man‎Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Overleden ‎± 1675
[bron]
Genoemd in akte 122 van 12.3.1672.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 140 van 27 october 1676.

1672-1676

Niet gevonden in fiches familysearch schijndel bij Bogaert.

Niet gevonden in index BHIC Schijndel (Mar2019).

[Gebruikersnotities]
LET OP
TWEE MAAL: "Handrick Jan Gijsberts van den Boogart"
Zowel Jan Gijsberts van den Boogart den ouden als Handrick Jan Gijsberts van den Boogart den jognen hadden een zoon Handrick.
Zie akte 68 van 25.11.1666. Beide genoemd.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213788&miview=ldt
42 Adriaen zoon van Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Henrick Jans van den Boogart land onder tWijbosch in den Erdenborch bij de Leemputtenbeemdt en een kamp genoemd het Broecxken
Datering: 5.5.1649
Plaats: Schijndel

OUDERS: Jan Gijsberts van den Boogaert verwekt bij Marijken dochter van Handrick Voets.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214124&miview=ldt
46 Handrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert verwekt bij Marijken dochter van Handrick Voets, Symon Luycas Jans man van Aryken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, hebben verkocht Eymbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert hun broer, huis esthuis hof boomgaard en land onder tLutteleijnde naast het erf van jan Hendricx van den Vorstenbos, idem land ter plaatse, hooiland onder tWijbosch, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: z.d. [1653]
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD: 1653-30=1623
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048860&miview=ldt
125 Handrick Anthonis Janssen (32) wachtmeester en Handrick Janssen van den Bogaert (30) uit Schijndel met een verklaring over de ordonnantie van de schepenen met betrekking tot de wachtmeesters. Getuigen: Jan Erberts Beeckx en Jan Anthonis Voets.
Datering: 25-1-1653
Pagina: 109
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048880&miview=ldt
145 Habdrick Janssen van den Bogaert (30) hopkoper uit Schijndel met verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van den Gruenendael namelijk dat hij met Jan Jan Aerts Vercuijlen, Geerlingh Janssen en Arien Jan Dircx ook hopkopers in oktober 1651 met partij hop naar Amsterdam zijn geweest; op 30e oktober is hij met Vercuijlen gearriveerd ten huize van Jan Brandewijns herbergier te Amsterdam waar Geerlingh en Arien toen logeerden en Handrick en Jan hun dorpsgenoten kwamen bezoeken en om hopmarkt te bezoeken; Arien zei toen tegen Handrick en Jan: “Ick heb gisteravondt Geerlingh zijn hoppe soo nae affgecoft” waarop Geerlingh antwoordde: “Dat en was soo nae noch niet, dat schilde noch wel eenen gulden vier off vijff”. Han drick en Jan vroegen naar het verschil welk verschil Geerlingh en Arien zouden moeten vereffenen – de hop werd per schip vervoerd en de rekening er gebracht van de waag te Amsterdam – tot betaling van de wijnkoop zijn twee vamen wijn gedronken naar koopmansrecht. Getuigen: Handrick Corstiaens Smits en Gerit Jan Gijsberts.
Datering: 12-3-1653
Pagina: 126
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

BROER, ZUSSEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214105&miview=ldt
27 Verklaring van de schepenen dat voor hem is verschenen Goijert zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert met Jenneken zijn zuster getrouwd met Adriaen Hendrick Hubens en Maijken ook een zuster van hem getrouwd met Andries Dirck Dortmans , Jenneken dochter van Eijmbert Gijsberts van den Boogaert weduwe van Jan Laurenssen allen kindskinderen van wijlen Gijsbert Janssen van den Boogaert en Hilleken Delis Handricx van Hermaelen, daar vleselijke oom van was Heer Peeter van Griensven van Geffen priester en fundateur, tegenwoordig levende naaste vrienden en bloedverwanten met een positieve verklaring over hun neef Niclaes Peeterssen van Griensven secretaris te Schijndel vergelijkbaar met de verklaring van de schepenen omtrent de secretaris, ook gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel en bezegeld met het dorpszegel van Schijndel
Datering: 14.6.1653
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214294&miview=ldt
216 Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert en Handrick Gijsberts Smits als ook Adriaen Aertsen van Dinther hebben aan handen van Jonker Jacob Aelbert Proeningh van Deventher stadhouder alhier de eed afgelegd ter bediening van het schepenambt volgens het formulier van de Staten Generaal
Datering: 28.10.1655
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214431&miview=ldt
47 Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert heeft verkocht Jan Gerit Coppen land in de Heijbraeck, last aan de rentmeester der domeinen
Datering: 11.12.1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214462&miview=ldt
78 Peeter zoon van Aert jan Adriaens Verhaigen heeft verkocht handrick Janssen van den Bogaert huis esthuis hof boomgaard en land, met last aan Aert Janssen, boek te Middelrode
Datering: 15.12.1656
Plaats: Schijndel

