man‎Thomas Geerlick van de Melcroth‏‎
Overleden ‎na 1511
[bron]
Genoemd in akte 149 van 25 juli 1512.

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 144 van 12 oktober 1500 als schepen!

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
093
Verschenen is Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melckroth en heeft beloofd aan heer Henrick zoon Gielis van de Melcroth, priester, die een jaarlijkse pacht van 3 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en de eerste keer op de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth, hun moeder zijnde. De pacht te betalen op onderpand van zijn kindsdeel afkomstig van wijlen zijn vader of het bezit dat hij nog zal erven na de dood van zijn moeder en op onderpand van het bezit dat Thomas van zijn broer heer Henrick heeft gekocht. Thomas belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.
Datum als boven (Datum 26 maart 1480)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
111
Peter Jan Wreijssen als man van Beatrijs verkoopt nu aan Henrick Aerts zijn erfdeel van 11 delen ( hij heeft 1/11e, JT) in een huis, tuin etc., ...
Actum als boven.
.
112
Jan Willem Wouters met zijn voogd heeft afstand gedaan van het vermelde bezit ten behoeve van genoemde Henrick Aerts inzake de Gijbenhof. ...
Datum op St. Thomasdag 1495
.
113
Gerart Geerlicks van de Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts twee delen van 11 delen inzake een huis, tuin etc., zoals in de voorvoorgaande akte is omschreven. ...
Datum 8 september 1495,
.
114
Wouter Willem Colen met voogd verkoopt aan Henrik Aerts nu zijn deel van 11 delen in een huis, tuin etc.,
Actum als boven.
.
115
Gerart Geerlicks van de Melcroth, Wouter Willem Colen en Henrik Aerts met voogden verkopen nu aan Thomas Geerlicks van den Melcroth, Gerart daarin voor twee delen, Wouter daarin voor 1 deel en Henrick voor 6 delen van de 11 delen, het stukje land groot 1 lopenzaad genoemd de Gijben Denishof (van Engeland?, JT), ...
Actum als boven.
.
116
Thomas Geerlicks van den Melcroth verkoopt nu aan Willem Wouter Simons en diens broers Jan en Rutger de 9 delen van 11 delen die hij heeft gekocht van de personen in de voorgaande akte, en de twee delen die Thomas zelf daarin toebehoorden, samen derhalve 11 delen. ...
Actum als boven.
.
154
Thomas Geerlicks van den Melcroth verkoopt nu aan Henrick Aerts (echtgenoot van zus Mechteld, BD) de twee elfde delen van een huis, ...
Datum op St. Thomasdag 1495
Zie ook 155

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
190
... welke pacht Thomas Geerlicks van de Melcroth eerder aan zijn zwager Peter Wreijs Janssen (echtgenoot van zus Beatrijs, BD) had beloofd op onderpand van het bezit dat Thomas had gepacht van deze Peter (gekocht tegen een pacht, JT). ...
Datum 3 mei 1499

ECHTGENOTE: Lisbeth Jan Bruijstens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
208
... Thomas Geerlicks van den Melcroth als weduwnaar van Lisbeth dochter van Jan Bruijstens en diens wettige kinderen verwekt bij deze Lisbeth, ...
... en dat vanwege het erfrecht dat Thomas als weduwnaar en zijn kinderen van Lisbeth hebben in het roerend en onroerend bezit dan wijlen Jan Bruijstens en diens vrouw Aleijt hadden, zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen Johanna en haar kinderen ter ener zijde en Thomas en diens kinderen ter andere zijde, waarvan de uitspraak is gedaan door goede mannen en familie en vrienden, op straffe van een boete die daarbij is genoemd. ...
Datum 8 augustus 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1507.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1507
179
Thomas Geerlicks van den Melcroth en zijn wettige zoon Geerlick, en nog zijn dochter Lisbeth met Loijwich van Hersel als haar voogd hierin, beloven aan ...
Datum op Kerstsavond 1507

Echtgenote: Elisabeth Jan Jan Bruijstens
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
149
Thomas Geerlicks van de Melcroth doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik zoals hij daar recht op heeft na de dood van zijn vrouw Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens. Dat betreft het vruchtgebruik in het bezit dat Elisabeth heeft nagelatenen ze had geerfd na de dood van haar ouders, gelegen in Oirschot. Hij doet nu afstand ten behoeve van zijn wettige kinderen Geerlick en Elisabeth verwekt bij genoemde Elisabeth Jan Jan Bruijstens.
Datum 25 juli 1512,
.
150
Geerlick zoon van Thomas Geerlicks van den Melcroth en diens zuster Elisabeth met Jaspar van Esch als haar voogd hierin, verkopen aan Jenneken weduwe van Joerden de Brouwer, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Joerden het erfrecht, al het bezit, van welke aard dan ook, dat Geerlick en Elisbeth na de dood van hun moeder Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens hebben geerfd en waarvoor hun vader Thomas Geerlicks van den Melckroth afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Dat betreft het bezit te Oirschot en nergens anders. Actum als boven. (Datum 25 juli 1512)
.
151
Jenneken weduwe van Joerdende Brouwer met haar wettige zoons Jan en Joerden verwekt bij genoemde Joerden de Hoppenbrouwer, beloven aan Geerlick en Elisabeth kinderen van Thomas Geerlicks van de Melcroth die 100 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente.
Actum als boven.
.
152
Jan en Joerden kinderen van Joerden de Brouwer, voor henzelf handelend en voor hun broers en zusters, beloven aan Thomas Geerlicks van den Melcroth die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Geerlick en Elisabeth zijn wettige kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Jan Bruijstens daarvan het erfrecht, die een jaarlijkse rente ...
Datum als boven

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 309r
Thomas Geerlinx van Melcrode

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com