man‎Jan Jan Aerts Verhagen‏‎
Gedoopt ‎± 1612
[bron]
Genoemd in akte 231 van 23.3.1637. Zie notitie bij vader.
Zie akte 74 van 21-2-1660: "Jan Aertssen Verhaegen (48)" - dan geboren rond 1612.
ABT1612

Ene "Meijs Jansen van der Hagen" is doopgetuige bij kind van dochter Anneken en ene "Amisius Joannis Aertsen" bij kind van dochter Ida.

Zie aktes 11 tm 15 van 27-06-1673 in notitie bij persoon.
Akte 12: "zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren"
Akte 15: "en heeft steeds met zijn broer Jan samengewoond en heeft samen met hem het roerend bezit in gemeenschap gehad en ook de roerende bezittingen van hun respectievelijke vrouwen."

[Gebruikersnotities]
TWEE TAKKEN IN STAMBOOM
==================

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214430&miview=ldt
46 Jan zoon van Jan Aertsen Verhaigen, Jan Handricx van den Vorstenbosch, Dirck Peeters Gijsbert Daniels van Gerwen en Willem Ruth Eijmberts met hun eedsaflegging i.v.m. het zettersambt der contributies
Datering: 4.12.1656
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077779&miview=ldt
74 Jan Huijbert Spierincx (73); Dielis Joosten (70); Amijs Jan Aertss van der Haegen (60); Jan Janssen van der Meulen (61) en Jan Aertssen Verhaegen (48), allen uit Schijndel wonende onder den hertgang Wijbosch met een verklaring t.b.v. Margriet weduwe van Jan Dirck Claessen, namelijk, ...
Datering: 21-2-1660
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374972&miview=ldt
19 Adriaen zoon van Dirck Handrickx verwekt bij Margrita dochter van Dirck van den Outtelaer, heeft verkocht Jan Lambert Schoenmaeckers land in de Haege onder Wijbosch met een memorie en in de marge een notitie dd. 4 februari 1661 en een vernaderingdoor Jan zoon van Jan Aertsen Verhaigen dd. 4.2.1661
Datering: 4.5.1660
Plaats: Schijndel

Waarschijnlijk ander persoon - gelijknamig familie in Veghel - Zie ook notitie bij overlijden zoon Anthonis.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077860&miview=ldt
155 .... en Jan Aertssen Verhaegen (40) te Eerde onder de dingbank van Veghel;...
Datering: 25-2-1661
Soort akte: Verklaring
Plaats: Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510651&miview=ldt
42 Jan Peter Peters uit Schijndel heeft gemachtigd Jan de zoon van Jan Aertssen Verhaegen om in hun naam renten en obligaties in te vorderen en hierover rekening en quitanties af te leggen. ...
Datering: 16-6-1664
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (2e huwelijk???)
Jan Delis Janssen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Jan Jan Aertsen Verhaegen x Catarina Claes Jan Aertsen van Ceulen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375443&miview=ldt
10 Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen weduwe van Jan Lambert Symons van der Haegen den Ouden verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 9 mei 1664 heeft getransporteerd aan Jan Jan Verhaegen en zijn kinderen zijn verwekt bij Catarina dochter van Claes Jan Aertsen 1/3 van een stuk land ondert Wijbosch in den Duijn met een memorie
Datering: 19.2.1667
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525915&miview=ldt
11 Inventaris van Amijs en Jan, broers en kinderen van Jan Aertssen Verhaegen, wonend te Schijndel. Ze verklaren de volgende spullen van hun ouders te hebben geerfd (volgt lijst), waarvan 7 stoelen door de Fransen zijn weggenomen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

SCHOONVADER: "Claes Jan Aertsen Vercuijlen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525916&miview=ldt
12 Andere inventaris van Claes Jan Aertsen Vercuijlen, zijnde hun schoonvader, zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Jan verklaart dat Amijs hem daarvoor heeft betaald
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525917&miview=ldt
13 Inventaris van Jan Claes Daniels van der Aa, vader van Heijlken de eerste vrouw van genoemde Amijs Jan Aerts Verhaegen zoals in haar huwelijk is ingebracht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525918&miview=ldt
14 Inventaris van meubels etc. die Amijs Janssen Verhaegen in het jaar 1646 in het sterfhuis van Jan Claes Daniels van der Aa zijnde de schoonvader van Amijs, heeft aanvaard en hem met zijn voorkinderen verwekt bij Heijlken waren toebedeeld. Volgen daarna uitgaves die Amijs voor zijn kinderten heeft gedaan, zowel aflossing van de schulden van de grootvader van zijn kinderen als ook de kosten van een nieuw esthuis dat hij heeft gebouwd maar daarvoor niet was verplicht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

