man‎Gerit Henrix van de Melcroth‏‎
Overleden ‎± 1421
[bron]
Overleden voor 4 april 1421
Overleden in/na okt 1420

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v
Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede <=== IN LEVEN
Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens
Ervart Henricks van Ghenen
.
BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v (A)
(tot Melcrode)
IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede
Liesbeth weduwe van Gerit van Melcrode <=== OVERLEDEN
IJwaen Geerling Cnode
.
BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v, 121r (B)
Evert zoon wijlen Henrick van Ghenen
Liesbeth dochter wijlen Geerling van Heze
Geerling en Liesbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode <=== OVERLEDEN
(meer aktes) 4 april 1421

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 137v
Gerit van Melrcode (zoon van Henrick van Ghenen) man van Liesbeth natuurlijke docher van wijlen Geerlinc Knode zoon van Geerlinck Knode alias Metten Brode
Andries zoon wijlen Willem van der Strathen
.
BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 210v
('t goed te Melcrode)
Liesbeth weduwe van Geerling Cnode alias Metten Brode
Gerit Henricksz van Melcrode
Willem van Dormalen, pachter op die hoeve
Willem zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem Neven
.
BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 246r
('t guet tot Melcrode)
Claes natuurlijke zoon wijlen Geerling Knode alias Metten Brode
Gerit van Melcrode man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling
Marie weduwe van Bruijst Palart
.
BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 252r (A)
(Melcrode)
Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede
Gerit van Melcrode (zoon van Henrick van Gheenen), man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling en van Aleijt van Zanthen
.
BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v
Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede
Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens
Ervart Henricks van Ghenen
.
BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v (A)
(tot Melcrode)
IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede
Liesbeth weduwe van Gerit van Melcrode
IJwaen Geerling Cnode
.
BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v, 121r (B)
Evert zoon wijlen Henrick van Ghenen
Liesbeth dochter wijlen Geerling van Heze
Geerling en Liesbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode
(meer aktes) 4 april 1421
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Aert die Gruijter (zoon van Jan die Gruijter), man van Lijsbeth dochter wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth geeft aan Geerlinck zoon wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de helft van "t guet te Melcrode" om 6 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis (vanaf Lichtmis a.s. en de oude lasten) en om 7 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis vanaf Lichtmis na de dood van zijn (schoon)moeder Lijsbeth, 3 maart 1440
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Corstiaen Goijartss van den Hout, man van Lijsbeth (weduwe van Gerit van Melcrode) geeft aan Geerlinck en Lijsbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de tocht van Lijsbeth in de hoeve "t guet te Melcrode", 2 maart 1440, non solvit


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 75r
Jan Henrix van Melcrode
Geerlinck zoon wijlen Gerit Henrix van Melcrode <=== Patroniem ????
Thomas Goossens van Audenhoven
.
BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 116r
Jan Gieliss van der Schueren
Robbert Robbert van den Zandacker (folio 116v)
Geerlinck van Melcrode zoon wijlen Gerit van Melcrode
Willem Rutgers van Audenhoven
.
BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 261v
Lijsbeth weduwe van Gerit van Melcrode

Gehuwd
[bron]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v
Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede
Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens
Ervart Henricks van Ghenen
met:

Kinderen:

1.
manGeerlick Gerits van de Melcroth‏
Overleden ‎1472
[bron]
Genoemd in akte 211 van 4 mei 1472.
Echgenote weduwe op 27 oktober 1472 (zie onder).
Genoemd als wijlen in akte 232 van Datum op het feest van St. Hubertus 1473.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode verhuurt vanaf Kerstmis a.s. voor 4 jaar aan Gielis, Jan en Aert, zoons van wijlen Jacop Smolners een windmolen aan het Kerckeijnde en een watermolen te Spoerdonck, 27 oktober 1472

