man‎Henricus Eijmbert "den Jonge" Voets‏‎
Zoon van Eijmbert Joannes Voets en N.N.‏.
Overleden ‎± 1610
[bron]
Genoemd in akte 231 met op dezelfde pagina datering 4 mei 1609.
Genoemd als wijlen in akte 427 gedateert 28 november 1611.

Niet gevonden in fiches familysearch bij Voets. (Jan2019).

[Gebruikersnotities]
TWEE VAN ZIJN KIDS KOMEN TERUG IN MIJN STAMBOOM

OUDERLIJK GEZIN:
OUDERS: Eymbert Jan Voet x Margriet
KIDS: Jan, Hanrick den Jonge, Hanrick die Aude (xMargrieta)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120316&miview=ldt
146 Huygh van Berckel ende Antonis Corstiaens scepenen in Scynle, Jan ende Hanrick gebruederen soenen van Eymert Jan Voetss. ende Margriet synder huysvrauwe, met hem Margrieta wedue van Hanrick, Jan Pauwelss. van den Hovel mombar voir Jan ende Margriet Meriken ende Hanricxken kynderen die die voirs. Margriet verweckt hevet inden leven by Hanrick Eymertss. vs. genoempt die Aude, altesamen kynderen ende kynderkynderen van Eymert Jan Voetss., scheiding en deling, Jan is te deel gevallen huys hoff schuer met timmeringe daer op staende 10 lop. onder dLutteleynde aen die Straet, wedue Aert Peters, Huygo van Berckel, streckende vander straten toten vaerwech dair lopende, een stuck lants 4 lop. aen die Putstege, Jan Hanrick gerings, erfgenamen vanAn van Deventer, erf Gasthuys vanden Bosch, een stuck beempts eenen buender in die Hardebeemde, Sanctus Spiritus in Scynle, Jan Lambertss., Marten Scymans, Meykensbeemptken, 1 malder rogge aenden H.Geest vanden Bosch, 5 pont payments aen geinteresseerden, 1 pont payments ten Bosch te betalen, 6 gl. aen een wedue ten Bosch, 25 gl. aen die kynderen of wedue van Hanrick vs., noch 25 gl. aen Hanrick den Jonge
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

NATUURLIJK DOCHTER: Meriken bij Elisabet Willem Lamberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281529&miview=ldt
72 Jan Maessen alias Olysleger, verkoop, Henrick Eymbert Voetss. tot behoeff Meriken synder natuerlicker dochter verweckt by Elisabet dochterw Willem Lamberts, een renthe van 15 gl. , inden hochtyde van Sinte Lucas evangelist, vuyt eenen acker saetlants onder dWijbosch opt Haubraecken gemeyndelyck genoempt het Rullen, Dirck Wouterss., erfgenamen Ghysbert Gerits die Snijder, Jan Symonss., in de marge: betalingsgelofte van Henrick Eymberts uit 1608, ii st. grontchyns aen den Heer van Helnont
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

MEERDERE ACTIES WAARIN HIJ ALS SCHEPEN WORDT GENOEMD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324293&miview=ldt
266
... , testes Jan Verhagen ende Henrick Eymberts Voets scepenen, ....
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324154&miview=ldt
127 Jan soone Gysbert Geraertss., verkoop, Henrick Eijmbert Voets, huijs hoff esthuijs metten erffenisse 4 lop. onder den Borne opt Oetelaer, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324563&miview=ldt
143 Daem Peter Damen, verkoop, Henrick Eijmbert Voets, eenen acker saetlants met zynen houtwassen 5 lop. onder dLutteleijnde in Elde, ..
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324827&miview=ldt
152 25 februari 1598, testes Oeteler et Heretum scepenen, Lambert soone Roelof Lambertss. man van Theodora dochter van wijlen Henrick Pauwels ende Elizabet syne huysvrou, verkoop, Henrick Eijmbert Voets, eenen camp groesvelts eenen mergen groot onder dLutteleynd in die Schootsehoeve ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325119&miview=ldt
444 Henrick Eymberts Voets medescepen, verkoop, Libert Jan Liberts, eenen acker saetlants 5 lop. onder den Borne, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

MEERDER ACTES MET VERKOOP/AANKOOP zoek "e*mbert* voets" op bhic.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351225&miview=ldt
366 Claes soone wijlen Dirick Claes Smolleners, verkoop, Henrick Eymbert Voets, eenen acker tuellants 6 lop. onder het Lutteleijnd, ...
19 februari 1604
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350874&miview=ldt
15 actum et testes ut supra, het iersten gewasch van hoppen, Jan Mateeussen, huerpenningen van huijs hoff Jan Mateeussen toebehoirende, actum et testes ut supra, Ardt Janss. Vercuijlen, betalingsgelofte, Henrick Eijmbert Voets, 12 februari 1597, 26 maart 1599, 7 januari 1600, actum 2 december 1600, testes Bogert et Kessel,
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224845&miview=ldt
231 Henrick Eijmbert Voets ende Peter Jan Gerits, den gemeijnen dijck gemeijnlick genoemt Reijndersdijck, Meriken eertijts wedue Luijcas Elias, Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde, Jan Joris, 4 mei 1609, testes Gijsbert Jasnss. ende Peter Henricx scepenen, Jan Joris Peters, betalingsgelofte, Willem Gerit Goossens, Jan Henricx van Gerwen
Datering: 1605-1612
Schijndel

!!! TWEE MAAL HENRICK EIJMBERT VOETS !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375861&miview=ldt
76 Op huijden xxxi january 1609 soo willen Henrick Eijmbert Voets voor die helfte ende die kynder ende erfgenamen van wijlen Henrick Eijmbert Voets die Oude voor die ander helfte, Jan Willems Goossen Janssen, Henrick Eijmertss., Aert Faessen voor ¼ van Jan Henricx in deen helfte ten beurde stellen 23 coopen opgaende eijcken bomen staende in een hoijcamp in Marsmanshorrick gemeijnlick genoemt den Groten Bagijnencamp
Datering: 31.1.1609
Plaats: Schijndel

