man‎Anthonis Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏‎
Gedoopt ‎± 1581
[bron]
In akte 60 van 12.4.1651: "Anthonis van der Spanck oud 70 jaar"
Dan geboren rond 1651-70=1581

In akte 223 van 24-3-1662: "Anthonis Amijssen van der Spanck (81)"
Dus geboren rond 1662-81=1581

Genoemd in akte 34 van 20.5.1648: "en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar"
Dus geboren rond 1648-70/71=1578/1577

Akte 176 van 2-9-1653: "Anthonis Amijssen van der Spanck (72)"
1581

Overleden ‎± 1664
[bron]
Genoemd in akte 58 van 14-12-1663.
Genoemd als wijlen in akte 128 van 5.3.1665.
‎, leeftijd ongeveer 83 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

OUDERS ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051103&miview=ldt
55
... ; Peeterken nagelaten weduwe Peeter Joris Peeters doet afstand van tochtrecht tbv Antonis Amijs Janssen van der Spanck man van Anneken dochter van Peeter Joris, Daniel Wouter Pennincx man van Hendricxken dochter van Peeter Joris & Peeterken met een notitie in de marge dd. 8 maart 1632
Datering: 13.2.1632
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856949&miview=ldt
34 Daniel van der Aa en Jochem Aerdts schepenen geven aan dat voor hen is gekomen Aerdt Jans van der Cuijlen oud 58 jaar en Jan Anthonis Voets oud 52 jaar met een verkalring ter instantie van Anthonis van der Spanck dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar en dat Anthonis lange jaren het schepenambt heeftbediend en commerbeurder is geweest en zetter van de gemene dorpslasten en beurder van dien ‘hebbende oock te bedde liggende ende houdende sijne vrouwe ende sijn ouden bedachten simpele ende onnoselen …. dien hij oock ten deele soude …… ofte weijnich incomen genootsaeckt is te onderhouden
Datering: 20.5.1648
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213913&miview=ldt
15 Anthonis Mijssen van der Spanck man van Anneken dochter van Peeter Joris Peeters vernadert de bovenstaande twee stukken land
Datering: 18.2.1651
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856974&miview=ldt
59
... en Anthonis van der Spanck oud 70 jaar met een verklaring ...
Datering: 3.4.1651
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856975&miview=ldt
60
... en Anthonis van der Spanck oud 70 jaar met een getuigenis der waarheid ...
Datering: 12.4.1651
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048911&miview=ldt
176 Anthonis Amijssen van der Spanck (72) oud-schepen van Schijndel ...
Datering: 2-9-1653
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330673&miview=ldt
118 Testament van Anthonis Mijssen van de Spanck en zijn vrouw Anneken dochter van Peter Jorissen inwoners van Schijndel. Ze vermaken elkaar aan de langstlevende van hen hun bezit en na de dood van de langstlevende gaat het naar hun kinderen. Maar als een van de kinderen ongehoorzaam is krijgt die alleen de legitime portie. Actum Schijndel in hun huis nabij de kerk
Datering: 15-03-1658
Pagina: 386
Plaats: Sint-Michielsgestel

ECHTGENOTE: Anna Peeter Janssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214478&miview=ldt
94 Anthonis zoon van wijlen Mijs Jansen van der Spanck man van Anneken zijn vrouw dochter van wijlen Peeter Janssen, hebben verkocht Jan Daem Gerits van Gerwen een der omboiren van Jan minderjarige zoon van wijlen Anthonis Dielissen van Caethoven een cijns of rente uit land opte Peckstucken met reactie van Jan Adams van Gerwen met in de marge een notitie dd. 13 maart 1636 en dd. 9 september 1658
Datering: 29.8.1658
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201635&miview=ldt
222 Anthonis Amijssen van der Spanck weduwe van Anneken, dochter van Peter Jorissen, zijn overleden vrouwwoonachtig te Schijndel omtrent de kerk heeft gemachtigd Amijs Anthonissen, zijn oudste zoon de huishouding te regeren en administreren, te kopen en te verkopen, zijn schulden te betalen, kwitanties te vragen etc. en een bedrag te lichten van 1000 gulden via obligaties, losrenten en dergelijke en in deze te handelen, zoals de constituant dat zelf gedaan zou hebben. Getuigen: Jan Anthonis Voets, oud-president en Jan Gijsberts van Lijmborch (Lymborch).
Datering: 21-3-1662
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel

