man‎Pauwel Jan Pauwels van den Heuvel‏‎

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229227&miview=ldt
63 Pauwels ende Jan gebroederen zoonen wijlen Jan Pauwels van den Huevel verweckt by Kataryna dochter Mr. Henrick Dommelen, scheiding en deling, zeeckere erfgueden, doot ende afflyvicheijt van henne auders, huijs hoff boomgairt 5 lop. onder tLutteleijndt, Margriet weduwe Henrick Eijmberts, Ardt Pauwels Artss., erffenisse des Grooten Gasthuijs binnen sHertogenbossche, erffgenamen Antonis Pennincx, die gemeijn straet, een vat roggen aenden geenen dair toe gerecht, 7 st. aen den vicarije binnen Schijndel, eyckenhaut staende naest erffenisse Hermen Eijmbertss., een stuck tuelants metten esthuijs 7 lop. onder tLutteleijndt in Elde, weduwe Herman Eijmbertss. met haere kijnderen, Henrick Peeter Matijss., de gemeijnte van Schijndel, een mauwer roggen aen
Datering: 1615-1619
Schijndel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214016&miview=ldt
118 Jan zoon van Pauwels Jan Pauwels en Lijsken zijn vrouw dochter van Goossen N., Anthonis Goijarts van Vessem man van Catarina dochter van Pauwels & Lijsken, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt in Elde, ...
Datering: 21.3.1652
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎15 jan 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk!

Zie ook doop dochter Catharina - genoemd als "Filia naturalis" - dus geboren voor het huwelijk.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Paulus Joannis Pauli
Bruid Elisabeta Ambrosii
Datum huwelijk 15-01-1608
Plaats huwelijk Schijndel
Getuige Gisbertus van den Dijck & Petrus Mathiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-01-1608
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 148v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

met:

Kinderen:

1.
womanCatharina Pauwels Jan Pauwels van den Heuvel‏
Gedoopt ‎21 jul 1607 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 118 van 21.3.1652; vader en moeder samen echtgenoot genoemd.
Moeder: "Lijsken Goossen N."

Doopgetuigen:
Elisabetha: Egidius Henrici Egidii & Maria Pauli Joannis
Heilwigis: Johanna Henrici Pauli

BHIC: OpenArchives
Kind Catharina Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 21-07-1607
Plaats doop Schijndel
Bijzonderheden: Filia naturalis = bastaard. <=======
Vader Paulus Joannis
Moeder Elisabeta Goosuini
Getuige Guilielmus Bartholmei Lucae & Margareta Henrici Emberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-07-1607
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 18r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
VADER: Pauwels Jan Pauwels
MOEDER: LIJSKEN Goosen N.
BROER: Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214016&miview=ldt
118 Jan zoon van Pauwels Jan Pauwels en Lijsken zijn vrouw dochter van Goossen N., Anthonis Goijarts van Vessem man van Catarina dochter van Pauwels & Lijsken, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt in Elde, ...
Datering: 21.3.1652
Plaats: Schijndel

2.
man‎Jan Pauwels Jan Pauwels van den Heuvel‏‎
Gedoopt ‎29 aug 1609 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 29-08-1609
Plaats doop Schijndel
Dopeling Joannes Joannis
Vader Paulus Joannis
Getuige Christianus Joannis de Vechel & Maria Lamberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-08-1609
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 29v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎11 mei 1692 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament herzien in akte 386 van 02-04-1692.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.271&minr=11947370&miview=ldt
20 Taxatie van de goederen van Jan Paulus van den Heuvel overleden op 11 mei 1692.
Datering: 11 juni 1692
Pagina: 13v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Poulussen
Datum begraven 11-05-1692
Geslacht m
Soort registratie begraafakte
Religie NG
Diversen laet achter 1 dochter in 't Elschot
Plaats Schijndel
Plaats overlijden Schijndel
Periode 1667-1671, 1676-1698
Deel Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-BJQR?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 3105 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche: zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214016&miview=ldt
118 Jan zoon van Pauwels Jan Pauwels en Lijsken zijn vrouw dochter van Goossen N., Anthonis Goijarts van Vessem man van Catarina dochter van Pauwels & Lijsken, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt in Elde, ...
Datering: 21.3.1652
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214439&miview=ldt
55 Jan zoon van Pauwels Jan Pauwels die heeft natuurlijk verwekt bij Willemken dochter van Dirck Janssen van der Heijden een zekere dochter genaamd Lijsken en heeft haar erkend en aangenomen, welke Willemken zich graag in de huwelijkse staat wilde begeven met Dielis zoon van Jan Peeters en Jan en Willemken hebben een akkoord gesloten over een uitkering van 100 gl.
Datering: 13.6.1657
Plaats: Schijndel