WIJLEN
ECHTGENOTE: Ariken Henricx van den Bogert
ZOON Henrick <== Zoon van Ariken
DOCTHER Margriet x Peter Hanrick Bogarts <== Dochter van Ariken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225041&miview=ldt
427
Jan Elias ende Meriken, onderhauden ende alimenteren in eten drincken cleden etc., omme voor die zielen te bidden,
Jan Ariens Verhagen ende Peter Elias Peters scepenen in Schyndel,
my present D.Gerwen secretaris 1611,
Henrick soone wijlen Henrick Eijmbert Voets, ende Ariken dochter Henricx van den Bogert, <====
Peter Hanrick Bogarts man van Margriet dochter van Henrick Eijmbers ende Ariken,
seeckere erffmangelinge,
28 november 1611, testes Gijsbert Janssen ende Gijsbert Antonis scepenen
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZIE OOK 427
DOCHTER Margriet x Peter Henricx
ZOON Henrick
DOCHTER EIJCKEN x Arien Eijmers
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225039&miview=ldt
425
Peter Henricx man van Margriet, transport, Henrick Henricx synen swager, die helft, van huijs hoff tuellant groestevlt ende houtwassen ende erffneisse opt Oetelaer, een camp groesvelts neven Momboirscamp, Arien Eijmers man van Eijcken dochter Henrick Eijmbert Voets, 28 juni 1611, testes Delis Henricx ende Peter Elias scepenen, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZIE 425 en 427
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225038&miview=ldt
424 Gijsbert Jan Dircx en Willeken, rype deliberatie, Lambert Schoemekers, Arien Claessen, Henrick soone Henrick Eijmbert Voets, Peter Henrick Bogarts man van Margriet dochter van Henrick Eijmberts, seeckere erffmangelinge, huijs ende erffenisse 2 1.2 lop. eenen acker, die wedue Daem Peter Damen, drie stucken lants 9 lop. binnen der prochie van Gemonde jurisdictie van Sinte Michielsgestel genoemt den Nastelmaecker, noch eenen dachmaet hoijvelt inde Hardebeempde genoemt die Laeck
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZOONS: EIJMBERT & HENRICK => Zoons van Ariken
ECHTGENOTE: Ariken Henricx van den Bogaert
DOCHTER: Emken x Adriaen Eijmberts => Dochter van Ariken
DOCHTER: Margriet x Peter Henrick Bogerts => Dochter van Ariken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225022&miview=ldt
408
Eijmbert ende Henrick gebroederen kynderen wijlen Henrick Eijmbert Voets byden selven ende wijlen Ariken dochter Henricx van den Bogaert tsamen verweckt, Adriaen Eijmberts man van Emken, Peter Henrick Bogerts man van Margriet resp. dochteren wijlen Henrick Eijmberts ende Arikens, Antonis Jan Eijmbert Voets ende Jan Willems van Oetelaer momboiren van Jannen Dirick Meriken onmundige kynderen Henrick Eijmberts ende Ariken, scheiding en deling, huijs schoppe erthuijs hoff ende erffenisse onder den Borne opt Oetelaer ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

?????? ZOON EN GROOTMOEDER????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229341&miview=ldt
177
... Henrick zoone wijlen Henrick Eijmbert Voets, kennisgeving van ontvangst, Margriet weduwe Henrick Eijmberts zyne grootmoeder, 24 maart 1618, testes Delis van der Aa ende Daniel van Gerwen
Datering: 1615-1619

ZOON: EIJMBERT
DOCHTER: MARIJKEN x Jan Gijsberts van den Bogart
ECHTGENOTE: Ariken Henrick van den Bogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229289&miview=ldt
125
... Eymbert zoone Henrick Eijmberts Voets en Jan Gijsberts van den Bogart man van Marijken dochter van Henrick Eijmbertss., Henrick Eijmberts Voets ende Ariken syne huijsvrou dochter van Henrick van den Bogart, 2 maart 1611, scheiding en deling, eenoude hostat met twee strepen lants 10 lop. onder het Lutteleijnde in Scrijvershoeve, Jan Gerit Jans Walravens, Jan Gijsberts, die gemeijn straet
Datering: 1615-1619
Schijndel

ZOON: JAN en HENRICK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229247&miview=ldt
83 Jan soone Henrick Eymbert Voets, transport, Henrick Henrick Eijmbert Voets zynen broeder, een stuck lants 3 ½ lop. in Pastoirstiende ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

DIT ZIS ZIJN BROER HENRICUS DE OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229887&miview=ldt
394 Margriet naegelaten wedue wijlen Henrick Eijmberts Voets, afstand van tochtrecht, tbv Katalijn dochter Jan Henrick Eijmbert Voets, 3 october 1622
1620-1623

DIT ZIS ZIJN BROER HENRICUS DE OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229789&miview=ldt
296
... Margriet naegelaten weduwe wijlen Henrick Eijmbert Voerts, afstand van tochtrecht, tbv Jacop Jacopss. man van Mechtelt dochter wijlen Jan zoone Henrick Eijmbertsd Voets
1620-1623

ZOON: DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229616&miview=ldt
123
.. Dirick soone Henrick Eijmberts Voets .. Dirick soone Henrick Eymberts Voets ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

ZOON: Henrick
DOCHTER: EMKEN x Adriaen Eymbert Henricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229595&miview=ldt
102
Dirick Diricx van Kessel ende Lambert Symons van der Haigen schepenen, Henrick zoone Henrick Eymberts Voets ende Adriaen Eymbert Henricx man van Emken dochter Henrick Embertss. Voets, scheiding en deling, erffgeuederen aengecomen midts doot des vs, Henrick Eymbertss., ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

ZOON: EIJMBERT
DOCHTER: MARGRIET x Peter Hanricx
VIJF MEDEERFGENAMEN:
- HANRICK
- JAN
- DIRICK
- EMKEN x Arien Eijmers
- MARIKEN x Jan Gijsbers van den Bogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230166&miview=ldt
158 Eijmbert soone Hanrick Eijmbert Voets ende Peter Hanricx man van Margriet dochter Henrick Eijmbertss. vs., Henrick Joost Pennincx, Jan Cornelis woonende tot Sint Oedenrode, Claes Dirick Smolleners, Willem Hanrick Laurenss., vijff medeerfgenamen nl. Hanrick Jan Dirick kynderen Henrick Eijmberts ende Arien Eijmers man van Emken ende Jan Gijsbers van den Bogart man van Mariken dochteren Henrick Eijmbers
Datering: 1623-1626
Schijndel

ZOON: DIRCK
DOCHTER: MARIJKEN x Jan Gijsberts van den Boogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051743&miview=ldt
20 Dirck zoon van Henrick Eijmbert Voets en Jan Gijsberts van den Boogart als man van Marijken dochter van Hendrick Eijmbert Voets met een scheiding en deling van goederen o.a. land onder tLutteeijnde aen de Heijde, met last tot onderhoud van het hekwerk met slot, posten en ijzerwerk, 4 lop. land ter plaatse
Datering: 28.3.1639
Plaats: Schijndel

DOCHTER: HEIJLKEN x Reijnier Boonmans (?) - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213630&miview=ldt
172 Neesken weduwe van wijlen Delis Jan Delis met betalingsgelofte aan Hendrick Hendrick Voets momboir over Marijken minderjarige dochte rvan Reijnier Boonmans (?) man van zaliger Heijlken zijn vrouw dochter van Hendrick Embert Voets een cijns uit land onder tWijbosch in Leunenhoefve, cijns aan de Heer van Helmont met in de marge een notitie dd. 22 april 1649
Datering: 5.7.1647
Plaats: Schijndel

DOCHTER: Marijken x Goossen Jans Willems - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213659&miview=ldt
201 Goossen Jans Willems weduwnaar van Hendricxken dochter Embert Hendricx van den Oetelaer en voorheen man van Marijken dochter van Hendrick Embert Voets ...
Datering: 4.2.1648
Plaats: Schijndel
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214156&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214260&miview=ldt

DOCHTER: Heijlken x Reijnder Boormans [dubieus] - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213783&miview=ldt
37 Metgen dochter van Dirck Jan Aerdt Lamberts met betalngsgelofte aan Hendrick Hendrick Voets momboir over Marijken minderjarige dochter van Reijnder Boormans [dubieus] man van zaliger Heijlken dochter van Hendrick Embert Voets , een cijns of renteuit viet stukken land, met in de marge een notitie dd. 22 december 1649
Datering: 19.4.1649
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets <============
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manJoannes Hendrick Eijmbert Voets‏
Geboren ‎± 1592
[bron]
Geboren voor 1614-20=1594

Zie akte 98 van 4.7.1633: "Jan Hendrick Emberts oud 40 jaar" - dus geboren rond 1593.
Zie akte 388 van 9.11.1640: "Jan Hendrick Voets [48]" - dus geboren rond 1640-48=1592.

