man‎Aert Rutgers Verhoeven‏‎
Zoon van Rutger Verhoeven en N.N.‏.
Overleden ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte 150 van 19 maart 1597.
Genoemd in aktes Los119 en Los120 van 13 februari 1598. Zie notitie bij echtgenote.

Mogelijk genoemd in akte Los101 van Datum 12 maart 1600. Aanname dat dit niet zijn broer Adriaen is.

Genoemd als "Aerden Rutgers Verhoeven" in akte 175 van 27 juli 1600.

Overleden in akte 060 van 26 februari 1601.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
145
Antonis zoon wijlen Jan Jan zoon van Kerkoerle als voogd over de
kinderen van Henrick Henricks verwekt bij Anna dochter van
genoemde Jan van Kerkoerle had eerder van deze kinderen een
geldsbedrag van 136 gulden belegd en uitgeleend aan Jan Jan
Goossens waarvoor de kinderen jaarlijks 9 gulden zouden ontvangen,
maar waarvoor nog geen brief werd uitgemaakt. Ter vastlegging van
e.e.a. zijn nu verschenen Jenneken weduwe van Jan Goossens,
geassisteerd met haar man Jan Janssen van Den Bosch en nog door
Jan zoon wijlen genoemde Jan Jan Goessens en nog Jan Henricks
onze collega schepen als man van Elisabeth dochter van genoemde
Jan Goossens, en nog Dirk Goijaerts Willems ( van Loon, JT ) en Aert <=== voogd over kids van Jan (Jan?) Goossens en Jenneke (weduwe hertrouwd Jan Janssen van Den Bosch)
Rutgers van der Hoeven als voogden over de andere kinderen van Jan
en Jenneke en deze hebben nu ter afhandeling van deze 9 gulden een
aantal van hun eigen rentes overgedragen.
Datum 21 augustus 1591

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
312
Jan zoon wijlen Jan Goossens, Jan Henrick Gerits als man van
Elisabeth dochter van Jan Jan Goossens, verder Dirck Goijaerts
Willems (van Loon, JT) en Aert Rutgers van der Hoeven als voogden <=== voogd over kids (Jan, Geerlijck, Geaerden) van Jan Jan Goossens x Jenneke Geerlicx de Hoppenbrouwer.
over Jan, Geerlijck en Geraeden, minderjarige kinderen van
genoemde Jan Jan Goossens, verwekt bij Jenneke dochter Geerlicx de
Hoppenbrouwer, hebben een voorlopige boedelscheiding gemaakt
van de navolgende goederen en wel uitsluitend voor zolang moeder
Jenneke leeft. ....
Datum 26 oktober 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
Aert zoon wijlen Rutgers Verhoeven, Henrick Jan Gerarts en Dirck Goijaert Willems als H. Geestmeesters van de tafels der H. Geest in Oirschot, hebben ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 21 mei 1594)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
214
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van
Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch,
JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake een akker ...
... Ze doet er afstand van ten behoeve van
Jan, Gerard, Geerlick en ten behoeve van Jan Henrick Geraerts als
man van Elisabeth, haar kinderen zijnde en ten behoeve van Dirck
Goijaert Willems ( van Loon, JT ) en Aerden Rutgers van der Hoeven <===
( als voogden is doorgestreept, JT ) om daarvoor geld op te kunnen
nemen zijnde een rente van 7 gulden per jaar om daarmee een rente
af te kunnen lossen die Aechtken dochter van Thomas van Kerkoerle
heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te
Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem
heeft opgenomen. ...
Daarna zijn hier verschenen Jan Henrik Gerarts als
echtgenoot en Dirk Goijaert Willems, en Aert Rutgers van der <===
Hoeven als voogden over genoemde Geerlick en Gerard en hebben
genoemde Jan Jan Goossens hierbij gemachtigd ...
Datum 5 juli 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1597.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1597
Voorpagina:
Op Nieuwjaaravond anno 1597 zijn de navolgende personen vanwege de heer Florentius van Merode, heer van Duffel, Muggenberg, Stocking, Oirschot, Hilvarenbeeck etc. als schepenen aangesteld en
door Wouter van Elmpt als schout beedigd ...
7. Aert Rutgers van der Hoeven
.
150
... b.p. ... Aert Rutgers Verhoeven onze collega schepen. ...
Datum en getuigen als boven (Datum 19 maart 1597)
.
Los019
Los stuk (1597)
--------------------
Goossen van Oudenhoven, Aert Rutgers Verhoeven en Jan van Engelant, gezworenen en ingezetenen van de herdgang Verrenbest, machtigen hierbij ...
Datum 27 januari 1597

