man‎Claes Daniels van der Aa‏‎

[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324511&miview=ldt
91 Lambert Claes Janss., huijs oft timmeragie, Antonis Servaess., 15 januari 1596, testes Verhaigen ende Herethum, Gloria dochter wijlen Jan Luijcas Matyss. byden selven Jannen ende wijlen Yda syne huysvrau tsamen verweckt nagelaten wedue wijlen Claes Jan Daniels, Jan Geraert Michiels man van Mechtelt, Henrick Peter sJongers man van Arnolda, beyde wittige dochteren wijlen Jan ende Yda, scheiding en deling
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224844&miview=ldt
230 Pauwels Joris Peters man van Meriken dochter Henricx van Gerwen, vercocht, Gloria wedue Claes Daniels en Daniel ende Claes hare kynderen, eenen acker tuellants onder het Wijbosch opte Witecker 3 lop., den heyligen geest binnen Schijndel, 24 april 1609,...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224938&miview=ldt
324 Pauwels Joris Peters, vercocht, Willem en Antonis gebroederen kynderen wijlen Zebert Janssen, eenen acker tuellants 4 lop. onder het Lutteleijnde in den Slyperman, Jan Henricx van Gerwen, de wedue Claes Daniels van der Aa, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229377&miview=ldt
213
... , de weduwe Claes daniels van der Aa, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229892&miview=ldt
399
... , de weduwe Claes daniels van der Aa, ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

KIDS: Daniel, Arien, Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229838&miview=ldt
345 30 maij 1622, Daniel Arien ende Jan gebroederen zoonen Claes Daniels van der Aa besteedt henne moeder om behoirlycke onderhoudt gedaen te worden van cost dranck vuer licht slapinge wassinge ende ……met alle behoirlycke behulp gelyck een oude vroutoebehoirt ende sulcx van noode mochte hebben nyet daerinne vuytgescheijden, Claes Claess., actum als boven, testes Corstiaen Elias ende Jan Henricx van Gerwen schepenen, Claes ende Ardt syn broeder, actum et testes ut supra
Datering: 1620-1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230274&miview=ldt
266 Wouter zoone wijlen Anthonis van Tuijl man Anneken dochter Claes Artss. en Katarijn sijn huijsvrou, dochter Gerit Gijsberts smit tsamen verweckt, Joost Evert Luijcas, Art Jan Schijmans, huijs hoff etc. lant onder de Borne, Gloria Claes Daniels van der Aa wedue met hare kynderen, kynderen Mateus Dielis, Henrick Lambert Henricx, Schijndelse schepenbrief dd. 3 november 1588, Adriaen soone wijlen Adriaen Hermens
Datering: 1623-1626
Schijndel

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie%20Verhagen.1.doc
FUNDATIE VERHAGEN ARCHIEFDOOS 1 - 8
1.10
15 april 1627
Deling tussen de kinderen van wijlen Nicolaas Daniel van der Aa en van mede wijlen Gloria Jan Luijcas. De kinderen zijn Daniel, Jan, Arien, Ardt en Claes.
Afschrift P.A.Verhagen 5 februari 1895.
Genoemde namen : Daniel van Gerwen, Jan Jan Verhoeven.

Onderstaande akte geeft:
Aerdt Claessen
- Claes
- Jan
- Handrick
- Lijsken x Peter Damen
Jan Claessen
- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
Jan Claes Janssen
Jan Claessen & Handrick Arien Claessen voogden over kids Claes Jan Claessen
Jan Claessen & Jan Janssen Verhagen voodgden over kids Heijlken Jan Claessen x Mijs Jan Aertss
Arien Claessen
- Handrick Arien Claessen
- Meriken x Peter Aertss
Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids Anneken Arien Claessen x Jan Jan Rutten
Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids Jan Arien Claessen x Jenneken Arien Joosten
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manAdriaen Claes Daniels "Arien" van der Aa‏

[Gebruikersnotities]
NB: TWEE PERSONEN IN DIT TIJDVAK!
Adrianus Nicolai vader 14-01-1607 Schijndel DTB doopakte
Adrianus Nicolai vader 16-08-1607 Schijndel DTB doopakte

https://proxy.archieven.nl/235/B1A2FB8BB3364CB49B18F8F10FBE72A4
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
4 Henrick zoon van Jan Henrick Gerings en Ariaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Henrick Verhagen en Bartholomeeus Janssen momboiren van de kinderen van Huybert Jan Spirincx
Datering: 31.8.1605

GEEFT DATUM VOOR 26.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224639&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
25 ... 3 februari 1606 ...
Datering: 1605-1612
Pagina 32 / 449

