Willem Aert van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntss (folio 257v)
.
BP 1255 (Best) okt 1485 – sept 1486 folio 387r
Willem Aerts van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntss
.
BP 1257 (Best) okt 1487 – sept 1488 folio 242r
Willem Aerts van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Henrick Aert Jan Arnts
Adriaen Willemss van den Hezeacker
.
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 154v
Henrick Aert Jan Arnts
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlinx van Melcrode
.
BP 1259 (Best) okt 1489 – sept 1490 folio 223r
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlinck van Melcrode
Henrick Aert Jan Arntsss
.
BP 1261 (Best) okt 1491 – sept 1492 folio 167v
Henrick Aert Jan Arntss
Willem Aertss van Eijndhouts man van Geerlinxke Geerlinx van Melcrode
Wouter Willem Coelensoen
.
BP 1264 (Best) okt 1494 – sept 1495 folio 229r
Willem Aertss van Eijndhouts man van Gerlinxke Geerlinx van Melcrode
Thomas Gieliss van der Strathen
.
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1266 (Best) okt 1497 – sept 1498 folio 113v
Willem Aerts van Eijndhouts, man van Geerlinxke dochter wijlen Geerling van den Melcroede

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1268 (Oirschot) okt 1499 – sept 1500 folio 199r
Willem Aertsn van Eijndhouts man van Geerlingske Geerlingsdr van Melcrode
Claes Pels
Yngram van Achel

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com