man‎Eijmbert Joannes Voets‏‎
Overleden ‎± 1580
[bron]
Genoemd in akte 200 van maart 1580
Genoemd als wijlen in akte 198 van 23 februari 1581
Erfdeling in akte 146 van 1577-1581

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022732&miview=ldt
71 Gherit Gherit Jacopss. die wettelijk heft verkocht aan Eymbert Jan Voetss. ¼ ‘in een stuck eerlants omtrent vijf saetlants aenden Born’ ...
Datering: 4 december Sint Barbaradag 1533
Pagina: 39v
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022881&miview=ldt104
Lijsbeth wettige dochter van wijlen Eymbert Gherit Smolters heeft verkocht aan Eymbert Jan Voetss. huis hof en hofstad en 4 lop. land aent Lutteleyndt in die Cuijl genoempt ...
Datering: 16 maart 1536
Pagina: 47-47v
Plaats: Schijndel

MOEDER: ELIZABETH
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022882&miview=ldt
105 Eymbert Jan Voetss. belooft dat Elizabeth wettige dochter van Eymbert Gherit Smolters natuurlijke moeder van Eymbert haar leven lang zal hebben een woonstede die Eymbert voor Elizabeth heeft gekocht – 17 maart 1536 – Jan Liberts en Aernt Arienss. van Sochgelle
Datering: 17 maart 1536
Pagina: 47v
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022974&miview=ldt
197 Henrick Janss. van der Hagen en Dyrck Willems van Horrick hebben verkocht Eijmert zn.v. wijlen Jan Voets een hooiveldje of weiveldje geheyten Marsmanhorrick ...
Datering: 14 januari 1539
Pagina: 86v-87
Plaats: Schijndel

DEKEN VAN HET SEBASTIAANALTAAR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234793&miview=ldt
299 Henrick Janss. die Decker, Henrick Janss. van der Hagen, Lenaert Symons van den Audenhuys, Eymert Jan Voetss., Lenaert Roeverss., Jan Adams Verspanck, Goessen Gherit Goessenss., Pauwels Tijssen en Aernt Peeter Verweetringen zijnde dekens van hetSint Sebastiaanaltaar in de parochiekerk van Schijndel en de gildebroeders van genoemd gilde Sint Sebastiaen hebben overgegeven aan ...
Datering: 18 februari 1546
Pagina: 129-129v
Plaats: Schijndel

OOM VAN Henric Dirrick Goryssoen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511462&miview=ldt
34 Henric zoon van wijlen Dirrick Goryssoen heeft gemachtigd Henrick Goryssoen zijn oom en Eymbert Jan Voetss. ook een oom om te verkopen huis hof en erf, mede voor Meriken het minderjarig kind van Jan zijn broer – schepenen Jan Rutgher Janssoen en Gisbert van den Bogart
Datering: 25 september 1552
Pagina: 16
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

MOEDER: Agnes? HEEFT 4 KINDEREN
BROER: Ghysbert Jan Voetss x Alit
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926247&miview=ldt
66 Eymert Jan Voetss., onmundige kynderen wylen Jan Ghysberts, Agnes vrouw va wylen Jan Voets [4 kinderen], Gerit Geritss. van de Ven, drie onmundige kynderen wylen Marten Gysberts, Peter Rolffs soen van Griensvenne man van Margriet dochter van Ghysbert Jan Voetss. en Alit synder huysvrauwen, scheiding en deling, vier kynderen van wylen Jan Ghysberts, huys ende hoff met erffenisse onder den Boerne, Eevert Peter Willemss., Aert Lambertss. van der Heijden ende syn kynderen, Willem van Vechel ten Bosch, aen der kerck ten Bosch Sunt Jans Evangelisten, aen den cloester der Hemelser Poerten, ten Bosch in Sint Jacopsstraet Grietken van der Poerten, aen der vicaryen tot Schijndel
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel

NATUURLIJKE ZOON
KIDS: Jan, Hanrick ende Hanrick
ECHTGENOTE: Margriet
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926720&miview=ldt
99 Eymert natuerlick soen wilneer Jan Voetss., afstand van tochtrecht, een stuck beempts die helft van enen buender ende een vierdel eens buenders rydende tegen Ghysbert Jacopss. onder Delscot, erffgenamen Willem Thyss. van Heretum, Ghysbert Jacopss., erffgenamen Jans van der Hagen, t.b.v. Jan, Hanrick ende Hanrick gebruederen ende kynderen Eymerts vs. verweckt by Margriet synder huysvrauwe, 7 oert stuvers grontchyns int boeck van Heeswyck, actum 9 maart 1564, testes Ghysbert van den Bogert ende Hugo van Berckel. verkoop Ghysbert soen wilneer Jacop
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

