man‎Gijsbert Rijckart Henrick Damen‏‎
Zoon van Rijckart Henrick Damen Voets en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197412&miview=ldt
38 Gijsbert zoon van Ryckaert Henrick Damen mede voor Adriaen zijn broer verkoopt huis esthuis en hof onder het Wijbosch ...
Datering: 1.3.1601
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350932&miview=ldt
73 Gysbert soone Ryckart Henrick Damen man van Elizabeth dochter Ardt Reynders, verkoop, Jan Hanrick Peters, huijs hoff ende errenisse 2 lop. onder het Wijbosch, Willem Henrick Gerarts, die gemeijn strate, Jan Gerarts van den Venne, slotformule, grontchyns Domino de Helmont, ¼ van een vat roggen aen die Predicheeren binnen den Bossche, noch een kan wijns aen die kerck van Schijndel, 31 maart 1601, testes Jan Ariens ende Jan Gysbers scepenen – in de marge twee notities: Arnolda dochter Ardt Reynders met Willem Henrick Gerits haren wittigen man, vernadering, huijs hoff ende erffenisse dat Jan Henricx in cope hadde vercregen tegen Gysbert Ryckert opten lesten mert 1601, testes Jan Ariens ende Heretum scepenen – onderaan: Gijsbert Ryckerts bekent dat Willem Henric Gerits de 50 gl. gequeten heeft dd. 18 februari 1616
Datering: 1600-1605
Schijndel

TWEEMAAL GETROUWD - sijne ierste huysvrou Hijsken Ardt Reijnders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228703&miview=ldt
271
Willem Henrick Gerits, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss., Lijsken dochter van Gijsbert, Lijsken dochter Ardt Reijnders, vuyt huijs hof 8 lop. onder tWijbosch, Henrick Lenart Gerits, die gemeijn straet, Jan Gerits van de Ven, 6 gl. aen Cornelis Janss. lakencoper, 6 gl. aen Peeter Janss. lakencoper, 6 gl. 10 st. aen het Capittel van Sint Jans, 3 gl. aen Luijcas Henrick Denis, 13 ½ st. vier vat roggen aende Virt Biddende Orden, een kan wijns aende kerck tot Schyndel, grontchijns, 30 maart 1615, testes Jan Gijsberts van den Bogart ende Ardt Jan Willemss. schepenen, 1 februari 1630, Arnolda weduwe Willem Henrick Gerits, Micxhiel Peeter Delis,
Embert Jan Emberts van den Vorstenbosch man van ……syne huijsvrou dochter Gijsbert Rijckarts veweckt bij Hijsken [mogelijk Lijsken bedoeld?] sijne ierste huysvrou dochter Ardt Reijnders, actum ut supra, testes Verhoeven ende van der Spanck schepenen
Datering: 1612-1615

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229445&miview=ldt
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
102
... 27 julij 1616 ... Gijsbert Peeter Schijmans, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss. ter tochten ende Lijsken dochter des vs. Gijsbert Rijckarts verweckt bij Lijsken dochter Ardt reijnderss. syn ierste huijsvrou, op Marijen Magdaleenendach, ... 1 augustus 1616, ...
Datering: 1615-1619
Pagina: 68

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229668&miview=ldt
175 Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss., afstand van tochtrecht, Eijmbert zoone Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckerss., Willem Henrick Geritss., Schijndelse schepenbrief dd. 30 maart 1615, GijsbertPeter Schijmans, Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, 1 december 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 97

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229669&miview=ldt
176 Eijmbert zoone Jan Eymbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. byden selven Gijsbert Rijckartss. ende Lijsken dochter Ardt Rijnderss. tsamen verweckt, vercocht, ... Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, actum 1 december 1620, ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 97v

======================================

ECHTGENOTE: Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365
Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss. 77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusteren kynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605

