man‎Jan Bierkens‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 078 van 28 maart 1470.
met:

womanKathalijn Thomas van Oudenhoven‏
Dochter van Thomas van Oudenhoven en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde <=== Overleden.
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470

Voor meer informatie: bertho@derikx.com