man‎Petrus Theodorus Selen‏‎
Gedoopt ‎20 jun 1633 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Geboren voor 1651-20=1631

Zie doop zoon Theodorus: "Theodorus filius Petri Selen alias Crebbers"
Zie huwelijk "Petrus Theodori Selen"

Doopgetuigen:
Elisabeth: Doopgetuige Goemans, Joannes & Goemans, Catharina
Helena: Doopgetuige coomans, Siegeris & seelen, leonarda
Gertrudis: Doopgetuige Berkens, Winandus & Goemans, Theodora
Matthias: Doopgetuige Smollers, Gertrudis
Petronella: Doopgetuige Goemans, Martinus & Joosten, Catharina
Theodorus: Doopgetuige selen, Gerardus & Hesen, Maria & Kessels, Theodorus
Theodorus: Doopgetuige zelen, Marcelius & Leen, leonarda
Ida: Doopgetuige vanden Boom, Arnoldus & van Loon, Ida & Kessels, Petronella
Wilhelma: Doopgetuige Versondert, Petrus & Claessen, Elisabeth

Zoek dopeling Pe* voor 1632
Helden 22-07-1630 Doop Dopeling m op den Hoff, Petrus Geboortedatum=<=22-07-1630 Vader: op den Hoff, Wilhelmus
Helden 22-09-1630 Doop Dopeling m roggel, Petrus Geboortedatum=<=22-09-1630 Vader: roggel, Joannes
Helden 06-10-1630 Doop Dopeling m Marcelij, Petrus Geboortedatum=<=06-10-1630 Vader: Marcelij, Theodorus <===
Helden 05-01-1631 Doop Dopeling m Van Everlo, Petrus Geboortedatum=<=05-01-1631 Vader: Van Everlo, Thomas
Helden 02-01-1631 Doop Dopeling m Emers, Petrus Geboortedatum=<=02-01-1631 Vader: Emers, Gerardus
Helden 13-02-1631 Doop Dopeling m Martens, Petrus Nicolien Geboortedatum=<=13-02-1631 Vader: Martens, Matthias
Helden 23-02-1631 Doop Dopeling m Brummens, Petrus Geboortedatum=<=23-02-1631 Vader: Brummens, Petrus
Helden 07-09-1631 Doop Dopeling m Orbers, Petrus Geboortedatum=<=07-09-1631 Vader: Orbers, Gulielmus
Helden 23-11-1631 Doop Dopeling m Christiani, Petrus Geboortedatum=<=23-11-1631 Vader: Christiani, Anthonius

Slechts 1 vader Theodorus -> Celen komt van Marcelus.
Achternaam moeder Goemans komt terug bij doopgetuigen.

NB: 1630 is oudere broer -> 1633

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825128
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 20-06-1633
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Marcelij, Petrus Geboortedatum=<=20-06-1633
Vader van de dopeling Marcelij, Theodorus
Moeder van de dopeling Elizabeth
Doopgetuige Verhaige, Gerardus
Doopgetuige Goemans, Maria
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1633-021 - 20-06-1633 - blz. 26 (stempel 14) nr. 5
20 junij baptizatus est
Petrus Theodori Marcelij fi-
lius et Elizabetæ parentum
patrini Gerardus V(er)haige et
Maria Goemans


Overleden ‎27 okt 1679 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2841372
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: HO register 1672 - 1689
Feit datum 27-10-1679
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene seelen, Petrus Begraafdatum=>=27-10-1679
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.011
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1679-042 - 27-10-1679 - blz. 15 (stempel 9) nr. 2
27 obijt Petrus Seelen

‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎2 dec 1651 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826249
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 02-12-1651
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom selen, Petrus Algemeen=zv theodorus
Bruid Martens, Maria Algemeen=dv matthias
Getuige bij het huwelijk Stoien, Theodorus Algemeen=Naam getuige1 ?
Getuige bij het huwelijk seelen, Gerardus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Ook
AlleLimburgers:


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1651-008 - 02-12-1651 - blz. 161 (stempel 78) nr. 7
2da decembris Petrus Theodori
Selen filius in matrimonium
duxit Mariam Matthæi
Martens filiam praesentibus
testibus Theodoro Seelen
et Gerardo Seelen.

