man‎Adriaen Claes Daniels "Arien" van der Aa‏‎
Geboren ‎± 1580
[bron]
Roepnaam is Arien:
Zie testament van broer Claes akte 59 van 24-08-1656. Beide broers worden genoemd: "... wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen ..."

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379237&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 12, folio 218 Plaatsnaam: Schijndel
Servaeske weduwe ende vijff kijnderen Adriaen Claes Daniels Ariaen soon Nicolaes Daniels een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen van Gloria dochter Jan Lucas Gloria dochter Jan Lucas I braspenninck II denarii
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Zoon van Gloria Jan Lucus

Gokje
ABT1580

[Gebruikersnotities]
NB: TWEE PERSONEN IN DIT TIJDVAK!
Adrianus Nicolai vader 14-01-1607 Schijndel DTB doopakte
Adrianus Nicolai vader 16-08-1607 Schijndel DTB doopakte

https://proxy.archieven.nl/235/B1A2FB8BB3364CB49B18F8F10FBE72A4
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
4 Henrick zoon van Jan Henrick Gerings en Ariaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Henrick Verhagen en Bartholomeeus Janssen momboiren van de kinderen van Huybert Jan Spirincx
Datering: 31.8.1605

GEEFT DATUM VOOR 26.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224639&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
25 ... 3 februari 1606 ...
Datering: 1605-1612
Pagina 32 / 449

Jan Henrick Gerings x Anneken Michiel Delis
- Henrick
- Faesken x Arien Claes Daniels
- Willemken [testament]
Hiibert jan Spirincx [wijlen] x Anneken Michiel Delis
- onmondige kids
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224640&miview=ldt
26 Henrick soone Jan Henrick Gerings byden voors. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henrickx ende Anneken. Bartolomeus Jan Spirincx, Jan Henricx Verhagen ende Delis jan Delis momboiren der onmundige kynderen wijlen Hiibert jan Spirincx verweckt by Anneken dochter Micheiel Delis voors., met malcanderen aengegaen seecker minlijck accoordt, testament van Willemken dochter Jan Henricx ende Anneken gemaeckt voor Heeren ende Mr.Andries Jacopss. van deen Boghert pastoir tot Schijndel anno 1605, eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde ontrent die Putstege, Jan Amijs Janss., de wedue Jan Eymbert Voets met hare kynderen, erffenisse des Groten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeyn strate, eenen acker tuellants 2 ½ lopense in Pastoirstiende, de wedue Jan Delis, die kijnder ende erfgenamen Jan Lambert Wauters, Jan Willem Janss., de wedue Gijsbert van den Boghert, die wedue Pauwels Wijnants, alnoch twee dachmaten hoijvelts genoemt die Bulten onder Delschot in de Hardebeempden rydende tegen Henrick ende Lambert kijnderen Dirck Scoemekers, een koe ende drie vommen leverbaer roggen metten stroeij, Adriaen Claessen
Datering: 1605-1612
Schijndel
Pagina 33 / 449

VERVOLG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224641&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
27 ..
Pagina 34 / 449

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224642&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
28 Eijmbert Eijmberts van v den Vorstenbosch ende Wouter Lambert Wauters, verklaring mbt. het accoord uit de vorige scan t.a.v. de onmundige kynderen; Henrick soone wijlen Jan Henrick Gerings byden vs. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes daniels man van Faesken dochter Jan Henricx ende Anneken, scheiding en deling, Henrick is te deel gevallen huijs esthuijs hoff ende erffenis 12 lop. die gemeijn strate, Laurens Jacops, onder het Elschot, erffenisse des heyligen geest in Schyndel, de wedue Jacop Jan Pennincx, alnoch drie strepen lants 4 lop. ter plaetse, de weue Gijsbert van den Boghert, Eymbert Eymberts van den Vorstenbosch, Lambert Luijcas, twee campen groesvelts 3 ½ mergenin d’Everdonck
Datering: 1605-1612
Pagina 35 / 449

"Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224651&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
37 Gijsbert soon Jan Jan Willems, Libert Janssen, 11 maart 1606, testes Jan Mijssen en Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx, Huijbert Jan Spirincx, in de marge 11 januari 1608, D.Gerwen secretaris, Henrick Janssen Vercuijlen, Libert Jan Liberts, huijs hoff schure esthuijs en erffenis groot ontrent drie mauwersaetlants onder het Wijbosch, Jan Ariens Verhagen, Jan Dirick Michielss., die kynder Steven Jan Diricx, den gemeynen vaerwech, die gemeyn straet aldaer tegenover die Capelle oft Goodtshuijsken van St. Antonis, in de marge: Jan Ariens van ….., 1624
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228416&miview=ldt
140 Adriaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx, betalingsgelofte, ...
Datering: 1611-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051711&miview=ldt
377 Adriaen Claes daniels man van Faesken, Huijbert Hendrick Willems en Delis Jan Delis momboiren van d eminderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Henricx Geerincs over de aflossing van een rente door de erfgenamen van wijlen Gerit Martens
Datering: 17.12.1632
Plaats: Schijndel

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

ERFDELING:
Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes
-- Maryken x Peter Aert Lamberts
- Jan
-- twee minderjarige kinderen [momboiren Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen]
- Anneken x Jan Jan Rutten
-- drie minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

!!
!!CIJNSBOEK
!!
VIJF KINDEREN:
MOEDER: "Gloria dochter Jan Lucas"
.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379237&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 12, folio 218
Plaatsnaam: Schijndel
Servaeske weduwe ende vijff kijnderen Adriaen Claes Daniels Ariaen soon Nicolaes Daniels een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen van Gloria dochter Jan Lucas Gloria dochter Jan Lucas I braspenninck II denarii
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/2E96E7251C7F4BD8B2DC56A84F024743
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A
Jan Adriaen Lamberts bij coop
Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa
de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen
Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ???
de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende
de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende
de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels
Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri <===
de selveI denarii ort veteri
de selveIIII denarii III ort novi
I stuiver VI denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/0750B8D187B941139FAC3F4A733E5CD5
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 9, folio
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
De weduwe en een kijndt van Jan Rutten
De 1 erffgenaem met naem Jan Rutten van Dijck bij coop
De 7 erffegnamen vande 2 kijnderen ondergeschreven
Willem Jan Goossens weduwer ende 2 kijnderen van Meriken Claes Adriaens
Merike dochter Claes soon Adriaen Claes Daniels vander Aa pro toto
Henrick soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
D'een kijndt van Claes soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 3 kijnderen van Anneke dochter Adrianen Claes Daniels vander Aa
Servaeske dochter Anna Michiel Gielis huijsvrouw van Adriaen Claes Daniels vander AaIII denarii veteri <===
X denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

https://proxy.archieven.nl/48/22FCE51CE9F84213A6A49B20206121C1
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 488, blz. 10, folio 186
Datering: 1643/1714
Transcriptie: De 1 erfghenaem
De 7 erffgenamen van 2 kinderen Jan Rutten van Dijck
Willem Jan Goossens weduwer ende 2 kijnderen Meriken Claessen voorschreven
Merike dochter Claes soon Adriaen Claes Daniels Daniels vander Aa pro toto
Henrick soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
De 3 kijnderen van Anneken dochter Adriaen Claes Daniels vander Aa
Servaeske dochter Anna Michiel Gelis huijsvrouw van Adriaen Claes Daniels vander AaI denarii veteri
De selveI denarii veteri
VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
Genoemd als paar in akte 4 van 31.8.1605.

