man‎Thomas van Oudenhoven‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 158 folio 279r
Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen Metten Maess van Eijndhoven, met zijn zoon Claes
Goijart Giben soen van der Hoeven
Roelof Dirx van der Ameijden

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 88v
Aert Leuniss van Lancvelt man van Geertruijt Jan van Gageldonck
Jan van den Broec, man van Kathelijn Jan van Gageldonck
Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen Maessoen <=== mogelijk - kan echter ook een zoon zijn van Goeswijn Thomas van O.
.
BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 514v
Thomas Goossens van Audenhoven en Wouter van den Langenneep meesters van Sint Odulphuskapel in Best

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 366r
Goossen Thomas Goessen Maess van Audenhoeven weduwnaar van Aleijt Thomas <=== Als zijn zoon Goosen getrouwd is met A.T. vd Ameijden - dan is zijn vader Goessen Maess.
van der Ameijden en zijn kinderen: Thomas, Goijart, Margriet, Jorden, Henrick en Goossen
Dirck van Os
.
BP 1253 (Best) okt 1483 – sept 1484 folio 12v
Thomas, Goijaert en Goossen zonen van Goossen zoon wijlen Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen Maess
Gevart Stummeken
Henrick van Erpe
Dirck van Os
.
BP 1256 (Best) okt 1486 – sept 1487 folio 13v
de kinderen van wijlen Thomas van Audenhoeven
Hillegont weduwe van Adriaen Lambrechss
Mr. Ghijsbert Michiel Lucy
.
BP 1260 (Best) okt 1490 – sept 1491 folio 122v
Jan Willem Henrick van Audenhoven
Thomas, Goijart en Goossen kinderen van Goossen Thomas Goossen Maess van Audenhoven <=== Is dit zijn zoon Goeswijn?
Jorden Goossens van Audenhoven


WIJLEN:
GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470
.
080
Verschenen is hier Michiel Wilneven als man van Lisbeth dochter
van Thomas van Oudenhoven en verkoopt nu al zijn rechten aan
zijn zwager Goessen Thomas van Oudenhoven in een stuk land,
heide, weide en zand zoals hij dat na de dood van zijn schoonvader
Thomas en diens vrouw had geerfd en hem met de deelbrief
daarover was toebedeeld. Michiel als verkoper belooft voor dat
deel alle lasten daarin af te handelen. Actum als boven.
.
086
Verschenen is Goessen Thomas van Oudenhoven en belooft nu aan
zijn zwager Michiel Jan Neven die voortaan een pacht van 6 mud
rogge en 8 lopen te gaan betalen, steeds vervallend op Maria
Lichtmisdag, op onderpand van bezit van zijn vader, zijnde heide,
weide en zand etc. Het 1/3 deel daarvan had hij verkregen van zijn
vader, het andere derde deel van zijn zwager Michiel en het derde
derde deel van Willem Vos alles volgens schepenbrieven.
(geen datum en geen getuigen vernoemd, JT)
.
090
Verschenen zijn hier Claes Thomas van Oudenhoven, Geerlick van
de Melcroth onze collega-schepen en Jan Jan Bierkens en ze
verkopen nu aan Goessen Thomas van Oudenhoven het twaalfde
(?) deel van alle bezit dat ze hebben geerfd van hun zuster
Mechteld die wetttige dochter was van Thomas van Oudenhoven
en wettige dochter (nee moet zijn vrouw, JT) was van Willem
Willem Vos (dus Mechteld is overleden, en Willem Willem Vos
behoudt dus blijkbaar de helft van al het bezit in plaats van 1/6e
wordt het dus 1/12e erfdeel dat wordt verkocht, JT),. De verkopers
beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 3 april 1470, getuigen als boven.
.
091
Verschenen is hier Goessen Thomas van Oudenhoven en belooft nu
aan Claes Maes en aan Goijaert Weijten als fabriekmeesters van de
St. Odulphuskapel of aan het altaar dat daarvoor de rechten heft,
die voortaan 3 lopen rogge per jaar te betalen, Oirschotse maat,
welke pacht Katarina dochter van Thomas van Oudenhoven de
fabriekmeesters had vermaakt en haar bedoeling was jaarlijks te
betalen op Maria Lichtmisdag. De pacht te betalen uit alle bezit
van genoemde Goessen die belooft het onderpand in goede staat te
houden voor de betaling ervan. Datum als boven, getuigen Dirck
Huijskens en Gerit Vos.

