man‎Rijckart Henrick Damen Voets‏‎
Geboren ‎± 1523
[bron]
Zie akte 183 van 4 augustus 1608 - 85 jaar - dus geboren rond 1608-85=1523

[Gebruikersnotities]
MOEDER: MARGARIET
GEZIN: Rycart, Ghysbert, Mechtelt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234668&miview=ldt
174
Rycart Henrick Daem Voetss. heeft verkocht aan Wouter Jannen Henricks alias Guldemans en Mechtelt Lamberts Guldemans dochter het recht in een huis hof hofstad en erf aent Lutteleyndt in die Grote Heyhoeff e.z. Gerit Lamberts a.z. erfgenamen van Ghysbert Henrick Voetss. e.e. Mechtelt dr.v.Henrick Voets a.e. de gemene straat hem aanverstorven van Henrick Daem Voetss. en diens vrouw Margariet, ...
Datering: 2 september 1543
Pagina: 75
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234669&miview=ldt
175
Wouter Jan Henrickss. en Mechtelt Lambert Guldemans dochter hebben verkocht Ricart Henrick Daem Voetss ...
Datering: 3 september 1543

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234652&miview=ldt
158
Riccart Henrick Daem Voetss. heeft verkocht Peeter Daem Henrick Voetss. een stuk land 3 lop. aent Lutteleyndt ...
Datering: 4 maart 1544

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234791&miview=ldt
297
Thomaes zoon van Damen Henrick Voets heeft verkocht Ricart zoon van Henrick Daem Voets een cijns ... hem nagelaten door Damen Henrick Voets zijn vader ...
Datering: 12 januari 1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235054&miview=ldt
140
Aert zoon van wijlen Adriaen van Sochel medeschepen aan Riccart zoon van Henric Daem Voetss. een stuk land van ...
Datering: 21 januari 1549
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235055&miview=ldt
141
Riccart zoon van wijlen Henric Daem Voetss. heeft verkocht Aert zoon van Adriaen van Sochel ...
Datering: 21 januari 1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235056&miview=ldt
142
Riccart zoon van wijlen Henrick Daem Voetss. transporteert aan Art Adriaen van Sochel medeschepen eenpacht die Riccart is heffende uit een erf toebehorende Wouter Henricskss. man van Stijntken dochter van wijlen Lambert Guldemans ter stede geheiten dLutteleinde ...
Datering: 22 januari 1549

BROER: GISBERT, ADAM(?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235128&miview=ldt
214
Henricksken dochter van Gisbert Voetss. mede voor Peter haar broer, Margriet haar zus, en Jorden Geritss. van Boxmeer man van Katherijn hun zus, wettige kinderen van Gisbert Henric Voetss., Peter Daem Voetss. en Ryckart Henric Adam Voetss. hen tevens sterk makende voor Wouter Gerits van den Weijen man van Delien zijn vrouw en Adriaen Thonissen man van Margriet dochters van Adam Henric Voetss. en hebben beloofd Adriaen Gerit Coenen 7 ponden payment die hij in het verleden heeft opgedragen aan Elysabet weduwe van Antonis van den Broeck en Metken Henrick Voetss. – schepenen Art van Sochel en Jan Rutten
Datering: 10 februari 1550