(ongeveer 27 jaar gehuwd) met:

womanMaria Mathias Martens | Crebbers‏
Gedoopt ‎16 jun 1630 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie doop dochter Ida: "Moeder van de dopeling Crebbers, Maria"
Zie huwelijk: "Mariam Matthæi Martens"

Geboren voor 1651-20=1631

Doopgetuigen:
Elisabeth: Doopgetuige Goemans, Joannes & Goemans, Catharina
Helena: Doopgetuige coomans, Siegeris & seelen, leonarda
Gertrudis: Doopgetuige Berkens, Winandus & Goemans, Theodora
Matthias: Doopgetuige Smollers, Gertrudis
Petronella: Doopgetuige Goemans, Martinus & Joosten, Catharina
Theodorus: Doopgetuige selen, Gerardus & Hesen, Maria & Kessels, Theodorus
Theodorus: Doopgetuige zelen, Marcelius & Leen, leonarda
Ida: Doopgetuige vanden Boom, Arnoldus & van Loon, Ida & Kessels, Petronella
Wilhelma: Doopgetuige Versondert, Petrus & Claessen, Elisabeth

Zoek ma* ma*

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2824982
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 16-06-1630
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Maria Geboortedatum=<=16-06-1630
Vader van de dopeling Martens, Mattheus
Moeder van de dopeling Odilia
Doopgetuige Martens, Martinus
Doopgetuige Sartoris, Gertrudis Algemeen=ex barlo
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1630-012 - 16-06-1630 - blz. 2 (stempel 2) nr. 6
eodem die baptizata est
Maria, Matthiæ Martens
filius [sic] et Odiliæ pare(n)tum
quam susceperunt Martinus
Martens et Gertrudis
Sartoris ex Barlo


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_84.htm
Accoord van Mercken Crebbers met zoon Dierick, met testament van Dierick

Anno 1702 soo heft Merken Krebbers met haeren soen Dierick Zeelen over eencomen als dat Mercken van sijnen soen gelent heft een somma gelts, het welcke Dierick haer goetwillich gelent heeft ende daer bij verschoten aen den tegenwordigen huisraet alskarren, ketel ende haemen ende perts tuich ende ander synts meer als bevonden, dat het te samen impaerteert een somme van een hondert vijftich gulden Ruremonts geldt, bij een getrocken in die tegenwordicheyt van mij Peter Feyen ende Hendrick Janssenende Lisken Zeelen.
Hier bekent Mercken als boven te sijn 150 gulden ende Dierick bekent hier mede geconsenteert te sijn van die verschoten pennigen te blijven staen, op intresse van het hondert 4 gulden, maeckt des jaers 6 gulden, waer van die eerste pension vervallensal sijn als men schrijven sal 1703, op den 25 july, den apostel Jacob.
Onderstont: Dit is het merck van Mercken Krebbers; Peter Feyen, Hendrick Janssen als getuigen, Lisken Selen.

Depost: Dierick Zeelen met de contagieuse kranckheyt des buicklops kranck sijnde, heeft mij ondergenomt tot sich beroepen ende verclaert dat hij die boven gespecificerde hondert en viftich gulden gave aen sijne suster Wilhelmina Zeelen, om de getroue diensten die sij aen hem in sijne kranckheyt heeft bewesen. (wel verstaende dat dese gifte sal plaets hebben want hij Dierick quaeme van dese kranckheyt te sterven)
Tot bevestinge van dese gifte heb ick dit ten huisen van den crancken geschreven ende onders[chreven]. Actum Helden den 30 8bris 1702.
Onderstont: Joannes knippenbergh, pastor tot Helden.

Depost: Den onders[reven] attesteert als dat desen instrument van testament ende wttersten wille aen mij subst secretaris is behandich van den heer pastor Joannes Knippenbergh voorss den 31 8bris 1702, om den selven te onders[chrijven]. Datum, Helden als voorss. WvKnippenbergh secretaris.

