man‎Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
BROER Seger en Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926916&miview=ldt
295
295 een erffmander rogge ten Bosch te leveren aenden geinteresseerden, 1 ½ gl. lijfrente aen Aelken dochter Damen van der Spanck, 7 december 1568, testes scabini Gysbertus de Pomerio et Sebert Janss., Amijs Jan Damen ende Seger syn brueder mombaren van de onmundige kynderen Jan Jan Damen soen van der Spanck, by testament van denselven geordineert ende vanden Heere van Heeswyck of synen stadthouder voert gestelt, verkoop, hanrick Hanricx Verculen, die ½ van een stuck lants, mer ierst van Jacop Ariaenss. van den Dyck vorster tot Schyndel inden kercken van SCyndel drie sondagen achtervolgende aldaer geveylt ten aenhoren van scepenen ende andere nabueren
Datering: 1564-1569
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
Jan Damenssoen van der Spanck x Geetruyt Jans van der Hagen
- Amijs
- Seger
- Pauwels
- Meriken x Lauwreyns Peterss
- Anna x Hanrick Hanricx van der Culen
- Aleyt x Bernart Goessens
- Jan (Aert van Hemont in de naam van Jan zijn kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926871&miview=ldt
250 Lambert an den Hautert, Jan van der Hagen, Bossche schepenbrief, Stoffel soen wilneer Jan Spyckers, datum et testes ut supra, Amijs Zege rende Pauwels gebruederen, Lauwreyns Peterss. man van Meriken, Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna, Bernart Goessens man van Aleyt gesusteren, wittege kynderen Jan Damenssoen van der Spanck ende Geetruyt synder huysvrauwe dochter van Jans van der Hagen, Aert van Hemont inden name ende van wegen der onmundige kynderen Jansoen wilneer Jan Damen ende Geetruyt voers., scheiding en deling, een stuck lants 4 lop. onder dLutteleynde aen die gemeyn straet gemeynlick genoempt die Putstege, Michiel Delis, erve des Groten Gasthuys de Busco
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926872&miview=ldt
251 Amijs ende Bernart, Alit dochter Adams Verspanck, Seger ende Pauwels, Lauwrens Peterss., een stuck lants onder dLutteleynde aen die Scoetsehove, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Hanricx Verhagen, kynderen Jan Janss. Damen of Aert van Helmont, Hanrick Hanricxss. Verculen, een stuck lants 5 lop. aen die Heijde, Jan Jan Geerlicxss., erfgenamen Aert Eymbertss., Hanrick Pauwelss. Jans van den Hovel
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

Genoemd samen met ZUS Aleyt x Bernart Goessen Goessenss. van der Woude
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937212&miview=ldt
146 Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Woude man van Aleyt dochter van Jan Damen van der Spanck, verkoop, Amijs soen wilner Jan Damen vs., een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde, Michiel Delis, die gemeyn straet genoempt die Putstege,erve des Grooten Gasthuys van den Bossch, 12 augustus 1570 testes Berckel ende Zebert
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

BEIDE WIJLEN
Amijs Jan Damen x Jutgen Zebert Janss.
- Jan
- Geertruijt x Jan Eijmbert Voets (zoon Anthonis)
- Antonissen (onmondig kind)
- Anneken (onmondig kind)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324866&miview=ldt
191 10 juli 1598, testes Jan Gijsberts ende Jan Henricx scepenen, Hanric van Rullen kynderen deylinge staet voor int boeck in carta, Jan soone wijlen Amijs Jan Damen byden selven Mijssen ende Jutgen zyne huysvrou dochter Zebert Janss. tsamen verweckt, Antonis soone wijlen Jan Eijmbert Voets man van Geertruijt, Willem Zebert Janss. ende Henric Henrickx Vercuijlen momboiren van Antonissen ende Anneken onmundige kynderen wijlen Amijssen ende wijlen Jutgen syne huysvrou, scheiding en deling,...
Datering: 1597-1600
Schijndel

Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

Gehuwd met:

womanJutken Zebert Jans Deckers‏
Dochter van Zebert Jans Deckers en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

Kinderen:

1.
manJan Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏
Geboren ‎± 1564
[bron]
Genoemd in akte 12 van 10.2.1631: "Jan Amijs Jans van der Spanck oud 66 jaar"
Dus geboren rond 1631-66=1565

In akte 32 van 7.7.1631: "Jan Amijs Janssen van der Spanck oud 67 jaar"
Dus geboren rond 1631-67=1564

Genoemd als akte 140 van 27.5.1636: "Jan Amijssen van der Spanck oud 72 jaar"
Dus geboren rond 1636-72=1564