NATUURLIJKE ZOON
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.49&minr=12926540&miview=ldt
51 Corstiaen soen wilneer Hanricx van der Aa, verkoop, Eymert natuerlick soen Jan Voetss., een stuck lants 5 lop. ter stede genoempt dWybosch ...
Datering: 1564-1566
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937208&miview=ldt
142 twist geresen tusscen Hanrick Jacopss. ende Margriet ende Geritken gesusteren kynderen van Marte Ghysberts met gerit geritss. ende Eymert Jan Voetss. mombaren over hennen onmundigen brueder, onder Delscot in die Laristraet
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947351&miview=ldt
43 Ghysbert soen wilner Jan Ghysberts, Eymbert Jan Voetss. ende Jacop Hanrick Willemss. voogden, Huybert ende Jan zyne bruederen ende Cateryne hen wittige suster altesamen kynderen Jan Ghysbertss. ende Agnees dochter wylen Hubert Lambertss., certificatien voer ons scepenen ...
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Agnes Emont Damen??????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200
... , Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, ...
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120275&miview=ldt
105 5 maart 1580, ... , Eymert Jan Voetss., ... 8 maart 1580 ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120344&miview=ldt
174
... , erfgenamen Joris Peters, erfgenamen Eymbert Jan Voets, ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120368&miview=ldt
198
Jan soen wilner Hanricx van der Aa, verkoop, Jan soen wilner Eymert Jan Voets, ...23 februari 1581 ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120437&miview=ldt
267
... aen Hanrick soen wilner Eymert Jan Voets, 25 juni 1582,...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

KIDS: Jan, Hanrick den Jonge, Hanrick die Aude (xMargrieta)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120316&miview=ldt
146
Huygh van Berckel ende Antonis Corstiaens scepenen in Scynle, Jan ende Hanrick gebruederen soenen van Eymert Jan Voetss. ende Margriet synder huysvrauwe, met hem Margrieta wedue van Hanrick, Jan Pauwelss. van den Hovel mombar voir Jan ende Margriet Meriken ende Hanricxken kynderen die die voirs. Margriet verweckt hevet inden leven by Hanrick Eymertss. vs. genoempt die Aude, altesamen kynderen ende kynderkynderen van Eymert Jan Voetss., scheiding en deling, Jan is te deel gevallen huys hoff schuer met timmeringe daer op staende 10 lop. onder dLutteleynde aen die Straet, wedue Aert Peters, Huygo van Berckel, streckende vander straten toten vaerwech dair lopende, een stuck lants 4 lop. aen die Putstege, Jan Hanrick gerings, erfgenamen van An van Deventer, erf Gasthuys vanden Bosch, een stuck beempts eenen buender in die Hardebeemde, Sanctus Spiritus in Scynle, Jan Lambertss., Marten Scymans, Meykensbeemptken, 1 malder rogge aenden H.Geest vanden Bosch, 5 pont payments aen geinteresseerden, 1 pont payments ten Bosch te betalen, 6 gl. aen een wedue ten Bosch, 25 gl. aen die kynderen of wedue van Hanrick vs., noch 25 gl. aen Hanrick den Jonge
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375861&miview=ldt
76
Op huijden xxxi january 1609 soo willen Henrick Eijmbert Voets voor die helfte ende die kynder ende erfgenamen van wijlen Henrick Eijmbert Voets die Oude voor die ander helfte, Jan Willems Goossen Janssen, Henrick Eijmertss., Aert Faessen voor ¼ vanJan Henricx in deen helfte ten beurde stellen 23 coopen opgaende eijcken bomen staende in een hoijcamp in Marsmanshorrick gemeijnlick genoemt den Groten Bagijnencamp
Datering: 31.1.1609
Plaats: Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Henricus Eijmbert "den Aude" Voets‏‎