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los101
Los 61-b- maart 1600
---------------------------
Jan Leunis Servaes Bierkens verkoopt een akker die hij onlangs van
de gemeente Oirschot in gebruik heeft genomen, gelegen in Oirschot
herdgang Naastenbest, b.p. Gijsbert Pauwels van Croonenburch, de
gemeijnte, het erf van de koper, meester Aert Janssen. Het perceel
wordt nu verkocht aan Arijen Rutgers van der Hoeven en de verkoper <===
belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 12 maart 1600,
getuigen Hoppenbrouwers en Nistelroij.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
175
Adriaen Janssn. van Coll die het hoogste bod heeft uitgebracht en
eigenaar is geworden van bepaalde goederen van Willem Willem
Keijmps op 24 maart j.l., dient protest in tegen deze Willem dat hij
als koper bereid is het transport door te laten gaan volgens de
voorwaarden van de verkoping en daarbij goede borgen wil stellen
waarvoor hij bereid heeft gevonden Ghijsbert Pauwels van
Croonenburch en Aerden Rutgers Verhoeven die hierbij aanwezig zijn <====
en zulks presenteren te doen. ...
Datum 27 juli 1600

ECHTGENOTE en haar ouders:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege
zijn kinderen verwekt bij Anneke
dochter van Ansem Lambert Martens, verder Peter zoon Dirck de
Hoppenbrouwer verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Niclaes,
verder Adriaen Peters van Os vanwege de andere kinderen van Fijken
dochter van genoemde Niclaes Goossens, zowel verwekt bij
genoemde Peter van Os alsook door Adriaen Dirck Janssn. van
Waelre, en verder Heesken dochter van genoemde Niclaes, daarbij <=== Echtgenote
geassisteerd door Adriaen Rutgers van der Hoeven als haar hierbij <=== Broer?
gekozen voogd, voor haar en haar kinderen verwekt bij Aerden <== hijzelf
Rutgers Verhoeven, zijnde allen kinderen en erfgenamen van
genoemde Niclaes Goossens verwekt bij Anna dochter Peter Haecks,
conform een bepaalde overdracht die door deze Niclaes en Anneke
op ... anno 1598 voor schepenen alhier in Oirschot is gedaan, hebben
nu een boedelscheiding gemaakt van de nalatenschap van deze
Niclaes en Anneken. ...
Datum 26 februari 1601,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
027
... Hij verkoopt het perceel nu aan Arien zoon Rutgers Verhoeven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. <== Waarschijnlijk zijn broer Adriaen
Datum en getuigen als boven (Datum 15 maart 1602)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
129
Gerard zoon wijlen Jans van Cleijnenbreugel en Heesken weduwe
van Aert Rutgers van der Hoeven, geassisteerd door Adriaen Rutgers <=== Broer Adriaen?
Verhoeven, voogd over haar en haar kinderen, dragen een strook weg
over van 10 of twaalf voeten breed van en over een perceel aan de
oostkant daarvan, welke aangrenzende percelen hun eigendom zijn,
gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
Datum 14 mei 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
260
Aelbrecht zoon wijlen Janssoen van der Hoeven verkoopt een akker genoemd het Zonderen ...
Het perceel wordt nu verkocht aan Haijken weduwe van Aert Rutgers Verhoeven waarbij de weduwe het recht van vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht. ...
Datum 15 december 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
208
... b.p. ... Heesken weduwe van Aert Rutgers van der Hoeven, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
121
... b.p. Heesken weduwe van Aert Rut Verhoeven,...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 maart 1612)