BROERS: GISBERT, ADAM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235115&miview=ldt
201
[los briefje] Aert Arienss. van Sochel en Jan Rutten schepenen van Schijndel verklaren dat voor hen is verschenen in eigen persoon Henricxken dochter van wijlen Gisbert Henrick Voetss. mede voor Peter haar broer en Margriet haar zuster als ook voor Goert Geritss. van Boexincc/Boecxmeer (?) man van Katharina ook dochter van Gisbert Henrick Voetss. en met hen Peter zoon van wijlen Adam Henrick Voetss. en Ryckaert zoon van wijlen Henrick Adam Voetss. mede voor Wouter Geritss. van den Weijen man van Deliana zijn vrouw en Ariaen Tonissen man van Margriet dochter van Adam Henrick Voetss. die hebben belooft tezamen en ieder voor zich 7 ponden payment te betalen die Ariaen in het verleden had opgedragen aan Elisabeth weduwe van Anthonis van den Broeck en Metken Henrick Voets dochter
Datering: 10 februari 1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105582&miview=ldt
81
Rycart soen wilner Hanrick Daem Voetss., chyns van ij gl., ut huys hoff ende erffenisse aent Wybosch, Lambert van Sochel, het Gemeyn Broeck, relicta [= weduwe] Pauwels Claess. et prolibus [= kinderen], Dirck Claess. Molnerss., testes Willem Hanricx ende Zebert Janss., 26 april na Pasen 1574 [anno 74]
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120225&miview=ldt
55
Rycart soen wilner Hanrick Daem Voetss., betalingsgelofte, Hanrick Gerit Jan Joerdenss. vuyt huys hoff met timmeringe ... 8 maart 1577 ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281533&miview=ldt
76
Rijkaert Henricx Damen Voets, verkoop, Jan Maessen alias Olysleger .... 16 november 1583 ...
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324157&miview=ldt
130
Ryckaert Henrick Damen, betalingsgelofte, Peter ende Corstiaen gebroederen kynderen Elen Peterss., die somme van 27 gl., 4 mei 1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324204&miview=ldt
177
aansluitend op 0174 - Ryckaert Henrick Damen, Ariken Thys Rovers, erffgenamen Arien van Sochel, Jan Arien Peterss., 8 februari 1591 ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

ZONEN: Adriaen, Gijsbert
DOCHTER: Henricxken x Jan Ardt Reijners
DOCHTER: Margriet x Dirick Dries
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324337&miview=ldt
38
... Ryckart Henrick Damen ende met hem Adriaen en Gijsbert syn soonen, Dirick Driess. man van Margriet, Jan Ardt Reijners man van Henricxken kynderen Ryckarts ende Petronella zynre huysvrau, verkoop, Claessen Pauwels een schuere staende op erffenisse Ryckarts ende syne kynderen
Datering: 1592-1594
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324515&miview=ldt
95
Rectoer van der Capellen tot Heeswyck, Ryckaert Henrick Damen, ...
Datering: 1595-1597
Schijndel

WEDUWNAAR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324493&miview=ldt
73
... 25 november 1595 ... Ryckaert Henrick Damen nagelaten weduer van wijlen Peterken za:, afstand van tochtrecht, ¼ van alle de guederen welc de vs. Ryckaert is besittende ende Dirick Driess. man van Margareta dochter van Ryckart ende Peterken
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350899&miview=ldt
40
20 februari 1601, testes Kessel et Bogert scepenen ...
Rijckert Hanrick Damen, afstand van tochtrecht, d’utcamer aen het huijs bij Rutger Lamers staende, tot behoeff van zijn vier wittige kynderen by Peterken zijne hysvrou tsamen verweckt, slotformule
Datering: 1600-1605

ECHTGENOTE: PETERKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350900&miview=ldt
41
20 februari 1601, testes Jan Ariens ende Gijsbert Janss. scepenen, Adriaen ende Gijsbert gebroederen kynderen Ryckarts Hanrick Damen ende wijlen Peterken syne huysvrou tsamen verweckt, Dirick Driess. man van Margriet
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350901&miview=ldt
42
Jan Ardt Reynders man van Henricxken, wittige dochteren Ryckarts ende wijlen Peterken, scheiding en deling, Adriaen ende Gijsbert is te deel gevallen huijs hoff esthuijs ende erffenisse 14 lop. onder dWijbosch, erfgenamen Peeter Jan Peeters, Jan Elias Peters, Henrick Dirick Bevers, aen die gemeijn strate, noch eenen acker tuellants in Lobbenhoeve, Daniel Henric Daniels, het gedeelte van Dirick ende Jan Artss., aen het Gemeijn Broeck, noch eenen camp groesvelts den Achtersten Camp 1 mergen in Lobbenhoeff, Henrick Ardt Peters, de wedue Gijsbert van den Bogert, Jan Ariens Verhagen, een mauwer roggen aen den heyligen geest binnen sHertogenbossche, 5 lb., paijments aen het goodtshuijsken van Sint Antonis aen dWybosch, 5 pont paijments aen der tafelen des heyligen geest binnen Schijndel, 5 lb. paijments aenden heyligen geest tot Dinter, noch 5 lb. paijments aen Heer Adams gasthuijs binnen den Bossche, 5 gl. aen Zebert Janss., 5 gl. aen Jan Diricx van Vairle, 3 gl. 10 st. aen margriet van Bruegel
Datering: 1600-1605