[Gebruikersnotities]
ECHGENOTE: MARGRIET
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120316&miview=ldt
146 Huygh van Berckel ende Antonis Corstiaens scepenen in Scynle, Jan ende Hanrick gebruederen soenen van Eymert Jan Voetss. ende Margriet synder huysvrauwe, met hem Margrieta wedue van Hanrick, Jan Pauwelss. van den Hovel mombar voir Jan ende Margriet Meriken ende Hanricxken kynderen die die voirs. Margriet verweckt hevet inden leven by Hanrick Eymertss. vs. genoempt die Aude, altesamen kynderen ende kynderkynderen van Eymert Jan Voetss., scheiding en deling, Jan is te deel gevallen huys hoff schuer met timmeringe daer op staende 10 lop. onder dLutteleynde aen die Straet, wedue Aert Peters, Huygo van Berckel, streckende vander straten toten vaerwech dair lopende, een stuck lants 4 lop. aen die Putstege, Jan Hanrick gerings, erfgenamen vanAn van Deventer, erf Gasthuys vanden Bosch, een stuck beempts eenen buender in die Hardebeemde, Sanctus Spiritus in Scynle, Jan Lambertss., Marten Scymans, Meykensbeemptken, 1 malder rogge aenden H.Geest vanden Bosch, 5 pont payments aen geinteresseerden, 1 pont payments ten Bosch te betalen, 6 gl. aen een wedue ten Bosch, 25 gl. aen die kynderen of wedue van Hanrick vs., noch 25 gl. aen Hanrick den Jonge
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120271&miview=ldt
101
.. , die wedue Hanrick Eymert Voetss., ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229887&miview=ldt
394 Margriet naegelaten wedue wijlen Henrick Eijmberts Voets, afstand van tochtrecht, tbv Katalijn dochter Jan Henrick Eijmbert Voets, 3 october 1622
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229789&miview=ldt
296
... Margriet naegelaten weduwe wijlen Henrick Eijmbert Voerts, afstand van tochtrecht, tbv Jacop Jacopss. man van Mechtelt dochter wijlen Jan zoone Henrick Eijmbertsd Voets
1620-1623

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379362&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 8, folio 231
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Margriet een van de vier kijnderen Hanrick Eijmbert Voets huijsvrou van Hanrick Eijmberts
Die vier kijnderen Hanrick Eijmbert Voets
Margriet weduwe mit vier kijnderen
Hendrick Eijmbert Voets
I stuiver
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379427&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 486, blz. 4, folio 241
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Margriet dochter Hendrick Eijmbert Voets pro toto
Die vier kijnderen Hanrick Eijmbert Voet
Margriet weduwe mit vier kijnderen Hanrick Eijmbert Voet uijt erffenisse in Wijbos I denarii veteri <======
I ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379349&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 497, blz. 7, folio 231
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Gijsbert de Jongh bij coop
Ambrosius ende Andries kijnderen Jan Hendrick Eijmberts vande Vorstenbosch
De 7 kijnderen Jan Hendrick Eijmberts vande Vorstenbosch
Jan soon Henrick Eijmberts van Vorstenbosch filius Margrietien
Margriet dochter Henrick Eijmberts Voets IIII denarii ort veteri <=== Dus H.E. Voets heeft een dochter Margriet die huwt met Hendrick Eijmberts vande Vorstenbosch
de selveI denarii novi
I stuiver
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-288II&minr=2374014&miview=ldt
NTI-12063-288II Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
288 II-Fiche 197, blz. 1, folio 230 v
Datering: 1498/1589
Transcriptie:
Margaretha relicta Henricus filius Embertus Voets et liberi IIII-or
Liberi duo
Embertus filius Joannes Voets
Tres heredes Elisabeth Nicolaus Libertus scz Nicolaus et Goudsta et Henrica filiae Joannes Nicolaus
Liberi IIII-or / Elisabeth filia
Nycholaus filius Libertus filius Johannes Libertus ex parte patris ex hereditate Mathias Egonis
de vet IIII denarii ort et I denarii novi
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 288

2.
man‎Joannes Eijmbert Voets‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324383&miview=ldt
84 Iken dochter Peter Pauwels naegelaeten wedue van Jan Eymbert Voets ... 30 juni 1592, ...
Datering: 1592-1594
Schijndel