ABT1592

Zie ook akte 124 van 20-11-1675 in notitie bij broer Henrick Henrici Voets.
Hierin wordt Joannes genoemd met kinderen:
"Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger,"

Waarrom is zijn vader Henrick EMBERT Voets????
- Moeder (weduwe van Henricus Emberti Voets) doopgetuige bij eerste kind.
- Doopgetuige "Aleydis Emberti Henrici Emberti" is echtgenote van broer Embert.
- Doopgetuige "Theodoricus Henrici Emberti Voets" is broer
- Doopgetugie "Henricus Henrici Voets " is broer
- Doopgetuige "Joannes Gisberti van den Bogaert" is echtgenoot van zus Maria.
- Doopgetuige "Maria Joannis van den Bogert" is mogelijk zus Maria gehuwd met J vd B.

ECHTER:
- Wie is doopgetuige "Elisabetha Joannis Henrici Voets"
- Wie is doopgetuige "Anna Emberti Joannis Voets "

Doopgetuigen:
Adriana: Arnoldus Adriani Pennincx & weduwe van Henricus Emberti Voets
Henricus: Getuige Joannes Adriani Petri & Maria Henrici Wilhelmi
Maria: Getuige Hubertus Henrici Guilhelmi & Aleydis Emberti Henrici Emberti
Joanna: Getuige Petrus Henrici Boogaerts & Maria Joannis Theodorici van Kessel
Catharina: Getuige Theodoricus Henrici Emberti Voets & Henrica Joannis Guilhelmi van Oetelaer
Matthias: Getuige Joannes Arnoldi Reijnders & Petranella Adriani Emberti van Boxtel
Catharina: Getuige Joannes Gisberti van den Bogaert & Elisabetha Joannis Henrici Voets
Gisbertus: Getuige Goosuinus Joannis Guilmi & Hester Arnoldi Joannis
Gerardus: Getuige Nicolaus Joannis Arnoldi & Lucia Gisberti Richardi
Joannes: Getuige Aleijdis Theophili Joannis & Henricus Henrici Voets
Embertus: Getuige Joannes Adriani Smits & Anna Emberti Joannis Voets
Catharina: Getuige Lambertus Joannis Arnoldi & Anna N.N.
Joanna: Getuige Adrianus Arnoldi Jans & Maria Joannis van den Bogert

Begraven ‎13 jul 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtenote elisabeth dus na 14-01-1676.
Genoemd in akte 346 van 25.11.1676 als wijlen.

Echter: Genoemd in akte 29 van 1692-1695?

Bij echtgenote staat echter "laat achter 4 kinderen". Hieronder staat 6 kinderen.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1KB8?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7309 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Voets
Jan Hendrickx
6kn
Begraafdatum: 13 juli 1676
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Jan2023).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856689&miview=ldt
140
.. met een getuigenverklaring te rinstantie van Jan Henrick Eijmbert Voets over een 3-jarige roodbruine merrie met diverse kenmerken [7.5.1626]; ...
Datering: 9.6.1626
Schijndel

NB GEEN "VOETS" GENOEMD - GEBOREN ROND 1633-40=1593
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856798&miview=ldt
98 Vervolg van scan 153
... verklaren dat voor hen is verschenen Jan Hendrick Emberts oud 40 jaar en Dirck Jan Dircx Bevers oud 30 jaar met een verklaring over een vaalkleurige zesjarige merrie met diverse kenmerken [4.7.1633]; ....
Datering: 4.7.1633
Schijndel

GEESTELIJKE DOCHER ADRIANA IN PEER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15 Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051571&miview=ldt
237 Proces voor de Bossche schepenen tussen Willem Peeters van Griensven man van Lijsken nagelaten weduwe van wijlen Ryckart zoon van Jan Aerts & Emken dochter Henricx van den Bogart aan de ene kant en Lambert zoon van Jan Aerts & Emken, Lambert en met hem Jan Hendrick Voets voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Aerts & Emken, Willem Pauwels Otten en Embert Hendrick Voets voogden over Willemken minderjarige dichter van wijlen Pauwels Pauwels Otten verwekt bij Truytgen dochter vanJan Aerts & Emken aan de andere kant over goederen onder Delschot ; Niclaes van griensven genomineerde arbiter
1.4.1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051610&miview=ldt
276 Lambert zoon van Jan Aerdt Lamberts verwekt bij Emken dochter van Hendrick van den Boogart, Embert Voets en Willem Pauwels Otthen momboiren over Willemken minderjarige dochter van Pauwels Pauwels Otthen [vgl. Otten] verwekt bij Truijtgen dochtervan Jan Aerts & Emken vs., Jan Hendrick Voets en genoemde Lambert voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aerts & Emken, met een scheiding en deling ...
13.10.1637

GEBOREN ROND 1640-48=1592
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051722&miview=ldt
388 Gering Reijnder Gerincx [36] en Pauwels Claessen gezworen hopmet alhier met een verklaring over een zwartbruine hengst gvolgd door een verklaring van Jan Hendrick Voets [48] en Andries Ariens [38] over een roodbruin hengstveulen, ...
9.11.1640 en 8.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051726&miview=ldt
3 Momboirseed aan handen van de schout van Schijndel en in het bijzijn van Jan Jan Joris vorster van Hendrick Hendrick Voets en Willem Mathijs Willems van Heretum over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochter van Matijs Willems vs.
Datering: 17.11.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

VERWARRENDE AKTE - MAAR WEL OVER DEZE JAN AANGEZIEN ZIJN EERSTE DOCHTER ADRIANA IN HET KLOOSTER ZIT.
VERGELIJK ONDER AKTE 134
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051851&miview=ldt
128
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeter svan Herentum verewkt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx,
Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier vade ren voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets zijn broer voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan z’n broer, Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, testament van Adriaentgen van 19 april 1645, met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken ...
Datering: 5.1.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051857&miview=ldt
134
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan
Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051880&miview=ldt
157
Verschil en different tussen Adriaen en Peter broers kinderen van Mathijs Willems van Heretum, Andries Adriaen Jan Willems man van Anna, Adriaen zoon van Aert Jans Geelincx man van Marijken beiden dochters van Mathijs van Heretum en Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Henrick Spierincx, Peeter en Adriaen, Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Mathijs betreffende leengoederen als huis hof akkerland etc. 55 lop. onder tLutteijndt genoemt Schrijvershoef, Jan Hendrick Hendrick Voets man van Catarina zijn 1e vrouw dochter van Mathijs vs., verleend bij Haire Doorluchtigste Hoocheeden Hertoge van Brabant in date 7 juni 1618, testament van 4 juli 1625
12.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051953&miview=ldt
230
Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum,
Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx & Catarina,
Hendrick zoon van Jan Hendricx ,
Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochtervan Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051988&miview=ldt
265
... heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in de Hulssebraeck
18.6.1642