Moeder: Merken Krebbers
Zoon: Dierick Zeelen

Kinderen:

1.
womanElisabeth Selen‏
Gedoopt ‎24 mrt 1652 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828620
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 24-03-1652
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling seelen, Elisabeth
Vader van de dopeling seelen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige Goemans, Joannes
Doopgetuige Goemans, Catharina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1652-015 - 24-03-1652 - blz. 8 (stempel 4) nr. 1
24 martij bapt: est filia Eli[sa-]
betha Petri Seelen et Mariæ
parentum susceptores Jo(ann)es Goemans
et Catharina Goemans


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd na 1652+20=1672

Vele mogelijkheden:
Helden 12-11-1671 Kerkelijk huwelijk Bruid V celen, Elizabeth x Engels, Wilhelmus
Helden 08-02-1680 Kerkelijk huwelijk Bruid V seelen, Elisabeth x Janssen, Anthonius
Helden 18-02-1681 Kerkelijk huwelijk Bruid V seelen, Elisabeth x Jeucken, Simon
Helden 22-06-1688 Kerkelijk huwelijk Bruid V zeelen, Elizabeth x Martens, Gijsberus
Helden 07-04-1699 Kerkelijk huwelijk Bruid V zeelen, Elisabeth x Gommans, Leonardus
Helden 09-01-1704 Kerkelijk huwelijk Bruid V zeelen, Elisabeth x Aen Gen Heide, Joannes

Wilhelmus Engels:
---------------------
Getuige bij het huwelijk Haesen, Theodorus & Knippenbergh, Petronilla
Kids:
Petrus: Helden 20-07-1672 Doop Moeder van de dopeling V celen, Elisabeth - getuigen: Engels, Wilhelmus & celen, Elisabeth
Maria: Helden 09-03-1681 Doop Moeder van de dopeling V Ceelen, Elisabeth - getuigen: Janssen, Christianus & Engels, Joanna
Wilhelmus: Helden 03-08-1682 Doop Moeder van de dopeling V celen, Elisabeth - getuigen: Engels, Joannes & Claes, Cornelia & Engels, Beatrix
Maria: Helden 03-08-1682 Doop Moeder van de dopeling V celen, Elisabeth - getuigen: inckevoort, Sebastianus & Smollers, Aleidisa & Jannis, Wilhelma

Anthonius Janssen
----------------------
Getuige bij het huwelijk Geeren, Joannes & seelen, Helena
Maria: Helden 08-12-1680 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Van Lier, Henricus & van Knippenbergh, aleijdis & Janssen, Jacobus
Cecilia: Helden 29-03-1682 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Roosen, Joannes & Janssen, Petronella
Petrus: Helden 20-01-1684 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Josten, Josephus & Josten, Maria & Janssen, Jacobus
Petronella: Helden 18-03-1685 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Van Lijer, Andreas & zeelen, Helena
Maria: Helden 21-01-1687 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Janssen, Jacobus & Josten, Catharina & Janssen, Jacobus
Matthias: Helden 21-08-1688 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Vogels, Leonardus & Ceelen, Gertrudis & Janssen, Jacobus & Martens, Maria
Ida: Helden 05-12-1690 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Winckens, Hendericus & Joesten, Goedefrida
Theodorus: Helden 21-07-1694 Doop Vader van de dopeling M Janssen, Anthonius - getuigen: Driessen, Matthias & Janssen, Ida

Waarom:
- Zus Helena getuige bij huwelijk.
- Zus Helena en moeder Maria Martens getuige bij doop.
- Doopgetuige Driessen, Matthias is echtgenoot van zus Petronella
- Echtgenoot Janssen, Anthonius is doopgetuige bij zus Gertrudis.

2.
womanHelena Selen‏
Gedoopt ‎12 apr 1654 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828713
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 12-04-1654
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling seelen, Helena
Vader van de dopeling seelen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige coomans, Siegeris
Doopgetuige seelen, leonarda
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1654-013 - 12-04-1654 - blz. 18 (stempel 9) nr. 9
die 12 aprilis bapt: est filia
Helena Petri Seelen, Mariæ
uxoris susceptores fuerunt Siegerus
Coomans et Leonarda Seelen.