ECHTGENOTE: Yken dochter Peter Pauwels
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228672&miview=ldt
240 Eijmbert zoone Jan Eijmberts Voets, Jan Jans Peterss. man van Margriet dochter van Kan Eijmbert Voets, Adriaen Hermanss. ende Eijmbert Kanss. momboiren van de onbejaarde kijnderen Henrick Hermans verweckt bij wijlen Ariken dochter van Jan Eijmberts, erfgenamen van wijlen Jan Eijmberts Voets ende Yken dochter Peter Pauwels zyne huijsvrou tsamen verweckt, scheiding en deling, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228648&miview=ldt
216 30 juny 1614, testes Adam van Gerwen ende Jan Amijssen schepenen, Anthonis soone Jan Eijmberts Voets verweckt by Laetgen dochter Reijnier Peeters syne ierste huijsvrou, Henrick Daniel Smolders en Anthonis vs. momboiren van de drije onmundige kijnderen wijlen Daniel soone des vs. Henrick Daniels ende Laentgen dochter des voirs. Jan Eijmberts en haar man Jan Artssen, Heijlken dochter des vs. Jan Eijmberts weduwe wijlen Goyart Jan Goijarts, Arien soone Herman Eijmberts, Eijmbert soone Jan Eijmberts momboiren van de onmundige kijnderen Henrick soone des voirs. Herman Eijmberts vrweckt by Ariken dochter des vs. Jan Eijmberts, Jan Jans Peters man van Margriet dochter van Jan Eijmberts
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228649&miview=ldt
217 erfgenamen Jan Eijmbert Voets, scheiding en deling, Jan Jans Peterss. man van Margriet dochte rvan Jan Eijmbertss.huijs ende hoff boomgaert ....
Datering: 1612-1615
Schijndel

1E ECHTGENOTE: Laetgen dochter Reijnier Peeters
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228648&miview=ldt
216 30 juny 1614, testes Adam van Gerwen ende Jan Amijssen schepenen, Anthonis soone Jan Eijmberts Voets verweckt by Laetgen dochter Reijnier Peeters syne ierste huijsvrou, Henrick Daniel Smolders en Anthonis vs. momboiren van de drije onmundige kijnderen wijlen Daniel soone des vs. Henrick Daniels ende Laentgen dochter des voirs. Jan Eijmberts en haar man Jan Artssen, Heijlken dochter des vs. Jan Eijmberts weduwe wijlen Goyart Jan Goijarts, Arien soone Herman Eijmberts, Eijmbert soone Jan Eijmberts momboiren van de onmundige kijnderen Henrick soone des voirs. Herman Eijmberts vrweckt by Ariken dochter des vs. Jan Eijmberts, Jan Jans Peters man van Margriet dochter van Jan Eijmberts
Datering: 1612-1615
Schijndel

ECHTEGENOTE: Iken docter Peter Pauwelss. syne dorde huijsvrauwe (DERDE?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229253&miview=ldt
89 Eijmbert zoone wijlen Jan Eijmbert Voets, byden selven Jannen ende Iken docter Peter Pauwelss. syne dorde huijsvrauwe verweckt, Jan Jan Peterss. man van Margriet dochte rvan Jan ende Iken, vercocht, ... 7 juli 1616, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

3.
manHenricus Eijmbert "den Jonge" Voets‏
Overleden ‎± 1610
[bron]
Genoemd in akte 231 met op dezelfde pagina datering 4 mei 1609.
Genoemd als wijlen in akte 427 gedateert 28 november 1611.

Niet gevonden in fiches familysearch bij Voets. (Jan2019).

[Gebruikersnotities]
TWEE VAN ZIJN KIDS KOMEN TERUG IN MIJN STAMBOOM

OUDERLIJK GEZIN:
OUDERS: Eymbert Jan Voet x Margriet
KIDS: Jan, Hanrick den Jonge, Hanrick die Aude (xMargrieta)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120316&miview=ldt
146 Huygh van Berckel ende Antonis Corstiaens scepenen in Scynle, Jan ende Hanrick gebruederen soenen van Eymert Jan Voetss. ende Margriet synder huysvrauwe, met hem Margrieta wedue van Hanrick, Jan Pauwelss. van den Hovel mombar voir Jan ende Margriet Meriken ende Hanricxken kynderen die die voirs. Margriet verweckt hevet inden leven by Hanrick Eymertss. vs. genoempt die Aude, altesamen kynderen ende kynderkynderen van Eymert Jan Voetss., scheiding en deling, Jan is te deel gevallen huys hoff schuer met timmeringe daer op staende 10 lop. onder dLutteleynde aen die Straet, wedue Aert Peters, Huygo van Berckel, streckende vander straten toten vaerwech dair lopende, een stuck lants 4 lop. aen die Putstege, Jan Hanrick gerings, erfgenamen vanAn van Deventer, erf Gasthuys vanden Bosch, een stuck beempts eenen buender in die Hardebeemde, Sanctus Spiritus in Scynle, Jan Lambertss., Marten Scymans, Meykensbeemptken, 1 malder rogge aenden H.Geest vanden Bosch, 5 pont payments aen geinteresseerden, 1 pont payments ten Bosch te betalen, 6 gl. aen een wedue ten Bosch, 25 gl. aen die kynderen of wedue van Hanrick vs., noch 25 gl. aen Hanrick den Jonge
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