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
088
Verschenen zijn hier Goessen en Claes wettige kinderen van Thomas van Oudenhoven, verder Jan Jan Bierkens hun neef, Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en Michiel Janssen als echtgenoot, verder Willem Willem Vos als echtgenoot en ze verkopen nu (= beloven, JT) nu aan ...
Actum als boven. (Datum 2 mei 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
295
Verschenen is Geerlack van de Melcroth onze collega-schepen en verkoopt nu met schepenbrief ...
Datum 18 oktober 1470
Zie ook 282, 168, 169. 090 en aktes in de jaren hiervoor.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
050
Wij schepenen verklaren hierbij plachtig dat we een onbeschadigde schepenbrief van Oirschot hebben gelezen met de volgende inhoud :
... dat voor ons is verschenen Geerlick van de Melcroth als fabriekmeester van de St. Petruskerk te Oirschot en heeft ... Datum 20 december 1464
Datum 25 januari 1471
.
194
Komen is Geerlick van de Melcroth en pacht van Willem Vos als rentmeester van de heer van Merode, diens windmolen voor een periode van 6 jaar, ingaande St. Jansdag 1471 ...
Datum 12 december 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1472.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1472
211
Komen is Geerlick van de Melcroth als wettige man van Claesken wettige dochter van wijlen Thomaes van Oudenhoven en verkoopt met alle brieven ervan aan zijn zwager Henrick Willems van der
Heijden, een pacht van 7 mud rogge, maat van Oirschot die hij namens zijn vrouw heeft geerfd na de dood van zijn schoonvader Thomaes van Oudenhoven en hem in de deling van het bezit na diens dood was toebedeeld volgens de deelbrief ervan. ...
... maar Henrick als koper zal later in de deling van het bezit van zijn zwager zolang niet meeparten totdat elk kind van Geerlick ook vooraf 6 (7 is doorgestreept, JT) mud rogge zal hebben gehad en daarna mag Henrick meeparten met de andere kinderen. ...
Datum 4 mei 1472
(er staat 6 mud voor elk kind, maar moet m.i. zijn 6 lopen per jaar. Er zijn 12 kinderen die dan elk 6 lopen krijgen is 72 lopen totaal is gelijk aan 6 mud, omdat de 7 is doorgestreept, klopt die rekensom dan eveneens, 12 maal 7 lopen maakt 84 lopen, maakt weer 7 mud, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
232
Komen is hier Niclaes weduwe van Geerlick van de Melcroth als gemachtigde hierin door wijlen haar man Geerlick volgens een testament, waarmee ze gerechtigd is al het bezit dat haar door wijlen haar man was nagelaten te mogen verkopen, te belasten etc....
Datum op het feest van St. Hubertus 1473
291
Komen is Claes (van Oudenhoven, JT) als weduwe van Geerlick van de Melcroth, middels het testament van wijlen haar man daarvoor gemachtigd zodat ze bezit mag verkopen of belasten, samen met haar voogd hierin en verkoopt met schepenbrieven aan ...
(rest van de akte valt weg door beschadigde rand onderaan de bladzijde, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1476
042
Verschenen is Claesken weduwe van Geerlick van de Melcroth en verkoopt aan ...
... Genoemde Claesken had eerder machtiging verkregen in het testasment van wijlen haar man om deze pacht te mogen verkopen.
Datum 15 maart 1476

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
209
Verschenen zijn Niclaes weduwe van Geerlick van de Melcroth met haar voogd en verder Gerart en Thomas, broers, Mechteld, Beatricks, Margriet en Geerlick gezusters, verder Jan Willem Vrients als man van Marie, allen wettige kinderen van genoemde Geerlick, verder Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwer als weduwnaar van Margriet dochter van Gerit Vos en met hem Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over Iden dochter van ... die hij had verwekt bij genoemde Margriet, waarbij Thomas voor hemzelf handelten voor zijn broer heer Henrick, priester, en hebben samen een boedeldeling gemaakt met hun moeder Niclaes, inzake het bezit dat hun ouders eerder samen hebben bezeten. ...
Datum op St. Thomasdag 1480

NATUURLIJKE ZOON:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melroth machtigt hierbij heer Henrick Geerlicks van de Melcroth om al zijn bezit dat hij nu heeft voor hem te beheren etc.
Datum 2 november 1481,