SCHEPEN: Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375221&miview=ldt
268 lijst van de schepenen per 21 oktober 1657 Goijaert Jasper Spierincx, Peeter van Griensven, Handrick Gijsberts Smits, Han Anthonis Voets, Adriaen Aertssen van Dinther, Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert en Jan Jacopssen van Middelrode – en per 30 oktober 1658 Goijert Jasper Spierincx, Anthonis Adriaen Smits, Dirck Jan Bevers, Adriaen Aerts van Dinter, Daniel Delis van der Aa, Peeter Ariens van de Loo, Handrick Gijsbert Smits
Datering: 1657, 1658
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374997&miview=ldt
44 Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert heeft verkocht Handrick Claessen van Vechel twee stukken land aen de Cruijswech
Datering: 31.5.1658
Plaats: Schijndel

Handrick Jan Gijsberts van den Boogart x Aeltien Jacob Jan Pennincx
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375177&miview=ldt
224 Jacob Jan Pennincx weduwnaar van wijlen Willemken zijn vrouw dochter van Peeter Willems van Dinter als ook Handrick Jan Gijsberts van den Boogart als vader van zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Aeltien zijn vrouw dochter van Jacob Pennincx& Willemken, Hendrick van den Boogart en Dirck Jan Pennincx momboiren hebben verkocht Handrick Janssen van der Cuijlen een akker onder Elschot, met last aan de Susteren van Orthen, aan rentmeester Schuijl, aan de Heer van Helmond
Datering: 18.1.1662
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201638&miview=ldt
225 Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert; Jan Henricx van den Vorstenbosch; Peter Hendrickx van Vechel; Reijnder Anthonis Voets, de laatst afgegane borgemeesters van Schijndel met een verklaring t.b.v. de schepenen en regeerders van Schijndel ...
Datering: 24-3-1662
Schijndel

LEEFTIJD: Geboren 1664-42=1622
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510648&miview=ldt
38
... en Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert (42) schepen van Schijndel allen inwoners van Schijndel met een verklaring ...
Datering: 30-4-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.219&minr=11892249&miview=ldt
11 Taxatie van de goederen van Hendrick Jan Gijsbert van den Boogaert binnen den dorpen van Schijndel sonder wettige geboorte achter te laten is comen te overlijden. Verder vermelding van: O.a. land gelegen ter plaetse aen de Deerde.
Datering: 1665
Pagina: 14
Plaats: Sint-Oedenrode

Jan Gijsberts van den Bogaert x Peterken Jan Peters
- Gijsbert
- Handrick
- Heesken
- Meriken
- Metken x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Thonis Dielis
- Jenneken x Reijnder Laurenssen
Jan Lamberts x Peterken Jan Peters (2e HUWELIJK)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515493&miview=ldt
27 Verklaring van Gijsbert, Handrick, Heesken en Meriken bejaarde kinderen van Jan Gijsberts van den Bogaert verwekt bij Peterken dochter van Jan Peters te Schijndel, Anthonis Willem Jacobs man van Metken, Jan Thonis Dielis man van Emken, Reijnder Laurenssen man van Jenneken, alle drie dochters van Jan Gijsberts van den Bogaert en zijn vrouw Peterken en ze geven aan dat hun moeder en schoonmoeder in haar 2e huwelijk met Jan Lamberts heeft vermaakt aan Jasper zoon van Paulus Wijnants van Rosan een schepenschuldbrief van 200 gl., gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Willem Janssen van Herethum en Servaes Cornelis Dircx
Datering: 2 januari 1665
Plaats: Schijndel
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331052&miview=ldt
142 - zelfde inhoud as 27