TESTAMENT: Jan Paulus Jans van den Houvel (ongehuwd maar natuurlijke dochter Elisabeth bij Willemke Aerts)
Dit is de broer van Catharina Paulus Jans van den Heuvel.
Heijlken Thonis Goris van Vessem x Aert Vercuijlen
Elisabeth Thonis Gooris van Vessem x Adriaen Goijaert Teunissen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3A&minr=12759186&miview=ldt
178
In de naam van de heer God amen. Vandaag 28 maart 1686 namiddags omstreeks 2 uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Jan zoon van Paulus Jans van den Houvel ongehuwd zijnde en wonend te Schijndel, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom zijn laatste wil opmaken en wil dat zulks na zijn dood zal worden nagekomen ook al zou het in strijd zijn met ander recht. Hij herroept hierbij een eerder testament opgemaakt voor schepenen en secretaris N. de Jonge te Schijndel geschreven in ... 1684 zonder dat hij meer de precieze datum weet. Hij handhaaft echter het codicil opgemaakt voor notaris Huijbert van Bree te Schijndel d.d. ... mei 1684 dat hij nadrukkelijk goedkeurt. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is overleden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis. Hij vermaakt aan Heijlken dochter van Thonis Goris van Vessem thans zijnde de vrouw van Aert Vercuijlen een morgen hooiland zijnde een deel ervan met het naastgelegen veld van Adriaen Goijaert Thonissen onder Schijndel aan de Heeswijkse steegh, belendend Adriaen Dierck Aerts en meer anderen, genoemde Adriaen Goijaert Theunissen, Jan Peter Delissen, de Heeswijkersteeg. Zij Heijlken krijgt daarvan het vruchtgebruik zolang ze leeft en de wettige kinderen van Adriaen Goijaert Teunissen die al zijn verwekt of die hij nog zal verwekken bij Elisabeth Thonis Gooris van Vessem het erfrecht en hij benoemt hen als zijn wettige erfgenamen. Verder vermaakt de testateur aan Elisabeth zijn natuurlijke dochter die hij heeft verwekt bij Willemke Aerts, die echter gelegitimeerd is door de Raad van Brabant, 16 lopenzaad land gelegen onder Schijndel ter plaatste genoemd d´Eldt, belendend Jochem Laureijssen, Jan van der Aa, Bartholomeus Zeberts, Evert Adriaan Joosten.
Vervolg:
Nog vermaakt hij zijn dochter een stuk teulland groot ca. 2 en een half lopenzaad gelegen te Schijndel ter plaatste genoemd de Voirt aan de Huijgen (Hoge?) Wilgen, belendend Jenneken weduwe van Adriaan Eumes en meer anderen, het minderjarige kind van Goijaert Jaspers, de weg daar. Deze 2 percelen land voor zijn dochter zijn ter voldoening van haar legitieme portie waarmee een bedrag van 100 gulden is vereffend dat hij testateur aan zijn dochter had vermaakt als aalmoes en hij wil niet dat zijndochter verdere aanspraken zal stellen op zijn bezit zoals een huis, tuin landerijen etc. Dat andere bezit vermaakt hij aan Elisabeth Thonis Gooris van Vessem als vrouw van Adriaan Goijaert Thonissen die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen van Adriaen het erfrecht en hij benoemt hen als zijn universele erfgenamen. Zijn erfgenamen moeten hem eerlijk doen begraven zoals gewoonte is. Verder wil de testateur dat als iemand bezwaar maakt tegen zijn laatste wil dat die dan zijn erfdeel zal verbeuren en dat gaat dan naar de andere erfgenamen. Daarna verklaart de testateur dat dit zijn testament is en wil het als zodanig hebben uitgevoerd. Aldus gepasseerd ten woonhuize van mij notaris in Den Dungen in aanwezigheid van Hendrick Huijsmans en Dierck Adriaen Cornelissen inwoners alhier als getuigen. Ondertekend : dit merk is van Jan Paulus Janssen van de Heuvel, Hendrick Huijsmans, Dirck Adriaen Nelissen, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Datering: 28-03-1686