Dirick Driessen ende Jannen Artssen is te deel gevallen (echtgenoten van Margriet en Henricxken)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350902&miview=ldt
43
3 gl. 10 st. aen Iken Pauwels tot Heeswyck, 3 gl. 10 st. aen Peter van Echt ten Bosch, 3 ½ gl. aen de geinteresseerden, 17 st. 2 oort aen Adriaen mede condivident, den grontchyns aen mijn Heere van Helmont, , Dirick Driessen ende Jannen Artssen is te deel gevallen een huijs esthuijs hoff ende erffenisse 14 lop. onder dWijbosch, Rutger Lamberts van Sochel, de gemeijnte, eenen acker tuellants een sesterse in Lobbenhoeve, 7 gl. aen Huijbert Diric Michielen, 11 gl. aen Lenert den Snijder, 11 gl. aen Catarijn eertijts wedue Egons de Gier, 11 gl. aen Henrick Gerit Ceelen, 8 gl. 15 st. aen Peter Gijsbert Jacops, 2 gl. aen Jaspar Willem Ariens binnen den Bossche, 30 st. aen een Vrouwengasthuijs ten Bossche, 2 gl. 2 st. aen Jan Artss. mede condivident, 2 gl. 10 st. aen Arien Ryckerts, 17 st. 2 oort aen Gerit Henrick Joordens, 30 st. aen Henricxken Gerit Rutten tot Gestel, notitie dd. 7 november 1609 D.Gerwen secretaris 1609
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350903&miview=ldt
44
slotformule, 20 februari 1601. testes Jan Myss. ende Jan Ariens scepenen, opgaende eyckenhaut staende voor het erffve bij Rutger Lamberts, actum et testes ut supra, Dirick Driessen man van Margriet, verkoop, Jannen Artssen zynen swager
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350904&miview=ldt
45
Ryckart Henric Damen, helfte in huijs hoff ende erffenisse, slotformule, kynderen Ryckart Henricx, 20 februari 1601, 4 oktober 1600, testes Peter Henricx ende Delis Corstiaenss. scepenen
Datering: 1600-1605

ECHTGENOTE: Peterken
ZONEN: Ariaen, Gijsbert
DOCHTER: Hanricxken x (Jan) Ardt Reijnders
DOCHTER: Margriet x Dirick Driessen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350905&miview=ldt
46
Ariaen ende Gijsbert gebruederen kynderen by Ryckart Henric Damen ende wijlen Peterken tsamen verweckt, Ardt Reijnders man van Hanricxken dochter Ryckarts ende Peterken, Jan Artssen hem fort ende sterck maeckende voor Dirick Driessen man van Margriet dochter van Ryckart ende Peterken, verkoop, Adriaen soone Gerart Gysbertsz. smit, eenen mergen groesvelts in eenen camp van vier mergen tegen die drie ander gelegen, onder Delsschot in de Liekendonck, den heyligen geest binnen den Bossche, LambertLambertss. van Sochel, Ardt Diricxss. van Kessel, Jan Arien Peters van Heeswijck, slotformule, 20 februari 1601, testes Jan Mijssen ende Jan Ardts scepenen
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351157&miview=ldt
298
... Arien soone Ryckart Henricx Damen, verkoop, Gysbert Rijckers zynen broeder, hem toegedeijlt 20 februari 1601, huijs hoff ende erffenisse ende esthuijs aen malcanderen
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351264&miview=ldt
405
Henrick Willem Artss. wooende tot Dinter, momboir van de kynderen Jan Jan Truijskens in zijn leven woonede tot Heeswyck, Ryckart Henrick Damen, Jan Janss., onderpanden onder het Wijbosch , Gijsbert Ryckers, 8 mei 1604, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281530&miview=ldt
73
los briefje: Thomas Jan Maessen, Rijckert Hennrick Damen, Henrick Eijmberts, 20 april 1608, Jan Henricx Verhagen aenden Borne schepen, Daniel Gerwen
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224797&miview=ldt
183
... Rijckert Henrick Damen [85 jaeren out], Peter Henrick Huijbers tegenwoirdich schepen, 36 jaeren geleden wonende bij Laurens Peters za: als dienstbode, dingrolle 4 augustus 1608
Datering: 1605-1612
Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manGijsbert Rijckart Henrick Damen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197412&miview=ldt
38 Gijsbert zoon van Ryckaert Henrick Damen mede voor Adriaen zijn broer verkoopt huis esthuis en hof onder het Wijbosch ...
Datering: 1.3.1601
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350932&miview=ldt
73 Gysbert soone Ryckart Henrick Damen man van Elizabeth dochter Ardt Reynders, verkoop, Jan Hanrick Peters, huijs hoff ende errenisse 2 lop. onder het Wijbosch, Willem Henrick Gerarts, die gemeijn strate, Jan Gerarts van den Venne, slotformule, grontchyns Domino de Helmont, ¼ van een vat roggen aen die Predicheeren binnen den Bossche, noch een kan wijns aen die kerck van Schijndel, 31 maart 1601, testes Jan Ariens ende Jan Gysbers scepenen – in de marge twee notities: Arnolda dochter Ardt Reynders met Willem Henrick Gerits haren wittigen man, vernadering, huijs hoff ende erffenisse dat Jan Henricx in cope hadde vercregen tegen Gysbert Ryckert opten lesten mert 1601, testes Jan Ariens ende Heretum scepenen – onderaan: Gijsbert Ryckerts bekent dat Willem Henric Gerits de 50 gl. gequeten heeft dd. 18 februari 1616
Datering: 1600-1605
Schijndel