"HEEFT STEEDS MET ZIJN BROER JAN SAMENGEWOOND"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525919&miview=ldt
15 Testament van Amijs Jan Aertssen van der Haegen weduwe van Heijlken Jansen zijnde zijn eerste vrouw en nu met zijn tweede vrouw Meriken Peter Peters, inwoners van Schijndel. Amijs verklaart bij zijn eerste vrouw Heijlken twee dochters te hebben verwekt en heeft steeds met zijn broer Jan samengewoond en heeft samen met hem het roerend bezit in gemeenschap gehad en ook de roerende bezittingen van hun respectievelijke vrouwen. De testateur wil dat zijn kinderen daarvan datgene krijgen wat hen toekomt en heeft daarom 3 onderscheiden inventarislijsten laten maken voor notaris Jan van de Heuvel van al het bezit dat hij en Jan hebben geerfd en waarvan hen beiden samen de helft toekomt en de 2 voorkinderen van Amijs de andere helft. Zijn twee voorkinderen zijn Anneken en Jenneken en de 2 kinderen uit zijn huidige huwelijk zijn Jan en Aert. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Pagina: 34
Plaats: Sint-Michielsgestel

Zoon Jan momboir over kinderen van overleden zoon Antonis:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937824&miview=ldt
153 Verklaring van Jan Jan Aertssen van der Haigen en Aert Jan Willems dat ze het momboirschap hebben over de vier minderjarige kinderen van Antonis Jan Aertssem van der Haigen
Datering: 1685-1690
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.95&minr=16198316&miview=ldt
14 Vernadering van Jan Jan Aerts Verhaigen tegen Hendrixken Jan Herberts
Datering: 1695-1698
Plaats: Schijndel

Zoon Jan momboir over kinderen van overleden zoon Antonis:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. ...
Datering: 16?? [1696?]
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196646&miview=ldt
234 Dierck Aert Jan Deenen, 'inwoonder van Sr. Oeden Rode', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Aertsen van der Hagen, 'inwoonder van Schijndel, eenen hoijbeemt, ...
Datering: 30-03-1699
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938168&miview=ldt
14 Borgemeesterseed van Jan Jan Aertssen van der Haigen, Seger Eijmbert Voets, Huijbert van den Oever en Jan Janssen Verhaigen
Datering: 8 april 1699
Schijndel

Gehuwd
[bron]
Gezocht op BHIC in alle plaatsen naar bruidgeom J* en bruid Cat* 1615-1655 - niet gevonden.
Gezocht op BHIC in alle plaatsen naar bruidgeom J* en bruid ?at* 1640-1650 - niet gevonden (Oct2020).
Niet gevonden in index BHIC (Mei2022).
met:

womanCatarina Claes Jan Aertsen Verkuijlen‏
Gedoopt ‎11 sep 1627 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter Ida geboren in 1653 - dus geboren voor 1653-21=1632
Echtgenoot geschat geboren rond 1612.

Ouders samen met echtgenoot genoemd in akte 4 van 15.4.1665 .

BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Arnoldi
Vader Nicolaus Joannis Arnoldi
Moeder Joanna
Getuige Daniel van Gerwen & Arnolda Guilielmi Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1627
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 140r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Nicolaus Joannes Arnoldus Vercuijlen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 147 of 818
8 september 1627

[Gebruikersnotities]
Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts avn den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (2e huwelijk???)
Jan Delis Janssen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375443&miview=ldt
10 Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen weduwe van Jan Lambert Symons van der Haegen den Ouden verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 9 mei 1664 heeft getransporteerd aan Jan Jan Verhaegen en zijn kinderen zijn verwekt bij Catarina dochter van Claes Jan Aertsen 1/3 van een stuk land ondert Wijbosch in den Duijn met een memorie
Datering: 19.2.1667
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
womanAnneken Jan Jan Aerts Verhagen‏
Begraven ‎2 mrt 1701 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Anneke N.N.
Diversen: laet achter ses kinderen; woonde in 't Wijbos
weduwe van Adriaen Corstiaens van Heeswijck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1701
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 15, blad 4r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1700-1704
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QK-MVM3?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 397 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche: zelfde info

