man‎Jan Aerts Jan Willems Verhagen‏‎

[Gebruikersnotities]
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems <========
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224834&miview=ldt
220 los briefje met potloodaantekening: Jan soone van Ard Jan Willems (?) man van Anneke dochter Amijs Jan Damen (van der Spanck) 1609 – Amicius zoon van Jan Aart Jan Willem van der Hagen [lijkt handschrift van oud-archivaris Van Bokhoven] – huis Lutteleind
Datering: 1605-1612
Schijndel

SWAGER: Jannen Ardt Jan Willems
Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051191&miview=ldt
37 Anthonis Amijs Jans van der Spanck verkoopt aan Anneken weduwe van Jan Aerdts Verhaigen land onder Delschot in de Liekendonck
Datering: 4.7.1633
Plaats: Schijndel

GEZIN INCL ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051565&miview=ldt
231 Amijs Sijmon en Jan broers kinderen van Jan Aertsen Verhaigen welke Jan was gehuwd met Anneken dochter van Amijs Jan Daemen, Jutgen dochter van Jan & Anneken, Dirck Hendrick Eijmberts man van Marijken dochter van Jan & Anneken met een scheding en deling van goederen o.a. onder Wijbosch opte Locht ...
Datering: 23.3.1637
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 231 van 23.3.1637.
met:

womanAnneken Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems <========
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen van der Spanck.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

Kinderen:

1.
womanMaria Joannis Arnoldi Verhagen‏
Begraven ‎8 apr 1685 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-12SR?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7355 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Mariken wed Dirck Hendr Eijmbert Voets
3kn
Begraafdatum 8 april 1685
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

2.
manSimon Jan Aerts Verhagen‏

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 156 van 11-11-1650 - testament zus Judith.

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214157&miview=ldt
79 Jan en Sijmon broers kinderen van Jan van der Haigen heeft verkocht Denis jan Denissen een wal bepoot met hout in Eerde – herhaling op scan 133 –
Datering: 14.10.1653
Plaats: Schijndel

Peeter Wouter Peters van der Meulen x Lijsken Gijsbert Anthonis Smits
- Mathijs
- Jenneken x Michiel Janssen Verhoeven
- Joostken x Gerart Jan Gijsberts
- Helijken x Jan Lambert Symons van der Haigen
- Marijken [weduwe] x Symon Jan Aertssen Verhaigen [wijlen]
-- Anthonis
.
https://proxy.archieven.nl/235/BFFC19A6057C41E48DC49D9A3FC2FB7A
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
91 Mathijs zoon van Peeter Wouter Peters van der Meulen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Anthonis Smits, Michiel Janssen Verhoeven man van Jenneken, Gerart Jan Gijsberts man van Joostken, Jan Lambert Symons van der Haigen man van Heijlken allen dochters van Peter Wouters & Lijsken, Marijken dochter van Peter & Lijsken weduwe van wijlen Symon Jan Aertssen Verhaigen , Anthonis zoon Symon & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huijs brouwhuis schop varkenskooi met brouwgetouw en alle tonnen en gereedschap met hof en boomgaard en 6 lop. land onder tWijbosch , met last aan de H.Geest van Schijndel, cijns aan de Heer van Helmond, huis schuur esthuis hof boomgaard en land 10 lop. ondert Elschot in de Larystraet, een kamp hooilandvier dachmaeten ondert Wijbosch in de Hardebeemde, met als belending het erf van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap binnen Schijndel, met last aan de erfgenamen Jan Dirck Rickarts (?) in Den Bosch, Dirck Thomas Dircx,stukken land onder Wijbos in de Hoeve, land in de Hulsebraeck, land ondert Wijbosch overt Broeck gemeynlicken genoemd Guldencamp bij de Kil[s]donckschendijck en de Pelsbemdt, land opte Witacker, land opt Haebraecken, land opte Pecstucken, hooiland ondert Elschot
Datering: 16.6.1664

Naamgenoot in St.Oede.
https://proxy.archieven.nl/235/089DB367763644138490E00F10B70763
324 Sijmon sone wijlen Jans van der Haegen man ende momboir van Jenneken dochtere wijlen Gijsbert Cluijtmans sijne huijsvrouwe, ...
Datering: 1657
Plaats: Sint-Oedenrode