Genoemd in akte 34 van 20.5.1648: "dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar"
Dan geboren rond 1648-85=1563.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224960&miview=ldt
346 Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter van wijlen Antonis Corstiaen Smits, betalingsgelofte, Henrick Claessen van Berckel ende Eijmbert Eijmbert van den Vorstenbosch provisoren van de Tafel van de H.Geest van Schijndel, tbv de arme miserabele persoonen binnen Schijndel, huijs hoff erffenisse onder het Elschot, 12 lop., erfgenamen Ardt Diricx, erfgenamen Henrick Dirick Gielis ende voorts rontomme die gemeijn straet, Jan Mijssen, 10 mei 1610,...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224668&miview=ldt
54 Antonis Corstiaen Smits vader van Jan. Corstiaen, Henrick ende Elizabeth verweckt by Aelken syne tweede huijsvrauwe en Gijsbert doone van Antonis ende Geertruijt syne ierste huijsvrauwe, seecker accoordt, Jan Mijssen man van Elizabeth dochter vanAntonis Corstiaens, eenen camp groesvelt van 1 ½ mergen, die wedue Jan Scoemekers, erfgenamen Gerit Janssen, Jan van Wijmen erfgenamen, eenen camp genoemt die Vier Mergen, Corstiaen Jan Willems, 28 september 1606, testes Gijsbert Janssen vanden Bogert et Jan Henricx aenden Borne
Datering: 1605-1612
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224682&miview=ldt
68 Gijsbrecht Jan Corstiaen en Henrick gebroederen kynderen van Tonis Corstiaen Smits, Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter Antonis Corstiaens, die vs, Gysbrecht vanden iersten bedde verweckt by Geertruijt en Jan Corstiaen en Henrick verwecktby Aelken syne tweede huijsvr., scheiding en deling, huijs hoff ende tuellant ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856712&miview=ldt
12 De schepenen Jan Jans Verhoeven en Gerit Jan Henricx Verhaigen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan Amijs Jans van der Spanck oud 66 jaar en Peeter Servaessen oud 56 jaar met een getuigenis der waarheid ...
Datering: 10.2.1631
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856732&miview=ldt
32 Henrick Gisjbert Smits en Jan Jans Verhoeven schepenen geven aan dat voor hem zijn verschenen Jan Amijs Janssen van der Spanck oud 67 jaar en Amijs Jan Amijssen oud 25 jaar met een verklaring over een eenjarige kastanjebruine hengst met enkele uiterlijke kenmerken uit de eigen paarden van Jan Ardt de Snijder [7.7.1631]; idem is verschenen Jan Ardts de Snijder oud 63 jaar en Claes Jan Ardts oud 21 jaar met een verklaring ter instantie van Jan Amijs Janssen over een eenjarige zwarte hengst uitde eigen paarden van Jan Amijs
Datering: 7.7.1631
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856840&miview=ldt
140
.. dat voor hen is verschenen Jan Amijssen van der Spanck oud 72 jaar, ...
Datering: 27.5.1636
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856949&miview=ldt
34 Daniel van der Aa en Jochem Aerdts schepenen geven aan dat voor hen is gekomen Aerdt Jans van der Cuijlen oud 58 jaar en Jan Anthonis Voets oud 52 jaar met een verkalring ter instantie van Anthonis van der Spanck dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar en dat Anthonis lange jaren het schepenambt heeftbediend en commerbeurder is geweest en zetter van de gemene dorpslasten en beurder van dien ‘hebbende oock te bedde liggende ende houdende sijne vrouwe ende sijn ouden bedachten simpele ende onnoselen …. dien hij oock ten deele soude …… ofte weijnich incomen genootsaeckt is te onderhouden
Datering: 20.5.1648
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE:
WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214403&miview=ldt
19 Amijs en Anthonis broers zonen van wijlen Jan Amijssen van der Spanck verwekt bij Lijsken dochter van Anthonis Corsten Smits, Andries breusten man van Metgen zijn vrouw dochter van Jan & Lijsken, Lambert en Anthonis met Marijken hun zuster geassisteerd door Anthonis Mijssen van der Spanck haar momboir kinderen van wijlen Jan Symons van der Haigen verwekt bij Aeltien dochter van Jan & Lijsken, met een scheiding en deling en minnelijk akkoord ....
Datering: 13.8.1657
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379025&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond

333-Fiche 478, blz. 7, folio Plaatsnaam: Schijndel
Jan Ameijssen van der Spanck weduwer van Lijsken voorschreven Lijsken dochter Anthonis Corstiaen Smits IIII denarii veteri II ort et II denarii veteri
Idem ex domo et orto in Elschot bijden Huevel III denarii veteri et II ort veteri VII 1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379120&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 480, blz. 9, folio 201 v Plaatsnaam: Schijndel
Jan Ameijssen vander Spanck weduwer van Lijsken voorschreven Lijsken dochter Anthonis Corst Smits ende
De 6 kijnderen Peter Faes Schers de weduwe Peter Faes Schers mit ses kijnderen Peter Faes Schersende
Die twee kijnderen Willem Hanrick Peters I1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