Overleden ‎24 mei 1702 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2265447
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 24-05-1702
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Helena Algemeen=Naam overledene ?
Begraafdatum=>=24-05-1702
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Onder
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1702-006 - 24-05-1702 - stempel 13 nr. 6
24 obijt Helena Zeel[en]
Onder


Echtgenoot hertrouwd:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2826015
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 05-02-1705
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Engels, Andreas Algemeen=viduus
Woonplaats=Helden
Bruid In Gen Noot, Berta Algemeen=vidua; cum dimissorijs
Woonplaats=Baerlo
Getuige bij het huwelijk Engels, Petrus
Getuige bij het huwelijk Engels, Theodora
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron- Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer

‎, leeftijd ongeveer 48 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

3.
womanGertrudis Selen‏
Gedoopt ‎21 sep 1656 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828830
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 21-09-1656
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Gertrudis
Vader van de dopeling selen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige Berkens, Winandus
Doopgetuige Goemans, Theodora
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1656-030 - 21-09-1656 - blz. 32 (stempel 16) nr. 2
die 21 septembris baptisata est Ger-
trudis filia Petri Selen, Mariæ uxoris
susceptores fuerunt Winandus Berkens
et Theodora Goemans, et pastor R. Raets
baptista


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

This person can also be found on LandVanKessel

4.
man‎Matthias Selen‏‎
Gedoopt ‎6 okt 1658 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828948
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 06-10-1658
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Matthias
Vader van de dopeling selen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige Smollers, Gertrudis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1658-032 - 06-10-1658 - blz. 41 (stempel 20) nr. 3
die 6 octobris baptisatus est Matthias
filius Petri Selen, Mariæ uxoris susceptrix
fuit Gertrudis Smollers. susceptor d. Jo[ann]es
Bisschops. baptista R R pastor


5.
womanPetronella Selen‏
Gedoopt ‎4 okt 1661 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Doopgetuigen:
Joanna: Doopgetuige Driessen, Petrus & celen, Elisabeth <== zus
Petronella: Doopgetuige Engels, Andreas & Schreurs, Ida & Franssen <=== Andreas Engels is echtgenoot van zus Helena
Andreas: Doopgetuige Schreuers, Petronella <== Moeder van echtgenoot Matthias Driessen
Servatius: Doopgetuige Driessen, Thomas & Martens, Maria <=== Moeder van Petronella
Gerardus: Doopgetuige Brummans, Gerardus & Peters, Christina & zeelen, Elisabeth <== G.B. is echtgenoot van zus Wilhelma <== zus Elisabeth

Geboren voor 1691-20=1671

Echtgenoot Matthias Driessen is genoemd bij het huwelijkscontact van zusje Wilhelma Selen.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828872
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 04-10-1661
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Petronella
Vader van de dopeling selen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige Goemans, Martinus
Doopgetuige Joosten, Catharina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1661-037 - 04-10-1661 - blz. 56 (stempel 28) nr. 2
die 4 octobris baptisata est Petronella
filia Petri Selen Mariæ uxoris suscepto-
res fuerunt Martinus Goemans, et Cathari-
na Joosten. baptista R. R. pastor


Overleden ‎13 jul 1724 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267972
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 13-07-1724
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Petronella
Partner van de overledene Drijssen, Matthias
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Aggel
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1724-038 - 13-07-1724 - stempel 30 nr. 15
13 obijt Petronella Zeelen uxor
Matthiae Drijssen Aggel

‎, leeftijd ongeveer 62 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

6.
man‎Theodorus Selen‏‎
Gedoopt ‎10 dec 1663 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829050
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 10-12-1663
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Theodorus
Vader van de dopeling selen, Petrus Algemeen=alias: Crebbers
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige selen, Gerardus
Doopgetuige Hesen, Maria
Vervangende doopgetuige Kessels, Theodorus
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1663-032 - 10-12-1663 - blz. 65 (stempel 32) nr. 7
die 10 decembris baptisatus est
Theodorus filius Petri Selen alias Creb-
bers Mariæ uxoris. susceptores fue-
runt Gerardus Selen, cuius loco fuit
Theodorus Kessels, et Maria Hesen. bap-
tista R Raets pastor