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
338
Henrick van der Heijden als man van Katarina dochter van Geerlick
van de Melcroth, heeft afstand gedaan van zijn rechten op bezit dat
hij heeft geerfd van genoemde Geerlick of nog zal erven van diens
vrouw Claes en zoals hem in een testament was vermaakt, ten
behoeve van de personen uit de volgende akte.
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
339
Komen zijn Gerit Geerlicks van de Melroth voor hemzelf handelend en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck Schoefs die Marcelis had verwekt bij Lisbeth dochter van genoemde
Geerlick, verder Thomas Geerlicks voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrick, verder Mechteld die ook handelt voor haar zuster Grietken …. met haar voogd, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde, welke Oda minderjarig is, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Geerlick (van de Melcroth, er volgt nu een deling, maar wordt niet als zodanig vermeld, er zijn 11 kinderen, waarvan 5 alleen voor zichzelf handelen en 3 die voor een ander handelen, maakt samen 6, JT) ...
... Genoemde Wouter Willem Wouters als echtgenoot krijgt een akker genoemd het Bruijnsel ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Haverland, ...
.. Nog krijgt hij het 1/6e deel in het Middelste Heiveld (de Heegde, JT), nog het 1/10e deel in de Oude Stede. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Heegde gelegen aan de Grote Heegde genoemd de Heide, ...
... Nog krijgt hij het 1/4e deel inde Melcrotsche Steegde zoals met de anderen gedeeld. ...
Datum op St. Hubertusdag 1482.

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
017
Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters (soms ook van Aelst genoemd, JT) als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters (soms Eessen genoemd, soms Coelen, JT) als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, verder heer Henrick van Esch namens Willem Aerts van Eijndhouts, welke Willem echtgenoot is van Geerlick, verder nog Geerlick van de Melcroth namens de kinderenvan Marcelis Scoefs verwekt bij Geerlick van de Melcroth, nog Oda Henrick Hoppenbrouwers met haar voogd, verkopen nu samen aan ...
... Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd en...
Actum als boven (?)
.
018
De zelfde groep personen, behalve heer Henrick en Gerart, verkopen nu aan Wouter Willem Wouters een pacht van 3 lopenzaad rogge per jaar, Oirschotse maat, die Geerlick dochter van Geerlick van de Melcroth jaarlijks aan deze personen was beloofd uit haar erfdeel. Wouter moet wel jaarlijks de grondchijns van 3 stuivers betalen uit het bezit van de Melcroth.
Actum als boven.
.
218
Henrick Aerts als man van Mechteld, Wouter Willem Eessen ook wel Colen genoemd als man van Aleijt, beiden kinderen van Geerlicks van de Melcroth hebben afstand gedaan voor hun eigen 1/3e deel ten behoeve van hun zwager Thomas Geerlinks, inzake een stuk beemd genoemd de Beemdekker (?), ...
Datum op St. Thomasdag 1485
.
255
Er is een bepaalde kwestie en geschil ontstaan tussen Claesken Geerlicks (van de Melcroth, JT) ter ener zijde en haar wettige kinderen als partij ter andere zijde. Indertijd hebben die zich
voor schepenen ... onderworpen aan een uitspraak door arbiters ... De uitspraak is destijds door Jan van Dormalen op schrift gesteld maar die is inmiddels overleden, en de uitspraak is ook verloren geraakt en Claesken en haar kinderen zijn daarover nog steeds aan het twisten ...
1. Jan Coelen
2. Henrick Aerts
3. Henrick van Riel
4. Peter Vreijssen
5. Oda Hoppenbrouwers, daarvoor belooft Gerard
6. Willem van Eijndhouts
7. Gerart Geerlicks
8. heer Henrick (van Esch, JT)
9. Wouter Coelen
10. Maes Geerlicks
( is groep ergenamen van de Melcroth, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
083
Claesken weduwe van Geerlicks van den Melcroth met haar voogd heeft hierbij machtiging gegeven aan haar zoon Geerlick van den Melcroth (Zoon Geerlick = Gerart? ,BD) om het beheer over haar bezit en vorderingen te hebben, maar de gemachtigde dient haar later wel rekening en verantwoording af te leggen. De machtiging geldt tot wederopzeggen.
Actum als boven. (Datum 11 maart 1490)
.
247
Gerart Geerlicks van de Melcroth als gemachtigde voor zijn moeder
Claesken, weduwe van genoemde Geerlick, heeft zijn achterstallige <=== Moeder Claesken - weduwe in 1480
vordering aangetoond inzake een pacht van 15 lopen rogge en een
vierdevat per jaar, die 2 jaar onbetaald is gebleven, uit een pacht van
12 (?) mudde rogge, Oirschotse maat. Deze pacht hadden Gerart en <=== Gerart, Thomas, Mechteld, Beatrijs, Margriet, Geerlick, Aleijt
Thomas, broers, Mechteld, Beatrijs, Margriet en Geerlick gezusters
met hun voogden, Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, allen
wettige kinderen van genoemde Claesken en genoemde Geerlick van
de Melcroth en nog Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd
over zijn dochter Oden die was verwekt bij Margriet van den
Melcroth, deze Claesken beloofd op onderpand van alle bezit dat
eerder bezit was van Geerlick van de Melcrorth en diens vrouw
Claesken, waar dat bezit zich ook bevond. De brief daarover is van
St. Thomasadag in december van het jaar 1480. ...
Datum op St. Thomasdag.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
045
Henrick Lambrechts als man van Oden dochter van Henrick Gijben
Hoppenbrouwers verkoopt aan Henrick Aerts het elfde deel van een
huis tuin etc. eerder eigendom van Geerlick van den Melcroth en
waar nu Claes als weduwe van Geerlick in woont, die daarvan haar
leven lang het vruchtgebruik houdt, ...
Datum 8 februari 1492