2.
womanGeertruijt Ameijs Jan Daemen "Truijken" van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051963&miview=ldt
240 Jan d’Oude Embert Reijnder Jan de Jonge broers kinderen van Anthonis Janssen Voets verwekt bij Geetruijt dochte rvan Amijs Jan Daemen van der Spanck, Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets man van Anthonis & Geertruijt, met scheiding en deling o.a. huis esthuis hof boomgaard etc. onder tLutteleijndt ...
Datering: 9.1.1642
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379314&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 2, folio 228 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Tunis Jan Eijmberts De ses kijnderen Tunis Jan Eijmberts Tunnis Jan Eijmberts Voets weduwer van Truiken Mijs Daems mit acht kijnderen II1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379387&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 485, blz. 4, folio 235 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Thunnis Jan Eijmbert Voets bij delijge De ses kijnderen Tunis Jan Eijmbert Voets Tunnis soen Jan Eijmbert Voets weduwer van Truijcken Mijs Daems mit acht seeven ses kijnderen I braspenninck
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
womanAnneken Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems <========
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen van der Spanck.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

4.
manAnthonis Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏
Gedoopt ‎± 1581
[bron]
In akte 60 van 12.4.1651: "Anthonis van der Spanck oud 70 jaar"
Dan geboren rond 1651-70=1581

In akte 223 van 24-3-1662: "Anthonis Amijssen van der Spanck (81)"
Dus geboren rond 1662-81=1581

Genoemd in akte 34 van 20.5.1648: "en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar"
Dus geboren rond 1648-70/71=1578/1577

Akte 176 van 2-9-1653: "Anthonis Amijssen van der Spanck (72)"
1581

Overleden ‎± 1664
[bron]
Genoemd in akte 58 van 14-12-1663.
Genoemd als wijlen in akte 128 van 5.3.1665.
‎, leeftijd ongeveer 83 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

OUDERS ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051103&miview=ldt
55
... ; Peeterken nagelaten weduwe Peeter Joris Peeters doet afstand van tochtrecht tbv Antonis Amijs Janssen van der Spanck man van Anneken dochter van Peeter Joris, Daniel Wouter Pennincx man van Hendricxken dochter van Peeter Joris & Peeterken met een notitie in de marge dd. 8 maart 1632
Datering: 13.2.1632
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856949&miview=ldt
34 Daniel van der Aa en Jochem Aerdts schepenen geven aan dat voor hen is gekomen Aerdt Jans van der Cuijlen oud 58 jaar en Jan Anthonis Voets oud 52 jaar met een verkalring ter instantie van Anthonis van der Spanck dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar en dat Anthonis lange jaren het schepenambt heeftbediend en commerbeurder is geweest en zetter van de gemene dorpslasten en beurder van dien ‘hebbende oock te bedde liggende ende houdende sijne vrouwe ende sijn ouden bedachten simpele ende onnoselen …. dien hij oock ten deele soude …… ofte weijnich incomen genootsaeckt is te onderhouden
Datering: 20.5.1648
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213913&miview=ldt
15 Anthonis Mijssen van der Spanck man van Anneken dochter van Peeter Joris Peeters vernadert de bovenstaande twee stukken land
Datering: 18.2.1651
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856974&miview=ldt
59
... en Anthonis van der Spanck oud 70 jaar met een verklaring ...
Datering: 3.4.1651
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856975&miview=ldt
60
... en Anthonis van der Spanck oud 70 jaar met een getuigenis der waarheid ...
Datering: 12.4.1651
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048911&miview=ldt
176 Anthonis Amijssen van der Spanck (72) oud-schepen van Schijndel ...
Datering: 2-9-1653
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330673&miview=ldt
118 Testament van Anthonis Mijssen van de Spanck en zijn vrouw Anneken dochter van Peter Jorissen inwoners van Schijndel. Ze vermaken elkaar aan de langstlevende van hen hun bezit en na de dood van de langstlevende gaat het naar hun kinderen. Maar als een van de kinderen ongehoorzaam is krijgt die alleen de legitime portie. Actum Schijndel in hun huis nabij de kerk
Datering: 15-03-1658
Pagina: 386
Plaats: Sint-Michielsgestel

