man‎Matthias Gulielmus Martens‏‎

[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

Gehuwd (religieus) ‎17 jun 1629 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2828198
Type Kerkelijk huwelijk
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 17-06-1629
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Bruidegom Martens, Matthias Algemeen=zv gulielmus
Bruid Judoci, Ida Algemeen=dv simonis
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden H1629-004 - 17-06-1629 - blz. 118 (stempel 58) nr. 6
17 junij Matthias Gulielmi
Martens filius duxit in matri-
monium Idam filiam Simonis
Judoci filiam [sic]

met:

Kinderen:

1.
womanMaria Mathias Martens | Crebbers‏
Gedoopt ‎16 jun 1630 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Zie doop dochter Ida: "Moeder van de dopeling Crebbers, Maria"
Zie huwelijk: "Mariam Matthæi Martens"

Geboren voor 1651-20=1631

Doopgetuigen:
Elisabeth: Doopgetuige Goemans, Joannes & Goemans, Catharina
Helena: Doopgetuige coomans, Siegeris & seelen, leonarda
Gertrudis: Doopgetuige Berkens, Winandus & Goemans, Theodora
Matthias: Doopgetuige Smollers, Gertrudis
Petronella: Doopgetuige Goemans, Martinus & Joosten, Catharina
Theodorus: Doopgetuige selen, Gerardus & Hesen, Maria & Kessels, Theodorus
Theodorus: Doopgetuige zelen, Marcelius & Leen, leonarda
Ida: Doopgetuige vanden Boom, Arnoldus & van Loon, Ida & Kessels, Petronella
Wilhelma: Doopgetuige Versondert, Petrus & Claessen, Elisabeth

Zoek ma* ma*

Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2824982
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 16-06-1630
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Maria Geboortedatum=<=16-06-1630
Vader van de dopeling Martens, Mattheus
Moeder van de dopeling Odilia
Doopgetuige Martens, Martinus
Doopgetuige Sartoris, Gertrudis Algemeen=ex barlo
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1630-012 - 16-06-1630 - blz. 2 (stempel 2) nr. 6
eodem die baptizata est
Maria, Matthiæ Martens
filius [sic] et Odiliæ pare(n)tum
quam susceperunt Martinus
Martens et Gertrudis
Sartoris ex Barlo


[Gebruikersnotities]
This person can also be found on LandVanKessel

http://www.landvankessel.nl/Geneaolgie/Helden/Erven_Helden/nr_84.htm
Accoord van Mercken Crebbers met zoon Dierick, met testament van Dierick

Anno 1702 soo heft Merken Krebbers met haeren soen Dierick Zeelen over eencomen als dat Mercken van sijnen soen gelent heft een somma gelts, het welcke Dierick haer goetwillich gelent heeft ende daer bij verschoten aen den tegenwordigen huisraet alskarren, ketel ende haemen ende perts tuich ende ander synts meer als bevonden, dat het te samen impaerteert een somme van een hondert vijftich gulden Ruremonts geldt, bij een getrocken in die tegenwordicheyt van mij Peter Feyen ende Hendrick Janssenende Lisken Zeelen.
Hier bekent Mercken als boven te sijn 150 gulden ende Dierick bekent hier mede geconsenteert te sijn van die verschoten pennigen te blijven staen, op intresse van het hondert 4 gulden, maeckt des jaers 6 gulden, waer van die eerste pension vervallensal sijn als men schrijven sal 1703, op den 25 july, den apostel Jacob.
Onderstont: Dit is het merck van Mercken Krebbers; Peter Feyen, Hendrick Janssen als getuigen, Lisken Selen.

Depost: Dierick Zeelen met de contagieuse kranckheyt des buicklops kranck sijnde, heeft mij ondergenomt tot sich beroepen ende verclaert dat hij die boven gespecificerde hondert en viftich gulden gave aen sijne suster Wilhelmina Zeelen, om de getroue diensten die sij aen hem in sijne kranckheyt heeft bewesen. (wel verstaende dat dese gifte sal plaets hebben want hij Dierick quaeme van dese kranckheyt te sterven)
Tot bevestinge van dese gifte heb ick dit ten huisen van den crancken geschreven ende onders[chreven]. Actum Helden den 30 8bris 1702.
Onderstont: Joannes knippenbergh, pastor tot Helden.

Depost: Den onders[reven] attesteert als dat desen instrument van testament ende wttersten wille aen mij subst secretaris is behandich van den heer pastor Joannes Knippenbergh voorss den 31 8bris 1702, om den selven te onders[chrijven]. Datum, Helden als voorss. WvKnippenbergh secretaris.

Moeder: Merken Krebbers
Zoon: Dierick Zeelen

2.
woman‎Nicolaij Martens‏‎
Gedoopt ‎13 feb 1631 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825022
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 13-02-1631
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Petrus Nicolien Algemeen=Naam dopeling ?
Geboortedatum=<=13-02-1631
Vader van de dopeling Martens, Matthias
Moeder van de dopeling Anna <======== ?????
Doopgetuige Nicolaj, Joannes
Doopgetuige Ransdorp, Maria
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1631-008 - 13-02-1631 - blz. 8 (stempel 5) nr. 6
13 februarij baptisatus est Nico-
laij filius Matthiæ Martens
et Annæ parentum, patrini
Jo(ann)es Nicolaj et Maria Koisdonx


3.
man‎Gulielmus Matthias Martens‏‎
Gedoopt ‎8 mei 1633 Helden, Limburg, Nederland
[bron]
Aezel AlleLimburgers:
Feit ID 2825123
Type Doop
Bron Helden, Lambertus: DH register 1628 - 1655
Feit datum 08-05-1633
Plaatsnaam Helden
Geneatomen
Dopeling Martens, Gulielmus Geboortedatum=<=08-05-1633
Vader van de dopeling Martens, Matthias Algemeen=zoon van gulielmus martens
Moeder van de dopeling Ida
Doopgetuige Aen Gen Innd, Gulielmus
Doopgetuige Leen, leonarda
Byzonderheden
Transcriptie
Opmerking van de invoerder
Bron-Inventarisnummer 050.001
Blad-Aktenummer


Transcriptie door GenBronnen:
Helden D1633-016 - 08-05-1633 - blz. 25 (stempel 13) nr. 5
8a maj baptizatus est
Gulielmus filius Matthiæ
filij Gulielmi Martens
et Idæ parentum quem
susceperunt Gulielmus aen
gen Innd et Leonarda
LeenVoor meer informatie: bertho@derikx.com