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1624
374
Heeske dochter Niclaes Goossens, weduwe van Aert Rutgers Verhoeven met Jan de Metser haar voor deze zaak gekozen voogd, geeft het vruchtgebruik waar ze recht op heeft m.b.t. de goederen die bezit zijn geweest van haar genoemde man en haarzelf, over op de gebruikelijke wijze aan haar wettige kinderen die verwekt zijn bij genoemde Aert Rutgers, samen met alle lasten en schulden die erop
drukken. Genoemde Heesken belooft van haar kant alle lasten af te handelen.
Datum 23 december 1624
.
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)
.
377
Genoemde verdelers hebben zich samen en ieder hoofdelijk ermee ingestemd dat hun moeder Heesken zolang ze nog leeft de hiervoren verdeelde goederen waarvan ze haar vruchtgebruik heeft overgegeven, zal mogen verhuren ten haren bate. Zij mag de opbrengst die overblijft na de lasten zelf houden en daarbij de helft van het schaarhout. Zij zullen hun moeder helpen dit gevallen hout mee te binden en klein maken. Verder krijgt ze al het hakhout dat bij de oude beemden groeit naast de Vleut. Als Heesken de goederen aan een van de delers zou verhuren en als deze de huur dan niet goedschiks zou betalen, dan mag zij die goederen direkt zonder enig vonnis in haar bezit nemen. Verder mag Heesken zolang ze leeft, in de kamer van het oude huis in Best blijven wonen en het gehele gebruik hebben van het bakhuis wat erbij staat. Verder zal ze de tuin en het 1/4e deel van de boomgaard aldaar mogen gebruiken. De verdelers zullen het bakhuis na het overlijden van hun moeder, verdelen en afbreken en zij zullen ieder aan hun genoemde broer Rut f. 1.-- per jaar rente betalen die aan Rut is toebedeeld voor zolang hun moeder leeft.
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1624)
.
380
Genoemde verdelers alle vijf samen in hun kwaliteit hebben ieder afzonderlijk van hun moeder Heesken hun aandeel in de hiervoren genoemde goederen, gehuurd voor de tijd dat hun moeder zal leven, waarbij Heesken deze huur altijd mag opzeggen als zij dat wenst. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1624)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
089
... b.p. ... de weduwe van Aerts Verhoeven, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dircks van Dormalen en aan diens zwager Ruth Aerts Verhoeven. ...
Datum 7 maart 1632

Gehuwd
[bron]
Volgens
https://gw.geneanet.org/fredbroekman?n=verhoeven&oc=&p=arnoldus+rutger
Geboren circa 1565 - Best, North Brabant, Netherlands
Overleden
Gehuwd op 29 november 1586, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland, met Joanna Nicolaas Jan Goossen ca 1565- en hun kinderen
Helwigis Aerts Verhoeven 1586-1665

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Adrianus Theodorici Joannis <=== Patroniem klopt niet
wonende te Wa...
Bruid Sophia Nicolai (Joannis) Goeswini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-11-1586
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: Datum ondertrouw: 25-11-1586
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1583-1610, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 50
Gemeente: Oirschot
Periode: 1583-1610
Religie: Rooms-Katholiek

met:

Kinderen:

1.
womanHeijlwigis Aerts Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1624
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

<430> Aangenomen wordt dat Heijlken Aerts en Heijlwigis
Valerius dezelfde personen zijn. Heijlken Aerts Verhoeven is al in 1624 de vrouw van Wouter van Dormalen en in 1628
heet de moeder van zoon Dirck Wouters van Dormalen Heijlwigis Valerius. Doopheffer is dan Rutger Arnoldus { = z.v.
Aert Rutgers Verhoeven). Van de andere kinderen zijn geen dopen gevonden.
====

2.
man‎Rutger Aerts Verhoeven‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
369
Henrik zoon wijlen Thomas Willem Rutgers verkoopt hierbij een stuk akkerland, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dirks van Dormalen en aan Rutger Aerts Verhoeven die daarvan het erfrecht verkrijgen. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1630)

ZWAGER: Frans Henrik Franssen x zus Jenneke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
062
... Hij verkoopt dit perceel nu aan Frans Henrik Franssen ten zijnen behoeve en ten behoeve van Rutger Aerts Verhoeven, zijnde zijn zwager....
Datum en getuigen als boven.(Datum 1 maart 1632)