TWEEMAAL GETROUWD - sijne ierste huysvrou Hijsken Ardt Reijnders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228703&miview=ldt
271
Willem Henrick Gerits, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss., Lijsken dochter van Gijsbert, Lijsken dochter Ardt Reijnders, vuyt huijs hof 8 lop. onder tWijbosch, Henrick Lenart Gerits, die gemeijn straet, Jan Gerits van de Ven, 6 gl. aen Cornelis Janss. lakencoper, 6 gl. aen Peeter Janss. lakencoper, 6 gl. 10 st. aen het Capittel van Sint Jans, 3 gl. aen Luijcas Henrick Denis, 13 ½ st. vier vat roggen aende Virt Biddende Orden, een kan wijns aende kerck tot Schyndel, grontchijns, 30 maart 1615, testes Jan Gijsberts van den Bogart ende Ardt Jan Willemss. schepenen, 1 februari 1630, Arnolda weduwe Willem Henrick Gerits, Micxhiel Peeter Delis,
Embert Jan Emberts van den Vorstenbosch man van ……syne huijsvrou dochter Gijsbert Rijckarts veweckt bij Hijsken [mogelijk Lijsken bedoeld?] sijne ierste huysvrou dochter Ardt Reijnders, actum ut supra, testes Verhoeven ende van der Spanck schepenen
Datering: 1612-1615

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229445&miview=ldt
281 Adam Gerits van Gerwen ende Daniel Henricx van Gerwen schepenen, Heer Wauter Peeterss. op zyne priesterschap ende Gijsbert Rijckartss., Willem Henrick Geritss., Gijsbert Ryckarts man van Lijsken dochter Ardt Reynderss., Jan Ardt Reynderss., Jan Janss. van Roij man van Anna dochter van Ardt Reynders, Erken dochter Ardt Reijnders huijsvrou van Willem Henrick Gerits, tsamen vergadert ten woonhuijse des vs. Heer Wouter Peeterss. ca. 17 à 18 jaren geleden, accoort van onderhoudt door de erfgenamen van Ardt Reijnderss. van Jenneken dochter Ardt Reijnderss. overmidts haere onnoselheijdt ende simpelheijt, onderhoud in cost clederen ende dranck, in de narge: een stuck tuelants geheijten Heer Tijssenecker 4 lo. opt Haubraecken, Ardt Gijsberts, kynderen Jan Henrick Peeters, den gemeijnen wech, de ½ van 2 bunders groeslants geheijten de Buecken onder tWijbosch, Jan Diricx opte Locht, Jan Gijsberts van den Bogart
Datering: 1615-1619
Pagina: 187

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229266&miview=ldt
102
... 27 julij 1616 ... Gijsbert Peeter Schijmans, betalingsgelofte, Gijsbert Ryckartss. ter tochten ende Lijsken dochter des vs. Gijsbert Rijckarts verweckt bij Lijsken dochter Ardt reijnderss. syn ierste huijsvrou, op Marijen Magdaleenendach, ... 1 augustus 1616, ...
Datering: 1615-1619
Pagina: 68

