man‎Roef Happo Goijaert Keijmps‏‎
Overleden ‎± 1540
[bron]
Genoemd achter b.p. in aktes van 1541, 1537, 1528
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 006 van 22 januari 1544.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
143
Roef Happo Goijaerts als man van Marie dochter van Gielis Stans
belooft om voortaan een ...
Datum 2 juli 1504

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1505.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1505
224
Luitgaerd weduwe van Gielis Stans met haar voogd Dirck Gielissen
(Stans, JT) , verder Dirck Jan Dircks (Crijns, JT) als man van
Henrick, Roelof Hap Goijaerts (Keijmps, JT) als man van Marieken,
alle wettige kinderen van genoemde Gielis Stans en Luitken, voor
henzelf handelend en voor de andere kinderen, verkopen aan ...
Datum 27 september 1505

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
205
Dirck zoon wijlen Gielis Stans verwekt bij Luijtgaerd dochter van
wijlen Aert van Esch, verder Roef Hap Goijaert Keijmps als man
van Marie en verder Dirck Jan Dircks (Crijns, JT) als man van
Henrick en nog Lisbeth met Jan Mathijs van Beeck als haar voogd
en nog Mechteld met Cornelis Smeets als voogd en Jan Claessen als
voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Waltgaert
Claessen verwekt bij Heijlwich, allen wettige kinderen en dochters
van genoemde Gielis Stans, hebben een deling gemaakt van het
bezit na de dood van Gielis
en van genoemde Luijtgaerd. ...
... Genoemde Roef Happen Goijaerts krijgt ...
Datum op St. Barbara-avond 1508

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
061
Roef Happo Goijaerts (Keijmps, JT) als man van Marie dochter van
wijlen Gielis Stans, verkoopt ...
Datum 22 april 1509
.
062
Durck Gielis Stans uit de vorige akte belooft aan Rover (Roelof, JT) <=== Rover
Happen Goijaerts (Keijmps, JT) een jaarlijkse pacht ...
Actum als boven.
.
064
Peter Henrick Francken Vermere verkoopt aan Roef Happen <=== Relatie met moeder Hilde Henrick Vrancken??? - Toevoeging 'Vermere'
Goijaert Keijmps die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang
Naastenbest, ... etc etc
Datum 12 april 1509

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
100
Gielis Aert Cremers verkoopt aan Roef Happen Goijaert Keijmps
die een stuk land genoemd de Printheester, welk erf Gielis had
gekocht van Jacop Happen Goijaert Keijumps, gelegen in herdgang
Naastenbest,...
Datum 30 maart 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
101
Jan Jan Goossens verkoopt aan Roelof Happen Goijaerts die de helft
van een stuk beemd gelegen in herdgang Naastenbest, ...
Datum als boven (Datum 18 februari 1523)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
256
Marie dochter van wijlen Gielis Stans met Roelof Happen
Goijaerts als haar wettige man en voogd, heeft kontant geld
aangeboden waarvan ze zegt dat dat haar eigendom is, om
vanwege het recht ven vernadering de helft van een stuk land
terug te kopen, groot 4 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel.
Ook nog de helft van de helft van een eeuwsel gelegen in
herdgang Straten, genoemd de Grooten Driesch. Beide percelen
waren door Dirck Gielis Stans verkocht aan Daniel Janssen van
den Dijck als man van Mechteld dochter van wijlen Gielis Stans.
Verschenen is nu deze Dirck Gielis Stans en doet afstand van de
helften van de genoemde percelen voor zover zijn zuster Marie
daar enig recht in heeft.
Datum 2 augustus 1524
( blijkbaar
verkocht Jan Daniels van den Dijk ook de helft van het bezit dat
van zijn schoonzuster was, waarom dat via het recht van
vernadering opgeeist werd is vreemd, broer en zus hadden
dezelfde rechten, misschien dat het hier een halfbroer en halfzusrelatie
betreft?, JT)
.
257
Eerder had Marie dochter van Gielis Stans met haar wettige man
Roelof Happen Goijaerts kontant geld aangeboden waarvan ze
heeft gezegd dat het geld van haar was, om daarmee beroep te
doen op het recht van vernadering en daarmee de helft van het
stuk land en de helft van de helft van een eeuwsel uit de vorige
akte terug te kopen. Daarna had Dirck Gielis Stans, in geval zijn
zuster Marie enigermate aanspraken heeft op de verkochte
percelen qua recht van vernadering, daarvan afstand gedaan.
Verschenen is nu deze Marie met haar man Roelof en doen op hun
beurt nu afstand van dat recht van vernadering en dragen hun
rechten over aan Dirck Gielis Stans zoals dat gebruikelijk is.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1525.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1525
102
Dirck Janssen van der Heijden verkoopt aan Roelof Happen Goijaerts het ...
Datum 19 april 1525
103
Roelof Happen Goijaerts verkoopt aan ...
Actum als boven