ZWAGER: Dormalen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
089
... b.p. ... de weduwe van Aerts Verhoeven, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dircks van Dormalen en aan diens zwager Ruth Aerts Verhoeven. ...
Datum 7 maart 1632
Voetnoot : Wouter Dirks van Doormalen heeft verklaard dat van dit lopenzaad en 6 roedes land het vruchtgenruik daarvan toekomt aan zijn zwager Ruther Aerts Verhoeven en dat de aankoop mede namens hem is gedaan.
Datum 28 maart 1632,
119
... Het perceel wordt nu verkocht aan Rutger Aerts Verhoeven ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zwager Wouter Dircks van Dormalen ...
Datum 27 maart 1632

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
373
.. beloofd om aan Rutger Aerts Verhoeven cum suis als kerkmeester van en ten behoeve van de kerk van St. Odulphus te Best, ..
Datum 15 juni 1633

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
358
...Hij verkoopt het perceel nu aan Rutger Aerts Verhoeven ... <=== laatste vermelding in deze reeks.
Datum 28 februari 1639

RHCE:
81 Testament, 13-5-1647
NTI-15214-65 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
Persoon in RA:
Verhoeven, Rutgher Aerts
Joris, Adriaen
Joristen, Henrick
Oudenhoven van, Henrick Goossens
Engellant van, Engelken Henrick Gijsbers
Engellandt van, Henrick Gijsbers <=== Echtgenoot van zus Metken
Hoppenbrouwers, Jan Peeter Dircx
Goorts, Frans
Engellant van, Jenneken
Stockelmans, Herman
Henricx, Jaspar
Toponiem in RA:
Bijvinck of Patvelt, Aerle Best
St. Anna kapel, Aerle Best
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 13-5-1647
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 65


http://www.archieven.nl/mi/48/?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-65&minr=3307597&miview=ldt
174 Testament, 15-11-1647
NTI-15214-65 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
Persoon in RA:
Verhoeven, Rutger Aertssen
Engellant van, Engelken Henrick Gijsbert
Verhoeven, Henrick Aertsse
Engellant van, Jan Willems
Dormaelen van, Aert Jacobs
Oudenhoven van, Johan
Hermans, Dirck Aert
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 15-11-1647
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 65

3.
manHenrik Aerts Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Wijlen Jenneke Andries vd Sande
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1620
212
Henrik zoon Aert Rutgers Verhoeven weduwnaar van Jenneke dochter
van Andries van de Sande, doet hierbij afstand van zijn recht van
vruchtgebruik inzake alle bezit dat wijlen genoemde Jenneken
heeft nagelaten, hetzij roerende hetzij onroerende of zoals haar
dat bij een boedelverdeling is toebedeeld geweest met haar broers en
zusters in het jaar 1617. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van de
5 wettige kinderen van wijlen Andries van de Sande verwekt bij
Geertruit dochter van Leonart Hermans en Henrik belooft alle lasten
van zijn kant af te handelen.
Datum 31 augustus 1620

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
241
Los stuk ( 31 aug. 1620 )
-------------------------------
Henrick Aert Rutgers Verhoeven doet hierbij afstand van zijn recht
van vruchtgebruik waarop hij recht heeft inzake alle bezit dat hem is
nagelaten door zijn vrouw Jenneken dochter van Andries van den
Sande, verwekt bij Geertruit dochter van Lenaert Hermans, zoals dat
bezit aan deze Jenneken met haar voogd in het jaar 1616 op (datum
niet ingevuld, JT ) was aangedeeld. Hij doet er nu afstand van ten
behoeve van de 5 wettige kinderen van vermelde Andries en
Geertruid en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 31 augustus 1620,

