man‎Claes Jan Claes Daniels van der Aa‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3&minr=12766522&miview=ldt
84 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Luijcas Janssen eerder schepen in Schijndel oud ca. 76 jaar en Niclaes Janssen van der Aa oud 35 jaar, ...
Datering: 03-12-1650
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Den Dungen

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 156 van 11-11-1650 samen met broer Simon.

Testament opgemaakt in Den Dungen.

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Mei2022).

Kids:
Joannes: Nicolaus Joannis vader 09-06-1638 Schijndel DTB doopakte x Judith N.N. - getuigen: Joannes Amisii & Nicolaia vrouw van Adrianus Nicolai van der Aa
Anna: Nicolaus Joannis vader 08-02-1641 Schijndel DTB doopakte x Judith N.N. - getuigen: Anna Anthonii Mijssen
Ruthgerus: Nicolaus Joannis vader 06-02-1643 Schijndel DTB doopakte x Judith N.N. - getuigen: Lambertus Simonis van der Hagen & Barbara Arnoldi Nicolai
Maria: Nicolaus Joannis Nicolai vader 29-07-1645 Schijndel DTB doopakte x Judith N.N. - getuigen: Jacobus Danielis & Maria Joannis Nicolai
Johannes: Nicolaus Arnoldi Aa van der vader 22-01-1648 Schijndel DTB doopakte x Judith N.N. - getuigen: Henricus Johannis Henrici & Maria Remigii Joannis Arnoldi
Arnoldus: Nicolaus Joannis vader 28-06-1651 Schijndel DTB doopakte x Juditha N.N. - getuigen: Simeon Joannis Arnoldi & Catharina Joannis Arnoldi
met:

womanJudith Jan Aerts "Jutgen" Verhagen‏
Gedoopt ‎14 sep 1609 Schijnel
[bron]
Genoemd in akte 231 van 23.3.1637. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Kind Judith Arnoldi
Geslacht v
Datum doop 14-09-1609
Plaats doop Schijndel
Vader Johannes Arnoldi
Getuige Sophia Simonis Johannis
Getuige Petrus Johannis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 30r


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 36 of 818
14 september 1609

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213622&miview=ldt
164 Claes zoon van jan Claes Daniels van der Aa man van Judith dochter van Jan Aerdt Jans Verhaegen heeft verkocht Anthony en Willem broers en hun zus Jenneken kinderen van Adriaen Corsten smit een akker onder tWijbosch
Datering: 4.6.1647
Plaats: Schijndel

Judith dochter van wijlen Jan Aerts Verhaegen x Niclaes Jan Niclaessen van der Aa
Noemt broer Simon
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3&minr=12766594&miview=ldt
156 In de naam van de heer Amen. Vandaag 11 november 1650 verscheen voor mij notaris en getuigen Niclaes Jan Niclaessen van der Aa en diens vrouw Judith dochter van wijlen Jan Aerts Verhaegen, welke Niclaes gezond van lijf en leden is en Judith ziekis, maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken en willen het na hun dood zo hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht.
Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige god en willen een behoorlijke begrafenis. Ter erkenning van hun patroon en vanwege eventueel onrechtvaardig verkregen bezit vermaken ze aan de kerk van Schijndel 2 stuivers eens en aan de H. Geest van Schijndel ook 2 stuivers direct na dood van de eerstoverledene te voldoen. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden een akker genoemd de Berisakker gelegen te Schijndel in het Wijbosch waarmeede langstlevende naar keuze mag handelen, het gebruiken, verkopen, overdragen etc. Als voogden over hun 4 kinderen kiezen ze Simon Jan Aerts zijnde de broer van de testatrice en Willem Adriaen Corsten Smits zijnde de zwager van de testateur. Verder willen ze dat de langstlevende aan elk van hun kinderen een uitzet meegeeft als die trouwt zijnde 100 gulden eens. De testateurs verklaren dat dit hun bezit is. Aldus opgemaakt in Schijndel ten woonhuize van de testateurs in aanwezigheid van Geering Reijnder Geerings en Jacob Jan Hendricks. Ondertekend : Claes Jan Claessen van der Aa, dit merk is van Judith testatrice, dit merk is van Geering Reijnder Geerings, Jacop Jan Hendriks, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 11-11-1650
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

Voor meer informatie: bertho@derikx.com