ECHTGENOTE: Anna Peeter Janssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214478&miview=ldt
94 Anthonis zoon van wijlen Mijs Jansen van der Spanck man van Anneken zijn vrouw dochter van wijlen Peeter Janssen, hebben verkocht Jan Daem Gerits van Gerwen een der omboiren van Jan minderjarige zoon van wijlen Anthonis Dielissen van Caethoven een cijns of rente uit land opte Peckstucken met reactie van Jan Adams van Gerwen met in de marge een notitie dd. 13 maart 1636 en dd. 9 september 1658
Datering: 29.8.1658
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201635&miview=ldt
222 Anthonis Amijssen van der Spanck weduwe van Anneken, dochter van Peter Jorissen, zijn overleden vrouwwoonachtig te Schijndel omtrent de kerk heeft gemachtigd Amijs Anthonissen, zijn oudste zoon de huishouding te regeren en administreren, te kopen en te verkopen, zijn schulden te betalen, kwitanties te vragen etc. en een bedrag te lichten van 1000 gulden via obligaties, losrenten en dergelijke en in deze te handelen, zoals de constituant dat zelf gedaan zou hebben. Getuigen: Jan Anthonis Voets, oud-president en Jan Gijsberts van Lijmborch (Lymborch).
Datering: 21-3-1662
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

Mogelijk Leeftijd:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201636&miview=ldt
223
.. en Anthonis Amijssen van der Spanck (81) met een verklaring...
Datering: 24-3-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201678&miview=ldt
265
... Anthonis Amijssen van der Spanck (81) oud-schepen;...
Datering: 4-10-1662
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375223&miview=ldt
2 boven aan de akte een datering 17 november 1682; Anthonis Mijssen van der Spanck weduwnaar van wijlen Anna dochter van Peter Jorissen op basis van autorisatie gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel op 15 maart 1650 [dubieus] heeft verkocht Hendrick Aerts Vercuijlen en Eymbert Arien Hermans ieder voor de helft een stuk land onder de Borne int Borsvoorvelt
Datering: 20.11.1662
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375270&miview=ldt
49 Anthonis Amijssen van der Spanck weduwnaar van wijlen Anneken dochter van Peter Joris Peters, heeft op basis van hun testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 15 maart 1658, verkocht Eymbert Anthonis Voets land ondert Lutteleijnde genoemd in Vertruijenheij, met last aan de weduwe Peter Mathijssen van Herethum en aan Baltus N.
Datering: 18.5.1663
Plaats: Schijndel

WEDUWNAAR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330968&miview=ldt
58 Codicil van Anthonis Amijssen van der Spanck weduwnaar van Anneke Peter Jorissen, inwoner van Schijndel. Ratificeert zijn eerdere testament met Anneken opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel d.d. 15 maart 1658. Zijn 5 ongetrouwde kinderen zijn Mijs, Joris, Sebert, Perijn en Maijken die bij hem inwonen en voor hun goede hulp krijgen die al zijn paarden, spek en varkens, aardkarren en hoogkar, stro en gewassen na zijn dood aan te treffen maar alle andere roerend bezit of vliegende schulden (vorderingen in geld) onder zijn 7 kinderen te delen. Als een vande 5 kinderen na datum van deze akte hem ongehoorzaam zijn of tegen zijn zin trouwen, vervalt dat legaat voor dat kind. Geeft verder kwijting aan Corst Ariens getrouwd met zijn dochter Geertruijt. Actum Schijndel
Datering: 14-12-1663
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN:
Anthonis Mijssen van der Spanck [wijlen] x Anna Peeter Joris Peters
- Amijs Joris en Sebert
- Peternella en Maria
- Anna x Pieter Jan Laurens Hagelaers
- Gertruyt x Corstiaen Anthonissen Smits
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375349&miview=ldt
128 Amijs Joris en Sebert broers zonen van wijlen Anthonis Mijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters en hun zussen Peternella en Maria en hhun momboir Jan Handricx van den Vorstenbosch, Pieter Jan Laurens Hagelaers man van Anna en Corstiaen Anthonissen Smits man van Gertruyt, beiden dochters van Anthonis Amijssen & Anneken, met een scheiding en deling met o.a. huis brouwhuis bakhuis varkenskooi hof boomgaard en landerijen ....
Datering: 5.3.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375352&miview=ldt
131 Amijs Joris en Sebert broers kinderen van Anthonis Amijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters samen met Petronella en Maria hun zussen geassisteerd door Jan van den Vorstenbos hebben verkocht Aert Wouters van Heck drie stukken land in de Larystraet, met last aan de kinderen van Peeter Faessen
Datering: 13.3.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375558&miview=ldt
125 Corstiaen zoon van Anthonis Adriaen Smits man van Geertruijt dochter van Anthonis Amijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters heeft verkocht Jan Handrick Smits huis brouwhuis varkenskooi hof boomgaard en landerijen ondert Elschot omtrent de Kerk, met last aan N.Rijnshoven op de Vergulde Poort binnen Den Bosch
Datering: 5.7.1670
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375588&miview=ldt
155 Genoemde Adriaen doet afstand van een rente van 9 gl. te vergelden staande door Anthonis zoom van Mijs Jans Daemen van der Spanck , Bossche schepenbrief dd. 21 juni 1635, ...
Datering: 16.4.1671
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com