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1623
004
Adriaen zoon van Andries van de Sande verkoopt het 1/4e part van
een heiveld dat hij in een erfelijke verdeling van de medeerfgenamen
van zijn vader heeft verkregen ...
Adriaen verkoopt dat heiveld nu aan zijn zwager Willem Kemps en belooft alle lasten ...
Datum en getuigen als boven.
.
005
Genoemde Adriaen verkoopt zijn 1/5 erfdeel van de goederen
afkomstig van zijn zuster Jenneke, echtgenote van Henrik Aerts <==== Henrick Aerts Verhoeven x Jenneke zus van Adriaen Andries vd Sande ????
Verhoeven, waarvan genoemde Henrik zijn vruchtgebruik heeft
overgegeven zoals partijen verklaren, ...
Genoemde Henrik en Jenneken hadden daar een nieuw huis op gezet en Adriaen
heeft daar dus ook voor 1/5 recht op. ...
Datum en getuigen als boven.
.
238
Denis zoon wijlen Jan Aerts, wiens moeder Jenneke Jan Leenman
was, Arien zoon Jan Jan Aerts voor zichzelf en ook optredend voor
zijn broer Denis, Jan zoon Aert Jan Aerts, Henrik Aerts Verhoeven als
man van Lijsken, Aert Ariens Verhoeven als man van Jenneken, deze <== Echtgenote: Lijsken Aert Jan Aerts (Hentrouwd?)
laatste 2 zijnde dochters van genoemde Aert Jan Aerts, voor zichzelf
en ook handelend voor hun broers Wouter en Denis, ...
Datum 8 december 1623

ECHTGENOTE: Lijske Aert Jansen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
282
.. De grond is eerder door Meester Aert Jansen beleend, en zij doen afstand van de aflossing van deze belening en verkopen het deel nu aan Henrik Aerts Verhoeven als man en voogd van Lijske, dochter van genoemde Meester Aerts. ...
Datum 30 oktober 1625,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
163
... Daarom zijn nu voor ons als schepenen verschenen Dielis Peter Francken, Jan Gerits Jan Gijsberts van Gerwen en Henrick Aerts Verhoeven als huidige H. Geestmeesters van Oirschot en hebben ...
Datum 5 april 1631

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
266
... Hij draagt dit perceel nu in de vorm van een ruil tegen een andere nieuw erf over aan Henrick Aerts Verhoeven ...
Datum 3 september 1632
.
Zie ook 267

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
090
... belooft hierbij aan Henrick Aerts Verhoeven als beheerder van en ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Oirschot ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 16 maart 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
165
Jan meester Aerts alias Legius die als zodanig daarbij is gemachtigd middels een procuratie opgemaakt voor schepenen van de stad Leuven, d.d. maart 1635, die hem daarbij is verleend door heer en meester Dionijs Legius, ...Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Aerts Verhoeven als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen meester Aerts alias Legius, zijnde resp. zijn zwager en zuster...
Datum 27 juni 1635
.
166
Tussenliggende machtiging d.d. 6 maart 1635
--------------------------------------------------------
... die hierbij machtiging geeft aan Jan en aan Wouter zonen van meester Aerts alias Legius, zijnde zijn broers, om namens hem ... om aldaar een stuk land te verkopen ...
Het perceel moet verkocht worden aan Henrick Aerts Verhoeven en Elisabeth dochter van meester Aerts alias Legius, zijnde zijn zwager resp. zijn zuster. ...
.. op 6 maart 1635.
.
167
Henrick Aerts Verhoeven als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen meester Aerts Legius, draagt hierbij het stuk akkerland, genoemd de Braeck, zoals hem dat in de voorgaande akte is verkocht, nu in ruil over tegen een akker genoemd de Heijn Cleerenakker, ...
Datum en getuigen als boven.

4.
womanMetken Aerts Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
RHCE:
35 Testament, 20-11-1658
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
Persoon in RA:
Henrick Gijsberts van Engelant
Metjen Aerts Verhoeven
Jan van Engelant
Jenneken van Engelant
Engelken van Engelant
Gijsbert Cronenborch
Hendersken van Engelant
Adriaen Bernarts van Cronenborch
Willem Lenarts van de Sande
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15213 Johan Goossens junior, notaris Oirschot, 1646-1671
Inventarisnummer: 35
laatste wijziging 20-12-2011


5.
womanJenneke Aerts Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
062
... Hij verkoopt dit perceel nu aan Frans Henrik Franssen ten zijnen behoeve en ten behoeve van Rutger Aerts Verhoeven, zijnde zijn zwager....
Datum en getuigen als boven.(Datum 1 maart 1632)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com