7.
man‎Theodorus Selen‏‎
Gedoopt ‎20 okt 1664 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829083
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 20-10-1664
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling selen, Theodorus
Vader van de dopeling selen, Petrus
Moeder van de dopeling Maria
Doopgetuige zelen, Marcelius
Doopgetuige Leen, leonarda
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1664-030 - 20-10-1664 - blz. 69 (stempel 34) nr. 7
die 20 octobris baptisatus est Theodorus
filius Petri Selen Mariæ uxoris suscepto-
res fuerunt Marcelius Zelen Leonarda
Leen. baptista R Raets pastor


Overleden ‎8 nov 1702 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Misschien:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2265528
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 08-11-1702
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene Crebbels, Theodorus Algemeen=adolescens ; Naam overledene ?
Begraafdatum=>=08-11-1702
Doodsoorzaak=dysenteria
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Oender
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1702-087 - 10-11-1702 - stempel 16 nr. 5
10 obijt Theodorus Crebbers
adolescens dijsenteria Oender


adolescens = jong man ongehuwde man
‎, leeftijd ongeveer 38 jaar

8.
womanIda Selen‏
Gedoopt ‎28 aug 1667 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829178
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 28-08-1667
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling celen, Ida
Vader van de dopeling celen, Petrus
Moeder van de dopeling Crebbers, Maria
Doopgetuige vanden Boom, Arnoldus
Doopgetuige van Loon, Ida
Doopgetuige Kessels, Petronella
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1667-027 - 28-08-1667 - blz. 81 (stempel 40) nr. 7
die 28 augusti baptizata est Ida filia Petri Celen
et Mariæ Crebbers coniugum patrinus
Arnoldus van den Boom patrina Ida
van Loon et Petronella Kessels
baptizans Arnoldus Aertnijs
cappellanus


Overleden ‎29 apr 1715 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Inconsistentie met transcriptie.
Landvankessel geeft ook 29-04-1715

Mogelijk:

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267483
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 28-04-1715
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Ida
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Eijndt
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1715-008 - 29-04-1715 - stempel 22 nr. 43
29 obijt Ida Zeelen Eijndt

‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

9.
womanWilhelma Selen‏
Gedoopt ‎24 feb 1670 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2829345
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DHO register 1651 - 1683
Feit datum 24-02-1670
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling celen, Wilhelma
Vader van de dopeling celen, Petrus
Moeder van de dopeling Martens, Maria
Doopgetuige Versondert, Petrus
Doopgetuige Claessen, Elisabeth
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.002
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1670-008 - 24-02-1670 - blz. 98 (stempel 49) nr. 2
24 baptisata est Wilhelma
filia Petri Celen et
Mariæ Martens uxoris ss:
Petrus Verstappen
et Elisabetha
Claessen


Overleden ‎10 mrt 1716 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Twee mogelijkheden:
Echter echtgenoot hertrouwt op 21-01-1717 met Coelen van der, Jacomina.

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267604
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 10-03-1716
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Wilhelmina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Oenre
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden O1716-005 - 10-03-1716 - stempel 23 nr. 7
10 obijt Wilhelmina Zeelen. Oenre


Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2267950
Type Begraven
Bron Helden, Lambertus: Overlijdensregister 1689 - 1764
Feit datum 18-02-1724
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Overledene zeelen, Wilhelmina
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder Everlo
Bron-Inventarisnummer 050.016
Blad-Aktenummer

‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Genoemd:
Bruid: Wilmken Zeelen
Haar zwagers: Dris Engels, Marten Engels, This Drissen, Hendrick Nissen