BROER EMBERT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213583&miview=ldt
125
... Embert Henrick Voets heeft verkocht Jan Hendrick Voets zijn broer land in de Hardebeemde
28.1.1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213757&miview=ldt
11 Willem zoon van Jan Joris Peeters man van Peterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in Lobbenhoef met in de marge een notitie mbt Embert Jans van den Vorstenbosch en verkocht aan Jan Hendrick Voets huis en hof onder Delschot
15.2.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213799&miview=ldt
53 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land de voorschrveen Jan ter tochte en zijn wettige nakinderen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts onder tWijbosch in den Erdenborch ...
14.8.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248
Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts,
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken,
Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina
zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213705&miview=ldt
247 Jan Hendrick Voets weduwnaar van wijlen Catarina dochter van Mathijs Willem Peeters van Herethum en nu man van Lijsken dochter van wijlen Gijsbert Rijckarts, heeft een contract en testament herroepen
Datering: 23.6.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213906&miview=ldt
8 Jan zoon van Aerdt Jan Adriaens Verhaigen heeft verkocht aan Jan Hendrick Emberts Voets hooiland zie verder scan 13 – in den Erdenborch genoemd Roelofscamp, ...
21.1.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213983&miview=ldt
85 Jan Hendrick Voets, land onder Wijbosch in den Erdenborch genoemd Ruelenscamp en transporteert het aan ...
29.11.1651

OOM VAN "Embert verwekt bij Emken dochter van Hendrick Embert Voets" -> Dus heeft een zus EMKEN HENDRICK EMBERT VOETS -> Patroniem "Hendrick Emberts"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213982&miview=ldt
84 Embert zoon van Adriaen Emberts verwekt bij Emken dochter van Hendrick Embert Voets heeft verkocht Jan Hendrick Voets zijn oom land opt Oetelaer, cijns aan de Heer van Sint Michielsgestel
29.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214019&miview=ldt
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum,
Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets,
met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets
Zie bij zoon Handrick.
https://proxy.archieven.nl/235/D912AB1F6AE0478F9A5C7208FEC029DB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
304 Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Voets, Andries Adriaens van Herethum man van Maryken, Jan Peter Helincx man van Aryken beiden dochters van Eymbert Handrick Voets, Eymbert Jan Handrick zonen vanJan Handrick Voets met Jenneken hun zuster weduwe van Jan Willems van den Boogart, Handrick Anthonissen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan Handrick Voets, Anthonis zoon van Handrick Jan Voets, Jan Daniels van der Aa man van Maria dochter van Handrick Jan Voets, Handrick Jan en Adriaen zonen van Dirck Handrick Voets mede voor Handrick Lenartgen en Maria kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij Jenneken dochter van Dirck Handrick Voets, Jan Peter Janssen van Nistelroij man van Anna dochter van Handrick zoon van Adriaen Batholomeussen van Hauthem, met in de marge een notitie dd. 19 april 1680, man van Maria dochter van Adriaen verwekt bij Emken dochter van Handrick Eymbert Voets, mede voor de zoon van Eymbert Adriaen van de Velde, Goyert zoon van Frans Aerts van Cromvoirt verwekt bij Maria dochter van Jan Handrick Voets en Francis broer van Goyert, Willem zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Maryken dochter van Handrick Eymbert Voets, Symon Luijcas Haebraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart & Maryken, Jasdper Jan Corsten man van Maryken dochter van Peeter Handrick Boogarts verwekt bij Margriet dochter van Handrick Eymbert Voets, met in de marge een notitie dd. 30 november 1680, Anthonis Janssen ….aelen man van Aryken dochter van Peter & Margriet, Jan en Eymbert zonen van wijlen Peeter Janssen verwekt bij Handricxken dochter van Peeter & Margiet, Willem Handrick Willems man van Anna dochter van Peter & Handricxken, Aert Janssen Bluijssen man van Geertruijt dochter van Lenart Jan Penincx verwekt bij Barbara dochter van Peeter & Margriet, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochter van Lenart & Barbara,
Vervolg:
mede voor Gerart zoon van Lenart & Barbara, Jan Pauwels van Goch mede voor Johannes Wilhelmus zoon van Lenart & Barbara, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets & Gijsbertien dochter van Gijsbert Aerts en hebben verkocht aan Jan Handrick Roelofs van Roosmaelen den Jongen huis schop esthuis hof boomgaard en landerijen 20 Bossche lop. opt Oetelaer, met last aan de H.Geest binnen Den Bosch en verkocht aan Goyert Jan Goyerts een heiveld
Datering: 21.11.1675

DELING
Jan Handrick Eymbert Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Maria x Luijcas Hermans van Meerwijck
- Jenneken [weduwe] x Jan Willems van den Boogart
- Handrick
-- Maria x Jan Daniels van der Aa
https://proxy.archieven.nl/235/1CAEBEB5613D43DEBD1FFB2ADBF5950F
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
343 Luijcas Hermans van Meerwijck man van Maria dochter van Jan Handrick Eymbert Voets verwekt bij Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum, Jenneken weduwe van wijlen Jan Willems van den Boogart dochter van Jan & Catarina , Jan Daniels vander Aa man van Maria dochter van Handrick zoon van Jan Handrick Voets en Catarina Matijssen van Herethum met een scheiding en deling huis hof met de smalle akker , idem de Grote Nieuwe Akker , de Achterste Camp met het nieuw land ondert Lutteleijnde, met last aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, schuur en halve hof met den Langen Acker en den Dungensen Acker en het esthuis daar op staande, de Vorsten Weijcamp tot in den Tweeden Camp ondert Lutteleijnde, land onder de Borne met in de marge een notitie dd. 9 juni 1677, land opte Cruijsstege, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 18.10.1676