BEF1605
met:

womanSarvacija Jan Handrick "Faesken" Geerincx‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/B1A2FB8BB3364CB49B18F8F10FBE72A4
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
4 Henrick zoon van Jan Henrick Gerings en Ariaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Henrick Verhagen en Bartholomeeus Janssen momboiren van de kinderen van Huybert Jan Spirincx
Datering: 31.8.1605

Jan Henrick Gerings x Anneken Michiel Delis
- Henrick
- Faesken x Arien Claes Daniels
- Willemken [testament]
Hiibert jan Spirincx [wijlen] x Anneken Michiel Delis
- onmondige kids
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224640&miview=ldt
26 Henrick soone Jan Henrick Gerings byden voors. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henrickx ende Anneken. Bartolomeus Jan Spirincx, Jan Henricx Verhagen ende Delis jan Delis momboiren der onmundige kynderen wijlen Hiibert jan Spirincx verweckt by Anneken dochter Micheiel Delis voors., met malcanderen aengegaen seecker minlijck accoordt, testament van Willemken dochter Jan Henricx ende Anneken gemaeckt voor Heeren ende Mr.Andries Jacopss. van deen Boghert pastoir tot Schijndel anno 1605, eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde ontrent die Putstege, Jan Amijs Janss., de wedue Jan Eymbert Voets met hare kynderen, erffenisse des Groten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeyn strate, eenen acker tuellants 2 ½ lopense in Pastoirstiende, de wedue Jan Delis, die kijnder ende erfgenamen Jan Lambert Wauters, Jan Willem Janss., de wedue Gijsbert van den Boghert, die wedue Pauwels Wijnants, alnoch twee dachmaten hoijvelts genoemt die Bulten onder Delschot in de Hardebeempden rydende tegen Henrick ende Lambert kijnderen Dirck Scoemekers, een koe ende drie vommen leverbaer roggen metten stroeij, Adriaen Claessen
Datering: 1605-1612
Schijndel
Pagina 33 / 449

DE HALVE BROER VAN ZIJN ECHTGENOTE [=faesken]
.
https://proxy.archieven.nl/235/D1B2393034EB4884AAD9D841C95DDE46
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
67 Op huijden den xii november 1608 soo heeft Arien Claessen aengenomen Delissen synen huijsvrouwen halven broeder eenen termijn oft tijt van twee jaeren te onderhauden in cost dranck wassinge slapinge ende aenden school hauden den vs. tijt ende totzynen last onderhauden in lieuwaet of hembden ende betalen schoolgelt boecken pampier int etc. ende daerenboven in clompen schoen ende eenen henneke maeckende beginnende het vs. onderhaut als voor Sinte Marten 1608 voor welck onderhaut Arien vs. salin hueringe hebbende ende gebruijcken het halff lant opt Velt in Pastoorstiende ende het halff kant in de Putstege den kynderen Huijbert Jan Spirincx respective toebhoirende, insgelijckx twee jaeren gedurende beginnende het gebruijck van het corenlant ot Sinte Marten 1608 ende van den hoppen tot dubbenstijt lestleden anno 1607 ende sal Arien ten tijde syns gebruijcx betalende die helfte van den dorpslasten opter vs. twee parcelen – alles in presentie van Henrick Jan Henricx, Bartholomeus Janssen ende Jan Verhagen momboiren van de vs. kynderen, ook present Michiel en Jasn kynderen Huybert Janssen en als schepen Peter Henricx – eyndende Sinte Marten anno 1610 [ - vervolg op scan 222
Datering: 12.11.1608

ECHTGENOOT GENOEMD MET HAAR HALFBROERS
https://proxy.archieven.nl/235/8D3757CE620E4912AA13989BB30A4EB3
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
244 Jan ende Delis soonen Huybert Jans Spierincx, gemangelt [grondruil], 7 december 1618, testes Adam van Gerwen ende Ardt Jan Geerlincx schepenen, Jan zoone Huijbert Jan Spierincx, vercocht, Adriaen zoone Claes daniels van der Aa, een stuck tuelants 2 lop. in Pastoirstiende onder tLutteleijndt, [belendingen en andere percelen zie 261 en 262]
Datering: 1615-1619

GENOEMD MET ECHTGENOOT.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051711&miview=ldt
377 Adriaen Claes daniels man van Faesken, Huijbert Hendrick Willems en Delis Jan Delis momboiren van d eminderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Henricx Geerincs over de aflossing van een rente door de erfgenamen van wijlen Gerit Martens
Datering: 17.12.1632
Plaats: Schijndel