Zie ook aktes 079 tm 092!!!

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanClaesken Thomas van Oudenhoven‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470

Zie ook aktes 079 tm 092!!!

2.
man‎Goeswijn Thomas van Oudenhoven‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1443-1455.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 275v
Jan Janss van den Laeck man van IJda dochter wijlen Thomas van der Ameijden
Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt dochter wijlen Thomas van der Ameijden
.
BP 1222 (Oirschot) okt 1451– sept 1452 folio 91v
Jan Janss van den Lake man van IJda dochter wijlen Thomas Henrix van der Ameijden
Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt dochter wijlen Thomas Henrix van der Ameijden
.
BP 1222 (Oirschot) okt 1451 - sept 1452 folio 274v
Jan Janss van den Laeck man van IJda Thomas Henrix van der Ameijden
Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleit Thomas Henrix van der Ameijden
.
BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 123v
Jan Janss van den Laeck man van Yda Thomas Henrick van der Ameijden
Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt Thomas Henrick van der Ameijden

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 17r
Goossen Thomass van Audenhoven weduwnaar van Aleijt Tomas van der Meijen
en zijn kinderen: Thomas, Goijart, Jorden, Henrick, Goossen en Margriet <==== Kids

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 366r
Goossen Thomas Goessen Maess van Audenhoeven weduwnaar van Aleijt Thomas <=== Dus opa is Goessen Maess
van der Ameijden en zijn kinderen: Thomas, Goijart, Margriet, Jorden, Henrick en Goossen
Dirck van Os

===
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige <==== In leven
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes ...
Datum 28 maart 1470

WIE IS DIT? ANDER PERSOON
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
123
Komen is Rutger zoon wijlen Goeswijn van Oudenhoven en
verkoopt aan ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

WIE IS DIT? ANDER PERSOON
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1479.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1479
194
Komen is Rutger zoon wijlen Goeswijn van Oudenhoven en draagt aan ...
Datum 21 mei 1478 (attentie jaartal is 1478, JT)

ECHTGENOTE: Aleijt Thomas van der Ameijden
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
173
Goessen Thomas van Oudenhoven heeft afstand gedaan van zijn
rechten van vruchtgebruik inzake alle roerend en onroerend bezit
nagelaten door wijlen Aleijt dochter van Thomas van der Ameijden,
ten behoeve van zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Aleijt,
waar dat bezit zich ook bevindt....
Datum 22 mei 1481,
.
208
Verschenen zijn Thomas Goessens van Oudenhoven voor hemzelf
handelend, verder Goijaert die voor hemzelf handelt en voor Joerden
en Henrik, broers, verder Goessen en Boudewijn Jan Pauwels als
man van Margriet, zijnde allen wettige kinderen van Goossen van
Oudenhoven verwekt bij Aleijt dochter van Thomas van der
Ameijden en verkopen nu ...
Datum 15 juni 1481,

????
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1493.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1493
104
Het is zo dat Thomas Goossens van Oudenhoven jaarlijks aan de
erfgenamen van Michiel Wilneven een pacht van 4 mud rogge en elf
lopenzaad betaalt, maat van Oirschot, op onderpand van het erfdeel
dat hij heeft geerfd na de dood van Aleijt dochter van Thomas van
der Meijen, zijnde zijn moeder, waarvan zijn vader Goossen Thomas <===
van Oudenhoven afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft
gedaan en waarover een boedeldeling is gemaakt.
Datum …(niet ingevuld, JT) 1493

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
019
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
Joerden zoon wijlen Goossen van Oudenhoven verkoopt aan
Thomas zoon wijlen Goossen van van Oudenhoven een pacht van
een mud rogge, maat van Oirschot,...
Datum 30 januari 1502
Zie ook 20.

