man‎Jan Jan junior Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1564.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1564
168
... Ze verkopen deze bezittingen nu tegen het hoogste bod
aan Jan Jan Goessens de jonge en de verkopers beloven ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 3 maart 1564)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
125
... Verder vermaakt
hij al zijn bezittingen waarover hij beschikkingsmacht heeft voor een
helft aan Jan zoon Jan Goossens en diens vrouw Jenneken, dochter
van genoemde Geerlick de Hoppenbrouwer en ...
Datum 20 april 1570

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
Los021
Losse akte 1572
--------------------
Cathelijn dochter van wijlen Geerlicks de Hoppenbrouwer met Joost
Dirck Sweers haar man en voogd partij enerzijds en Jan zoon wijlen
Jan Goossens als man van Jenneken dochter van genoemde Geerlick <=== Jenneken Geerlick de Hoppenbrouwer
de Hoppenbrouwer, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling
gemaakt ...
.. Bij deze verdeling krijgt Jan Jan Goessens namens zijn vrouw..
Datum 22 oktober 1572

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1577.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1577
005
Jan zoon wijlen Jan Goessens als man van Jenneken dochter van
wijlen Geerlick de Hoppenbrouwer heeft beloofd om voortaan aan
Catharijnen dochter van genoemde Geerlick echtgenote van Joost
Dirck Sweers, waarbij deze Catharijnen het vruchtgebruik krijgt en
haar kinderen die ze al heeft van genoemde Joest of er nog zullen
komen het erfrecht verkrijgen, vanwege het testament dat wijlen
Danel de Hoppenbrouwer eerder had gemaakt, een jaarlijkse rente van
30 gulden te gaan betalen, ...
Datam 2 januari 1577

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
034
Jan zoon wijlen Jan Goessens als kerkmeester van de parochiekerk te Best, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1578)
.
135
... Jan zoon wijlen Jan Goessens als kerkmeester van de St. Odulphuskerk te Best, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1579
Op Nieuwjaarsavond zijn als schepenen aangesteld en door Rutger
Janssn. van Kerkoerle beedigd : ...
7. Jan Jan Goessens

ECHTGENOTE: Jan jan goossens junior x Jenneken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
119
Allen etc. Jan zoon Jan Goossens junior en Jenneken dochter van
Geerlicks die Hoppenbrouwer wettige echtgenoten, hebben met
wederzijdse goedkeuring hun testament gemaakt ...
Datum 19 november 1580

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
Op 6 januari 1582 zijn uit naam van de koning als schepenen
aangesteld en beedigd : ...
6. Jan Jan Goessens, overleed in 1587 <==== Notitie van JT of in aktes zelf???

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
292
... b.p. de weduwe en kinderen van Jan Goessens, ...
Datum 30 juni 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
145
... Ter vastlegging van
e.e.a. zijn nu verschenen Jenneken weduwe van Jan Goossens,
geassisteerd met haar man Jan Janssen van Den Bosch en nog door <=== Jenneke echtgenote hertrouwd Jan Janssen van Den Bosch
Jan zoon wijlen genoemde Jan Jan Goessens en nog Jan Henricks <=== Kids: Jan, Elisabeth (x Jan Henricks) + andere niet genoemd
onze collega schepen als man van Elisabeth dochter van genoemde
Jan Goossens, en nog Dirk Goijaerts Willems ( van Loon, JT ) en Aert
Rutgers van der Hoeven als voogden over de andere kinderen van Jan
en Jenneke en deze hebben nu ...
Datum 21 augustus 1591

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
312
Jan zoon wijlen Jan Goossens, Jan Henrick Gerits als man van
Elisabeth dochter van Jan Jan Goossens, verder Dirck Goijaerts
Willems (van Loon, JT) en Aert Rutgers van der Hoeven als voogden <=== Kids: Jan, Elisabeth, Jan (2e), Geerlijck, Geraerden
over Jan, Geerlijck en Geraeden, minderjarige kinderen van
genoemde Jan Jan Goossens, verwekt bij Jenneke dochter Geerlicx de
Hoppenbrouwer, hebben een voorlopige boedelscheiding gemaakt
van de navolgende goederen en wel uitsluitend voor zolang moeder
Jenneke leeft. ...
Datum 26 oktober 1592

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
145
Hiermede verklaren wij als schepenen van Oirschot plechtig, dat voor
ons zijn verschenen Jan zoon wijlen Jan Liberts als man van Jenneke <=== Jenneke hertrouwd met Jan Jan Liberts (van den Bosch)
dochter van Geerlijck Dircks de Hoppenbrouwer, eerder weduwe van <=== Jenneke Geerlijck Dircks de Hoppenbrouwer
Jan Jan Goossens, verder Jan en Geerlick en nog Jan Henrick Janssn. <=== Kids: Jan, Geerlick en Elisabeth (x Jan Henrick Janssn)
als man van Elisabeth, zijnde alle 3 kinderen van genoemde wijlen
Jan Goossens en Jenneken en ingezetenen van Oirschot. ...
... Daarom zijn nu genoemde Jan, Geerlick broers en
zonen van Jan Jan Goossens en Jenneken, die ook nog optreden voor
hun broer Gerard, verschenen en zij geven nu machtiging aan
genoemde Jan Jan Liberts en aan Henrick Janssen om samen ...
Datum 10 april 1595
.
214
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van
Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch,
JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik
inzake ...
... heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te
Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem
heeft opgenomen. Jenneken belooft alle lasten hierin van haar kant ...
te handelen. Daarna
Datum 5 juli 1595

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
107
Er is een bepaalde ruzie ontstaan tussen Jenneke weduwe van wijlen
Jan Jan Goossens, thans weduwe van wijlen van Jan Jan Liberts van
Shertogenbossche, haar tweede man, met haar kinderen verwekt bij
Jan Jan Goossens als partij ter ener zijde en de erfgenamen van wijlen
Jan Liberts partij ter andere zijde, vanwege de nalatenschap van deze
Jan Jan Liberts uit diens huwelijk. ...
Datum 26 juni 1602

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
088
Hij verkoopt dit deelvan de rente, samen met alle
achterstallige termijnen nu aan Jenneke dochter Geerlix de
Hoppenbrouwer, weduwe van Jan Jan Goossens, waarbij Jenneke het
recht van vruchtgebruik krijgt en haar kinderen verwekt bij genoemde
Jan Jan Goossens, het erfrecht.
Datum 7 maart 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
Jenneke dochter Geerling Hoppenbrouwers weduwe van Jan Jan
Lijberts machtigt hierbij haar zoon Jan Jan Goossens om namens haar
het proces te vervolgen dat zij in Den Bosch voor de wethouders
aldaar voert op de buitenrol aldaar, vanwege een pacht van 2 mudde
roggen per jaar die uit onderpanden in Helvoirt worden betaald.
Datum en getuigen als boven. (Datum 7 juni 1606)

Jenneke nog genoemd in aktes van 1609.

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 119 van 19 november 1580 "Jan zoon Jan Goossens junior en Jenneken dochter van Geerlicks die Hoppenbrouwer"
met:

womanJenneken Geerlick Dircks de Hoppenbrouwer‏

[Gebruikersnotities]
In akte 145 van 10 april 1595 genoemd als Jenneke Geerlijck Dircks de Hoppenbrouwer.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com