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375779&miview=ldt
346
Jan Handrick en Eijmbert broers zonen van wijlen Jan Handrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van Gijsbert Ryckarts,
Handrick Anthonis Janssen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan & Lijsken
met een scheiding en deling van de goederen nagelaten door hun ouders met o.a. huis esthuis schop hof boomgaard en landerijen opt Oetelaer, cijns aan de Heer van Sint Michielsgestel, huis esthuis hof boomgaard en landerijen ondert Wijbos, met last aan de H.Geest van Den Bosch, land in Lobbenhoef, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Jan Blotenburg als rentmeester, land in de Hulsebraeck, idem land ondert Wijbos, land te Veghel in de Lang Buenders, huis esthuis hof boomgaard en landerijen 10 lop. int Herremaelen, bij het erf van Luijcas Hermans van den Vorstenbos, met last aan de H.Geest van ’s-Hertogenbosch, idem land in Wijbosch, hooiland ondert Wijbos, cijns aan de Heer van Heeswijk, cijns in het cijnsboek van de Schrijvershoef, met in de marge een notitie dd. 26 januari 1678, land genoemd Claeskensbraeck ondert Lutteleijnde int Herremaelen, idem land ter plaatse, een kamp opte Ceur
Datering: 25.11.1676
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.94&minr=16198077&miview=ldt
29 Opdracht van Jan Hendrick Eijmbert Voets aan Gijsbert Jan Smits
Datering: 1692-1695
Pagina: 22v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379271&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 3, folio 222
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Henrick soon Jan Henrick Eijmbert Voets verweckt bij Catelijn een vande 4 kijnderen <=========
Die vier kijnderen
Die weduwe Mathijs Willem Peters / Jan Arien Gerits Smits emptor
Mathijs Willem Petersende Lambert Arts
Tunnis Corsten van Sochel
Jan Arien Gerit Smits emptor / Jenneken dochter Cornelis Dirck Pauwels
Jenneken dochter Cornelis Diericx Pauwels
ende die vier kijnderen Cornelis Diricx ende die twee kijnderen Meriken
Cornelis Diericx
ende Cornelis Dierick Pauwelssen aen 4 partijen
VII1/2 stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

2.
manHenrick Hendrick Eijmbert Voets‏
Overleden ‎1675
[bron]
Genoemd als weduwnaar in akte 92 Codicil van 07-02-1675
Genoemd als wijlen bij erfdeling in akte 124 van 20-11-1675

Niet gevonden in inde BHIC (Jul2021)(Jan2024).

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/testamenten/1580-1700.1.htm
Henrick zoon van wijlen Henrick Eijmbert VOITS en Gijsbertken dochter van Arnt PETERS, te Schijndel, present te 's-Hertogenbosch
12.06.1652
N 2692
f 398

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230339&miview=ldt
331
.. 24 maart 1626, testes Lambert Symons van der Haigen ende Henrick Henrick Eijmberts voets schepenen
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330670&miview=ldt
115 Testament van Hendrick Hendrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Gijsbertken dochter Gijsbert Aerts wonend in Schijndel. De kinderen van wijlen Lambert Aerts zijn Peter, Jan, Marcelis en Jenneken en krijgen allen eens 250 gulden uit het bezit van de testatrice. Actum Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 07-02-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330689&miview=ldt
134 Codicil van Hendrick Hendrick Eijmberts Voets weduwnaar van Gijsbertien Gijsbert Aerts wonend te Schijndel. Vermaakt de huisarmen van Schijndel 2 mud rogge eens, aan de peter van zijn vrouw zijnde Catharina dochter Peter Jacobs een bedrag van 100 gulden
Datering: 06-07-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525731&miview=ldt
27
Eerder hadden Handrick Handrick Eijmbert Voets inwoner van Schijndel met zijn vrouw Gijsbertken Gijsbert Aerts op 7 februari 1658 voor notaris Jan van de Heuvel hun testament opgemaakt dat hij alsnog goedkeurt. Hij maakt er nu een codicil op omdat zij eerder de kinderen van zijn broers en zusters, waaronder ook Hendersken dochter Peter Hendrick Bogaerts verwekt bij Margriet Hendrick Voets, zijnde de zuster van de testateur, bezit hadden vermaakt. Hij wil echter dat die niet zal erven en sluit haar verder met 3 gulden eens uit en vermaakt haar erfdeel aan haar kinderen verwekt bij haar eerste man Peter Jan Peters.Verder heeft de tesataeur aan Jan Hendricks van de Vorstenbos ca. 100 gulden geleend volgens een obligatrie d.d. 25 augustus 1654welk kapitaal hij vermaakt aan de wettige kinderen van Peter N. die men gewoonlijk Peter op 't trapke noemt. Het petekind van zijn overleden vrouw Gijsbertken zijnde het kind van deze Peter krijgt 25 gulden. Actum te Schijndel
Datering: 06-06-1670
Pagina: 75
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525960&miview=ldt
56
Verklaring van Handrick Handrick Eijmberts Voets, weduwnaar van Gijsbertken dochter van Gijsbert Aerts, inwoner van Schijndel. Hij verklaart dat Cornelis Eijmberts van de Vorstenbosch en zijn vrouw Maria Eijmberts bij hem inwonen als knecht en dienstmeid en hen heeft beloofd hen jaarlijks 50 gulden te betalen met nog de * toebaat* (kost en inwoning). Als deze Vorstenbosch bij hem blijft wonen en als Hendrik sterft heeft hij daarvoor in zijn testament met wijlen Gijsbertken op 7 februari 1658 opgemaakt voor notaris van de Heuvel, aan Cornelis voor diens trouwe dienst al zijn roerend bezit vermaakt, verder paarden, varkens, hooi, stroo etc. en daarvoor in de plaats zal Cornelis dan het loon van de knecht en van de meid betalen voor het jaar waarin de testateur sterft en ook de chijnsen en dorpslasten. Hendrick Vorstenbosch moet dan aan de erfgenamen van Cornelis die 50 gulden geven. Als het roerend bezit door de oorlog is beschadigd hoeft Handrik Vorstenbosch de knecht en de dienstmeid niet te betalen en alle lasten die Handrik zal betalen mogen ook niet meer zijn dan die 50 gulden voor Handrik en zijn vrouw. Actum te Schijndel op Lutteleijnde
Datering: 15-05-1674
Pagina: 161
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525996&miview=ldt
92
Codicil van Handerik Handrik Eijmbert Voets weduwnaar van Gijsbertken Gijsbert Aerts, wonend te Schijndel. Verklaart dat hij op 7 februari 1658 voor notaris Jan van de heuvel zijn testament heeft opgemaakt dat hij alsnog goedkeurt, maar herroept alle eerdere codicillen. Voor zijn begrafenis en uitvaart vermaakt hij de 300 gulden die hij in het jaar 1672 aan de gemeente heeft geleend, welk geld direkt na zijn dood aan Cornelis Eijmberts van Vorstenbosch wordt afgelost. Cornelis moet daarvan diebegrafenis betalen. Verder heeft de testateur 100 gulden te vorderen die hij legateert aan Peter N. meestal genoemd Peter op ' t Trapken. Verder moet er 25 gulden worden betaald aan Maria dochter Ariens Meussen van Houthem, kloosterlinge in het Clarissenklooster van Boxtel voor haar recreatie. Nog vermaakt hij 50 gulden aan Jan Peter de Wever. Eerder had hij zijn broers en zusters als zijn erfgenamen benmoemt waaronder Hendrick en Barbara resp. zoon en dochter van Peter Hendrik Bogaarts verwektbij Margriet Hendrik Voets zijnde Margriet de zuster van de testateur, nog aan Merieken dochter van Jan Hendrick Eijmberts Voets zijnde deze Jan zijn broer te Orthen, maar thans sluit hij deze Hendrick, Barbara en Merieken uit elk met 3 guldens en hun porties gaan naar hun andere kinderen. Actum in zijn huis te Schijndel aan het Lutteleijnde
Datering: 07-02-1675
Pagina: 257
Plaats: Sint-Michielsgestel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