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229668&miview=ldt
175 Gijsbert Ryckartss. man van wijlen Lijsken dochter Ardt Reijnderss., afstand van tochtrecht, Eijmbert zoone Jan Eijmbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckerss., Willem Henrick Geritss., Schijndelse schepenbrief dd. 30 maart 1615, GijsbertPeter Schijmans, Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, 1 december 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 97

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229669&miview=ldt
176 Eijmbert zoone Jan Eymbertss. man van Lijsken dochter Gijsbert Ryckartss. byden selven Gijsbert Rijckartss. ende Lijsken dochter Ardt Rijnderss. tsamen verweckt, vercocht, ... Schijndelse schepenbrief dd. 1 augustus 1616, actum 1 december 1620, ...
Datering: 1620-1623
Pagina: 97v

======================================

ECHTGENOTE: Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351224&miview=ldt
365
Gerart Jan Peters, slotformule, 2 gl. 15 st. aen Henrick Roeff Diricx, actum et testes ut supra, Mariken wedue Jan Peeters Hendrick ende Jan hare kynderen, betalingsgelofte, kynderen ende erfgenamen van wijlen Gerart Janssen verweckt bij Lucia syn tweede huijsvrou 214 gl., procederende van vs. coope van huijs etc., 3 oktober 1605, ten volle betaelt aen handen van Gijsbert Rijckerts man van Aelken dochter Gerit Janss. 77 gl., in presentie van Jan Mijssen, D.Gerwen secretaris 1605, Anneken dochter Henric Diricx 43 gl., Ariken Henric Diricx, 21 januari 1627 hebben Henric ende Jan kynderen Jan Peters getelt aen Willem ende Jan gebroederen, Eyken ende Lijn gesusteren kynderen Claes Gerits, actum ut supra, in presentie Jan Henricx van Gerwen scepen
Datering: 1600-1605

DOCHTER FIJKEN (Sophia?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051350&miview=ldt
16
Fijken dochter van Gijsbert Ryckarts verwekt bij Aeltgen dochter van Gerit van Dinther religieuze en geestelijke dochter in het klooster te Peer heeft verkocht Jan Hendrick Voets
4 lop. land in de Calverlocht onder Wijbosch – het klooster van Peer heet St. Angneetenhof; in de marge een notitie [scan 19] dd. 17 juli 1636
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051190&miview=ldt
36
Anthonis en marijken kinderen van Willem Jacop Aerts en Metgen hu nzuster met betalingsgelofte aan Corstiaen Jan Rovers voorg over Sijken en Peterken dochters van Gijsbert Ryckarts uit huis en hof etc. onder Lutteleijndt en land opte Beeck met in demarge een notitie dd. 24.10 (?),1641
Datering: 30.6.1633
Plaats: Schijndel

WAS DEZE GIJSBERT OOK GEHUWD MET LIJSKEN ARDT REIJNDERS?
WAAROM?
DAN ZOU ZE OVERLEDEN MOETEN ZIJN VOOR 1605 (Gijsbert's dochter Elisabeth uit 2e huwelijk geboren!)

2.
man‎Adriaen Rijckart Henrick Damen‏‎

3.
womanMargriet Rijckart Henrick Damen‏

[Gebruikersnotities]
WAT IS DIT?
MARGRIET bijden JAN JANS natuerlyck heeft verweckt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324103&miview=ldt
76
Jan Janss. van Roij, betalingsgelofte, Margriet dochter Rijckaert Henrick Damen, chyns van 19 st. 2 ort, vuyt eenen acker saetlants 4 lop. onder het Wijbos opt Houbraken, Peter Henrick Huijberts, Delis Claessen, Sanctus Spiritus in Schijnle, Margriet van seeckere kijnde dwelck zij byden Jan Jans natuerlyck heeft verweckt ende vercregen, 4 september 1589, ....
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351203&miview=ldt
344
los briefje: 20 februari 1601, Diric Driessen man van Margriet, verkoop, Jan Artssen zynen swager, Ryckart Henrick Damen
Datering: 1600-1605Voor meer informatie: bertho@derikx.com