NATUURLIJK DOCHTER: Meriken bij Elisabet Willem Lamberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281529&miview=ldt
72 Jan Maessen alias Olysleger, verkoop, Henrick Eymbert Voetss. tot behoeff Meriken synder natuerlicker dochter verweckt by Elisabet dochterw Willem Lamberts, een renthe van 15 gl. , inden hochtyde van Sinte Lucas evangelist, vuyt eenen acker saetlants onder dWijbosch opt Haubraecken gemeyndelyck genoempt het Rullen, Dirck Wouterss., erfgenamen Ghysbert Gerits die Snijder, Jan Symonss., in de marge: betalingsgelofte van Henrick Eymberts uit 1608, ii st. grontchyns aen den Heer van Helnont
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

MEERDERE ACTIES WAARIN HIJ ALS SCHEPEN WORDT GENOEMD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324293&miview=ldt
266
... , testes Jan Verhagen ende Henrick Eymberts Voets scepenen, ....
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324154&miview=ldt
127 Jan soone Gysbert Geraertss., verkoop, Henrick Eijmbert Voets, huijs hoff esthuijs metten erffenisse 4 lop. onder den Borne opt Oetelaer, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324563&miview=ldt
143 Daem Peter Damen, verkoop, Henrick Eijmbert Voets, eenen acker saetlants met zynen houtwassen 5 lop. onder dLutteleijnde in Elde, ..
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324827&miview=ldt
152 25 februari 1598, testes Oeteler et Heretum scepenen, Lambert soone Roelof Lambertss. man van Theodora dochter van wijlen Henrick Pauwels ende Elizabet syne huysvrou, verkoop, Henrick Eijmbert Voets, eenen camp groesvelts eenen mergen groot onder dLutteleynd in die Schootsehoeve ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325119&miview=ldt
444 Henrick Eymberts Voets medescepen, verkoop, Libert Jan Liberts, eenen acker saetlants 5 lop. onder den Borne, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

MEERDER ACTES MET VERKOOP/AANKOOP zoek "e*mbert* voets" op bhic.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351225&miview=ldt
366 Claes soone wijlen Dirick Claes Smolleners, verkoop, Henrick Eymbert Voets, eenen acker tuellants 6 lop. onder het Lutteleijnd, ...
19 februari 1604
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350874&miview=ldt
15 actum et testes ut supra, het iersten gewasch van hoppen, Jan Mateeussen, huerpenningen van huijs hoff Jan Mateeussen toebehoirende, actum et testes ut supra, Ardt Janss. Vercuijlen, betalingsgelofte, Henrick Eijmbert Voets, 12 februari 1597, 26 maart 1599, 7 januari 1600, actum 2 december 1600, testes Bogert et Kessel,
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224845&miview=ldt
231 Henrick Eijmbert Voets ende Peter Jan Gerits, den gemeijnen dijck gemeijnlick genoemt Reijndersdijck, Meriken eertijts wedue Luijcas Elias, Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde, Jan Joris, 4 mei 1609, testes Gijsbert Jasnss. ende Peter Henricx scepenen, Jan Joris Peters, betalingsgelofte, Willem Gerit Goossens, Jan Henricx van Gerwen
Datering: 1605-1612
Schijndel

!!! TWEE MAAL HENRICK EIJMBERT VOETS !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375861&miview=ldt
76 Op huijden xxxi january 1609 soo willen Henrick Eijmbert Voets voor die helfte ende die kynder ende erfgenamen van wijlen Henrick Eijmbert Voets die Oude voor die ander helfte, Jan Willems Goossen Janssen, Henrick Eijmertss., Aert Faessen voor ¼ van Jan Henricx in deen helfte ten beurde stellen 23 coopen opgaende eijcken bomen staende in een hoijcamp in Marsmanshorrick gemeijnlick genoemt den Groten Bagijnencamp
Datering: 31.1.1609
Plaats: Schijndel

