man‎Arnoldus Claes Daniels "Aert" van der Aa‏‎
Geboren ‎± 1580
[bron]
Roepnaam is Aert
Zie testament van broer Claes akte 59 van 24-08-1656. Beide broers worden genoemd: "... wettige kinderen van Aert Claessen en de wettige kinderen van Arien Claessen ..."

Gokje
ABT1580

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/AEEF02973F5449C6A9142986FA5A7269
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
132 Marten Henrick Janssen van Esch, Jan Jans Adriaens man van Mariken, Ardt Claes Daniels man van Barbara, Anssem Pauwels Peeterss. man van Cristina, Lijntgen ende Margriet altesamen kynderen ende dochteren des vs. Henrick Janssen van Esch verwecktby Lijsken dochter Marten Claessen, scheiding en deling, ...
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/8F3073D6F1F2491EB0AE4104D16FC06B
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
43 Aerdt zoon van Claes Daniels van der Aa heeft getransporteerd aan Embert Lambert Schoenmakers land onder het Luteleind op de Keur
Datering: 27.4.1634

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/66AE5FA2FDFD444284016225CDC3055D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
21 Claes zoon van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa als ook Peeter Adam Peeters man van Lijsken dochter van Aerdt Claessen hebben verkocht Jan Adriaen Smits land onder tLutteleijndt in de Elssecampen, met last aan de kinderen van Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen , cijns int cijnsboek van de Schrijvershoef aan Jan Willems van Herethum
Datering: 10.3.1651

https://proxy.archieven.nl/235/55B58DC94BBF40AF9EB0DDFE7E7E5F4D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
30 Adriaen Joost Evertssen heeft verkocht huis hof boomgaard en land onder de Borne in koop verkregen tegen de kinderen van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa aan Jan zoon van Aerdt Claes Daniels van der Aa
Datering: 5.4.1651

https://proxy.archieven.nl/235/6A4BDA7864D340BBB4477A0877420D74
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
46 Jan zoon van Aerdt Claes Daniels van der Aa heeft verkocht Hendrick Aerdt Claessen zijn broer groesland onder het Lutteleijnd in de Elssecampen, met last aan de kinderen van Gijsbert Bartholomeus Bartholomeussen, cijns aan Jan Willems van Herethum
Datering: 30.5.1651

https://proxy.archieven.nl/235/3A7C3CC85CA74CEDA070E989F472316D
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
47 Claes en Jan broers kinderen van wijlen Aerdt Claes Daniels van der Aa en Peeter zoon van Adam Peeters man van Lijsken dochter van Aerdt Claessen, hebben verkocht Hendrick Aerdt Claessen hun broer hooiland onder tWijbosch over tBroeck met in de marge een notitie dd. 7 oktober 1652
Datering: 30.5.1651

Erfgenamen van marten Hendricx
Hendrick van Esch
- Barbara x Aerdt Claes Daniels van der Aa <===
-- Claes
-- Hendrick
-- Jan
-- Lijsken x Peeter Daemen
- Marijken x Jan Jans Adriaens
-- ? x Willem Janssen
-- Jenneken x Hendrick Hendricx
-- Ida x Jan Peeter Maes
-- Arijken x Hendrick Eijmbertds
-- Marijken [weduwe] x Goijart Hanssen
-- Marijken
- Christina x Ansem Pauwels
-- Willem
-- Ansem (?)
-- Lijsken
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214117&miview=ldt
39 Claes Hendrick en Jan, Peeter Daemen man van Lijsken kinderen van Aerdt Claes Daniels van der Aa verwekt bij Barbara dochter van Hendrick van Esch, Willem Janssen, Hendrick Hendricx man van Jenneken, Jan Peeter Maes man van Ida Hendrick Eijmbertds man van Arijken, Marijken weduwe van Goijart Hanssen en Marijken haar zuster allen kinderen van Jan Jans Adriaens verwekt bij Marijken dochter van Hendrick van Esch, Willem Ansem Lijsken hun zuster kinderen van Ansem Pauwels verwekt bij Christina dochter van Hendrick van Esch, erfgenamen van marten Hendricx, land in Oerendonck, het Elderbroeck, transport aan Laurens Peeter Jans
Datering: 9.9.1653
Plaats: Schijndel