Jan Henrick Gerings x Anneken Michiel Delis
- Henrick
- Faesken x Arien Claes Daniels
- Willemken [testament]
Hiibert jan Spirincx [wijlen] x Anneken Michiel Delis
- onmondige kids
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224640&miview=ldt
26 Henrick soone Jan Henrick Gerings byden voors. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henrickx ende Anneken. Bartolomeus Jan Spirincx, Jan Henricx Verhagen ende Delis jan Delis momboiren der onmundige kynderen wijlen Hiibert jan Spirincx verweckt by Anneken dochter Micheiel Delis voors., met malcanderen aengegaen seecker minlijck accoordt, testament van Willemken dochter Jan Henricx ende Anneken gemaeckt voor Heeren ende Mr.Andries Jacopss. van deen Boghert pastoir tot Schijndel anno 1605, eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde ontrent die Putstege, Jan Amijs Janss., de wedue Jan Eymbert Voets met hare kynderen, erffenisse des Groten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeyn strate, eenen acker tuellants 2 ½ lopense in Pastoirstiende, de wedue Jan Delis, die kijnder ende erfgenamen Jan Lambert Wauters, Jan Willem Janss., de wedue Gijsbert van den Boghert, die wedue Pauwels Wijnants, alnoch twee dachmaten hoijvelts genoemt die Bulten onder Delschot in de Hardebeempden rydende tegen Henrick ende Lambert kijnderen Dirck Scoemekers, een koe ende drie vommen leverbaer roggen metten stroeij, Adriaen Claessen
Datering: 1605-1612
Schijndel
Pagina 33 / 449

VERVOLG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224641&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
27 ..
Pagina 34 / 449

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224642&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
28 Eijmbert Eijmberts van v den Vorstenbosch ende Wouter Lambert Wauters, verklaring mbt. het accoord uit de vorige scan t.a.v. de onmundige kynderen; Henrick soone wijlen Jan Henrick Gerings byden vs. Jannen ende Anneken dochter Michiel Delis tsamen verweckt, Arien Claes daniels man van Faesken dochter Jan Henricx ende Anneken, scheiding en deling, Henrick is te deel gevallen huijs esthuijs hoff ende erffenis 12 lop. die gemeijn strate, Laurens Jacops, onder het Elschot, erffenisse des heyligen geest in Schyndel, de wedue Jacop Jan Pennincx, alnoch drie strepen lants 4 lop. ter plaetse, de weue Gijsbert van den Boghert, Eymbert Eymberts van den Vorstenbosch, Lambert Luijcas, twee campen groesvelts 3 ½ mergenin d’Everdonck
Datering: 1605-1612
Pagina 35 / 449

"Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224651&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
37 Gijsbert soon Jan Jan Willems, Libert Janssen, 11 maart 1606, testes Jan Mijssen en Jan Henricx aenden Schoot, Arien Claes Daniels man van Faesken dochter Jan Henricx, Huijbert Jan Spirincx, in de marge 11 januari 1608, D.Gerwen secretaris, Henrick Janssen Vercuijlen, Libert Jan Liberts, huijs hoff schure esthuijs en erffenis groot ontrent drie mauwersaetlants onder het Wijbosch, Jan Ariens Verhagen, Jan Dirick Michielss., die kynder Steven Jan Diricx, den gemeynen vaerwech, die gemeyn straet aldaer tegenover die Capelle oft Goodtshuijsken van St. Antonis, in de marge: Jan Ariens van ….., 1624
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228416&miview=ldt
140 Adriaen Claes Daniels man van Faesken dochter van Jan Henricx, betalingsgelofte, ...
Datering: 1611-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051711&miview=ldt
377 Adriaen Claes daniels man van Faesken, Huijbert Hendrick Willems en Delis Jan Delis momboiren van d eminderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Henricx Geerincs over de aflossing van een rente door de erfgenamen van wijlen Gerit Martens
Datering: 17.12.1632
Plaats: Schijndel

Onderstaande akte geeft:
Aerdt Claessen
- Claes
- Jan
- Handrick
- Lijsken x Peter Damen
Jan Claessen
- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
Jan Claes Janssen
Jan Claessen & Handrick Arien Claessen voogden over kids Claes Jan Claessen
Jan Claessen & Jan Janssen Verhagen voodgden over kids Heijlken Jan Claessen x Mijs Jan Aertss
Arien Claessen
- Handrick Arien Claessen
- Meriken x Peter Aertss
- Anneken x Jan Jan Rutten [Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids]
- Jan x Jenneken Arien Joosten [Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