Pagina: 98*
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3A&minr=12759394&miview=ldt
386 In de naam van de heer God amen. Vandaag 2 apil 1692 verscheen voor mij notaris en getuigen Jan zoon Paulus Janssen van den Heuvel ongehuwd zijnde wonend te Schijndel, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij beseft de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst zijn testament opmaken en wil het zo hebben uitgevoerd, ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Hij herroept alle eerdere testamenten of codicillen en speciaal het testament dat hij voor schepenen van Schijndel in de maand mei van 1684 daar heeft gemaakt, ook het testament dat hij voor mij als notaris in Den Dungen heeft gemaakt d.d. 28 maart 1686 en hij wil nietdat deze testamenten nog van kracht zijn. Maar hij handhaaft wel het codicil dat hij heeft laten opmaken voor notaris Huijbert van Bree te Schijndel in mei van het jaar 1684 en hij wil uitdukkelijk dat dat codicil van kracht blijft. Hij beveelt zijnziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis met een uitvaart zoals zijn erfgenamen verplicht zij te doen. Hij vermaakt aan Elisabeth Thonis Gooris van Vessem echtgenote van Goijaert Thonissen wat betreft vruchtgebruik en haar kinderen wat betreft erfrecht een huis tuin, boomgaard en teulland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen te Schijndel ter plaatse genoemd in d´Eldt, belendend Jenneken Jan Zeberts, Handersken weduwe van Jan Lamberts, de straat daar. Nog krijgt ze een akker groot ca. 3 lopenzaad gelegen te Schijndel ter plaatse genoemd in den Bors, belendend de H. Geest van Schijndel, de erfgenamen van Jan Paulussen. Elisabeth krijgt daarvan het vruchtgebruik zolang ze leeft en haar wettige kinderen het erfrecht en hij doet dit vanwege hem daartoe moverende redenen.
Vervolg:
Verder vermaakt hij aan Heijlken Tonis Gooris van Vessem thans echtgenote van Aert Vercuijlen, een morgen hooiland, een geheel vormend met een weiland van Adriaen Goijaert Thonissen gelegen onder Schijndel aan de Heeswijkse steegde, belendend Adriaen Dirck Aerts en meer anderen, Adriaen Goijaert Theunissen, Jan Peter Delissen, genoemde Heeswijkse steegde. Heijlken krijgt daarvan het vruchtgebruik en de wettige kinderen van genoemde Elisabeth verwekt bij Adriaen Goijaert Thonissen het erfrecht.Alle andere na te late bezit, roerend en onroerend vermaakt hij aan Elisabeth zijn natuurlijke dochter verwekt bij Willemke Aerts, maar die is later gewettigd door de Raad van Brabant welke Elsiabeth nu is getrouwd Hendrick Willems van Hereton (= van Hirtum) en hij benoemt deze enige dochter als zijn universele erfgename, ter voldoening van haar legitieme portie. (akte is niet afgemaakt, geen datering en geen ondertekening ook).
Datering: 02-04-1692
Pagina: (362-v)
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.271&minr=11947370&miview=ldt
20 Taxatie van de goederen van Jan Paulus van den Heuvel overleden op 11 mei 1692.
Datering: 11 juni 1692
Pagina: 13v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com