DOCHTER FIJKEN (Sophia?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051350&miview=ldt
16
Fijken dochter van Gijsbert Ryckarts verwekt bij Aeltgen dochter van Gerit van Dinther religieuze en geestelijke dochter in het klooster te Peer heeft verkocht Jan Hendrick Voets
4 lop. land in de Calverlocht onder Wijbosch – het klooster van Peer heet St. Angneetenhof; in de marge een notitie [scan 19] dd. 17 juli 1636
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051190&miview=ldt
36
Anthonis en marijken kinderen van Willem Jacop Aerts en Metgen hu nzuster met betalingsgelofte aan Corstiaen Jan Rovers voorg over Sijken en Peterken dochters van Gijsbert Ryckarts uit huis en hof etc. onder Lutteleijndt en land opte Beeck met in demarge een notitie dd. 24.10 (?),1641
Datering: 30.6.1633
Plaats: Schijndel

WAS DEZE GIJSBERT OOK GEHUWD MET LIJSKEN ARDT REIJNDERS?
WAAROM?
DAN ZOU ZE OVERLEDEN MOETEN ZIJN VOOR 1605 (Gijsbert's dochter Elisabeth uit 2e huwelijk geboren!)

Gehuwd met:

womanElisabeth Ardt Reijnders‏

[Gebruikersnotities]
HEEFT ZUS: "Arnolda dochter Ardt Reynders met Willem Henrick Gerits haren wittigen man"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350932&miview=ldt
73
Gysbert soone Ryckart Henrick Damen man van Elizabeth dochter Ardt Reynders, verkoop, Jan Hanrick Peters, huijs hoff ende errenisse 2 lop. onder het Wijbosch,v Willem Henrick Gerarts, die gemeijn strate, Jan Gerarts van den Venne, slotformule, grontchyns Domino de Helmont, ¼ van een vat roggen aen die Predicheeren binnen den Bossche, noch een kan wijnvs aen die kerck van Schijndel, 31 maart 1601, testes Jan Ariens ende Jan Gysbers scepenen – in de marge twee notities: Arnolda dochter Ardt Reynders met Willem Henrick Gerits haren wittigen man, vernadering, huijs hoff ende erffenisse dat Jan Henricx in cope hadde vercregen tegen Gysbert Ryckert opten lesten mert 1601, testes Jan Ariens ende Heretum scepenen – onderaan: Gijsbert Ryckerts bekent dat Willem Henric Gerits de 50 gl. gequeten heeft dd. 18 februari 1616
Datering: 1600-1605
Schijndel

Kind:

1.
womanElisabeth Gijsbert Rijckerts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228703&miview=ldt
271
Willem Henrick Gerits, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss., Lijsken dochter van Gijsbert, Lijsken dochter Ardt Reijnders, vuyt huijs hof 8 lop. onder tWijbosch, Henrick Lenart Gerits, die gemeijn straet, Jan Gerits van de Ven, 6 gl. aen Cornelis Janss. lakencoper, 6 gl. aen Peeter Janss. lakencoper, 6 gl. 10 st. aen het Capittel van Sint Jans, 3 gl. aen Luijcas Henrick Denis, 13 ½ st. vier vat roggen aende Virt Biddende Orden, een kan wijns aende kerck tot Schyndel, grontchijns, 30 maart 1615, testes Jan Gijsberts van den Bogart ende Ardt Jan Willemss. schepenen, 1 februari 1630, Arnolda weduwe Willem Henrick Gerits, Micxhiel Peeter Delis,
Embert Jan Emberts van den Vorstenbosch man van ……syne huijsvrou dochter Gijsbert Rijckarts veweckt bij Hijsken [mogelijk Lijsken bedoeld?] sijne ierste huysvrou dochter Ardt Reijnders, actum ut supra, testes Verhoeven ende van der Spanck schepenen
Datering: 1612-1615

GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT REYNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229445&miview=ldt
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187

LIJSKEN DOCHER VAN GIJSBERT RIJCKARTS (2x gehuwd) x LIJSKEN ARDT REIJNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
102
... 27 julij 1616 ... Gijsbert Peeter Schijmans, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss. ter tochten ende Lijsken dochter des vs. Gijsbert Rijckarts verweckt bij Lijsken dochter Ardt reijnderss. syn ierste huijsvrou, op Marijen Magdaleenendach, ... 1 augustus 1616, ...
Datering: 1615-1619
Pagina: 68

