man‎Jan Rutten Janssen van Dijck‏‎
Overleden ‎1643
[bron]
Testament aktes 73 & 77 van 20.9.1643.
Erfdeling akte 345 van 6.11.1643.

1643

Index BHIC Schijndel 1643 is leeg (Nov2022).

[Gebruikersnotities]
TWEE MAAL IN STAMBOOM - VIA DOCHTER HELIJKEN EN VIA ZOON JAN.

Nog een dochter???
BHIC: OpenArchives
Kind Ida Ruthgeri
Geslacht v
Datum doop 13-06-1618
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Ruthgeri
Getuige Joannes Henrici Eymberti
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 90r
Diversen Gt2 echtgenote van Joannes Arnoldi Vercuijlen de jongere.


ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197466&miview=ldt
23 Testament van Jan Ruth Janssen en Laentje dochter van Aert Jans Vercuijlen onder Wijbosch bij de kapel
Datering: 18.3.1633
Plaats: Schijndel

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051221&miview=ldt
67 Jan zoon van Jan Goijarts met betalingsgelofte aan Goijart Ardtss. van Rullen en Adriaen Laureijnsen van Waelre met verwijzing naar een proces voor schepenen van de stad Helmond tussen Jan Goijarts en Mr. Jan Loijen en Gerit Pauwels schout te Aarle als executeurs van het sterfhuis van Jan Jan Rutten
Datering: 19.4.1633
Plaats: Schijndel

WEDUWNAAR.
DOcHTER: Catharina x Jacop Jan Henricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051666&miview=ldt
332 Jan Ruth Janssen nagelaten weduwnaar van wijlen Laentgen heeft afstand gedaan van zijn tochtrecht op land onder Wijbosch in de Hulsebraeck bij de St.Barbarenecker tbv Jacop Jan Henricx zijn zwager man van Catarina dochter van Jan Rutten vs.
Datering: 12 november 1638
Plaats: Schijndel

DOCHTER: Heijlken x Willem Anthony Pennincx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051667&miview=ldt
333 Jacop Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Rutten zijn schoonvader , Anthonis Jan Anthonis Pennincx en Anthony Dielis momboiren over de minderjarige kinderen van Willem Anthony Pennincx die zijn verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten uit land onder Wijbosch in de Hulsebraeck bij de St.Barbarenecker, nabuurcijns
Datering: 12.11.1638
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051684&miview=ldt
350 Jan Ruth Janssen met betalingsgelofte van Willem Anthonis Pennincx te restitueren aan de minderjarige kinderen van Willem vs. verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten
Datering: 18.2.1639
Plaats: Schijndel

KIDS: AERT, JAN, CATARINA
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051878&miview=ldt
155 Aerdt en Jan broers kinderen van Jan Ruth Janssen en Jacop Jan Hendricx man van Catarina dochter van Jan Rutten, hebben hun vader gemachtigd
Datering: 7.3.1641
Plaats: Schijndel

ZOON: RUTH
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051884&miview=ldt
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken,...
LANGE AKTE - ZIE AKTE 181 BIJ nototie zoon Ruth!
Datering: 18.3.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051924&miview=ldt
201 Jan Ruth Janssen bekent dat Michiel Rutgher Claes in zijn leven aan hem heeft geleend een som van 100 gl.
Datering: 27.4.1641
Plaats: Schijndel

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197516&miview=ldt
73 Testament van Jan Ruth Jans nagelaten weduwnaar van wijlen Laentgen zijn vrouw zaliger dochter van Aerdt Jans Vercuijlen
Datering: 20.9.1643
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197520&miview=ldt
77 Testemant van Jan Ruth Janssen etc. zie scan 234 onder het Wijbosch omtrent de St.Anthoniskapel
Datering: 20.9.1643
Plaats: Schijndel