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515472&miview=ldt
6 Testament van Handrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogarrt te Schijndel en voorts worden genoemd: Gijsbert zijn broer, Heesken zijn zus, Jan de natuurlijke zoon van Jan Gerit Damen verwekt bij Meriken ook een zus van Handrick, Jaspar zoon van Pauwels Wijnants van Rosan, gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Jan Adriaen Smits en Servaes Cornelis Dirckx
Datering: 3 maart 1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331068&miview=ldt
158 Testament van Handrick Jan Gijsberts van de Bogaert jongeman inwoner van Schijndel. Hij wenst een behoorlijke begrafenis met alle familie zoals neven en nichten maar de uitvaart niet eerder te houden dan na Pasen. Vermaakt zijn broer Gijsbert 10gulden eens en zijn staalgrouwe kleren. Zijn zuster Heesken krijgt zijn kist. Zijn zwarte kleren en inboedel gaan naar Jan natuurlijke zoon van Jan Gerit Damen verwekt bij Marieken zijnde de zuster vande testateur. De inventaris dient te worden verkocht en het geld dan voor deze Jan te beleggen. De moeder van de testateur is Peterken. Alle andere bezit gaat daarna naar zijn broers en zusters. Actum Schijndel
Datering: 03-03-1665
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.269&minr=11945407&miview=ldt
45 Taxatie van goederen [in 7 delen] nagelaten door Handrick de zoon van Jan Gijsberts van den Boogart overleden op 7 maart aan zijn broers en zussen. Huis onder het Lutteleind op de Keur.
Datering: 7 april 1665
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.90&minr=19017882&miview=ldt
25 Jan Henrick Voets en Handrick Janssen van den Bogart schepenen verklaren dat voor hen is verschenen ....
Datering: 9.4.1665
Plaats: Schijndel

LANGE AKTE MET WAT PUZZELWERK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
.... , Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochtersvan Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, ....
... in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, ...
.... allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, ....
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