3.
manNiclaes Thomas van Oudenhoven‏
Overleden ‎± 1501
[bron]
Genoemd in aktes 25, 26,27 van 1 februari 1500.
Overleden in akte 068 van 6 april 1501.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Agnesen (overleden)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
074
Henrick Claes Thomas van Oudenhoven en Lisbeth, Thomas en
Isabel, gezusters en alle wettige kinderen van Claes Thomas van
Oudenhoven hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van
hun moeder Agnesen hebben geerfd zoals blijkt uit een andere
deling die ze met de erfgenamen hebben gemaakt. ...
Datum 8 maart 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
197
Op 5 december van dit jaar 1496, in aanwezigheid van Kaerle
Cleijnaert en Jan Goossens als leenmannen verder in aanwezigheid
van Jan Henricks van der Vloeten en Jacop Henricks van Strijp als
schepenen van Oirschot, is hier verscheenn Claes Thomas van
Oudenhoven die ziek is en niet in staat om te lopen etc., maar wel
met zijn volle verstand maar omdat het hem niet mogelijk is zijn
zaken verder persoonlijk te regelen, draagt hij zijn aanspraken over
aan zijn zoon Henrick, ...
Datum 5 december 1496
.
199
Henrick Claes Thomas van Oudenhoven van de vorige akte, heeft
aan zijn broer Thomas beloofd om direkt na de dood van Claes
Thomas van Oudenhoven zijnde hun vader, die...
Actum als boven. (5 december 1496)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
Thomas Claes Thomas van Oudenhoven verkoopt met een
schepenbrief van Oirschot aan Thomas Goossens van Oudenhoven
... , te betalen zodra Claes Thomas van Oudenhoven komt te overlijden, ...
Datum 20 augustus 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
025
Claes Thomas van Oudenhoven heeft zijn dank uitgesproken inzake
het beheer door zijn zwager Gijsbrecht Gijsbrechts van den Broeck
(soms Ketelbueters genoemd, JT) inzake een koe en heggehout en
verder inzake alles waarover Gijsbrecht het beheer heeft gehad over
het bezit van Claes en hij geeft hem daarvoor nu kwijting.
Datum 1 februari 1500,
.
026
Claes uit de vorige akte dankt ook zijn zwager Denis Peters en geeft
hem eveneens kwijting. Datum en getuigen als boven die het
aandroegen.
.
027
Claes Thomas van Oudenhoven herroept alle machtigingen die hij
voor deze datum aan iemand heeft gegeven en stelt in hun plaats zijn
zwager Gijsbrecht Gijsbrecht van den Broeck. Hij machtigt hem om
al zijn vorderingen, rentes pachten etc. te innen en het beheer over
zijn bezit te voeren, kwijting te geven indien nodig etc., alsof Claes
zelf daarbij aanwezig zou zijn geweest. Maar Claes houdt wel het
recht om de machtiging te herroepen en de gemachtigde moet later
wel goede verantwoording afleggen. Alles wat Gijsbert namens hem
gedaan zal hebben zal worden nagekomen. Actum als boven.

ECHGENOTE: Agnes Peter van den Parre
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
068
Thomas en Henrick, broers, Jan Bergers als man van Katarina,
Jan van Veldhoven als man van Margriet, Beertram Jans van den
Spijker als man van Elisabeth, Gijsbrecht Gijsbrecht van den
Broek als man van Thome en Jan Dirck Wagemans als man van Isabel, zijnde alle wettige
kinderen van Claes Thomas van Oudenhoven verwekt bij Agnes
dochter van wijlen Peter van den Parre, hebben een deling
gemaakt van het bezit dat ze na de dood van Claes hun vader
hebben geerfd. ...
Datum 6 april 1501

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1253 (Best) okt 1483 – sept 1484 folio 152v
Claes Thomass van Audenhoven weduwnaar van Agnes Peters van den Parre en zijn zoons Thomas en Henrick

4.
womanMechteld Thomas van Oudenhoven‏
Overleden ‎1470
[bron]
Genoemd in akte 078 van 28 maart 1470.
Man nog genoemd als 'echtgenoot' in aktes 83 en 88 van 2 mei 1470.
Overleden in akte 90 van 3 april 1470.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1465.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1465
138
Verschenen is Willem Willem Vos onze collega-schepen en heeft beloofd om ...
Datum 6 augustus 1465

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1466.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1466
145
Verschenen is hier Willem Goijaert Bierkens en belooft hierbij aan
Willem Willem Vos ten behoeve van diens vrouw Kathelijn en ten
behoeve van zijn zoon Henrick verwekt bij genoemde Kathelijn,
die voortaan jaarlijks een rente van een peter te gaan betalen,...
Datum als boven. (Datum op St. Laurensdag)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
071
Verschenen is meester Dirk de Crom, priester en Willem Willem
Vos als kerkmeesters van de St. Peterskerk van Oirschot en met
bijstand van ...
Actum als boven. (Datum 15 februari 1467)