EIJMBERT JAN EIJMBERS x LIJKSNE (OUDERS GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT RIJNDERS)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229668&miview=ldt
175 Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss., afstand van tochtrecht, Eijmbert zoone Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckerss., Willem Henrick Geritss., Schijndelse schepenbrief dd. 30 maart 1615, GijsbertPeter Schijmans, Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, 1 december 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 97

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229669&miview=ldt
176 Eijmbert zoone Jan Eymbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. byden selven Gijsbert Rijckartss. ende Lijsken dochter Ardt Rijnderss. tsamen verweckt, vercocht, ... Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, actum 1 december 1620, ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 97v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229530&miview=ldt
37 Elisabeth dochter Gijsbert Ryckartss. met Eijmbert zoone Jan Eijmbertss., vernadering, een stuck tuelants in coope overgegeven aen Jan Tonis Peeterss. 15 à 16 jaren geleden, 9 july 1619, testes Adam van Gerwen ende Henrick van den Oetelaer schepen, 12 july 1619, Eijmbert Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss., Jan Ardt Reijnderss. ende Willem Henrick Geritss. momboiren van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. huijsvrou des vs. Eijmbert Jan Eijmberts. ...
Datering: 1620-1623

VORSTENBOSCH TESTAMENT VAN 1638
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197490&miview=ldt
47 Testamen van Embert Jan Eymberts van den Vorstenbosch en Lijsken dochter van Gijsbert Ryckarts onder Lutteleijnd
Datering: 8.10.1638
Plaats: Schijndel2e huwelijk
man‎Gijsbert Rijckart Henrick Damen‏‎
Zoon van Rijckart Henrick Damen Voets en N.N.‏.


Gehuwd met:

womanAelken Gerit Jans van Dinther‏
Dochter van Gerit Jans van Dinther en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351222&miview=ldt
363 Wauter Lamberts, Marcelis Peters ende Henrick Jochums momboiren over Henricxken natuerlycke dochter Jan Henricx, verhuert ende verpacht, Jannen Evers eenen termijn van vier jaeren 50 gl. jaerlicx, actum et testes ut supra, Jan ende Ardt gebruederen, Anneken ende Aelken gesusteren, wittige kynderen Gerart Janssen verweckt by Lucia syn tweede huijsvrouwe, Jan Jan Rovers man van Lijsken dochter va wijlen Gerart ende Lucia, Dirck Claes Vrancken ende Jan Gerarts momboiren van de onmundige kynderen Claes Gerits verweckt by Beelken dochter van Diric Claess., onmundige kynderen wijlen Claes gerits verweckt by Beelken dochter Dirick Claess., verkoop, Meriken wedue Jan Peters de vs. Mariken ter tochte ende Peter Henricken ende Jannen ten erfrechte
Datering: 1600-1605
Schijndel

OUDERS: "Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365 Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss.
77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusterenkynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605
Schijndel

Kinderen:

1.
womanElisabeta Gijsbert Rijckerts‏
Gedoopt ‎23 jan 1605 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1627-20=1607

Mogelijk - echter meerdere (minstens 3) Gisbertus Richardi in dit tijdvak!
Zou deze doop ook de Elisabeth Gijsbert Rijckerts kunnen die getrouwd is met Embertus Joannes vd Vorstenbosch? Nee want huwelijk is in 1619 - dus dan geboren voor 1619-18=1601!

