man‎Gerit Jans van Dinther‏‎

[Gebruikersnotities]
WIE IS DIT? - Gerit Janss. van Dinter man van een dochter van Claes Aerts
EERSTE ECHTGENOTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926431&miview=ldt
67 los briefje, Aert Janss. man van Mechtelt, Aert en Ariken kynderen Joris Aert Claessen, Gerit Janss. van Dinter man van een dochter van Claes Aerts en Aert Claess., Ariken dochter Claes Artss., verkoop, Joachim Artss. en Cateryn synder suster, nadode Truyken wedue Art Wauters dochter Aert Claess., 6 november 1570, testes Hugo van Berckel en Zebert Janss., Reynder Wauters man van Geertruyt synder huysvrauwe filia [= dochter] Claes Aerts, testes Bogert en Zebert
Datering: 1562-1564
Plaats: Schijndel

GEZIN:
Jan, Ardt, Anneken, Aelken, Lijsken (xJan Jan Rovers), Claes (x Beelken Dirick Claes)
Gerart Janssen verweckt by Lucia syn tweede huijsvrouwe
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351222&miview=ldt
363 Wauter Lamberts, Marcelis Peters ende Henrick Jochums momboiren over Henricxken natuerlycke dochter Jan Henricx, verhuert ende verpacht, Jannen Evers eenen termijn van vier jaeren 50 gl. jaerlicx, actum et testes ut supra, Jan ende Ardt gebruederen, Anneken ende Aelken gesusteren, wittige kynderen Gerart Janssen verweckt by Lucia syn tweede huijsvrouwe, Jan Jan Rovers man van Lijsken dochter va wijlen Gerart ende Lucia, Dirck Claes Vrancken ende Jan Gerarts momboiren van de onmundige kynderen Claes Gerits verweckt by Beelken dochter van Diric Claess., onmundige kynderen wijlen Claes gerits verweckt by Beelken dochter Dirick Claess., verkoop, Meriken wedue Jan Peters de vs. Mariken ter tochte ende Peter Henricken ende Jannen ten erfrechte
Datering: 1600-1605
Schijndel

OUDERS: "Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365 Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss.
77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusterenkynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605
Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
womanAelken Gerit Jans van Dinther‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351222&miview=ldt
363 Wauter Lamberts, Marcelis Peters ende Henrick Jochums momboiren over Henricxken natuerlycke dochter Jan Henricx, verhuert ende verpacht, Jannen Evers eenen termijn van vier jaeren 50 gl. jaerlicx, actum et testes ut supra, Jan ende Ardt gebruederen, Anneken ende Aelken gesusteren, wittige kynderen Gerart Janssen verweckt by Lucia syn tweede huijsvrouwe, Jan Jan Rovers man van Lijsken dochter va wijlen Gerart ende Lucia, Dirck Claes Vrancken ende Jan Gerarts momboiren van de onmundige kynderen Claes Gerits verweckt by Beelken dochter van Diric Claess., onmundige kynderen wijlen Claes gerits verweckt by Beelken dochter Dirick Claess., verkoop, Meriken wedue Jan Peters de vs. Mariken ter tochte ende Peter Henricken ende Jannen ten erfrechte
Datering: 1600-1605
Schijndel

OUDERS: "Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365 Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss.
77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusterenkynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605
Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com