man‎Embertus Joannes Embertus Vorstenbosch‏‎

Gehuwd (religieus) ‎28 jan 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Embertus Joannes Emberti
Bruid Elisabeta Gisberti Richardi
Getuige Valerius N.N.
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Datum huwelijk 28-01-1619
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 169r03


Kids:
Elisabeth: Embertus Joannis vader 16-02-1619 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Henricus Emberti Joannis & echtgenote van Gisbertus Richardi.
Helwigis: Embertus Joannis vader 24-04-1622 Schijndel DTB doopakte x Elisabeta - getuigen: Hillegondis Adriani Richardi & Embertus Emberti van de Vorstenbosch
Maria: Embertus Joannis Emberti vader 23-12-1623 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Hester Arnoldi Joannis & alias Ensken in de Hautert
Catharina: Embertus Joannis vader 10-08-1625 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Adrianus Petri Boogaerts & Elisabeta Petri Hugonis van Berckel
Joanna: Eimbertus Joannis vader 24-10-1627 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Wilhelmus Ottonis & Elisabeta Joannis Henrici
Joannes: Embertus Joannis vader 31-10-1629 Schijndel DTB doopakte x Elisabetha N.N. - getuigen: Petra Gisberti Bi... [dochter van] & Theodoricus Joannis Hermanni
Joannes: Embertus Joannis vader 30-01-1635 Schijndel DTB doopakte x Elisabetha N.N. - getuigen: Aleijdis Henrici & Adrianus Gerardi
Joanna: Emert Janssen vader 29-10-1636 Schijndel DTB doopakte x Elizabeth N.N. - getuigen: Jan Janssen Verhoeven & Catharina Jan Rutten
Petronella: Embertus Joannis vader 30-01-1639 Schijndel DTB doopakte x Elisabeta N.N. - getuigen: Ida Petri Lamberti & Wilhelmus Henrici Eemberti
Arnoldus: Embertus Joannis vader 17-06-1643 Schijndel DTB doopakte x Elisabeta N.N. - getuigen: Henricus Wilhelmi [StO.] & Henricus Wilhelmi Henrici & Anna Petri Joannis Arnoldi

Sommige kids zonder vermelding moeder zijn onzeker vanwege:

Voor het huwelijk:
Joannis: Embertus Joannis vader 17-01-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Elisabeta Henrici Hermanni & Joannes Joannis Petri

LETOP TWEEDE PAAR:
Embertus Joannis Emberti bruidegom 28-02-1612 Schijndel DTB trouwakte x Anna Joannis

Embertus Joannis vader 10-12-1627 Schijndel DTB doopakte x Anna
Embertus: Embertus Joannis vader 01-09-1630 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Elisabeta vrouw van Wilhelmus Costen & Goosuinus Joannis Willems
Embertus Joannis vader 06-08-1632 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N.
Embertus Oetelaer ab vader 15-08-1636 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N.
Embertus Oetelaer van vader 12-10-1638 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N.
Embertus Janssen vader 12-02-1641 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N.

Emundus Joannis Emonts bruidegom 11-02-1619 Schijndel DTB trouwakte x Gloria Pauli Richardi
met:

womanElisabeth Gijsbert Rijckerts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228703&miview=ldt
271
Willem Henrick Gerits, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss., Lijsken dochter van Gijsbert, Lijsken dochter Ardt Reijnders, vuyt huijs hof 8 lop. onder tWijbosch, Henrick Lenart Gerits, die gemeijn straet, Jan Gerits van de Ven, 6 gl. aen Cornelis Janss. lakencoper, 6 gl. aen Peeter Janss. lakencoper, 6 gl. 10 st. aen het Capittel van Sint Jans, 3 gl. aen Luijcas Henrick Denis, 13 ½ st. vier vat roggen aende Virt Biddende Orden, een kan wijns aende kerck tot Schyndel, grontchijns, 30 maart 1615, testes Jan Gijsberts van den Bogart ende Ardt Jan Willemss. schepenen, 1 februari 1630, Arnolda weduwe Willem Henrick Gerits, Micxhiel Peeter Delis,
Embert Jan Emberts van den Vorstenbosch man van ……syne huijsvrou dochter Gijsbert Rijckarts veweckt bij Hijsken [mogelijk Lijsken bedoeld?] sijne ierste huysvrou dochter Ardt Reijnders, actum ut supra, testes Verhoeven ende van der Spanck schepenen
Datering: 1612-1615

GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT REYNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229445&miview=ldt
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187

LIJSKEN DOCHER VAN GIJSBERT RIJCKARTS (2x gehuwd) x LIJSKEN ARDT REIJNDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
102
... 27 julij 1616 ... Gijsbert Peeter Schijmans, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss. ter tochten ende Lijsken dochter des vs. Gijsbert Rijckarts verweckt bij Lijsken dochter Ardt reijnderss. syn ierste huijsvrou, op Marijen Magdaleenendach, ... 1 augustus 1616, ...
Datering: 1615-1619
Pagina: 68

EIJMBERT JAN EIJMBERS x LIJKSNE (OUDERS GIJSBERT RYCKARTS x LIJSKEN ARDT RIJNDERS)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229668&miview=ldt
175 Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss., afstand van tochtrecht, Eijmbert zoone Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckerss., Willem Henrick Geritss., Schijndelse schepenbrief dd. 30 maart 1615, GijsbertPeter Schijmans, Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, 1 december 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 97

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229669&miview=ldt
176 Eijmbert zoone Jan Eymbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. byden selven Gijsbert Rijckartss. ende Lijsken dochter Ardt Rijnderss. tsamen verweckt, vercocht, ... Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, actum 1 december 1620, ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 97v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229530&miview=ldt
37 Elisabeth dochter Gijsbert Ryckartss. met Eijmbert zoone Jan Eijmbertss., vernadering, een stuck tuelants in coope overgegeven aen Jan Tonis Peeterss. 15 à 16 jaren geleden, 9 july 1619, testes Adam van Gerwen ende Henrick van den Oetelaer schepen, 12 july 1619, Eijmbert Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss., Jan Ardt Reijnderss. ende Willem Henrick Geritss. momboiren van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. huijsvrou des vs. Eijmbert Jan Eijmberts. ...
Datering: 1620-1623

VORSTENBOSCH TESTAMENT VAN 1638
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197490&miview=ldt
47 Testamen van Embert Jan Eymberts van den Vorstenbosch en Lijsken dochter van Gijsbert Ryckarts onder Lutteleijnd
Datering: 8.10.1638
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com