man‎Henrick Francken Van Der Meer‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 12r
Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roelofs
Rutger Henrick Rutten soen
.
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 104r
Henrick zoon wijlen Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roefss
Adam Janss van Berct

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 135v
Henrick van der Meer zoon wijlen Franck Roefs
Peter natuurlijke zoon wijlen Hap van der Heesterbeke

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 337v
Henrick van der Meer man van Agnes Henrick Jan van Onstaden
Dirck Henrix van Onstaden folio 338r

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
038
Komen zijn heer Joerden (van Geldrop, JT) kanunnik en Jan Willem Vos als
fabriekmeesters van de St. Petruskerk, met goedkeuring hierin van de deken, het
kapittel, schepenen, gezworenen en een deel van de inwoners en verkopen met
schepenbrief van Oirschot namens de fabriek aan Henrick Frank Roefs (van de Meer, <==== Mogelijk patroniem
JT) een pacht van 13 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Frank van der Meer
eerder had beloofd aan Jan Smeets ten behoeve van de fabriek van de St. Petruskerk
voor de kosterij, welke pacht jaarlijks wordt betaald door genoemde Henrick, steeds op
Maria Lichtmisdag op onderpand van een ´uutfank´onder Best, b.p. genoemde Frank, de
gemeijnte, Jan Wouters van Loes. Die pacht wordt nu door Henrick afgelost en betaald.
De fabriekmeester in hun funktie beloven alle lasten af te handelen.
Actum als boven. (Datum 7 februari 1471)

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1475.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1475
004
Komen zijn Wautgaert zoon wijlen Dirck Weijten, verder Jan zoon
Dirck Smeets die men ook wel van der Heijden noemt en Vranck
zoon wijlen Henrick Vrancken van der Meer en beloven hoofdelijk
en samen ...
Actum als boven. (Datum 1 januari 1475)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
288
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps als man van Hillegonden
dochter van wijlen Henrick Franck van der Meer verkoopt aan ...
... De verkoper belooft alle lasten
af te handelen ook namens zijn vrouw Hillegonden en namens de
erfgenamen van haar moeder Agnese. Hierbij zijn ook nog aanwezig <=== Agnese
Peter en Frank, broers en kinderen van Henrick Francken van der <=== Peter en Frank
Meer en doen ook afstand van de 4 lopen rogge die wijlen hun
zuster Aleijt toebehoorden en waarvan haar wettige man Claes Jan <=== Aleijt x Claes Jan Michiels
Michiels nog het vruchtgebruik heeft. Ze verkopen die rechten nu
ook aan genoemde Henrick en beloven alle lasten af te handelen ook
vanwege Agnes van Onstaden. <== Agnes van Onstaden
Datum op St. Barbaradag 1484,

Gehuwd
[bron]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)
met:

Kinderen:

1.
womanHillegonden Henrick Francken Van Der Meer‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
288
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps als man van Hillegonden
dochter van wijlen Henrick Franck van der Meer verkoopt aan ...
... De verkoper belooft alle lasten
af te handelen ook namens zijn vrouw Hillegonden en namens de
erfgenamen van haar moeder Agnese. Hierbij zijn ook nog aanwezig <=== Moeder Agnese
Peter en Frank, broers en kinderen van Henrick Francken van der <=== Broers Peter en Frank
Meer en doen ook afstand van de 4 lopen rogge die wijlen hun
zuster Aleijt toebehoorden en waarvan haar wettige man Claes Jan <=== zus Aleijt x Claes Jan Michiels
Michiels nog het vruchtgebruik heeft. Ze verkopen die rechten nu
ook aan genoemde Henrick en beloven alle lasten af te handelen ook
vanwege Agnes van Onstaden.
Datum op St. Barbaradag 1484,

2.
man‎Franck Henrick Francken Van Der Meer‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1263 (Oirschot) okt 1493 – sept 1494 folio 271v
Wauter Dirck Gielis Wauter Coelen
Franck Henrix van der Meer weduwnaar van Katherijn Gielis Wauter Coelen <=== weduwnaar
Peter Henrix van der Meer, voogd der kinderen van Franck

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1497.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1497
041
Frank Henrick Francken en diens zoon Dirk en dochter Iken met
Peter Henrick Francken als haar voogd hierin, voor henzelf
handelend en voor Gielis, Neesken, Henrieksken en Elken, allen
kinderen van genoemde Frank, waarvoor ze beloven als die
meerderjarig zijn geworden alsnog afstand van het bezit te laten
doen, beloven voortaan aan Margriet Henrick Belaerts die een
jaarlijkse rente van 50 stuivers te gaan betalen, ...
Datum 1 februari 1493,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
236
Gielis Francken Vermere welke Gielis is verwekt bij Katarijn
dochter van Gielis Colen te Boxtel, belooft aan Cornelis Smeets ten
behoeve van Adriaen Franken Vermere, die een rente van een
rijnsgulden per jaar te gaan betalen, ...
Actum als boven. (Datum 5 juni 1518)
.
264
Dirck en Gielis, broers , verder Aert Claes Houtloeks (soms ook de
Leege genoemd, JT) als man van Ida, Jan Henrick Willems (soms
ook genoemd Jan Henrick Juetten, JT) als man van Agnes, Jan
Gerards als man van Aleijt, Gijsbrecht Aerts van Hertsroij als man
van Henrick, gezusters en allen wettige kinderen van Frank Henrick
Francken Vermere, beloven aan hun broer Adriaen Francken
Vermere die was verwekt bij Heijlwig Willem Scoenmakers (hun
halfbroer dus, JT) dat die gewoon mee zal parten in het bezit van
hun vader Frank Henrick Francken Vermere, zoals al de
voorkinderen gelijke delen zullen krijgen. ....
.... Afspraak is dus dat de voorkinderen
en Adriaen als nakind van dat bezit allen evenveel zullen krijgen na
de dood van hun vader....
Datum de dag na St. Margriet 1518, zijnde 14 juli