!!!!
!!!!BEIDEN GENEOEMD!!!
!!!!
Jan Gijsberts van den Boogart
- Handrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Habraecken
Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden
- Maryken
- Gijsbert
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Heesken x Jan Lambert Reijnders van der Haegen
- Jenneken x Reijnder Laurens Janssen
- Handrick (overleden)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375430&miview=ldt
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan ....
Datering: 25.11.1666
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375460&miview=ldt
27 Handrick Cornelis van Helmont woonachtig te Vught van dezelfde Cornelis en Anneken dochter van Jan Aerts Vercuijlen verwekt, heeft verkocht Handrick Jan Gijsberts van den Boogart land ondert Wijbosch in Berisacker en hij heeft verkocht Willem Willems van Gruenendael land ter plaatse
Datering: 20.6.1667
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375508&miview=ldt
75 Lijsken dochter van Jan Claessen de smid verwekt bij Catarina dochter van Jan Joris Peters heeft getransporteerd Hanrick Janssen van den Boogart land ondert Wijbosch aen den Moortscuijl, met last aan de Heer van Deurne als rentmeester
Datering: 26.1.1669
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375545&miview=ldt
112 Gijsbert Gijsbert Spierincx heeft getransporteerd Handrick Janssen van den Boogart land ondert Wijbosch in de Bemde met in de marge een notitie dd. 8 mei 1692
Datering: 24.4.1670
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375584&miview=ldt
151 Peeter zoon van Dirck Janssen van der Meulen vernadert land dat Sophia dochter van Jan bartholomeussen en kinderen, Aert Jan Bartholomeussen publiekelijk hebben verkocht gemijnd door Handrick Janssen van den Boogart
Datering: 9.4.1671
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375591&miview=ldt
158 Goijart Fredrick Goijerts man van Aryken dochter van Handrick Jan Ariens Verhaegen heeft verkocht Handrick Jan Gijsberts van den Boogart twee stukken land en de boomgaard daarop staande ondert Wijbosch bij het Gemeijn Broeck, met last aan het Armenblok van het Hinthamereind binnen Den Bosch
Datering: 4.5.1671
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375601&miview=ldt
168 Jan Claes Janssen van Vechel man van Margriet dochter van Handrick Jan Ariens Verhaegen verwekt bij Catarina dochter van Wouter Lamberts en heeft verkocht Willem zoon van Jan Jan Luijcas huis esthuis hof boomgaard en land ondert Wijbosch omtrentde Capelle, met last aan Bernart Lehardy binnen Den Bosch, aan Handrick Janssen van den Boogart, idem heeft hij verkocht aan Lambert zoon van Handrick Jan Ariens een stuk nieuw gebroken heiveld overt Broeck genaamd den Cnoddencamp
Datering: 4.7.1671
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.90&minr=19017973&miview=ldt
116 Schepenen achtmannen en naburen van Wijbosch nl. Handrick Janssen van den Boogart, ....
Datering: 30.12.1671
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.90&minr=19017979&miview=ldt
122 ... , Handrick Janssen van den Boogart, ...
Datering: 12.3.1672
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Aeltien Jacob Jan Pennincx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375689&miview=ldt
256 Jan meerjarige zoon van Hanrick Janssen van den Boogart verwekt bij Aeltien gewezen huisvrouw dochter van Jacob Jan Pennincx en Dirck Jan Pennincx hebben het erfrecht van een huis hof en boomgaard en land onder Elschot en getransporteerd aan Hanrick Janssen van den Boogart, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Lambert Goossens van Geffen binnen Den Bosch, aan Goyart Migielse van den Ancker [dubieus] binnen Den Bosch
Datering: 30.7.1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.90&minr=19017998&miview=ldt
141 Jan Janssen van der Haegen en Adriaen Hendrick Huebens hebben verklaard dat voor hen is verschenen Adriaen Peeter Maessen [dubieus] die verklaart dat hij in pachting heeft gehad en gebruikt twee stukken land toebehoord hebbende aan Handrick de zoon van Jan Gijsbert van den Boogart te leen en nu op Jan de zoon van Handrick voorschreven ter plaatse Laverdonck jaarljks voor 7 gl. en twee andere stukken met een heiveld samen groot 1/3 van 5 bunders gelegen bij het erf van Aert Jans Rutten en aent Gemeijn Broeck, Andries Lamberts van den Boogart en aan het Broek [28.6.1675] – Handrick de zoon van Jan Gijsberts in inmiddels overleden en gemachtigd is Jan van den Vorstenbos tot het verheffen van dit leen voor hde Leenhof van Brabant
Datering: 22.7.1675
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644576&miview=ldt
140 Jan Huijbert Spierinckxs inwoonder tot Schijndel welcke bekent schuldich te wesen aen Handerken weduwe Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogaert ter somme van twee hondert vijftich guldens. Gijsbert van den Bogaert hem fort en sterck maeckende voor sijne susters ende broeders de welcke bekent van de obligatie geheelijck te sijn voldaen 24 martij 1686.
Datering: 27 october 1676
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.83&minr=16197122&miview=ldt
196 Deling tussen de kinderen Hendrik van den Boogert
Datering: 1677-1681
Plaats: Schijndel
IN deze akte volgens https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56 "2 keer getrouwd: Aleida Jacobus Pennings, Henrica Joannes van Veghel"

Gehuwd
[bron]
Getrouwd na 1629+20=1649
Paar genoemd in akte 51 van 17.4.1659.

Zie overlijden Henrica: 5 kids!

Zie cijnsboeken: "Hesken dochter Handerske Jan Arts van Vechel verweckt bij Handrick Jan Gijsberts vanden Bogart"

Kids:
Maria: Henricus Joannis vader 30-12-1653 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Joannes Henrici Emberti & Maria Joachimi
Joannes: Henricus Joannis vader 09-10-1659 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Arnoldus Joannis & Maria Theodori Eijmberti
Antonius: Henricus Bogaert van den vader 17-01-1667 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Adrianus Henrici Voets & Catharina Willems & Maria Jacobs
Lucas: Hendrick Bogaert van den vader 08-07-1671 Schijndel DTB doopakte x Handerske N.N. - getuigen: Jan Jan Aertsen & Aelke van den Bogaert

Ander gezin:
Anna: Henricus Janssen vader 03-12-1666 Schijndel DTB doopakte x Heilwigis N.N. - getuigen: Theodorus Lamberti Schoenmakers & Maria Adriani Ardts & Judoca Gerits
Joanna: Henricus Joannis vader 06-07-1669 Schijndel DTB doopakte x Heilwigis N.N. - getuigen: Reinerus Antonii Voets & Anna Adriaens