WIJLEN
ECHTGENOTE: Ariken Henricx van den Bogert
ZOON Henrick <== Zoon van Ariken
DOCTHER Margriet x Peter Hanrick Bogarts <== Dochter van Ariken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225041&miview=ldt
427
Jan Elias ende Meriken, onderhauden ende alimenteren in eten drincken cleden etc., omme voor die zielen te bidden,
Jan Ariens Verhagen ende Peter Elias Peters scepenen in Schyndel,
my present D.Gerwen secretaris 1611,
Henrick soone wijlen Henrick Eijmbert Voets, ende Ariken dochter Henricx van den Bogert, <====
Peter Hanrick Bogarts man van Margriet dochter van Henrick Eijmbers ende Ariken,
seeckere erffmangelinge,
28 november 1611, testes Gijsbert Janssen ende Gijsbert Antonis scepenen
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZIE OOK 427
DOCHTER Margriet x Peter Henricx
ZOON Henrick
DOCHTER EIJCKEN x Arien Eijmers
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225039&miview=ldt
425
Peter Henricx man van Margriet, transport, Henrick Henricx synen swager, die helft, van huijs hoff tuellant groestevlt ende houtwassen ende erffneisse opt Oetelaer, een camp groesvelts neven Momboirscamp, Arien Eijmers man van Eijcken dochter Henrick Eijmbert Voets, 28 juni 1611, testes Delis Henricx ende Peter Elias scepenen, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZIE 425 en 427
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225038&miview=ldt
424 Gijsbert Jan Dircx en Willeken, rype deliberatie, Lambert Schoemekers, Arien Claessen, Henrick soone Henrick Eijmbert Voets, Peter Henrick Bogarts man van Margriet dochter van Henrick Eijmberts, seeckere erffmangelinge, huijs ende erffenisse 2 1.2 lop. eenen acker, die wedue Daem Peter Damen, drie stucken lants 9 lop. binnen der prochie van Gemonde jurisdictie van Sinte Michielsgestel genoemt den Nastelmaecker, noch eenen dachmaet hoijvelt inde Hardebeempde genoemt die Laeck
Datering: 1605-1612
Schijndel

ZOONS: EIJMBERT & HENRICK => Zoons van Ariken
ECHTGENOTE: Ariken Henricx van den Bogaert
DOCHTER: Emken x Adriaen Eijmberts => Dochter van Ariken
DOCHTER: Margriet x Peter Henrick Bogerts => Dochter van Ariken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14225022&miview=ldt
408
Eijmbert ende Henrick gebroederen kynderen wijlen Henrick Eijmbert Voets byden selven ende wijlen Ariken dochter Henricx van den Bogaert tsamen verweckt, Adriaen Eijmberts man van Emken, Peter Henrick Bogerts man van Margriet resp. dochteren wijlen Henrick Eijmberts ende Arikens, Antonis Jan Eijmbert Voets ende Jan Willems van Oetelaer momboiren van Jannen Dirick Meriken onmundige kynderen Henrick Eijmberts ende Ariken, scheiding en deling, huijs schoppe erthuijs hoff ende erffenisse onder den Borne opt Oetelaer ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

?????? ZOON EN GROOTMOEDER????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229341&miview=ldt
177
... Henrick zoone wijlen Henrick Eijmbert Voets, kennisgeving van ontvangst, Margriet weduwe Henrick Eijmberts zyne grootmoeder, 24 maart 1618, testes Delis van der Aa ende Daniel van Gerwen
Datering: 1615-1619

ZOON: EIJMBERT
DOCHTER: MARIJKEN x Jan Gijsberts van den Bogart
ECHTGENOTE: Ariken Henrick van den Bogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229289&miview=ldt
125
... Eymbert zoone Henrick Eijmberts Voets en Jan Gijsberts van den Bogart man van Marijken dochter van Henrick Eijmbertss., Henrick Eijmberts Voets ende Ariken syne huijsvrou dochter van Henrick van den Bogart, 2 maart 1611, scheiding en deling, eenoude hostat met twee strepen lants 10 lop. onder het Lutteleijnde in Scrijvershoeve, Jan Gerit Jans Walravens, Jan Gijsberts, die gemeijn straet
Datering: 1615-1619
Schijndel

ZOON: JAN en HENRICK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229247&miview=ldt
83 Jan soone Henrick Eymbert Voets, transport, Henrick Henrick Eijmbert Voets zynen broeder, een stuck lants 3 ½ lop. in Pastoirstiende ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