2.
womanMargaretha Jan Jan Aerts Verhagen‏
Begraven ‎8 aug 1746 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 94 van 19 november 1737.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-5ZF9?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1342 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Boogaart
Magriet w.v. Jan Hendriks van den
kn
Begraafdatum 8 aug 1746
Schijndel (19) Register van begraven 1746-1767

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.154&minr=11940301&miview=ldt
94 Transport van goederen door Margrita dr.v.Jan Aerts Verhagen nagelaten weduwe van Jan Hendricx van den Boogert
Datering: 19 november 1737
Soort akte: Transport
Plaats: Schijndel

Jan Hendriks van den Boogert x Margrita
- Hendrick
- Cathalijn x Johannes Teunis Schoenmakers
- Jenneken x Lambert Hendricx Verhagen
- Anneken x Claes Lamberts Verhagen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.154&minr=11940302&miview=ldt
95 Deling van goederen onder Hendrik meerderjarige zoon van Jan Hendriks van den Boogert, Johannes Teunis Schoenmakers man van Cathalijn zijn vrouw, Lambert Hendricx Verhagen man van Jenneken, Claes Lamberts Verhagen man van Anneken alle drie dochters van Jan en bovengenoemde Margrita, Jennemaria meerderjarige dochter van Claes Janse van Delft verwekt bij Hendrina Janse van den Boogert geassisteerd door Gijsbert Adriaens van der Schoot voogd over Jenneken minderjarige dochter, zich tevens sterkmakende voor Adriaen meerderjarige zoon van genoemd Van Delft o.a. huis onder Wijbosch op de Locht
Datering: 19 november 1737
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

3.
manJan Jan Jan Aerts Verhagen‏
Begraven ‎10 sep 1702 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 114 van 3 maart 1695.
Echtgenote hertrouwd 13-04-1704.
Inventaris opgemaakt in akte 29 van 7 mei 1706.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Jansen Verhagen
Diversen: schepen van Schijndel; laet achter sijne huijsvrouw en 4 kinderen; woonde in 't Wijbosch
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 10-09-1702
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 15, blad 12r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1700-1704
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937804&miview=ldt
133 Deling van goederen onder Gerit Jacobs x Merijken, Jan Jan Aertssen van der Haigen x Stouken, beiden dochters van Jan Peters Verweringe die verwekt zijn bij Lijsken dr.v.w.Jan Peter Janss., Peter Jan Peters en Peter Jan Goossens momboiren van Geertruij het minderjarig kind van genoemd echtpaar
Datering: 1685-1690
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937980&miview=ldt
114 Deling van goederen onder Geerit Jacob Geerits man van Maria, Jan Jan Aertsen van der Haigen man van Stouken, beiden dochters van Jan Peters Verweteringe en hun zus Geetruijt; Lijsken de dochter van Jan Peter Janssen is de vrouw van Jan Peters Verweteringe
Datering: 3 maart 1695
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

NB: Jan Hendricx van den Boogert is de echtgenoot van zus Margaretha.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.147&minr=11938437&miview=ldt
29 Staat en inventaris van Jan Aertssen van der Haigen nagelaten aan Stouken Jan Peters zijn weduwe, Jan Hendricx van den Boogert en Geerit Jacob Gerits naaste bloedverwanten van de vier minderjarige kinderen van Jan Aertsen voornoemd bij Stouken verwekt o.a. huis onder Wijbosch
Datering: 7 mei 1706
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel

4.
manAnthonis Jan Jan Aerts Verhagen‏
Geboren ‎± 1651 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "Hij 30 uit Schijndel"
ABT1651

Geen match Ant* met moeder Cat* in alle plaatsen

Niet gevonden in index BHIC Schijndel/St.O. (Sep2023).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937824&miview=ldt
153 Verklaring van Jan Jan Aertssen van der Haigen en Aert Jan Willems dat ze het momboirschap hebben over de vier minderjarige kinderen van Antonis Jan Aertssem van der Haigen
Datering: 1685-1690
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. ...
Datering: 16?? [1696?]
Plaats: Sint-Oedenrode

