man‎Michiel Jan Neven‏‎
Overleden ‎± 1472
[bron]
Genoemd in akte 085 van 2 mei 1470.
Genoemd als wijlen in akte 104 van 24 juli 1474

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 080 en 086 van 28 maart 1470.
Ook als "Michiel Wilneven"
met:

womanLisbeth Thomas van Oudenhoven‏
Dochter van Thomas van Oudenhoven en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
085
Verschenen zijn hier Goessen Thomas van Oudenhoven en Willem
Willem Vos als man van Mechteld wettige dochter van Thomas
van Oudenhoven en ze verkopen nu aan Micheil Jan Neven (eerder
heette hij Willeneven, JT) die de 2 delen van alle pachten die hen
waren toebedeeld na de dood van hun vader Thomas. ...
Actum als boven. (Datum 2 mei 1470)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1474.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1474
104
... b.p. ... , wijlen Michiel Wilneven, ....
Datum 24 juli 1474

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
379
Komen is Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophie dochter
van wijlen Michiel Wilneven, verder Aert Thomas van de Ven <=== wijlen
namens zijn dochter Katarina, nog Goijaert Gielis Janssen als
wettige man van Margriet dochter van Aert Vrients, zijnde wettige
erfgenamen van genoemde Michiel (Wilneven, JT) en hebben hun
achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van
Oirschot ...
Actum als boven (Datum 31 maart 1483)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
098
Verschenen is Dielis zoon wijlen Lucas van de Schoet als man van
Sophie dochter van wijlen Michiel Wilneven, verder Henrick
Thomas van de Ven als voogd over zijn nicht Katharina dochter
van Aert Thomas van de Ven die deze Aert had verwekt bij
Margriet dochter van wijlen genoemde Michiel en met hem ook
deze Aert zelf en ze beloven nu dat deze Katherina de volgende
deling ook zal goedkeuren. Verder is aanwezig Goijaert Gielis Jan
Gielis als man van Margriet Aert Vrients die deze Aert had verwekt
bij Heijlwich dochter van genoemde Michiel Wilneven vergezeld
ook door deze Margriet en hebben een deling gemaakt van het
bezit dat ze hebben geerfd of hen was vermaakt in een testament
door wijlen Michiel Wilneven en diens wettige vrouw Lisbeth
dochter van Thomas van Oudenhoven.
Datum 14 maart 1485

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
319
Gielis Lucas van de Schoet als man van Sophia dochter van Michiel
Wilneven heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een
pacht van 2 en een half mud roge, die 9 mud en 2 lopen achterstallig
is, welke pacht Goossen Thomas van Oudenhoven eerder aan zijn ...
Datum als boven (Datum 29 september 1489)

Voor meer informatie: bertho@derikx.com