Niet gevonden in index BHIC Veghel, Schijndel (Nov2021)
Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Jan2022)(Oct2023)
met:

womanHenrica Jan Aerts van Eerd‏
Gedoopt ‎6 jul 1629 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Joannis van Eerde
Vader Joannes van Eerde
Moeder Hester N.N.
Getuige Joannes Joannis Stuelkens
Getuige Catharina N.N.
Diversen: vrouw van Maximilianus Joannis Fleru
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1629
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 14v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎2 feb 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5Z1B?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1204 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bogert
Hendersken w.v. Hendrick Jan Gijsberts v.d.
5kn
Begraafdatum: 2 febr 1681

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henrica Joannes Arnoldus van Veghel
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
1455_013_022_V
Image 44
2 februari 1681
Weduwe Henricus Joannes Gijsbertus van den Bogaert, laat 5 kinderen na in het Wijbosch

Niet gevonden in index BHIC Schijndel (Oct2020)(Dec2021)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375004&miview=ldt
51 Catharina dochter van Jan Aertss. Vercuijlen weduwe van wijlen Jan Janssen Verhoeven de Jonge met Aert Jan Aerts haar momboir verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Van den Heuvel op 29 november 1656 en zou betalen aan Jan Aert Dircx van Vecgel [vgl. Veghel] een rente uit land onder Wijbosch en voorts worden genoemd Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert man van Handricxken dochter van Jan Dircx van Veghel
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

ECHTGENOOT: Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374971&miview=ldt
18 Handrick Aertss. Vercuijlen man van Anneken dochter van Handrick Willems verwekt bij Heesken, Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken in een 2e huwelijk verwekt , Aert meerderjarige zoon van Jan& Heesken, Jan Janss. Verweteringe en Aert Gerits van de Ven, Jan en Anthonis ook zonen van Jan & Heesken, met een scheiding en deling met verwijzing naar een testament gepasseerd voor notaris N. van Nyehoff te ’s-Hertogenbosch dd. 14 mei 1650 met o.a. ....
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644576&miview=ldt
140 Jan Huijbert Spierinckxs inwoonder tot Schijndel welcke bekent schuldich te wesen aen Handerken weduwe Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogaert ter somme van twee hondert vijftich guldens. Gijsbert van den Bogaert hem fort en sterck maeckende voor sijne susters ende broeders de welcke bekent van de obligatie geheelijck te sijn voldaen 24 martij 1686.
Datering: 27 october 1676
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375747&miview=ldt
314 Corstiaen Jan Peters met een betalingsgelofte aan Handricxken weduwe van Handrick Janssen van den Boogart met in de marge een notitie dd. 20 april 1677
Datering: 4.2.1676
Plaats: Schijndel

===========
CIJNSBOEK

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379558&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 491, blz. 3, folio 201
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Jan soone van Handerske Jan Art Dircx verweckt bij Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogart
De 5 kijnderen van Handerske voorschreven
Hanricxke dochter Jan Art Dircx van Vechel huijsvrouw Henrick Jan Gijsberts vanden Bogart <==
De 5 kijnderen Jan Art Dircx van Vechel
Jan Art Dirckx van Vechelende
Maeijken dochter Anthonis Willem Pennincx
De weduwe ende 3 / 2 kijnderen Antoni Willem Pennincx
Anthonis soon Willem Anthonis Pennincx III denarii veteri
de selveIII denarii veteri
I stuiver II denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2378968&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 489, blz. 7, folio 191 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Peter Janssen Verhoeven den Jongen weduwer ende 3 kijnderen van Heeske voorschreven
Hesken dochter Handerske Jan Arts van Vechel verweckt bij Handrick Jan Gijsberts vanden Bogart
De 5 kijnderen Handerske voorschreven
Handerske dochter Jan Arts van Vechel bij coop
Meriken dochter Peeter Verwetering een van 6 voorschreven
De 6 kijnderen van geertruijt weduwe Peters Verwetering
Gertruijt weduwe Peters Verweteringhe I denarii veteri
II denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333
Zie ook 333-Fiche 489, blz. 5, folio
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2378961&miview=ldt

Voor meer informatie: bertho@derikx.com