ZELFDE PERSONEN MBT VERKOOP:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375737&miview=ldt
304 Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Voets, Andries Adriaens van Herethum man van Maryken, Jan Peter Helincx man van Aryken beiden dochters van Eymbert Handrick Voets, Eymbert Jan Handrick zonen vanJan Handrick Voets met Jenneken hun zuster weduwe van Willem van den Boogart, Handrick Anthonissen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan Handrick Voets, Anthonis zoon van Handrick Jan Voets, Jan Daniels van der Aa man van Maria dochter vanHandrick Jan Voets, Handrick Jan en Adriaen zonen van Dirck Handrick Voets mede voor Handrick Lenartgen en Maria kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij Jenneken dochter van Dirck Handrick Voets, Jan Peter Janssen van Nistelroij man van Anna dochter van Handrick zoon van Adriaen Batholomeussen van Hauthem, met in de marge een notitie dd. 19 april 1680, man van Maria dochter van Adriaen verwekt bij Emken dochter van Handrick Eymbert Voets, mede voor de zoon van Eymbert Adriaen van de Velde, Goyert zoon van Frans Aerts van Cromvoirt verwekt bij Maria dochter van Jan Handrick Voets en Francis broer van Goyert, Willem zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Maryken dochter van Handrick Eymbert Voets, Symon Luijcas Haebraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart & Maryken, Jasdper Jan Corsten man van Maryken dochter van Peeter Handrick Boogarts verweekt bij Margriet dochter van Handrick Eymbert Voets, met in de marge een notitie dd. 30 november 1680, Anthonis Janssen ….aelen man van Aryken dochter van Peter & Margriet, Jan en Eymbert zonen van wijlen Peeter Janssen verwekt bij Handricxken dochter van Peeter & Margiet, Willem Handrick Willems man van Anna dochter van Peter & Handricxken, Aert Janssen Bluijssen man van Geertruijt dochter van Lenart Jan Penincx verwekt bij Barbara dochter van Peeter & Margriet, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochter van Lenart & Barbara,
Vervolg:
mede voor Gerart zoon van Lenart & Barbara, Jan Pauwels van Goch mede voor Johannes Wilhelmus zoon van Lenart & Barbara, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets & Gijsbertien dochter van Gijsbert Aerts en hebben verkocht aan Jan Handrick Roelofs van Roosmaelen den Jongen huis schop esthuis hof boomgaard en landerijen 20 Bossche lop. opt Oetelaer, met last aan de H.Geest binnen Den Bosch en verkocht aan Goyert Jan Goyerts een heiveld
Datering: 21.11.1675
Plaats: Schijndel

3.
womanMargriet Hendrick Eijmbert Voets‏

[Gebruikersnotities]
testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts <===================
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

4.
womanEmken Hendrick Eijmbert Voets‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051862&miview=ldt
139 Hendrick Voets en Adriaen Eijmbert Henricx man van Emken dochter van Henrick Embert Voets, gerechticheijt van poting opt Oetelaer, verkoop aan Hendrick Hendrick Voets
Datering: 1.2.1641
Plaats: Schijndel

5.
manEijmbert Hendrick Eijmbert Voets‏
Geboren ‎± 1582
[bron]
Genoemd in akte 408 als zoon van Henricus en Ariken.
Genoemd in akte 124 van 20-11-1675. Zie notitie bij broer Henrick Henrici Voets.

Genoemd in akte 48 van 29.9.1650 - destijds 68 jaar - dus geboren rond 1650-68=1582

[Gebruikersnotities]
DUS: Eymbert Henrick Eymbert Voets x Aelken dochter van Arnt Lamberts en Ariken Henrick Verhaigen.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228429&miview=ldt
153 Jan Henricx Verhaigen, Dirck Willems van den Oetelaer man van Mariken, Goijart Janssen mulder man van Aelken dochteren van Reijnder Henricx Verhaigen, Lambert Lamberts van Sochel ende Jan Henricx Verhaigen momboiren van de 2 onmundige kynderen van vs. Reijnder, Eymbert zoone Henrick Eymbert Voets mam van Aelken dochter wijlen Arnt Lambertss. verweckt by Ariken dochter des vs. Henrick Verhaigen, scheiding en deling ...
Datering: 1611-1612
Schijndel

DUS: Eymbert Henrick Eijmbert Voets x Aelken Arien Lamberts van Sochel
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229648&miview=ldt
155 Ruth Lambertss. van Sochel, Heijlken dochter Lamberts van Sochel wedue Reijnder Henricx Verhaigen, Jan Symons van der Haigen byden selven Sijmon ende Soffia dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Luijcas zoone Jan Luijcas man van Jenneken dochter Sijmon van der Haigen ende Soffia, Sander ende Jan gebroederen soone wijlen Dirick Sanders ende Mariken dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Eymbert soone Henrick Eijmbert Voets man van Aelken dochter Arien Lamberts van Sochel, Diricksoone wijlen Jan Dirick Bevers byden selven Jan Diricx ende Elisabeth dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, Dirick Jans Diricx mombor van de onmundge kynderen Jan Jans Diricxss, syn broeder verweckt by Mariken dochter Henrick Artss., Jan Jacop Penincx man van Aelgen, Henrick Hermans man van Lijsken, Adriaen Hermans man van Anneken alle dochteren van Jan Dirick Bevers ende Elisabeth dochter Lamberts van Sochel tsamen verweckt, erffgenamen wijlen Lambert Lamberts van Siochel, vercocht Lambert Symons van der Haigen mede erffgenaam huijs esthuijs hoff boomgaert met landerijen etc. onder den Borne, erffgenamen Henrick Peter Matijss. van Heretum, Corstiaen Elias, die gemeijn straet, 13 julij 1620, testes Dirick van Kessel ende Henrick van den Oetelair
Datering: 1620-1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051367&miview=ldt
33 Embert Hendrick Emberts Voets heeft vernaderd de kamp groesland uit de vorige akte
Datering: 12.6.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051846&miview=ldt
123 Andries Andries Ariens met betalingsgelofte aan Corstiaen Anthonis Smits en Embert Henrick Voets provisoren en H.Geestmeesters van de armen van Schijndel tbv de Tafel van de H.Geest ...
Datering: 4.12.1640
Plaats: Schijndel

