man‎Jan Niclaes Jan Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
194
Jan zoon Niclaes Jan Goossens heeft verklaard dat Jan zoon wijlen
een rente van twee gulden per jaar heeft afgelost, welke rente Jan van
den Melckrot deze Jan Niclaes Goossens als man van Anneken <====
dochter van wijlen Ansem Lambert Martens (van Kollenburg, JT ) te
Liempde uit diens onderpanden ook te Liempde jaarlijks heeft
betaald. De brief daarover is in het ongerede geraakt zoals ze zeiden
maar hij geeft Jan van den Melcrot hiervoor kwijting, mocht de brief
alsnog tevoorschijn komen dan zal men er geen aanspraken meer aan
ontlenen. Datum en getuigen als boven. (Datum 16 september 1608)

WIE IS DIT???? - IS DIT ZIJN 2e VROUW? Zie akte 347 hieronder!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
015
Jan zoon Niclaes Jan Goossens als man van Anneken dochter van Lambert Jan Aertssn. draagt een rente ...
Datum 13 januari 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1601.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1601
060
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens voor zichzelf en ook vanwege
zijn kinderen verwekt bij Anneke dochter van Ansem Lambert Martens, ....
Datum 26 februari 1601

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
086
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan ...
Datum als boven. (Datum 27 april 1604)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los095
Los 57-b) onbekend jaartal
----------------------------------
Anneke weduwe wijlen Jan Walravens thans echtgenote van Jan
Niclaes Goossens, geassisteerd door haar zoon Goossen als haar
hierbij gekozen voogd, op grond van een testament dat ze eerder met
haar overleden eerste man had gemaakt, verkoopt een weiland groot
ca. 6 lopenzaad gelegen in Boxtel achter de kerk, b.p. jonker
Borchgrave, heer van ...., het klooster van de Clarissen te Boxtel,
Aert in Daston ( ? ) in Den Bosch. Ze verkoopt dit perceel nu aan
Niclaes (of is het Jan?, JT) Goossens haar wettige man en belooft alle
lasten van haar kant af te handelen, behalve een bedrag van 50
gulden eens of een rente van 3 gulden of 3 en een halve gulden per
jaar aan de zusters van het klooster der Clarissen en aan Henrick
Zebert Brants nog 11 gulden per jaar zolang hij leeft. Datum 28
februari ..... getuigen Gestel en Loon.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
347
Jan Niclaes Goossens op grond van een testament dat Jan had gemaakt
met Anneken dochter van Ansem Lambrechts zijnde zijn eerste <==== "eerste echtgenote" - dus HERTROUWD!
echtgenote, opgemaakt voor Willem de Metser als notaris en
getuigen d.d. 14 juli 1599, zoals ons schepenen is gebleken, <== testament op 14 juli 1599
verkoopt hierbij een akker gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum 7 oktober 1610

ECHTGENOTE WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
123
... zoals hij dat heeft gekocht van Jan zoon
wijlen Niclaes Goossens, op grond van het testament van deze
Niclaes met wijlen Anneken dochter van Ansem Lamberts, diens
eerste echtgenote, d.d. ( blanko gelaten en niet ingevuld, JT ) conform
een schepenbrief van Oirschot d.d. 26 maart 1611. ...
Datum 7 april 1611

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
328
Anselmus en Jan, gebroeders en zoons van Jan Niclaes Goossens verwekt door deze Jan
bij wijlen diens vrouw Anneken dochter van wijlen Ansem Lamberts van den Collenberg,
voor henzelf optredend ...
Datum 10 november 1628
.
329
Jan zoon wijlen Niclaes Jan Goossens zoals vermeld in de vorige akte als weduwnaar van
Anneken dochter van wijlen Ansem Lamberts van de Collenberg, die aanspraken heeft op
het recht van vruchtgebruik in de helft van genoemd perceel van hiervoor, heeft verklaard
dat hij onlangs dat vruchtgebruik samen ook met het vruchtgebruik van andere
bezittingen aan zijn kinderen heeft overgedragen voor schepenen van het dorp Liempde
zodat daarover in de toekomst geen kwestie zou kunnen ontstaan of proces gevoerd....
Datum en getuigen als boven.

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 060 van 26 februari 1601: Anneke dochter van Ansem Lambert Martens
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com