BHIC: OpenArchives
Kind Elizabetha Richardi
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-01-1605
Plaats doop Schijndel
Vader Gisbertus Richardi
Getuige Joannes Henrici Petri & Anna Henrici Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-01-1605
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 6r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Doopgetuigen:
Matthias: Getuige Joannes Arnoldi Reijnders & Petranella Adriani Emberti van Boxtel
Catharina: Getuige Joannes Gisberti van den Bogaert & Elisabetha Joannis Henrici Voets <=== WIE IS "Elisabetha Joannis Henrici Voets"?
Gisbertus: Getuige Goosuinus Joannis Guilmi & Hester Arnoldi Joannis
Gerardus: Getuige Nicolaus Joannis Arnoldi & Lucia Gisberti Richardi <=== Zus?
Joannes: Getuige Aleijdis Theophili Joannis & Henricus Henrici Voets
Embertus: Getuige Joannes Adriani Smits & Anna Emberti Joannis Voets
Catharina: Getuige Lambertus Joannis Arnoldi & Anna N.N.
Joanna: Getuige Adrianus Arnoldi Jans & Maria Joannis van den Bogert

Wie is Lucia Gisberti Richardi?
Lucia Ricardi kind 30-10-1611 Schijndel DTB doopakte - vader: Gisbertus Ricardi (geen andere kids gevonden voor deze vader op BHIC)
Lucretia Rijckens bruid 09-07-1628 Dinteloord DTB trouwakte x Cornelis Tuenissen (geen kids gevonden voor deze vader op BHIC)
Lucia Gisberti Richardi getuige 06-06-1632 Schijndel DTB doopakte - zie boven
Lucia Gisberti Richardi getuige 25-12-1633 Schijndel DTB doopakte - bij Embertus Joannis x N.N. N.N.

Niets in schepenaktes BHIC voor "luc*a g*be* ri*k*".

Gegeven de volgende regest:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365 Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss.
77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusterenkynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605

Ik vermoed dat Elisabetha Gijsbert Rijckarts een zus Lucia (de doopgetuige hierboven) had, die vernoemd was naar haar oma Lucia die was getrouwd met Gerart Janssen.

De volgende opeenvolgende regesten van dezelfde datum versterken dit vermoeden:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15 Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051350&miview=ldt
16 Fijken dochter van Gijsbert Ryckarts verwekt bij Aeltgen dochter van Gerit van Dinther religieuze en geestelijke dochter in het klooster te Peer heeft verkocht Jan Hendrick Voets
4 lop. land in de Calverlocht onder Wijbosch – het klooster van Peer heet St. Angneetenhof; in de marge een notitie [scan 19] dd. 17 juli 1636
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

Ik vermoed dat Fijken een tweede zus is van Elisabeth. Fijken zit in het klooster in Peer en verkoopt hier grond aan haar schoonbroer.
Jan Henrick Voets heeft (bij zijn eerste vrouw Catarina van Herentum) een dochter Adriana die ook in het klooster in Peer zit.
De aktes zijn opvolgend en van dezelfde datum.

Begraven ‎14 jan 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in schepenakte 247 van 23.6.1650. Zie notitie bij echtgenoot.

Volgens:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
image 13
Elisabeth (Lijsken), huisvrouw Joannes Henricus Eijmbert Voets, overleden 14 januari 1676 Schijndel
Laat achter 4 kinderen

Akte:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D1455%26inventarisnummer%3D13
Scan 13 van 175
Scannaam: 1455_013_007_R
"den 14 januarij"
"den selve dito Lijsken huijsvrou van jan hendrick Eijmbert: voets laat achter 4 kinderen int hermalen"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-12N8?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7191 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Index - zelfde info

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1676 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
WAS DEZE LIJSKEN OOK GETROUWD MET "Embert Jan Eymberts van den Vorstenbosch"
NEE -ZIE TESTATMENT van E.J.E. Vorstenbosch van 8.10.1638 - Matched niet met doop kinderen bij echtgenoot Voets
DE LIJSKEN GEHUWD MET E.J.E. Vorstenbosch HEEFT ALS OUDERS: "Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss". Zie akte 271 & 175

DUS MOEDER VAN DEZE LIJSKEN IS "Aelken dochter Gerit Janss" aka "Aeltgen dochter van Gerit van Dinther "????? Zie akte 365 en 16.