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1495
065
Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth met haar voogd verkoopt nu aan haar wettige kinderen en erfgenamen al haar bezit, zowel roerend als onroerend waarvan ze nu het vruchtgebruik had, maar Claes houdt wel haar rechten die deze kinderen eerder aan haar hadden beloofd. Verder behoudt ze ook zolang ze leeft een bed met toebehoren en een stoel met een kussen. Ze belooft alle lasten
van haar kant af te handelen.
Datum 1 april 1495,
.
066

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
144
Schepenen verklaren hierbij plechtig dat ze een schepenbrief hebben gezien ... met de volgende inhoud :
dat voor hen is verschenen Gerard Gielis van de Melcroth voor hem <== Gerard Gielis (is Gielis == Geerlick???)
zelf en voor Dirck en Margriet, wettige kinderen van Marcelis Dirck
Scoefs die Mercelis had verwekt bij Lisbth dochter van genoemde <== Lisbth ( x Marcelis Dirck Scoefs)
Geerlick, verder Thomas Geerlicks van de Melcroth onze <== Thomas (schepen!)
collegaschepen voor hemzelf en voor zijn broer heer Henrik, <== Henrick (priester)
priester, verder Mechteld dochter van Geerlick van de Melcroth met <== Mechteld
haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar zuster Margriet, <== Margriet
verder Peter Jan Vreijssen als man van Beatrijs dochter ook van <== Beatrijs (x Peter Jan Vreijssen)
Geerlick van de Melcroth met haar voogd, verder Geerlick dochter <== Geerlick (v)
van Geerlik van de Melcroth met haar voogd, verder Jan Willem <== Marie (x Jan Willem Wouters)
Wouters als man van Marie, Wouter Willem Wouters als man van <== Aleijt (x Wouter Willem Wouters)
Aleijt, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Geerlick verwekt
bij Claesken dochter van Thomas van Oudenhoven, verder nog Jan <=== Echtgenote: Claesken Thomas van Oudenhoven
Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogd over zijn nicht Oden, dochter
van Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers die deze Henrick had <== Margriet (x Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers)
verwekt bij Margriet, ook dochter van genoemde Geerlick toen ze
leefde ( er waren dus 2 Margrieten in hetzelfde gezin, JT), welke <== Dus 2x Margriet - waarvan 1 reeds overleden.
Oden nog minderjarig is, hebben een deling gemaakt van het bezit
dat hen door wijlen hun vader is nagelaten en waarvan Claesken hun
moeder nog het vruchtgebruik heeft.
... Opgemaakt op 3 november 1482...
Actum als boven. (Datum 12 oktober 1500)

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Oude lasten uit 't "guet te Melcrode":
een Hertogcijns, 20 pond schillingen aan Marie Bruijstens, 1 oude grote aan 't Kapittel in Oirscot, 2 ½ oud groten aan de erfgenamen van Heer Willem van der Aa ridder, 5 pond paijment aan een gasthuis in Den Bosch, 6 zesteren rog Bossche maat aan Gijb der Weduwen, 1 mud rog Oirscotse maat aan Luppert van den Schoet, een half mud rog aan Geerlinck Gerrits van Melcrode
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Corstiaen Goijartss van den Hout, man van Lijsbeth (weduwe van Gerit van Melcrode) geeft aan Geerlinck en Lijsbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de tocht van Lijsbeth in de hoeve "t guet te Melcrode", 2 maart 1440, non solvit
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 44r
Geerlinck Geritss van Melcrode verhuurt aan zijn moeder Lijsbeth de helft van "t guet te Meclrode" voor zolang zij leeft om de lasten, 3 maart 1440