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_85.htm
Huwelijkscontract van Gerard Brummans X Wilmken Zeelen, In den name ons Heeren amen. Alle den geenen die desen tegenwordigen sullen sien off hooren leesen sij condt ende kennelicken dat in den jaere desselfs ons heeren Jesu Christy 1703 op den eersten dach des maents feb[ruari] sijn vergadert,in de presentie van de getuighen naer genomt, Gerart Brumans jonghgeselle als bruidegom, geassisteert met sijn broeder Jan Brummans ende Hendrick Janssen ter eener, ende Wilmken Zeelen jonge dochter als toecomende bruidt, geassisteert met haere swaegers namentlijck Dris Engels, Marten Engels, This Drissen, Hendrick Nissen ter ander sijden. Hebben tsamen ende elck van hen beyden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten, in den name ende ter eeren Godts, [e]en toecomende houwelijck tussen de voorss bruidegom ende bruit; dat naer 't gebodt des heeren te sollemniseeren. Ende omme te verheuden alle questiën ende geschillen, die hier naermaels tusschen de vrinden van den eersten aflivigen ende de lancstlevende van hen beyden souden mogen oprisen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie wt haer lider vrijen wille, daer toe onbedwongen ofte verleyt van jemande, (soo sij seyde ende verclaerde) gemackt geordoneert, maken ende ordoneeren, ende sluiten mits desen contrackt ende houwelijckse voorwaerde inder veugen ende onder de condittie hier naer volgende. Ten eersten als dat den bruidegom tot onderstant in desen houwelick is mede brengende sijn patremoniael goedt, het welcke sij sullen de erveneue (=revenuen) daer van comende alleen trecken. Ende de bruidt bringht in desen houelick tot onderstandt het welcke haere moeder is gevende, mits condittie dat sij bruidegom ende bruidt voorss sullen hebben de halve gerede goederen, soo mobyliën, bestiale, peert, als de vruchten op de velde, in de scheure, nergens van wtgescheyden. Ende des soo sullen den toecomende bruidegom ende toecomende bruidt wtgeven hondert gulden aen haer moeder, ende als dan soo salhaeren gepasseerden arbeitsloon als ook gene wtsetsel meer hebben, soo dat de selve sijn inbesloten in de gereyde. Ende den bruidegom ende de bruidt voorss sullen met des bruidts moeder te samen even diep sijn in de gereede goederen ende labeurasy. Ende sij bruidegom ende bruidt sullen haer moeder eerlijck onderhalden. Ende de labeurasy sal haer bruidegom ende bruidt met haere moeder te samen aengaen, gelijck de voorss gespecificeerde gerede goederen. Ende sij sullen de lasten diewelcke jaerlixloopen ende staen tot lasten van het goedt, soo van schat, thins als intrest [draegen] ende sullen alles te samen wat deselve cunnen prospereeren, ofte ook verteren, ende schade die sij te samen mochten comen te lijden, ieder de rechte helfte verliesen, ofte proffiteeren. Ende alsoo is gecondittioneert als dat den bruidegom de hondert gulden voorss sal betaelen aen sijn toecomende swaeger This Drissen. Ende alsoo den selve niet aenstonts en betaelt, soo sal den selve den intrest daervan betaelen, te weeten den pattacon gerekent dry guld 2 st. Ende de andere gelde die noch staen tot laste van de moeder van de voorss bruidt, die staen tot laste van het eerfgoedt, ende niet op de gerede goederen, te weeten de gelden daer intrest van wordt gegeven.Aldus soo is dese hillixse voorwaerde met rijpen voorbedochten raedt besprocken ende geaccordeert als voorss is. In oircondt van waerheyt soo hebben wij voorss bruidegom ende bruidt, beneffens de voorss attestenten ende getuigen, eygenhandich ondertekent. Actum Helden, datum als boven.
Onderstont:
dit is het hant merck Dries Engels
van Jan Brummans *,
dit is het hant ++ merck van Marten Engels
Hendrick Janssen
dit is het hant !! merck van This Drissen
dit is het hant $ merck van Henrick Nijssen
WvKnippenbergh subst Secris

“ervenue” = revenu = inkomsten


Voor meer informatie: bertho@derikx.com