DUS GEBOREN ROND 1650-68=1582
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856963&miview=ldt
48 Goijart Jaspert Spierincx en Adriaen Aerdt van Dinther schepenen die verklaren dat voor hen is verschenen Embert Hendrick Voets oud 68 jaar, ...
Datering: 29.9.1650
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
Eymbert Handrick Eymbert Voets x Aeltien Adriaen Lamberts van Sochel
- Adriaen
- Dirck
- Handrick
- Lambert
- Eymbert
- Aryken x Jan Peter Hellincx
- Maryken x Andries Adriaens van Herethum
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375767&miview=ldt
334
Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eymbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Eymbert Voets verwekt bij Aeltien dochter van Adriaen Lamberts van Sochel, Jan Peter Hellincx man van Aryken en Andries Adriaens van Herethum man van Maryken dochter van Eymbert Handrick Voets & Aeltien Adriaen Lamberts met een scheiding en deling ...
Datering: 9.6.1676
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick [Eijmbert Joannes] Voets <============
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.152&minr=11939933&miview=ldt
136
Certificatie van de schepenen over een deling van goederen gepasseerd op 9 juni 1676 van Adriaen, Dirck, Hendrick, Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eijmbert Handrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Aeltje dr.v.Adriaen Lambers van Sog[g]el ofSochel, Jan Peeter Hellincx man van Arijken, Andries van Heretum man van Marijken beiden dochter svan Eijmbert en Aeltje, Jan Peeter Hellincx
Datering: 27 maart 1730
Pagina: 318v
Soort akte: Certificatie
Plaats: Schijndel

Cijnsboek
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379691&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 11, folio 219 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 3 / 1 kijnd(eren) van Dinge Dirck Embert Voets / Anneke Dircken en Henderin
de weduwe ende 2 / 1 kijnd(eren) Dirck Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
Dirck soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de weduwe ende ? kijnderen van Hendrick soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de 7 kijnderen van Alken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <===========
Alcke weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts Voets VIII denarii III ort veteri uijt 4 stucken nieuw lant inde Borne Elde
I stuiver XIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379688&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 10, folio 220
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Marij Gijsbert Jan Smits bij dijlinge
Geritijen weduwe Gijsbert Jan Adriaen Smits met 3 / 2 kijnderen
Gijsbert soone Jan Adriaen Smits bij coop
de 8 erffgenamen Meriken Hendrick Eijmbert Voets
Jan ende Merike kijnderen Hendrick Eijmbert Voets
de weduwe ende 8 kijnderen Hendrick soone Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
de 7 kijnderen van Alken dochter Adriaen Lamberts van Sochel <====
Alcke dochter Adriaen Lamberts van Sochel II ob veteri
de selveI stuiver II ort novi
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379778&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 498, blz. 6, folio 236
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 3 kijnderen Jan Peter Hellincx bij coop van Meriken
Jan Corstiaen Adriaen Voets
Jan ende Meriken kijnderen Handrick Eijmbert Voets
De 8 kijnts kijnderen van Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets ende
Perijn dochter Jan Peter Hellincx bij testament van Lambert Eijmberts ende
de 3 ? kijnderen van Dirck Eijmbert Voets bij coop
de weduwe ende 2 / 1 kijnd(eren) Dirck Eijmbert Voets
de 4 / 2 / 1 kijnd(eren) van Eijmbert Handrick Eijmbert Voets, Dirck Ariaen Lambert ende Ariken <=====
de 7 kijnderen Alken dochter Adriaen Lamberts van Sochel <=====
Alcken dochter Adriaen Lamberts van Sochel uijtten Blacken Camp te weeten het goet in D'Elde is gecomen van Gerart vanden Brant
De kijnderen Jan Peerkens ende Corst Ariaen Eijmberts ende Perijn ende de weduwe hebben met hen 4 het pant ende de kijnderen Eijmbert Hendrick Eijmberts moet door anderen afgewonnen worden is al lange verdeijlt IIIII denarii novi
XII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379245&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 1, folio 220
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Alcken weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts <====
Eijmbert soon Henrick Eijmbert Voets pro toto
De drije kijnderen
Jenneken Henricx Vercuijllen mit drie kijnderen ende
Jan ende Jacopxken kijnderen Jans Verhagen
Die 5 kijnderen Jans Verhaghen
VII1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2378960&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 489, blz. 5, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Het een kijndt van Marij dochter Jenneke Laureijns Peeters
De 14 / een ergenaem(en) van Jenneken Laurens Peters bij versterff
bij deijlinge met namen Merike Frijns Peter Janssen
Jenneken Laureijns Peter Janssen vigore testamenti
Jan soone Laureijns Peeter Janssen bij deijlinge
De acht / seven kijnderen Laureijns Peter Janssen
Laureijns Peter Janssen emptor pro medietate
De seven kijnderen Laureijns Peter Janssen bij coop
De 3 / 2 kijnderen Margriet dochter Henrick Janssen van Esch / Lijsken en Merike pro alio medietate
De 5 / 1 kijnd(eren) van Lijsken met naem Ariaen van Herentum
Lijske dochter Jan Adams van Gerwen bij versterff
Peter soon Jan Adams van Gerwen bij deijling
De 2 kijnderen Jan Damen van Gerwen
Jan Damen van Gerwenende
Marij weduwe met 3 kijnderen van
Adriaen soone Meriken Eijmberts verweckt bij Andries Adriaens van Herentum
De 4 kijnderen Meriken Eijmberts Hendrick Eijmberts Voets
Meriken dochter Eijmbert Hendrick Eijmbert Voets
De 7 kijnderen van Alken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <=============
Elcke weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts II stuivers novi
De selveII stuivers novi
VII stuivers VIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379501&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 11, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
De 5 / 1 kijnd(eren) van Lijsken ondergenomdt met naem Marij
Lijske dochter Jan Adams van Gerwen bij versterff
Peter soon Jan Adams van Gerwen bij deijlingh
De 2 kijnderen Jan Adams van Gerwen
Jan Damen van Gerwenende
Perijn dochter Jan Peter Hellincx vigore testamenti
Lambert ende Eijmbert kijnderen Eijmbert Hendrick Eijmberts Voets
De 7 kijnderen van Aelken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts <====
Alcken weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts II denarii I ob
VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

6.
manTheodoricus Hendrick Eijmbert Voets‏

[Gebruikersnotities]
NB: Dirck wordt nergens expliciet genoemd als zoon van Ariken.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330537&miview=ldt
198 Dirck Handrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Maijken dochter Jan Aerts, inwoners te Schijndel. Actum Schijndel te Lutteleijnde
Datering: 19-06-1654
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214287&miview=ldt
209 Dirck Handrick Eijmbert Voets man van Marijken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen en Jan zoon van Jan Rutten en Jan Willems Gijsberts van den Boogaert met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch over tBroeck bij de rivier de Aa, idem hooiland ter plaatse
Datering: 8.10.1655
Plaats: Schijndel