GROOTMOEDER
https://proxy.archieven.nl/235/954AF96984F0433987F90DE7FF51D78E
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
205 Testament van Peter Aerts van Oudenhuijse en zijn vrouw Meriken Claes Adriaens, inwoners van Schijndel. Ze vermaken elkaar als langstlevende al hun wederzijds bezit en ook het bezit dat ze van de grootmoder van de testatrice hebben verkregen, zijnde Faesken Arien Claessen in Schijndel. De langstlevende mag dat verkopen etc. en na dood van de langstlevende versterft het bezit op hun kinderen. Actum Schijndel
Datering: 14-01-1666

CIJNSBOEK
https://proxy.archieven.nl/48/30FC9509394C4A75AEC6E85A6B5F125D
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 492, blz. 3, folio 206
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Jan Janssen van Dijck
De 2 / 1 kijnd(eren) Jan soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
de 6 kijnderen van Lantije mi 1 kijndt Anneken
De 3 /2 / 1 kijnd(eren) van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels vander Aa / Adriaen ende Laentie
Henrick soon Adriaen Claes Daniels vander Aa ende
Merike dochter Claes soon Adriaen Claes Daniels ???
Servaeske dochter Anna Michiel Delissen huijsvrouw Adriaen Claes Daniels vander AaI denarii II ort novi <=======
de selveI denarii ort novi
de selveI denarii I ort novi
XII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond
Inventarisnummer: 333

Kinderen:

1.
manClaes Aryen Claess van der Aa‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214267&miview=ldt
189 Momboirseed van Marten Jan Hendrick Hellincx in plaats van Jan Peeter Hellincx naast Handrick Arien Claessen over de minderjarige kinderen van Claes Arien Claessen van der Aa
Datering: 27.5.1655
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Heesken Jan Handrick Hermans
KIDS: MERIJKEN en JAN
BROER: Handrick is momboir
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375178&miview=ldt
225 Peeter Aerts van den Audenhuijsen man van Merijken zijn vrouw dochter van Claes Arien Claessen van der Aa verwekt bij Heesken zijn vrouw dochter van Jan Handrick Hermans als ook Handrick Arien Claessen van der Aa en Marten Jan Handrick Hellincx momboiren over Jan minderjarige zoon van Claes Ariens & Heesken, met Peeter van Griensven gemachtigd door Jonker Jacob Aelbert Proeningh van Deventer stadhouder te Schijndel met een scheiding en deling ...
Datering: 19.1.1662
Plaats: Schijndel

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379679&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v Plaatsnaam: Schijndel
de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A Jan Adriaen Lamberts bij coop Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa
de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ??? de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri de selveI denarii ort veteri de selveIIII denarii III ort novi I stuiver VI denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333
.
Dus Claes had 2 kinderen

DOCHTER: Meriken x Peter Aerts van Oudenhuijse
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331115&miview=ldt
205 Testament van Peter Aerts van Oudenhuijse en zijn vrouw Meriken Claes Adriaens, inwoners van Schijndel. Ze vermaken elkaar als langstlevende al hun wederzijds bezit en ook het bezit dat ze van de grootmoder van de testatrice hebben verkregen, zijnde Faesken Arien Claessen in Schijndel. De langstlevende mag dat verkopen etc. en na dood van de langstlevende versterft het bezit op hun kinderen. Actum Schijndel
Datering: 14-01-1666
Pagina: 609
Plaats: Sint-Michielsgestel


3.
womanAnneken Aryen Claess van der Aa‏
Gedoopt ‎16 aug 1607 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anna Nicolai
Geslacht v
Datum doop 16-08-1607
Plaats doop Schijndel
Vader Adrianus Nicolai
Moeder Servatia
Getuige Henricus Joannis Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 19v


[Gebruikersnotities]
Claes Daniels van de Aa
- Aerdt
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten <===========
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes
-- Maryken x Peter Aert Lamberts
- Jan
-- twee minderjarige kinderen [momboiren Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen]
- Anneken x Jan Jan Rutten
-- drie minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

4.
manJan Aryen Claess van der Aa‏
Gedoopt ‎7 nov 1610 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 9 van 9.5.1665.