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
062
Peter Henrick Frank Vermeer en zijn broer Vranck Henrick Frank
Vermeer hebben een ruil van hun bezit gedaan.
Peter draagt daarbij aan zijn broer Frank een stuk land over,
genoemd de St. Odulphushof, gelegen te Best, ...
Genoemde Vrank draagt aan zijn broer Peter een huis met tuin over,
voor zolang hij leeft en niet langer, gelegen in herdgang
Naastenbest, waarin Peter nu woont. Na de dood van Peter versterft
het huis etc. weer op genoemde Vrank of diens wettige erfgenamen.
Datum 25 februari 1521

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
032
Dirck, Gielis en Henrieksken, alle wettige kinderen van Franck van
der Meer en genoemde Henrieksken met haar broer Dirck als haar
broer, verder Aert Claes Hautricks (meestal Houtloecks genoemd,
soms ook de Leege, JT) als man van Iken, Jan Henrick Willems als
man van Agnees, Jan Gerit Stijnen als man van Aleijt, alle wettige
dochters van Franck van der Meer verwekt bij diens vrouw Katerijn <== echtgenote Katerijn Gielis Colen
Gielis Colen, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de
dood van hun ouders hebben geerfd. ...
Datum 22 januari 1523,

WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
270
Adriaen zoon van wijlen Franck Henrick Francken heeft aan ...
Actum einde augustus 1529

3.
man‎Peter Henrick Francken Van Der Meer‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1475.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1475
060
Komen is Goijaert zoon wijlen Jan Beckers en Peter zoon wijlen
Henrick Vrancken als man van Luijtgaerd dochter van Jan Beckers <=== echtgenote Luijtgaerd Jan Beckers
en verkopen aan ...
Datum als boven. (Datum 11 mei 1475)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
022
Kome4n is Goijaert zoon wijlen Jan de becker en Peterz oon wijlen
Henrick Francken als man van Luijtgaerd dochter van Jan de
Becker en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun
ouders hebben geerfd. ...
Datum 5 februari 1477

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
082
Jan Peters van Bantsvoort en Peter Henrick Francken als man van
Marie dochter van genoemde Jan, verkopen nu samen met <=== echtgenote Marie Jan Peters van Bantsvoort
schepenbrieven van Oerle aan heer Henrick van Esch, priester een ...
Datum 10 maart 1494

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
025
Peter Henrick Francken als man van Marie dochter van wijlen Jans
van Bantsvoort, verkoopt aan ...
Datum 30 januari 1496
.
076
Peter Henrick Francken als man van Marien dochter van wijlen Jan
Peters van Bantsvoort verkoopt met een schepenbrief van Oirschot
aan Gerard Jan Hoogneven zijnde zijn zwager een pacht van een <== zwager
half mud rogge per jaar, ...
Datum 6 april 1496

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1267 (Oirschot) okt 1498 – sept 1499 folio 314v
Peter Henrick Franckenss., man van Maria Jan Peters van Bantsvoert
Henrick Claes Goessenss.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
068
Jan Willem Knapen die men ook wel de Brouwer noemt verkoopt
aan Peter Henrick Francken van der Mere ...
Datum 13 maart 1504

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
176
Peter Henrick Francken van der Mere verkoopt aan ...
Datum 22 september 1508

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
064
Peter Henrick Francken Vermere verkoopt aan Roef Happen
Goijaert Keijmps die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang
Naastenbest, ...
Datum 12 april 1509

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
235
Peter Henrick Francken Vermere heeft beloofd aan Cornelis Smeets
ten behoeve van Adriaen Francken Vermere die voortaan jaarlijks
een gouden peter te gaan betalen,...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
062
Peter Henrick Frank Vermeer en zijn broer Vranck Henrick Frank
Vermeer hebben een ruil van hun bezit gedaan.
Peter draagt daarbij aan zijn broer Frank een stuk land over,
genoemd de St. Odulphushof, gelegen te Best, ...
Genoemde Vrank draagt aan zijn broer Peter een huis met tuin over,
voor zolang hij leeft en niet langer, gelegen in herdgang
Naastenbest, waarin Peter nu woont. Na de dood van Peter versterft
het huis etc. weer op genoemde Vrank of diens wettige erfgenamen.
Datum 25 februari 1521


Voor meer informatie: bertho@derikx.com