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379540&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 490, blz. 10, folio 198 v Plaatsnaam: Schijndel
Sijmon Janssen Verweteringe Jan Peeter Verweteringhe met 5 kijnderen verweckt bij Jostien bij versterff De 3 / 2 / 1 kijnd(eren) Simon Jan Arts Merike weduwe ende vier kijnderen Simon Jan Arts Simon Jan ArtssenV denarii novi XII denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333
.
Ook
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379531&miview=ldt

3.
man‎Hr Daniel Jan Aerts Verhagen‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229721&miview=ldt
228 Heer Daniel zoone Ardt Janss. van der Haigen priester, zeeckere consent ende octroije Heer Daniel gegeven ende verleent bij Saliger mijnen Eerw: Heer Gijsbertus Masius bisschop binnen der stadt sHertogenbossche dd. 17 july 1613 overgegeven ende opgedragen Jannen Artss. van der Haigen synen wittigen broeder, Heer en Meester Andries van den Bogaert pastoir binnen Schijndel, een stuck tuelants den Heijcamp onder tWijbosch opte Locht, gecondicioneert ende bescheydende dat die vs. Jan Artss. oftsyne kynderen den vs. Heere Daniel nae syne afflyvicheijt met een eerlycke begraeffenisse nae synen priesterlycke staet alhier binnen der prochiekercke van Schijndel sullen begraven , 14 april 1621, testes Lambert Symons van der Haigen ende Dirck Jans de Bever, bij mij Heer Daniel Artssen priester getuijge, quod attestor P. van Griensven secretaris in 1627, in presentie van Lambert Sijmons van der Haigen ende Jan Amijs Janss. schepenen
Datering: 1620-1623
Schijndel

4.
manAmeijs Jan Aerts "Meijs" Verhagen‏
Geboren ‎± 1600
[bron]
Genoemd in akte 231 van 23.3.1637. Zie notitie bij vader.

Zie akte 74 van 21-2-1660: "Amijs Jan Aertss van der Haegen (60)" - dan geboren rond 1600.
ABT1600

Niet gevonden in index BHIC (Oct2020)(Mei2022).

Begraven ‎29 nov 1679 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Mijs Jan Aertsen
Geslacht m
Soort registratie begraafakte
Religie NG
Diversen heeft noch 4 kinderen op de Locht
Plaats Schijndel
Plaats overlijden Schijndel
Datum begraven 29-11-1679
Periode 1667-1671, 1676-1698
Deel Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QK-MNHT?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 1211 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Jan Aerts
Mijs
nog 4 kn op de locht
Begraafdatum 29 nov 1679
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077779&miview=ldt
74 Jan Huijbert Spierincx (73); Dielis Joosten (70); Amijs Jan Aertss van der Haegen (60); Jan Janssen van der Meulen (61) en Jan Aertssen Verhaegen (48), allen uit Schijndel wonende onder den hertgang Wijbosch met een verklaring t.b.v. Margriet weduwe van Jan Dirck Claessen, namelijk, ...
Datering: 21-2-1660
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: "de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201640&miview=ldt
227 Claes, Jan en Handrick, broers en kinderen van Aerdt Claessen; Peter Damen man van Lijsken, dochter van Aerdt Claessen; Huijgo Eijmberts van Berkel man van Meriken, dochter van Jan Claessen; Jan, zoon van Claes Janssen en dezelfde Jan Claessen en Handrick Arien Claessen, voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jan Claessen; dezelfde Jan Claessen en Jan Janssen Verhagen (?) als voogden over de minderjarige kinderen van Heijlken Jan Claessen verwekt door Mijs Jan Aertss; Handrick, zoon van Arien Claessen; Peter Aertss man van Meriken, dochter van Arien Claessens; Jan Jan Rutten en Handrick Ariens, voogden over de minderjarige kinderen van Anneken Arien Claessen overleden vrouw van Jan Jan Rutten; dezelfde Jan en Handrick, voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arien Claessen verwekt bij Jenneken Arien Joosten, allen testamentaire erfgenamen van Claes Claes Daniels van der Aa, woonachtig te Schijndel
Datering: 28-3-1662
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525915&miview=ldt
11 Inventaris van Amijs en Jan, broers en kinderen van Jan Aertssen Verhaegen, wonend te Schijndel. Ze verklaren de volgende spullen van hun ouders te hebben geerfd (volgt lijst), waarvan 7 stoelen door de Fransen zijn weggenomen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