BEIDE OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635524&miview=ldt
267 Deijling tusschen Reijnder Aerdt ende Lambert gebroederen kijnderen Jan Willems bijden selve ende bij wijlen Ariken Dirckx van den Outelaer sijne geweesene huijsvrouw wettelijck verweckt. Jan Meussen man ende momboir van Mariken dochtere des voorschreven Jan Willems ende Ariken voornoempt. Jan Aerts Verhagen ende Aerdt Jan Willems als momboiren van de vier onmondige kijnderen wijlen Thonis Jan Aerdts verweckt bij wijlen Heijlken dochtere des voorschreven Jan ende Ariken. Reijnder Jan Willems ende Ruth Handrick Rutten als momboiren van Jenneken onbeiaerde dochter Willem Jan Willems verweckt bij Angenes dochtere Geerlingh Jan Handrickx. Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Willems ende Ariken voorschreven.
Datering: 1690
Plaats: Sint-Oedenrode

5.
womanIda Jan Jan Aarts Verhagen‏
Gedoopt ‎12 mrt 1653 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 144 van 10 februari 1725 in notitie bij persoon van haar echtgenoot W. Pennincx: "Yda Jan Aartse Verhagen"
Geboren voor 1679-20=1659

Doopgetuigen:
Adriana: Amisius Joannis Aertsen & Arnolda Faessen
Antonius: Joannes Jansen Verweteringhe & Maria Theodori Voets
Catharina: Adrianus Jan Rutten & Joanna Jois Verwetering
Joannes: Handersken Jois Lamberti & Sander Hagen
Antonia: Maruia Gijsberti & Joannis Delissen
Bartel: Anna Bartels van den Bogaert & Hugo Lamberti Verhaghen
Gisbertus: Anna Adriani Corsten & Joannes Joannis Rutten
Catharina: Judoca Jan Peters Verwetteringh & Henricus Gerits
Maria: Arnoldus Nicolai van der Aa & Margarita Joannis Henrici van den Bogaert

Waarom:
- Doopgetuige "Amisius Joannis Aertsen" is de broer van vader. Vader en broer leefden samen met echtgenotes.
- Doopgetuige "Margarita Joannis Henrici van den Bogaert" is zus Margaretha gehuwd 11 feb 1685 Schijndel met Joannis Henrici van den Bogaert
- Doopgetuige "Anna Adriani Corsten" is zus Anna gehuwed met Adrianus Corsten van Heeswijk.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Ida Jan Jan Artse
Vader Jan Jan Artse
Moeder Catharina N.N.
Getuige Simon Jan Artse & Meriken Joachim van den Bogart
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-03-1653
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 131v06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Ida Joannes Arnoldus Verhagen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 334 of 818
12 maart 1653
Vader Jan Jan Arts, moeder Catharina
Getuige Simon Jan Arts, Maria Joannes van de Bogaert


BHIC: OpenArchives
Dopeling Ida Joannis Adriani Petri
Vader Joannes Adriani Petri
Moeder Anna N.N.
Getuige Macharius Joannis & Quirina Joannis Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1654
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 136r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Niet gevonden in Fiches dopen FamilySearch schijndel bij Verhagen (Mei2017).

========
Volgens
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56/family.php?database=humo_&id=F1102&main_person=I2695
Ida Joannes Arnoldus Verhagen

Begraven ‎14 jan 1704 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:
- 8 kinderen.
- overleden voor echtgenoot.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-BN1Y?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 3218 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Pennings
Eijcken e.v. Willem
Man en 8 kn
Wijbos
Begraafdatum: 14 jan 1704
Schijndel (15) Register van begraven 1700-1704

BHIC: OpenArchives
Overledene Eijcken N.N.
Diversen: laet achter haren man en 8 kinderen; woonden in 't Wijbos
echtgenote van Willem Pennings
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 14-01-1704
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 15, blad 19v10
Gemeente: Schijndel
Periode: 1700-1704
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
Gezocht naar schepenaktes op BHIC met "?da jan* a?rt* verha*g*" (Feb2019).


Voor meer informatie: bertho@derikx.com