Claes Daniels van de Aa
- Aerdt <====
-- Claes
-- Jan
-- Handrick
-- Lijsken x Peter Damen
- Jan
-- Meriken x Huijgo Eijmberts van Berkel
-- Claes
--- Jan
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
-- Heijlken x Mijs Jan Aertss
--- minderjarige kids [voogden Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen]
- Arien
-- Handrick
-- Meriken x Peter Aertss
-- Anneken [overleden] x Jan Jan Rutten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
-- Jan x Jenneken Arien Joosten
--- kids [voogden Jan Jan Rutten en Handrick Ariens]
- Claes [erfgenamen van]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel, ...
Datering: 28-3-1662
Pagina: 210v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎27 feb 1607 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Broer Daniel getuige bij huwelijk.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Arnoldus Nicolai Danielis
Bruid Barbara Henrici Joannis
Datum huwelijk 27-02-1607
Plaats Schijndel
Getuige Daniel Nicolai Danielis & Martinus Henrici Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-02-1607
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 148r04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Arnoldus Nicolaus Daniel van der Aa
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 156 of 818
27 februari 1607
Arnoldus Nicolaus Daniel
Barbara Henricus Joannes

Kinderen genoemd in akte 39 van 9.9.1653: Claes, Hendrick, Jan, Lijsken

Kids:
Elisazabeta: Arnoldus Nicolai Danielis vader 17-07-1607 Schijndel DTB doopakte x Barbara - getuigen: Adrianus Martini & Catharina Jacobi van Esch
Joannes: Arnoldus Nicolai vader 06-04-1610 Schijndel DTB doopakte x Barbara - getuigen: Petrus Gisberti Becker
Henrica: Arnoldus Nicolai vader 30-10-1613 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Adrianus Gerardi & Catharina Pauli Theodorici
Maria: Arnoldus Nicolai Danielis vader 27-10-1616 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Nicolaus Nicolai Danielis & Catharina Danielis Henrici van Gerwen
Henricus: Arnoldus Nicolai vader 03-07-1621 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Henricus Guilhelmi van Oetelaer & Hillegundis Martini Adriani
met:

womanBarabara Henric Jan Gerits van Esch‏

[Gebruikersnotities]
Ardt Claes Daniels man van Barbara dochter van Henric Jan Gerits [van Esch]
.
https://proxy.archieven.nl/235/6F93C78C9E1A4D79B241E802B4BA1379
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
42 Arien Marten Tijssen, Marten zoon van Joost Martens, Jenneken zijn zus, Corstken zijn broer, Hernric Willems wonende te Veghel, Catarijn dochte rvan Claes Martens, Jan Artssen zijn zwager, Jenneken dochter van Claes Martens, Peter Gijsbers man van Cristina dochter van Marten Tijssen zijn huisvrouw, Marten zoon van Henric Jan Gerits van Esch, Jan Jan Arien Maes man van Maryken dochter van Henric Janssen, Ardt Claes Daniels man van Barbara dochter van Henric Jan Gerits, andere kinderen en erfgenamen van Henric Jan Gerits verwekt bij Lijsken dochter van Marten Tijssen, Jan Bartolomeus, de kinderen van Matijs Tonissen verwekt bij Jenneken Bartolomeeus dochter, Jan Dirck Timmermans man van Dingen zijn vrouw dochte rvan Willem Janssen die Wit bij den vs. Willem en Cataryn Bartolomeeus die vs. Jan Dircx, Bartolomeeus en Fijken kinderen van Willem Janssen, Dirck Wouter en Peter broers kinderen van Lambert Wouters, Jan zoon van Jan Lamert Wouters - op scan 157 wordt deze akte onderbroken door een kort briefje – mbt de uitvaart van Willem Willemss. en Barbara zijn vrouw, Wouter Janssen, Lijsken die maet, Ardt Janssen, Diric Lamers, kaarsen voor de uitvaart, Jan Meeuss., kosten te Helmond i.v.m. een gewincijns, Daniel Gerwen [24.11.1607] – scan 158 herhaling van de beginpagina, scan 159 – andere kinderen en erfgenamen van Jan Lamerts, Lamert zoon van Pauwels Jan Damen, Seger zoon van Lamert, Heer Wauter Peterss., Peter zoon van Jan Peter Reijnders, andere kinderen van Jan Peter Reijnders, allen erfgenamen van zaliger Willem Willemss. en Barbara zijn vrouw, ten huize van Ardt Janssen van Helmont schout zijnde een openbare herberg gemeynlick genoemt Sinte Antonis
Datering: [1607]

OUDERLIJK GEZIN
https://proxy.archieven.nl/235/AEEF02973F5449C6A9142986FA5A7269
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
132 Marten Henrick Janssen van Esch, Jan Jans Adriaens man van Mariken, Ardt Claes Daniels man van Barbara, Anssem Pauwels Peeterss. man van Cristina, Lijntgen ende Margriet altesamen kynderen ende dochteren des vs. Henrick Janssen van Esch verwecktby Lijsken dochter Marten Claessen, scheiding en deling, ...
Datering: 1611-1612

Voor meer informatie: bertho@derikx.com