Mogelijk deze datum:
NB Twee personen Adrianus Nicolai in dit tijdvak!

BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Nicolai
Geslacht m
Datum doop 07-11-1610
Plaats doop Schijndel
Vader Adrianus Nicolai
Getuige Guilielmus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-11-1610
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 37v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes
-- Maryken x Peter Aert Lamberts
- Jan
-- twee minderjarige kinderen [momboiren Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen]
- Anneken x Jan Jan Rutten
-- drie minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/8F6A0B6FB2E94861AE14E05237FDF709
5116.5 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.5)
14 Inventaris van Jan Arien Claessen van der Aa wonend te Schijndel waarvan Jenneken Arien Joesten als weduwe het vruchtgebruik heeft. Actum Schijndel
Datering: 06-05-1666

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379679&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v Plaatsnaam: Schijndel
de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A Jan Adriaen Lamberts bij coop Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa
de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ??? de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri de selveI denarii ort veteri de selveIIII denarii III ort novi I stuiver VI denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333
.
Dus Jan had 2 kinderen

5.
manHendrick Aryen Claess van der Aa‏
Gedoopt ‎7 jan 1618 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 9 van 9.5.1665.

Mogelijk deze datum:
NB Twee personen Adrianus Nicolai in dit tijdvak!

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Nicolai
Geslacht Man
Datum doop 07-01-1618
Plaats doop Schijndel
Vader Adrianus Nicolai
Getuige Egidius Joannis Egidij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 87r
Religie rk
Diversen Gt2 echtgenote van Joannes Nicolai Danielis.


Begraven ‎19 aug 1682 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie transciptie cijns registers - overleed voor zijn echtgnote en had 5 kinderen.

BHIC: OpenArchives
Overledene Hendrick Adriaens van de Aa
Datum begraven 19-08-1682
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijn huisvrouw ende 5 kinderen aen den Schutsboom


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5N2K?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 81 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche - zelfde info

[Gebruikersnotities]
MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214267&miview=ldt
189 Momboirseed van Marten Jan Hendrick Hellincx in plaats van Jan Peeter Hellincx naast Handrick Arien Claessen over de minderjarige kinderen van Claes Arien Claessen van der Aa
Datering: 27.5.1655
Plaats: Schijndel

MOMBOIR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375178&miview=ldt
225 Peeter Aerts van den Audenhuijsen man van Merijken zijn vrouw dochter van Claes Arien Claessen van der Aa verwekt bij Heesken zijn vrouw dochter van Jan Handrick Hermans als ook Handrick Arien Claessen van der Aa en Marten Jan Handrick Hellincx momboiren over Jan minderjarige zoon van Claes Ariens & Heesken, met Peeter van Griensven gemachtigd door Jonker Jacob Aelbert Proeningh van Deventer stadhouder te Schijndel met een scheiding en deling ...
Datering: 19.1.1662
Plaats: Schijndel

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379679&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v Plaatsnaam: Schijndel
de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A Jan Adriaen Lamberts bij coop Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa
de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ??? de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri de selveI denarii ort veteri de selveIIII denarii III ort novi I stuiver VI denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333
.
Dus 'Hendrick Adriaen Claessen' overleed voor zijn echtgenote en had 5 kinderen.

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.92&minr=16197749&miview=ldt
201 Opdracht door de erfgenamen van Hendrik Ariens van der Aa aan Peter Claesen
Datering: 1684-1688
Pagina: 163v
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE WEDUWE MARIKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644722&miview=ldt
286 Mariken weduwe Hendrick Adraens van der Aa geassisteerd wesende met Jan hare soone welcke bekent in paghtinge overgegeven te hebben aen Jan Corstaens seecker huijs hof ende aengelegen landerijen gelegen in de parochie van Schijndel aen het Wijbos.
Datering: 3 november 1684
Pagina: 261
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937744&miview=ldt
73 Deling onder de kinderen van Hendrik Arien van der Aa
Datering: 1685-1690
Pagina: II-55v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com