DIT ZIS ZIJN BROER HENRICUS DE OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229887&miview=ldt
394 Margriet naegelaten wedue wijlen Henrick Eijmberts Voets, afstand van tochtrecht, tbv Katalijn dochter Jan Henrick Eijmbert Voets, 3 october 1622
1620-1623

DIT ZIS ZIJN BROER HENRICUS DE OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229789&miview=ldt
296
... Margriet naegelaten weduwe wijlen Henrick Eijmbert Voerts, afstand van tochtrecht, tbv Jacop Jacopss. man van Mechtelt dochter wijlen Jan zoone Henrick Eijmbertsd Voets
1620-1623

ZOON: DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229616&miview=ldt
123
.. Dirick soone Henrick Eijmberts Voets .. Dirick soone Henrick Eymberts Voets ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

ZOON: Henrick
DOCHTER: EMKEN x Adriaen Eymbert Henricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229595&miview=ldt
102
Dirick Diricx van Kessel ende Lambert Symons van der Haigen schepenen, Henrick zoone Henrick Eymberts Voets ende Adriaen Eymbert Henricx man van Emken dochter Henrick Embertss. Voets, scheiding en deling, erffgeuederen aengecomen midts doot des vs, Henrick Eymbertss., ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

ZOON: EIJMBERT
DOCHTER: MARGRIET x Peter Hanricx
VIJF MEDEERFGENAMEN:
- HANRICK
- JAN
- DIRICK
- EMKEN x Arien Eijmers
- MARIKEN x Jan Gijsbers van den Bogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230166&miview=ldt
158 Eijmbert soone Hanrick Eijmbert Voets ende Peter Hanricx man van Margriet dochter Henrick Eijmbertss. vs., Henrick Joost Pennincx, Jan Cornelis woonende tot Sint Oedenrode, Claes Dirick Smolleners, Willem Hanrick Laurenss., vijff medeerfgenamen nl. Hanrick Jan Dirick kynderen Henrick Eijmberts ende Arien Eijmers man van Emken ende Jan Gijsbers van den Bogart man van Mariken dochteren Henrick Eijmbers
Datering: 1623-1626
Schijndel

ZOON: DIRCK
DOCHTER: MARIJKEN x Jan Gijsberts van den Boogart
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051743&miview=ldt
20 Dirck zoon van Henrick Eijmbert Voets en Jan Gijsberts van den Boogart als man van Marijken dochter van Hendrick Eijmbert Voets met een scheiding en deling van goederen o.a. land onder tLutteeijnde aen de Heijde, met last tot onderhoud van het hekwerk met slot, posten en ijzerwerk, 4 lop. land ter plaatse
Datering: 28.3.1639
Plaats: Schijndel

DOCHTER: HEIJLKEN x Reijnier Boonmans (?) - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213630&miview=ldt
172 Neesken weduwe van wijlen Delis Jan Delis met betalingsgelofte aan Hendrick Hendrick Voets momboir over Marijken minderjarige dochte rvan Reijnier Boonmans (?) man van zaliger Heijlken zijn vrouw dochter van Hendrick Embert Voets een cijns uit land onder tWijbosch in Leunenhoefve, cijns aan de Heer van Helmont met in de marge een notitie dd. 22 april 1649
Datering: 5.7.1647
Plaats: Schijndel

DOCHTER: Marijken x Goossen Jans Willems - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213659&miview=ldt
201 Goossen Jans Willems weduwnaar van Hendricxken dochter Embert Hendricx van den Oetelaer en voorheen man van Marijken dochter van Hendrick Embert Voets ...
Datering: 4.2.1648
Plaats: Schijndel
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214156&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214260&miview=ldt

DOCHTER: Heijlken x Reijnder Boormans [dubieus] - OF IS DIT EEN DOCHTER VAN ZIJN BROER HENDRICK DE OUDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213783&miview=ldt
37 Metgen dochter van Dirck Jan Aerdt Lamberts met betalngsgelofte aan Hendrick Hendrick Voets momboir over Marijken minderjarige dochter van Reijnder Boormans [dubieus] man van zaliger Heijlken dochter van Hendrick Embert Voets , een cijns of renteuit viet stukken land, met in de marge een notitie dd. 22 december 1649
Datering: 19.4.1649
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets <============
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen


Voor meer informatie: bertho@derikx.com