SCHOONVADER: "Claes Jan Aertsen Vercuijlen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525916&miview=ldt
12 Andere inventaris van Claes Jan Aertsen Vercuijlen, zijnde hun schoonvader, zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Jan verklaart dat Amijs hem daarvoor heeft betaald
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525917&miview=ldt
13 Inventaris van Jan Claes Daniels van der Aa, vader van Heijlken de eerste vrouw van genoemde Amijs Jan Aerts Verhaegen zoals in haar huwelijk is ingebracht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525918&miview=ldt
14 Inventaris van meubels etc. die Amijs Janssen Verhaegen in het jaar 1646 in het sterfhuis van Jan Claes Daniels van der Aa zijnde de schoonvader van Amijs, heeft aanvaard en hem met zijn voorkinderen verwekt bij Heijlken waren toebedeeld. Volgen daarna uitgaves die Amijs voor zijn kinderten heeft gedaan, zowel aflossing van de schulden van de grootvader van zijn kinderen als ook de kosten van een nieuw esthuis dat hij heeft gebouwd maar daarvoor niet was verplicht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

ECHTGENOTES:
"HEEFT STEEDS MET ZIJN BROER JAN SAMENGEWOOND"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525919&miview=ldt
15 Testament van Amijs Jan Aertssen van der Haegen weduwe van Heijlken Jansen zijnde zijn eerste vrouw en nu met zijn tweede vrouw Meriken Peter Peters, inwoners van Schijndel. Amijs verklaart bij zijn eerste vrouw Heijlken twee dochters te hebben verwekt en heeft steeds met zijn broer Jan samengewoond en heeft samen met hem het roerend bezit in gemeenschap gehad en ook de roerende bezittingen van hun respectievelijke vrouwen. De testateur wil dat zijn kinderen daarvan datgene krijgen wat hen toekomt en heeft daarom 3 onderscheiden inventarislijsten laten maken voor notaris Jan van de Heuvel van al het bezit dat hij en Jan hebben geerfd en waarvan hen beiden samen de helft toekomt en de 2 voorkinderen van Amijs de andere helft. Zijn twee voorkinderen zijn Anneken en Jenneken en de 2 kinderen uit zijn huidige huwelijk zijn Jan en Aert. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Pagina: 34
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375498&miview=ldt
65 Handrick zoon van Heyman Herberts met betalingsgelofte aan Amijs Jan Aertssen Verhaegen 100 gl. met in de marge een notitie dd. 29 september 1683
Datering: 29.9.1668
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379174&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 481, blz. 10, folio 209 Plaatsnaam: Schijndel
De 2 kijnderen Ameijs Jan Arts vander Haghen bij successie Jan Claes Daniels vander Aa Die vier erffgenamen Daniel Claes Daniels Daniel Claes Daniels vander Aa I blanck
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379365&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond

333-Fiche 484, blz. 9, folio 231 v Plaatsnaam: Schijndel
De 2 kijnderen Amijs Jan Arts vander Haghen / Anneke ende Jenneke bij successie Jan Claes Daniels vander Aa Die vier erffgenamen Daniel Claes Daniels vander Aa Daniel Claes Daniels vander Aa een vande vijff kijnderen II ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379615&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 492, blz. 9, folio 209 Plaatsnaam: Schijndel
de 2/ 1 kijnd(eren) van Jenneken dochter Ameijs Jan Arts vander Haege met naem Eijken Jenneken dochter De 2 / 1 kijnd(eren) Ameijs Jan Arts vander Haghen IIIII denarii novi XII denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

5.
womanJudith Jan Aerts "Jutgen" Verhagen‏
Gedoopt ‎14 sep 1609 Schijnel
[bron]
Genoemd in akte 231 van 23.3.1637. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Kind Judith Arnoldi
Geslacht v
Datum doop 14-09-1609
Plaats doop Schijndel
Vader Johannes Arnoldi
Getuige Sophia Simonis Johannis
Getuige Petrus Johannis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 30r


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 36 of 818
14 september 1609

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213622&miview=ldt
164 Claes zoon van jan Claes Daniels van der Aa man van Judith dochter van Jan Aerdt Jans Verhaegen heeft verkocht Anthony en Willem broers en hun zus Jenneken kinderen van Adriaen Corsten smit een akker onder tWijbosch
Datering: 4.6.1647
Plaats: Schijndel