Aktes:
1528 014 b.p. Roef Happen
1537 034 b.p. Roef Happen
1541 077 b.p. Roef Happen
1541 146 b.p. Roelof Happen

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
006
... Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 2
ponden die worden geheven op het bezit van de weduwe en kinderen
van Roef Happen. ...
Datum 22 januari 1544

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
066
Voor ons is verschenen Marieke weduwe van Roefs Happen met
Ruelen Gerits als haar gekozen voogd en doet nu afstand van haar
recht van vruchtgebruik ten behoeve van Henrick Thonis Happen als
man van Agnese inzake het bezit waarop deze Agnese, haar dochter,
recht heeft. Datum en getuigen als boven.
.
067
Voor ons is verschenen Henrick Thonis Happen als man van Agnese
wettige dochter van Roefs Happen en hij verkoopt nu aan Happen
Roefs en diens broer Jacop Happen het kindsdeel van deze Agnese dat
zij al heeft geerfd van haar overleden vader danwel nog zal erven van
haar moeder.
Hij belooft aan zijn genoemde zwagers alle lasten van de kant van
zijn vrouw af te handelen. Bepaald is verder dat genoemde Marieke
uit de vorige akte voor wat betreft de helft van dit erfdeel wel haar
vruchtgebruik blijft behouden zolang ze leeft. Datum en getuigen als
boven.
.
068
Voor ons zijn verschenen Hap en Jacop, broers en wettige kinderen
van Roef Happen en hebben beloofd om aan Henrick Thonis Peters
meteen na het overlijden van hun moeder Marie, die 40 gulden te
zullen betalen en niet eerder. Datum en getuigen als boven ( akte is
doorgestreept )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
017
Herbert, Jacop en Katalijn, wettige kinderen van wijlen Roef Happen,
waarbij deze Kataijn is vergezeld door haar voogd zijnde haar broer
Herbert, hebben beloofd aan ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
192
Marie weduwe van Roef Happen doet hierbij afstand van haar recht
van vruchtgebruik inzake al het bezit dat eigendom van wijlen deze
Roef Happen was. Ze doet er nu afstand van samen met haar voogd
Henrick Hoppenbrouwers onze collega schepen ten behoeve van
Happen, Jacop en Catharijn haar wettige kinderen.
Datum 22 april 1552,
.
193
Hap Roefs, Jacop en Catharijn met genoemde Happen als haar
gekozen voogd, allen wettige kinderen van Roef Happen, hebben een
boedelverdeling gedaan van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen
Roef Happen en waarvoor hun moeder afstand van haar recht van
vruchtgebruik heeft gedaan. ...
Datum 22 april 1552
.
196
Happ, Jacop en Cathelijn, allen wettige kinderen van Roef Happen
hebben hierbij beloofd om aan Marie weduwe van Roef Happen, hun
moeder, genoemde Hap en Jacop elk 9 lopen en genoemde Cathalijn
6 lopen rogge te zullen gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
270
Hap, Jacop, broers en Cathalijn hun zuster met haar voogd Hap haar
broer, allen wettige kinderen van wijlen Roef Happen, hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat is nagelaten bij het
overlijden van genoemde Roef Happen en diens vrouw Marie dochter
van Dielis Stans. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 20 augustus 1556)

Gehuwd met:

womanMarie Gieles Stans‏
Overleden ‎± 1555
[bron]
Genoemd in akte 196 van 22 april 1552.
Erdeling in akte 270 van 20 augustus 1556.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com