Dirck Handrick Eijmberts Voets x Marijken Jan Aertssen ("5 kinderen")
- Handrick,
- Jan
- Arien
- Anneken x Jan Peters van Nistelroij
- Jenneken x Peter Janssen
-- Maijke
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331001&miview=ldt
91 Testament van Dirck Handrick Eijmberts Voets en zijn vrouw Marijken Jan Aertssen, inwoners Schijndel. Ze herroepen hun eerdere testamenten. Hun dochter Jenneken heeft al een uitzet van 250 gulden gehad en nog 100 gulden en ze willen dat alle andere kinderen evenveel zullen krijgen. Voor trouwe hulp vermaken ze hun kinderen Handrick, Jan en Arien elk 100 gulden. Maijke dochter van Peter Janssen verwekt bij hun dochter Jenneken krijgt 100 gulden. Hun 5 kinderen zijn Jenneken, Handrick, Anneken, Jan en Arien en hun dochter Anneke is getrouwd met Jan Peters van Nistelroij. Actum Schijndel herdgang Lutteleijnde
Datering: 16-05-1665
Pagina: 288
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525730&miview=ldt
26 Testament van Dirck Hendrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Marijke dochter Jan Aerts, inwoners van Schijndel. Herroepen alle eerdere testamenten en vermaken elkaar aan de langstlevende al hun roerend en onroerend bezit, die het bezit mag verkopen of belasten zolang die niet hertrouwt. Ze willen dat al hun kinderen evenveel uitzet krijgen, dochter Jenneken heeft 250 gulden gehad en hun dochter Anneken meer dan 350 gulden die daarmee tevreden moeten zijn. Ze verklaren dat Maijken dochter van Peter Janssen enkele jaren bij hen heeft ingewoond en vermaken haar 100 gulden eens, na haar dood door haar voogden in een rente te beleggen. Hun zoon Hendrik krijgt als prelegaat het 1/3e deel van een akker die ze van heer Jan van Lieshout, priester, hebben gekocht. Nog vermaken ze vooraf aan hun zoons Jean en Arien een stuk land onder Schijndel. Alle verdere bezit te delen door hun kinderen Handrick, Jan, Arien, Anneken en Jenneken. Actum in hun huis te Schijndel
Datering: 06-06-1670
Pagina: 70
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525823&miview=ldt
119 Codicil van Dirck Hendrick Eijmbert Voets en zijn vrouw Maijke dochter Jan Aerts, inwoners te Schijndel. Ze keuren hun eerdere testament goed, opgemaakt 26 oktober 1671 voor notaris Jan van de Heuvel. Hun 3 zoons Arien, Hendrick en Jan mogen na dood van de langstlevende van de testateurs nog 3 jaar in hun huis blijven wonen en nog 1 keer de oogstopbrengst hebben zonder daarvoor iets aan de 2 andere kinderen te hoeven betalen, dan alleen de dorpslasten. Actum Schijndel
Datering: 26-10-1671
Pagina: 297
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525822&miview=ldt
118 Testament van Dirck Hendrik Eijmbert Voets en zijn vrouw Marijke dochter van Jan Aerts, inwoners van Schijndel. Ze herroepen alle eerdere testamenten. Vermaken de langstlevende van hen beiden al hun roerend en onroerend bezit waarmee de langstlevende naar eigen keuze mag handelen. Na dood van de langstlevende het bezit te delen tussen de twee zoons Handrick en Jan, zijnde o.a. huis, schuur etc. te Schijndel op Lutteleijnde. Daaruit aan Marijke dochter van Peter Jan Hellinks verwekt bij Jenneken de dochter van de testateur 100 gulden eens te betalen. Zoon Adriaen krijgt diverse percelen onder Schijndel en nog 100 gulden- De wettige kinderen van Peter Jan Hellincks verwekt bij Jenneken krijgen percelen onder Schijndel en Geffen. Alle niet genoemd bezit gaat naar de 5 kinderen Handrick, Jan, Adriaen, Anneke en de kinderen van Jenneke. Hun dochter Anneke is getrouwd met Jan Peters van Nistelroij, die heeft al een uitzet gehad zijnde meer dan 350 gulden en de testateurs willen dat Anneken daarmee tevreden is. Wat ze meer heeft gehad dan de anderen moet ze in de deling inbrengen. Actum Schijndel, getuigen heer Henricus Blanckert, pastoor te Schijndel en Philips Janssen van Emmickhoven inwoners van Schijndel
Datering: 26-10-1671
Pagina: 290
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526053&miview=ldt
149 Testament van Dirck Handrick Eijmberts Voets en diens vrouw Meriken Jan Aertssen, inwoners te Schijndel. Ze herroepen alle eerdere testamenten en vermaken de langstlevende van elkaar alle roerend en onroerend bezit, dat de laatstlevende mag verkopen of bezwaren zolang die niet hertrouwt, maar als die wel hertrouwt houdt die daarvan alleen het vruchtgebruik. Na dood van de langstlevende krijgen hun 2 oudste kinderen Handrik en Jan hun huis, esthuis, varkenskooi etc. te Schijndel in herdgang Lutteleijnde, nog een veld onder Schijndel. Hun zoon Adriaen krijgt een stuk land te Schijndel groot ca. 4 lopenzaad en nog 2 stukken ander land. De kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij hun dochter Jenneken krijgt ook een akker onder Schijndelin de Schootse hoeve en een hooiveld onder Geffen naast de Gemondse Vrede. Hun dochter Anneken getrouwd met Jan Peters van Nistelroij krijgt wat betreft vruchtgebruik bepaalde grond onder Schijndel. Volgen nog wat zaken over huwelijksuitzet. Als eenvan de kinderen zich hiertegen verzet sluiten ze dat kind uit met 25 guldens. Actum te Schijndel
Datering: 19-11-1675
Pagina: 415
Plaats: Sint-Michielsgestel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick [Eijmbert Joannes] Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick [Eijmbert Joannes] Voets <============
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joanes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379801&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 499, blz. 3, folio 240
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de weduwe ende 4 / 3 / 2 kijnderen van Jan Dirck Voets ondergeschreven
Jan Dirck Hendrick Voets
Handrick soone Dirck Handrick Voets
de weduwe ende 5 kijnderen Dirck Hendrick Voets <===
Dirck Henrick Voets bij coop
Jenneke dochter Goossen Jan WillemsIIII denarii novi
X denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 3332e huwelijk/ relatie
man‎Henricus Eijmbert "den Jonge" Voets‏‎
Zoon van Eijmbert Joannes Voets en N.N.‏.


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
womanMarijken Hendrick Eijmbert Voets‏

[Gebruikersnotities]
NATUURLIJKE DOCHTER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281529&miview=ldt
72 Jan Maessen alias Olysleger, verkoop, Henrick Eymbert Voetss. tot behoeff Meriken synder natuerlicker dochter verweckt by Elisabet dochterw Willem Lamberts, een renthe van 15 gl. , inden hochtyde van Sinte Lucas evangelist, vuyt eenen acker saetlants onder dWijbosch opt Haubraecken gemeyndelyck genoempt het Rullen, Dirck Wouterss., erfgenamen Ghysbert Gerits die Snijder, Jan Symonss., in de marge: betalingsgelofte van Henrick Eymberts uit 1608, ii st. grontchyns aen den Heer van Helnont
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230167&miview=ldt
159
... Jan Gijsberts van den Bogart man van Mariken dochter Henrick Eijmbert Voets, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213680&miview=ldt
222 Hendrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Embert Voets, Sijmon Lucas Habraecken man van Arijken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Hendrick Voets momboiren van Lucas Embert Willem ende Marijken minderjarige kinderen van Jan Gijsberts & Marijken met een scheiding en deling van goederen ...
Datering: 20.3.1648
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert <======
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen


Voor meer informatie: bertho@derikx.com