Judith dochter van wijlen Jan Aerts Verhaegen x Niclaes Jan Niclaessen van der Aa
Noemt broer Simon
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3&minr=12766594&miview=ldt
156 In de naam van de heer Amen. Vandaag 11 november 1650 verscheen voor mij notaris en getuigen Niclaes Jan Niclaessen van der Aa en diens vrouw Judith dochter van wijlen Jan Aerts Verhaegen, welke Niclaes gezond van lijf en leden is en Judith ziekis, maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken en willen het na hun dood zo hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht.
Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige god en willen een behoorlijke begrafenis. Ter erkenning van hun patroon en vanwege eventueel onrechtvaardig verkregen bezit vermaken ze aan de kerk van Schijndel 2 stuivers eens en aan de H. Geest van Schijndel ook 2 stuivers direct na dood van de eerstoverledene te voldoen. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden een akker genoemd de Berisakker gelegen te Schijndel in het Wijbosch waarmeede langstlevende naar keuze mag handelen, het gebruiken, verkopen, overdragen etc. Als voogden over hun 4 kinderen kiezen ze Simon Jan Aerts zijnde de broer van de testatrice en Willem Adriaen Corsten Smits zijnde de zwager van de testateur. Verder willen ze dat de langstlevende aan elk van hun kinderen een uitzet meegeeft als die trouwt zijnde 100 gulden eens. De testateurs verklaren dat dit hun bezit is. Aldus opgemaakt in Schijndel ten woonhuize van de testateurs in aanwezigheid van Geering Reijnder Geerings en Jacob Jan Hendricks. Ondertekend : Claes Jan Claessen van der Aa, dit merk is van Judith testatrice, dit merk is van Geering Reijnder Geerings, Jacop Jan Hendriks, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering: 11-11-1650
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

6.
manJan Jan Aerts Verhagen‏
Gedoopt ‎± 1612
[bron]
Genoemd in akte 231 van 23.3.1637. Zie notitie bij vader.
Zie akte 74 van 21-2-1660: "Jan Aertssen Verhaegen (48)" - dan geboren rond 1612.
ABT1612

Ene "Meijs Jansen van der Hagen" is doopgetuige bij kind van dochter Anneken en ene "Amisius Joannis Aertsen" bij kind van dochter Ida.

Zie aktes 11 tm 15 van 27-06-1673 in notitie bij persoon.
Akte 12: "zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren"
Akte 15: "en heeft steeds met zijn broer Jan samengewoond en heeft samen met hem het roerend bezit in gemeenschap gehad en ook de roerende bezittingen van hun respectievelijke vrouwen."

[Gebruikersnotities]
TWEE TAKKEN IN STAMBOOM
==================

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214430&miview=ldt
46 Jan zoon van Jan Aertsen Verhaigen, Jan Handricx van den Vorstenbosch, Dirck Peeters Gijsbert Daniels van Gerwen en Willem Ruth Eijmberts met hun eedsaflegging i.v.m. het zettersambt der contributies
Datering: 4.12.1656
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077779&miview=ldt
74 Jan Huijbert Spierincx (73); Dielis Joosten (70); Amijs Jan Aertss van der Haegen (60); Jan Janssen van der Meulen (61) en Jan Aertssen Verhaegen (48), allen uit Schijndel wonende onder den hertgang Wijbosch met een verklaring t.b.v. Margriet weduwe van Jan Dirck Claessen, namelijk, ...
Datering: 21-2-1660
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374972&miview=ldt
19 Adriaen zoon van Dirck Handrickx verwekt bij Margrita dochter van Dirck van den Outtelaer, heeft verkocht Jan Lambert Schoenmaeckers land in de Haege onder Wijbosch met een memorie en in de marge een notitie dd. 4 februari 1661 en een vernaderingdoor Jan zoon van Jan Aertsen Verhaigen dd. 4.2.1661
Datering: 4.5.1660
Plaats: Schijndel