GEZIN: Aryen Claess van der Aa x Sarvacija Jan Handrick Geerincx
- Handrick
- Claes (heeft dochter Maryken x Peter Aert Lamberts)
- Jan (twee minderjarige kinderen)
- Anneken x Jan Jan Rutten (drie minderjarige kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375371&miview=ldt
9 Handrick Aryen van der Aa verwekt bij Sarvacija dochter van Jan Handrick Geerincx, Peter Aert Lamberts man van Maryken dochter van Claes Aryen van der A zoon van Aryen Class. en Sarvasija, Jan Handricx Verhagen en Jan Handrick Roefs van Rosmalen momboiren over de twee minderjarige mkinderen van wijlen Jan zoo van Aryen Claess. en Faesken, Jan Jan Rutten vader van zijn drie minderjarige kinderen verwekt bij Anneken dochter van Aryen Claess. van der A & Faesken met een scheiding en deling van goederen van wijlen hun ouders ...
Datering: 9.5.1665
Plaats: Schijndel

CIJNSBOEK
VIJF KINDEREN:
MOEDER: "Gloria dochter Jan Lucas"
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379237&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 12, folio 218 Plaatsnaam: Schijndel
Servaeske weduwe ende vijff kijnderen Adriaen Claes Daniels Ariaen soon Nicolaes Daniels een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen van Gloria dochter Jan Lucas Gloria dochter Jan Lucas I braspenninck II denarii
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

2.
manArnoldus Claes Daniels "Aert" van der Aa‏

[Gebruikersnotities]
Barbara Hendrick van Esch x Aerdt Claes Daniels
CLAES
HENDRICK
JAN
LIJSKEN x Peeter Daemen
Marijken Hendrick van Esch x Jan Jans Adriaens
Christina Hendrick van Esch x Ansem Pauwels
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214117&miview=ldt
39 Claes Hendrick en Jan, Peeter Daemen man van Lijsken kinderen van Aerdt Claes Daniels van der Aa verwekt bij Barbara dochter van Hendrick van Esch, Willem Janssen, Hendrick Hendricx man van Jenneken, Jan Peeter Maes man van Ida Hendrick Eijmbertds man van Arijken, Marijken weduwe van Goijart Hanssen en Marijken haar zuster allen kinderen van Jan Jans Adriaens verwekt bij Marijken dochter van Hendrick van Esch, Willem Ansem Lijsken hun zuster kinderen van Ansem Pauwels verwekt bij Christina dochter van Hendrick van Esch, erfgenamen van marten Hendricx, land in Oerendonck, het Elderbroeck, transport aan Laurens Peeter Jans
Datering: 9.9.1653
Plaats: Schijndel

3.
man‎Claes Claes Daniels van der Aa‏‎

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Meriken Gijsbert Joordens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330614&miview=ldt
59 Testament van Claes Claes Daniels van der Aa, inwoner te Schijndel die verklaart dat hij en zijn huidige vrouw Meriken dochter Gijsbert Joordens voor schepenen van Schijndel zijn testament hadden gemaakt waarmee hij zich bezwaard of benadeeld voelt en daartoe door de vrienden van zijn vrouw te zijn aangezet. Hij herroept dat testament zonder nadeel aan zijn vrouws rechten. Hij heeft geen kinderen of kindskinderen bij zijn vrouw nagelaten. Al zijn bezit vermaakt hij nu aan de wettige kinderenvan Jan Claessen, aan de wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen, zijnde zijn gewezen broer, waarbij de levende met de dode partij zal delen. Actum Den Dungen
Datering: 24-08-1656
Pagina: 195
Plaats: Sint-Michielsgestel

Aerdt Claessen
- Claes
- Jan
- Handrick
- Lijsken x Peter Damen
Jan Claessen
- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
Jan Claes Janssen
Jan Claessen & Handrick Arien Claessen voogden over kids Claes Jan Claessen
Jan Claessen & Jan Janssen Verhagen voodgden over kids Heijlken Jan Claessen x Mijs Jan Aertss
Arien Claessen
- Handrick Arien Claessen
- Meriken x Peter Aertss
Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids Anneken Arien Claessen x Jan Jan Rutten
Jan Jan Rutten en Handrick Ariens voogden over kids Jan Arien Claessen x Jenneken Arien Joosten
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

4.
man‎Jan Claes Daniels van der Aa‏‎

[Gebruikersnotities]
Kid:
Maria: Joannis Nicolai Danielis vader 14-03-1616 Schijndel DTB doopakte x Maria - getuigen: Gt1 echtgenote van Daniel Nicolai Danielis.

5.
man‎Daniel Claes Daniels van der Aa‏‎

[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Daniel Nicolai Danielis
Bruid Maria Joannis Petri
Datum huwelijk 23-08-1611
Plaats Schijndel
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Getuige Lambertus Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-08-1611
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 154r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Daniel Nicolaus Daniel van der Aa??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 162 of 818
23 augustus 1611


Voor meer informatie: bertho@derikx.com