ERFDELING
Jan Ruth Janssen x Laentgen Aerdt Jans Vercuijlen
- Aert
- Jan
- Catharina x Jacop Jan Hendricx
- Helijken x [Willem] Anthonis Pennincx
- Rut
- Laentgen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052068&miview=ldt
345 Aerdt en Jan broers kinderen van Jan Ruth Janssen verwekt bij Laentgen dochter van Aerdt Jans Vercuijlen, Jacop Jan Hendricx man van Catarina dochter van Jan & Laentgen, Jan Anthonis Pennincx en Anthonis zoon van Dielis Jan Dircx, Willem Anthonis Pennincx verwekt bij Heijlken dochter van Jan & Laentgen, de schout oppermomboir van de minderjarigen, Jan Jans Verhoeven in naam van Ruth Jan Rutten en Laentgen, met een scheiding en deling met o.a. huis hof varkenskooi en erf onder tWijbosch, land aldaar in de Hardebeemden, land in de Hulssebraeck, met als belending de St. Barbaraecker, cijns aan de Heer van Helmont, aan Dirck Lenarts binnen Den Bosch, aan Laureijns van Strijp en zijn weduwe, idem land onder Wijbosch, hooiland genaamd Rouwencamp onder tWijbosch over het broeck, met als belending Jonker Bruno van Herenhoven, met last aan Erken Aerts geestelijke vrouwe, aan Huijbert van Engelen, ander land onder Wijbosch, hooiland over het Broeck, land in de Hulssebraeck, met last aan Mr. Aerdt van Asperen als rentmeester, aan Catarina Claessen te Empel, hopland in de Hoefve onder Wijbosch, twee dachmaten onder Wijbosch, meerdere landerijen onder Wijbosch, met last aan het Gasthuijs binnen Den Bosch, aan de pastoor of vicarije van Schijndel, den Crommenacker
Datering: 6.11.1643
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196839&miview=ldt
43 Aerdt zoon van Jan Ruth Jans heeft verkocht Jan Jan Rutthen zijn broer 4 lop. land en een esthuis onder tWijbosch, met last aan Huijbert van Hengel, aan Arnolda Aertsen, aan de Heer van Helmont met na de akte een notitie dd. 2 november 1682
Datering: 15.4.1644
Plaats: Schijndel

WIE IS DIT? ZUS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197524&miview=ldt
81 Testament van Jan Claes Daniels van der Aa en Marijken zijn vrouw dochter van Ruth Janssen onder Wiijbosch
Datering: 14.5.1644
Plaats: Schijndel

WIE IS DIT? ZUS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213469&miview=ldt
11 Claes en Marijken kinderen van Jan Claes Daniels van der Aa verwekt bij Marijken dochter van Rut Jan Rutten, Amijs Jans Aerdts van der Haigen vederlijke voogd van Anneken en Jenneken zijn kinderen verwekt bij Heijlken ook dochter van Jan & Marijken met een scheiding en deling met ...
Datering: 7.2.1646
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214199&miview=ldt
121 Jacop Jan Hendricx man van Catarina dochter van Jan Ruth Janssen, verkoop aan Anthonis zoon van Willem Anthonis Pennincx, land in de Hulssebraeck, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 9.3.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214255&miview=ldt
177 Jacob Jan Handricx man van Catarina dochter van Jan Ruth Janssen verwekt bij Lana dochter van Aerdt Vercuijlen heeft verkocht Anthonis zoon van Willem Pennincx huis hof en erf onder tWijbosch...
Datering: 11.3.1655
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214287&miview=ldt
209 Dirck Handrick Eijmbert Voets man van Marijken zijn vrouw dochter van Jan Aertsen en Jan zoon van Jan Rutten en Jan Willems Gijsberts van den Boogaert met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch over tBroeck bij de rivier de Aa, idem hooiland ter plaatse
Datering: 8.10.1655
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515476&miview=ldt
10 Testament van Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Catharina dochter van Jan Aertssen Vercuijlen te Schijndel onder Wijbosh, gepasseerd aldaar ten overstaan van Jan Jan Rutten en Handrick Willem Handricksen
Datering: 29 november 1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375164&miview=ldt
211 Aert zoon van Jan Rutten en Anthonis zoon van wijlen Willem Pennincx verweekt bij Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Rutten met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch bij het erf van Jonker Herenhoven , hooiland ter plaatse
Datering: 10.10.1661
Plaats: Schijndel

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379080&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 9, folio 195 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 3 kijnderen Jan Janssen Verweteringh verweckt bij Meriken dochter Jan Lucas ende d'een kijndt vande Jonghen Jan Lucas
Jan Lucas Janssen vader vande 2 kijnderen voorschreven
Jan soon Jan Lucas den Jonghen
Die twee kijnderen Jan Lucas emptores
Anthonis Willem Pennincx verweckt bij Heijlcken een vande 5 kijnderen
De vijff kijnderen
Jan Rutten weduwer van Laenttien voorschreven
ende Laentien Art Janssen Vercuillen
VII1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
Voor 1606.

Niet gevonden in index BHIC Schijndel (Nov2022).
met:

womanAppollonia Aert Jans "Laentgen" Vercuijlen‏
Overleden ‎± 1636
[bron]
Testament akte 23 van 18.3.1633.
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 332 van 12 november 1638.

Index BHIC Schijndel 1633-1638 is leeg (Nov2022).

[Gebruikersnotities]
TWEE MAAL IN STAMBOOM - VIA DOCHTER HELIJKEN EN VIA ZOON JAN.

Kinderen:

1.
man‎Aerdt Jan Rutten Janssen van Dijck‏‎

2.
womanHeijlken Jan Rutten Janssen van Dijck‏
Gedoopt ‎9 jul 1606 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouderlijk gezin genoemd in akte 345 van 6.11.1643.