Waarschijnlijk ander persoon - gelijknamig familie in Veghel - Zie ook notitie bij overlijden zoon Anthonis.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077860&miview=ldt
155 .... en Jan Aertssen Verhaegen (40) te Eerde onder de dingbank van Veghel;...
Datering: 25-2-1661
Soort akte: Verklaring
Plaats: Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510651&miview=ldt
42 Jan Peter Peters uit Schijndel heeft gemachtigd Jan de zoon van Jan Aertssen Verhaegen om in hun naam renten en obligaties in te vorderen en hierover rekening en quitanties af te leggen. ...
Datering: 16-6-1664
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (2e huwelijk???)
Jan Delis Janssen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Jan Jan Aertsen Verhaegen x Catarina Claes Jan Aertsen van Ceulen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375443&miview=ldt
10 Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen weduwe van Jan Lambert Symons van der Haegen den Ouden verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 9 mei 1664 heeft getransporteerd aan Jan Jan Verhaegen en zijn kinderen zijn verwekt bij Catarina dochter van Claes Jan Aertsen 1/3 van een stuk land ondert Wijbosch in den Duijn met een memorie
Datering: 19.2.1667
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525915&miview=ldt
11 Inventaris van Amijs en Jan, broers en kinderen van Jan Aertssen Verhaegen, wonend te Schijndel. Ze verklaren de volgende spullen van hun ouders te hebben geerfd (volgt lijst), waarvan 7 stoelen door de Fransen zijn weggenomen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

SCHOONVADER: "Claes Jan Aertsen Vercuijlen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525916&miview=ldt
12 Andere inventaris van Claes Jan Aertsen Vercuijlen, zijnde hun schoonvader, zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Jan verklaart dat Amijs hem daarvoor heeft betaald
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525917&miview=ldt
13 Inventaris van Jan Claes Daniels van der Aa, vader van Heijlken de eerste vrouw van genoemde Amijs Jan Aerts Verhaegen zoals in haar huwelijk is ingebracht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525918&miview=ldt
14 Inventaris van meubels etc. die Amijs Janssen Verhaegen in het jaar 1646 in het sterfhuis van Jan Claes Daniels van der Aa zijnde de schoonvader van Amijs, heeft aanvaard en hem met zijn voorkinderen verwekt bij Heijlken waren toebedeeld. Volgen daarna uitgaves die Amijs voor zijn kinderten heeft gedaan, zowel aflossing van de schulden van de grootvader van zijn kinderen als ook de kosten van een nieuw esthuis dat hij heeft gebouwd maar daarvoor niet was verplicht
Datering: 27-06-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel

"HEEFT STEEDS MET ZIJN BROER JAN SAMENGEWOOND"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525919&miview=ldt
15 Testament van Amijs Jan Aertssen van der Haegen weduwe van Heijlken Jansen zijnde zijn eerste vrouw en nu met zijn tweede vrouw Meriken Peter Peters, inwoners van Schijndel. Amijs verklaart bij zijn eerste vrouw Heijlken twee dochters te hebben verwekt en heeft steeds met zijn broer Jan samengewoond en heeft samen met hem het roerend bezit in gemeenschap gehad en ook de roerende bezittingen van hun respectievelijke vrouwen. De testateur wil dat zijn kinderen daarvan datgene krijgen wat hen toekomt en heeft daarom 3 onderscheiden inventarislijsten laten maken voor notaris Jan van de Heuvel van al het bezit dat hij en Jan hebben geerfd en waarvan hen beiden samen de helft toekomt en de 2 voorkinderen van Amijs de andere helft. Zijn twee voorkinderen zijn Anneken en Jenneken en de 2 kinderen uit zijn huidige huwelijk zijn Jan en Aert. Actum St. Michielsgestel
Datering: 27-06-1673
Pagina: 34
Plaats: Sint-Michielsgestel

Zoon Jan momboir over kinderen van overleden zoon Antonis:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937824&miview=ldt
153 Verklaring van Jan Jan Aertssen van der Haigen en Aert Jan Willems dat ze het momboirschap hebben over de vier minderjarige kinderen van Antonis Jan Aertssem van der Haigen
Datering: 1685-1690
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.95&minr=16198316&miview=ldt
14 Vernadering van Jan Jan Aerts Verhaigen tegen Hendrixken Jan Herberts
Datering: 1695-1698
Plaats: Schijndel

Zoon Jan momboir over kinderen van overleden zoon Antonis:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. ...
Datering: 16?? [1696?]
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196646&miview=ldt
234 Dierck Aert Jan Deenen, 'inwoonder van Sr. Oeden Rode', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Aertsen van der Hagen, 'inwoonder van Schijndel, eenen hoijbeemt, ...
Datering: 30-03-1699
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938168&miview=ldt
14 Borgemeesterseed van Jan Jan Aertssen van der Haigen, Seger Eijmbert Voets, Huijbert van den Oever en Jan Janssen Verhaigen
Datering: 8 april 1699
Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com