GIJSBERT RIJCKERTS x AELKEN GERIT JANS (PETERS?).
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365 Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss. 77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusteren kynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwenscepen
Datering: 1600-1605

!!!!
NOEMT J.H. VOETS en ene FIJKEN GIJSBERT RYCKARTS en haar moeder AELTGEN GERIT VAN DINTHER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051350&miview=ldt
16 Fijken dochter van Gijsbert Ryckarts verwekt bij Aeltgen dochter van Gerit van Dinther religieuze en geestelijke dochter in het klooster te Peer heeft verkocht Jan Hendrick Voets
4 lop. land in de Calverlocht onder Wijbosch – het klooster van Peer heet St. Angneetenhof; in de marge een notitie [scan 19] dd. 17 juli 1636
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213705&miview=ldt
247 Jan Hendrick Voets weduwnaar van wijlen Catarina dochter van Mathijs Willem Peeters van Herethum en nu man van Lijsken dochter van wijlen Gijsbert Rijckarts, heeft een contract en testament herroepen
Datering: 23.6.1650
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel

==================================================
LIJKSEN x EMBERT JAN EMBERTS VAN DEN VORSTENBOSCH
VADER: GIJSBERT RIJCKARTS (WAS 2 MAAL GETROUWD - LIJSKEN WAS ZIJN EERSTE VROUW)
MOEDER: LIJSKEN ARDT REIJNDERS (Genoemd als wijlen 1 december 1620 akte 175)

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Embertus Joannes Emberti
Bruid Elisabeta Gisberti Richardi
Getuige Valerius N.N.
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Datum huwelijk 28-01-1619
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 169r03


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228703&miview=ldt
271
Willem Henrick Gerits, betalingsgelofte,
Gijsbert Ryckartss.,
Lijsken dochter van Gijsbert, <====
Lijsken dochter Ardt Reijnders, vuyt huijs hof 8 lop. onder tWijbosch, Henrick Lenart Gerits, die gemeijn straet, Jan Gerits van de Ven, 6 gl. aen Cornelis Janss. lakencoper, 6 gl. aen Peeter Janss. lakencoper, 6 gl. 10 st. aen het Capittel van SintJans, 3 gl. aen Luijcas Henrick Denis, 13 ½ st. vier vat roggen aende Virt Biddende Orden, een kan wijns aende kerck tot Schyndel, grontchijns, 30 maart 1615, testes Jan Gijsberts van den Bogart ende Ardt Jan Willemss. schepenen, 1 februari 1630, Arnolda weduwe Willem Henrick Gerits, Micxhiel Peeter Delis,
Embert Jan Emberts van den Vorstenbosch man van ……syne huijsvrou dochter Gijsbert Rijckarts veweckt bij Hijsken [mogelijk Lijsken bedoeld?] sijne ierste huysvrou dochter Ardt Reijnders, actum ut supra, testes Verhoeven ende van der Spanck schepenen
Datering: 1612-1615

GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT REYNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229445&miview=ldt
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187

LIJSKEN DOCHER VAN GIJSBERT RIJCKARTS (2x gehuwd) x LIJSKEN ARDT REIJNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
102
... 27 julij 1616 ... Gijsbert Peeter Schijmans, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss. ter tochten ende Lijsken dochter des vs. Gijsbert Rijckarts verweckt bij Lijsken dochter Ardt reijnderss. syn ierste huijsvrou, op Marijen Magdaleenendach, ... 1 augustus 1616, ...
Datering: 1615-1619
Pagina: 68

EIJMBERT JAN EIJMBERS x LIJKSNE (OUDERS GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT RIJNDERS)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229668&miview=ldt
175 Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss., afstand van tochtrecht, Eijmbert zoone Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckerss., Willem Henrick Geritss., Schijndelse schepenbrief dd. 30 maart 1615, GijsbertPeter Schijmans, Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, 1 december 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 97