BHIC: OpenArchives
Kind Helwigis Ruthgeri
Geslacht v
Datum doop 09-07-1606
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Ruthgeri
Getuige Guilelma Joannis Theodorici van Kessel
Getuige Anthonia Gisberti van den Bogaert
Getuige Joannes Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 13r


Overleden ‎5 okt 1632 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anthonius Guilielmi Anthonii
Geslacht Man
Datum doop 05-10-1632
Plaats doop Schijndel
Vade Guilielmus Anthonii
Moeder Helwigis N.N.
Diversen: overleden bij de bevalling <======
Getuige Joannes Nicolai Danielis
Getuige Joanna N.N.
Diversen: vrouw van Gualterus Joannis Pennincx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-10-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 34r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Index BHIC begraven Schijndel 162 leeg (Nov2022).
‎, leeftijd ongeveer 26 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051681&miview=ldt
347 Willem Anthonis Pennincx nagelaten weduwnaar van Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Ruth Janssen en nadien getrouwd met Neesken zijn 3e vrouw weduwe van wijlen Delis Jan Delis en Willem had in zijn weduwnaarsstaat een stuk land verkregen van Aert Jans Meeus en land in de Beemden en bij Reijndersdijck en land in koop verkregen tegen de erfgenamen van Jan van den Auwenhuijs
Datering: 10.23.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375164&miview=ldt
211 Aert zoon van Jan Rutten en Anthonis zoon van wijlen Willem Pennincx verweekt bij Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Rutten met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch bij het erf van Jonker Herenhoven , hooiland ter plaatse
Datering: 10.10.1661
Plaats: Schijndel

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379080&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 9, folio 195 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 3 kijnderen Jan Janssen Verweteringh verweckt bij Meriken dochter Jan Lucas ende d'een kijndt vande Jonghen Jan Lucas
Jan Lucas Janssen vader vande 2 kijnderen voorschreven
Jan soon Jan Lucas den Jonghen
Die twee kijnderen Jan Lucas emptores
Anthonis Willem Pennincx verweckt bij Heijlcken een vande 5 kijnderen
De vijff kijnderen
Jan Rutten weduwer van Laenttien voorschreven
ende Laentien Art Janssen Vercuillen
VII1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
man‎Rut Jan Rutten Janssen van Dijck‏‎
Gedoopt ‎16 jun 1609 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Rutgerus Rutgeri
Geslacht m
Datum doop 16-06-1609
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Rutgeri
Getuige Adrianus Adriani
Getuige Joanna Petri de Erp
Getuige Nicolaus Theodori Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 28v
Diversen De Erp = van Erp.


[Gebruikersnotities]
AKTE 161
Ruth Jan Ruth Jansse
Jan Lucas Jans
Jan Jan Henricx Verweteringe x Marijken Jan Lucas
Marijken Willem Gijsberts van den Boogart
(1) Jan Jan Lucas (hebben minderjarig kind)
(2) Jochem Hendrick Boogarts

AKTE 181 & 41
Meriken Willem Gijsbert van de Bogaert
gehuwd met:
(1) Jan Jan Luijcas (vermoord door Ruth Jan Rutten) -> zoon Willem
(2) Joachim Handrick Bogaerts -> Twee dochters


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051884&miview=ldt
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken,...
LANGE AKTE - ZIE OOK HIERONDER AKTE 181!
Datering: 18.3.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051885&miview=ldt
162 Jan Aertsen Vwercuijlen te Heeswijk stelt zich borg of cautinaris vanwge Ruth Jan Rutthen voor een som van 200 gl. dat terstond gereed moet zijn bij de voorschreven voetval, actum et testes ut supra
Datering: 18.3.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214002&miview=ldt
104 Ruth Jan Rutten woonende te Antwerpen heeft verkocht Jan Willems van den Boogaert een kamp hooiland onder tWijbosch over tBroeck gemeynlycken genoemt den Heuvelbemdt
Datering: 8.2.1652
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330520&miview=ldt
181 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Handrick Bogaerts, inwoners te Schijndel, herdgang Weijenbosch. Merieken was eerder gehuwd met Jan Jan Luijcas en heeft een zoon Willem uit dat huwelijk, welke Jan Jan Luijcas om het leven is gebracht door Rut Jan Rutten
Datering: 09-03-1654
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330596&miview=ldt
41 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert, inwoners te Schijndel. Meriken was eerder getrouwd met Jan zoon Jan Luijcas en had daarbij zoon Willem verwekt. Haar eerste man is onnozel om het leven gekomen en ze heeft daarom geen bezit meer uit dat huwelijk, de zoon krijgt 90 gulden vanwege zoengeld van de dader Ruth Jan Rutten. Verder hebben ze twee dochters uit het huidige huwelijk
Datering: 23-02-1656
Plaats: Sint-Michielsgestel

4.
womanCatarina Jan Rutten Janssen van Dijck‏
Gedoopt ‎18 apr 1612 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 155 van 7.3.1641. Zie notitie bij vader.
Ouderlijk gezin genoemd in akte 345 van 6.11.1643.