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1237 (Best) okt 1467 – sept 1468 folio 46r
Geerlinck Geritss van Melcrode, bezit die hoeve tot Melcrode
.
BP 1240 (Best) okt 1470 – sept 1471 folio 223r
Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode
Geerlinck Geritss van Melcrode bezit de helft in de hoeve "t goet te Melcrode" <=== Naam hoeve in combinatie met patroniem Gerits.
.
BP 1242 (Best) okt 1472 – sept 1473 folio 213v
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode
.
BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 44v
Claesken weduwe van Gerlack van Melcrode en haar zoons Thomas en Heer Henrick

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v
Jan natuurlijke zoon van Geerlinck Gerits van Melcrode <=== !!!!!! Natuurlijke zoon Jan genoemd in combinatie met patroniem Gertis !!!!!!!!
Maie Bruijstens, overleden, weduwe van Bruijsten Palarts
.
BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v
Geerlinck zoon van wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth, bezit de helft van de hoeve
'" guet te Melcrode" in de herdgang Best

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 424v
Geerlinck van Melckrode heeft gehuurd voor 6 jaar vanaf Sint Jan l.l. van ’t Groot Ziekengasthuis in Den Bosch een tiend in Oerscot

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 64r
Geerlinck van Melcrode heeft gehuurd van de rentmeester generaal Goossen Heijm de vorsterij van Oorschot (Best?) voor 3 jaar vanaf Kerstmis laatstleden om 3 peters en 3 stuivers half op Sint Jan, half op Kerstmis, 13 juni 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode verhuurt vanaf Kerstmis a.s. voor 4 jaar aan Gielis, Jan en Aert, zoons van wijlen Jacop Smolners een windmolen aan het Kerckeijnde en een watermolen te Spoerdonck, 27 oktober 1472 <== OVERLEDEN
.
BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r
Geerlinck van Melcrode had beide molens gehuurd van Willem Vos, rentmeester van de Heer van Meroede
.
BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 259r
Claesken weduwe van Geerlinck van den Melcrot
Henrick Henrick Moels
Dirck Gerit Snijders
Jan Jan Engelenzoon

2.
woman‎Lijsbeth Gerits van de Melcroth‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v
Aert die Gruijter (zoon van Jan die Gruijter), man van Lijsbeth dochter wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth geeft aan Geerlinck zoon wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de helft van "t guet te Melcrode" om 6 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis (vanaf Lichtmis a.s. en de oude lasten) en om 7 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis vanaf Lichtmis na de dood van zijn (schoon)moeder Lijsbeth, 3 maart 1440

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 180r
Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode
Geerlinck Gerits van Melcrode had de helft van de hoeve "t guet te Melcrode"in erfpacht gekregen van Aert voornoemd om 6 mud rog
.
BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 248r
Aert Janss die Gruijter (leeft) man van Lijsbeth Gerit van Melrcode had aan Geerlinck Gerits van Melcrode in erfpacht gegeven de helft van de hoeve "t guet te Melcrode" om 6 mud rog, Oirscotse maat op Lichtmis
.
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 268r
Aert die Gruijter man van Lijsbeth Gerits van Melcrode
Geerlinck Gerits van Melcrode
(cijns uit de hoeve "Melcrode")
.
BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 261v
Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gertis van Melcrode had in erfpacht gegeven aan Geerlinck Geritss van Melcrode die helft van de hoeve "t guet te Melcrode"om 7 mud rog, Oirschotse maat op Lichtmis (lossing van 1 mud op 20 december 1452)
.
BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v
Aert Janss die Gruijter, man van Lijsbeth Gerits van Melcrode

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1240 (Best) okt 1470 – sept 1471 folio 223r
Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode
Geerlinck Geritss van Melcrode bezit de helft in de hoeve "t goet te Melcrode"


Voor meer informatie: bertho@derikx.com