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229669&miview=ldt
176 Eijmbert zoone Jan Eymbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. byden selven Gijsbert Rijckartss. ende Lijsken dochter Ardt Rijnderss. tsamen verweckt, vercocht, ... Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, actum 1 december 1620, ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 97v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229530&miview=ldt
37 Elisabeth dochter Gijsbert Ryckartss. met Eijmbert zoone Jan Eijmbertss., vernadering, een stuck tuelants in coope overgegeven aen Jan Tonis Peeterss. 15 à 16 jaren geleden, 9 july 1619, testes Adam van Gerwen ende Henrick van den Oetelaer schepen, 12 july 1619, Eijmbert Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss., Jan Ardt Reijnderss. ende Willem Henrick Geritss. momboiren van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. huijsvrou des vs. Eijmbert Jan Eijmberts. ...
Datering: 1620-1623

VORSTENBOSCH TESTAMENT VAN 1638
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197490&miview=ldt
47 Testamen van Embert Jan Eymberts van den Vorstenbosch en Lijsken dochter van Gijsbert Ryckarts onder Lutteleijnd
Datering: 8.10.1638
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213758&miview=ldt
12 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Henricx van den Vorstenbosch land onder tLutteleijndt, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Gerit Jacops te Den Dungen
Datering: z.d. [1649]
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213757&miview=ldt
11 Willem zoon van Jan Joris Peeters man van Peterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in Lobbenhoef met in de marge een notitie mbt Embert Jans van den Vorstenbosch en verkocht aan Jan Hendrick Voets huis en hof onder Delschot
Datering: 15.2.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213799&miview=ldt
53 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land de voorschrveen Jan ter tochte en zijn wettige nakinderen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts onder tWijbosch in den Erdenborch, met last aan de Tafel van de H.Geest te Dinther, aan de kapel van St.Anthonis te Schijndel, cijns aan de Heer van Heeswijk
Datering: 14.8.1649
Plaats: Schijndel
===========================================================

2.
man‎Gerardus Gijsbert Rijckerts‏‎
Gedoopt ‎20 aug 1606 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien maar waarom - past tussen Eliasbetha en Lucia

BHIC: OpenArchives
Kind Gerardus Rycardi
Geslacht Man
Datum doop 20-08-1606
Plaats doop Schijndel
Vader Gisbertus Rycardi
Getuige Joannes Arnoldi & Anthonius Christiani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-08-1606
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 13v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


3.
womanPetronella Gijsbert Rijckerts‏
Gedoopt ‎6 jan 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 36 van 30.6.1633. Via is hun voogd Corstiaen Jan Rovers???

Mogelijk.
Past tussen Elisabetha en Lucia.

BHIC: OpenArchives
Kind Petronella Rychardi
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-01-1608
Plaats doop Schijndel
Vader Gisbertus Rychardi
Getuige Theodorus Henrici van Roon
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-01-1608
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 21r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213757&miview=ldt
11 Willem zoon van Jan Joris Peeters man van Peterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in Lobbenhoef met in de marge een notitie mbt Embert Jans van den Vorstenbosch en verkocht aan Jan Hendrick Voets huis en hof onder Delschot
Datering: 15.2.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213758&miview=ldt
12 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Henricx van den Vorstenbosch land onder tLutteleijndt, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Gerit Jacops te Den Dungen
Datering: z.d. [1649]
Plaats: Schijndel

Echtgenoot genoemd in zelfde akte met Jan Hendrick Voets d echtgenoot van zus Elisabeth.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213799&miview=ldt
53 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land de voorschrveen Jan ter tochte en zijn wettige nakinderen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts onder tWijbosch in den Erdenborch, met last aan de Tafel van de H.Geest te Dinther, aan de kapel van St.Anthonis te Schijndel, cijns aan de Heer van Heeswijk
Datering: 14.8.1649
Plaats: Schijndel

4.
woman‎Lucia Gijsbert Rijckerts‏‎
Gedoopt ‎30 okt 1611 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Doopgetugie bij zus Elisabetha!

BHIC: OpenArchives
Kind Lucia Ricardi
Geslacht Vrouw
Datum doop 30-10-1611
Plaats doop Schijndel
Vader Gisbertus Ricardi
Getuige Lambertus Theodori & Elizabetha Henrici Jochemi
Bijzonderheden: Gt1 sutor{is} = schoenmaker
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-10-1611
Plaats: Schijndel
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 44v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com