WIE ZIJN DIT??? W.W. Vos en Mechteld zijn genoemd in 078 van 28 maart 1470. Dat is hierna.
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1469.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1469
205
Verschenen is Goeswijn zoon wijlen Willem Willem Vos en
verkoopt nu aan zijn broer Jan zoon Willem Willem Vos die zijn
erfdeel inzake een huis, tuin etc., dat hij na de dood van zijn ouders
heeft geerfd, ...
Datum 13 oktober 1469

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter <===
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470
.
083
Verschenen is hier Willem Willem Vos als man van Mechteld van <=== echtgenoot
hiervoor en verkoopt nu ..
Actum als boven (Datum 2 mei 1470)
.
88
Verschenen zijn hier Goessen en Claes wettige kinderen van
Thomas van Oudenhoven, verder Jan Jan Bierkens hun neef,
Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van
Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en Michiel Janssen
als echtgenoot, verder Willem Willem Vos als echtgenoot en ze <=== echtgenoot
verkopen nu ...
Actum als boven (Datum 2 mei 1470)
.
90
Verschenen zijn hier Claes Thomas van Oudenhoven, Geerlick van
de Melcroth onze collega-schepen en Jan Jan Bierkens en ze
verkopen nu aan Goessen Thomas van Oudenhoven het twaalfde
(?) deel van alle bezit dat ze hebben geerfd van hun zuster
Mechteld die wetttige dochter was van Thomas van Oudenhoven <==== OVERLEDEN
en wettige dochter (nee moet zijn vrouw, JT) was van Willem
Willem Vos (dus Mechteld is overleden, en Willem Willem Vos
behoudt dus blijkbaar de helft van al het bezit in plaats van 1/6e
wordt het dus 1/12e erfdeel dat wordt verkocht, JT),. De verkopers
beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 3 april 1470, getuigen als boven.

5.
womanKathalijn Thomas van Oudenhoven‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde <=== Overleden.
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470

6.
womanLisbeth Thomas van Oudenhoven‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
085
Verschenen zijn hier Goessen Thomas van Oudenhoven en Willem
Willem Vos als man van Mechteld wettige dochter van Thomas
van Oudenhoven en ze verkopen nu aan Micheil Jan Neven (eerder
heette hij Willeneven, JT) die de 2 delen van alle pachten die hen
waren toebedeeld na de dood van hun vader Thomas. ...
Actum als boven. (Datum 2 mei 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1474.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1474
104
... b.p. ... , wijlen Michiel Wilneven, ....
Datum 24 juli 1474

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
379
Komen is Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophie dochter
van wijlen Michiel Wilneven, verder Aert Thomas van de Ven <=== wijlen
namens zijn dochter Katarina, nog Goijaert Gielis Janssen als
wettige man van Margriet dochter van Aert Vrients, zijnde wettige
erfgenamen van genoemde Michiel (Wilneven, JT) en hebben hun
achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van
Oirschot ...
Actum als boven (Datum 31 maart 1483)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
098
Verschenen is Dielis zoon wijlen Lucas van de Schoet als man van
Sophie dochter van wijlen Michiel Wilneven, verder Henrick
Thomas van de Ven als voogd over zijn nicht Katharina dochter
van Aert Thomas van de Ven die deze Aert had verwekt bij
Margriet dochter van wijlen genoemde Michiel en met hem ook
deze Aert zelf en ze beloven nu dat deze Katherina de volgende
deling ook zal goedkeuren. Verder is aanwezig Goijaert Gielis Jan
Gielis als man van Margriet Aert Vrients die deze Aert had verwekt
bij Heijlwich dochter van genoemde Michiel Wilneven vergezeld
ook door deze Margriet en hebben een deling gemaakt van het
bezit dat ze hebben geerfd of hen was vermaakt in een testament
door wijlen Michiel Wilneven en diens wettige vrouw Lisbeth
dochter van Thomas van Oudenhoven.
Datum 14 maart 1485

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
319
Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophia dochter van Michiel
Wilneven heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een
pacht van 2 en een half mud roge, die 9 mud en 2 lopen achterstallig
is, welke pacht Goossen Thomas van Oudenhoven eerder aan zijn ...
Datum als boven (Datum 29 september 1489)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com