BHIC: OpenArchives
Kind Catharina Ruthgeri
Geslacht v
Datum doop 18-04-1612
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Ruthgeri
Getuige Henrica Joannis Arnoldi Reijnery
Getuige Guilielmus Gisberti van den Boogaert
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 48v


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5AB8331F210A49EDBE597F74D8D2C37E
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
121 Jacop Jan Hendricx man van Catarina dochter van Jan Ruth Janssen, verkoop aan Anthonis zoon van Willem Anthonis Pennincx, land in de Hulssebraeck, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 9.3.1654

https://proxy.archieven.nl/235/2D2BAD3F47404F97949829CB9CEE3418
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
177 Jacob Jan Handricx man van Catarina dochter van Jan Ruth Janssen verwekt bij Lana dochter van Aerdt Vercuijlen heeft verkocht Anthonis zoon van Willem Pennincx huis hof en erf onder tWijbosch, met last aan Lambert Goossens binnen Den Bosch, aan Anneken Aerdts, aan Jan Dirck Lenderts gevolgd door een memorie mbt 200 hopkuilen en onderaan een notitie dd. 2 juni 1657
Datering: 11.3.1655

5.
manJan Jan Rutten Janssen van Dijck‏
Gedoopt ‎3 aug 1614 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij dochter Apollonia uit RHCE: "Laentie dochter Jan Jan Rutten Janssen"

Zie akte 42 van 23-06-1668: "Jan Jan Rutten van Dijck (55)"
Dus geboren rond 1668-55=1613

BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Ruthgeri
Geslacht m
Datum doop 03-08-1614
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Ruthgeri
Getuige Elisabeth Joannis Rutgeri
Getuige Wilhelmus Henrici Gerardi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 64r


Begraven ‎9 jan 1682 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-BF3J?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 3936 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Rutten
Jan
3kn
Begraafdatum 9 jan 1682
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021)(Nov2022)(Jan2024).

[Gebruikersnotities]
Zie doop zoon Adrianus - echtgenote genoemd als "Anna Adriani"

GEZIN:
Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes (heeft dochter Maryken x Peter Aert Lamberts)
- Jan (twee minderjarige kinderen)
- Anneken x Jan Jan Rutten (drie minderjarige kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049301&miview=ldt
42 Jan Jan Rutten van Dijck (55) en Huijbert Delissen (34) beiden uit Schijndel met een verklaring ten behoeve van Handrick Ariens van der Aa; Jan verklaart dat hij Anneken de 1e vrouw van Jan Jan Seepen in haar ziekbed is gaan bezoeken omtrent 3 รก4 dagen voor haar dood ...
Datering: 23-06-1668
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

WIE IS DIT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049370&miview=ldt
111 Dirck Janssen van de Heijden (57) en Jan Rutten opten Dijck de huidige gezworenen van Schijndel met een verklaring ten behoeve van Jan Jan Ruth Lamberts ...
Datering: 12-02-1670
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

OVERLEDEN:
NB: MEERDERE IN DEZE PERIODE!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.84&minr=16197220&miview=ldt
93 Deling onder de erfgenamen Jan Jan Rutten
Datering: 1681-1684
Plaats: Schijndel

ERFDELING na overlijden zoon Adrianus.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937931&miview=ldt
65 Deling van goederen onder Jan Jan Rutten en Hugo Lamberts van der Haigen x Lana dr.v.Jan Rutten
Datering: 21 december 1693
Pagina: 64v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Joannes Rutger Joannes van Dijk

RHCE:
Transcriptie Cijnsregisters Heerlijkheid Helmond - Plaatsnaam: Schijndel
De 6 1 kijnd(eren) van Lantijen met naem Jan Laentie dochter Jan Jan Rutten Janssen huijsvrouw Hugo Lamberts Verhagen De 2 erffgenamen Adriaen soone Jan Jan Rutten Janssen De 3 kijnderen Jan soone Jan Rutger Janssen Jan soon Jan Rutger JanssenIIII de
narii veteri XIIII denarii
Nummer 333-Fiche 489, blz. 6, folio 191
Code NTI-12063-333
Collectie Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
Id 2378966
Plaatsnaam Schijndel
Inventarisnummer 333
Inventarisnummer_level 545Voor meer informatie: bertho@derikx.com