Mogelijk Leeftijd:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201636&miview=ldt
223
.. en Anthonis Amijssen van der Spanck (81) met een verklaring...
Datering: 24-3-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201678&miview=ldt
265
... Anthonis Amijssen van der Spanck (81) oud-schepen;...
Datering: 4-10-1662
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375223&miview=ldt
2 boven aan de akte een datering 17 november 1682; Anthonis Mijssen van der Spanck weduwnaar van wijlen Anna dochter van Peter Jorissen op basis van autorisatie gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel op 15 maart 1650 [dubieus] heeft verkocht Hendrick Aerts Vercuijlen en Eymbert Arien Hermans ieder voor de helft een stuk land onder de Borne int Borsvoorvelt
Datering: 20.11.1662
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375270&miview=ldt
49 Anthonis Amijssen van der Spanck weduwnaar van wijlen Anneken dochter van Peter Joris Peters, heeft op basis van hun testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 15 maart 1658, verkocht Eymbert Anthonis Voets land ondert Lutteleijnde genoemd in Vertruijenheij, met last aan de weduwe Peter Mathijssen van Herethum en aan Baltus N.
Datering: 18.5.1663
Plaats: Schijndel

WEDUWNAAR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330968&miview=ldt
58 Codicil van Anthonis Amijssen van der Spanck weduwnaar van Anneke Peter Jorissen, inwoner van Schijndel. Ratificeert zijn eerdere testament met Anneken opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel d.d. 15 maart 1658. Zijn 5 ongetrouwde kinderen zijn Mijs, Joris, Sebert, Perijn en Maijken die bij hem inwonen en voor hun goede hulp krijgen die al zijn paarden, spek en varkens, aardkarren en hoogkar, stro en gewassen na zijn dood aan te treffen maar alle andere roerend bezit of vliegende schulden (vorderingen in geld) onder zijn 7 kinderen te delen. Als een vande 5 kinderen na datum van deze akte hem ongehoorzaam zijn of tegen zijn zin trouwen, vervalt dat legaat voor dat kind. Geeft verder kwijting aan Corst Ariens getrouwd met zijn dochter Geertruijt. Actum Schijndel
Datering: 14-12-1663
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN:
Anthonis Mijssen van der Spanck [wijlen] x Anna Peeter Joris Peters
- Amijs Joris en Sebert
- Peternella en Maria
- Anna x Pieter Jan Laurens Hagelaers
- Gertruyt x Corstiaen Anthonissen Smits
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375349&miview=ldt
128 Amijs Joris en Sebert broers zonen van wijlen Anthonis Mijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters en hun zussen Peternella en Maria en hhun momboir Jan Handricx van den Vorstenbosch, Pieter Jan Laurens Hagelaers man van Anna en Corstiaen Anthonissen Smits man van Gertruyt, beiden dochters van Anthonis Amijssen & Anneken, met een scheiding en deling met o.a. huis brouwhuis bakhuis varkenskooi hof boomgaard en landerijen ....
Datering: 5.3.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375352&miview=ldt
131 Amijs Joris en Sebert broers kinderen van Anthonis Amijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters samen met Petronella en Maria hun zussen geassisteerd door Jan van den Vorstenbos hebben verkocht Aert Wouters van Heck drie stukken land in de Larystraet, met last aan de kinderen van Peeter Faessen
Datering: 13.3.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375558&miview=ldt
125 Corstiaen zoon van Anthonis Adriaen Smits man van Geertruijt dochter van Anthonis Amijssen van der Spanck verwekt bij Anna dochter van Peeter Joris Peters heeft verkocht Jan Handrick Smits huis brouwhuis varkenskooi hof boomgaard en landerijen ondert Elschot omtrent de Kerk, met last aan N.Rijnshoven op de Vergulde Poort binnen Den Bosch
Datering: 5.7.1670
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375588&miview=ldt
155 Genoemde Adriaen doet afstand van een rente van 9 gl. te vergelden staande door Anthonis zoom van Mijs Jans Daemen van der Spanck , Bossche schepenbrief dd. 21 juni 1635, ...
Datering: 16.4.1671
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎14 jul 1607 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 128 van 5.3.1665.

In akte 94 van 29.8.1658 is echtgenote genoemd als "Anneken zijn vrouw dochter van wijlen Peeter Janssen"
In akte 128 van 5.3.1665 is echtgenote genoemd als "Anna dochter van Peeter Joris Peters"

Zus Anneken van bruidegom geschat geboren voor 1580. Dus dit huwelijk past in het tijdvak.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Antonius Amisii Joannis
Bruid Anna Petri Georgii
Getuige Valerius N.N.
Diversen: dominus
Getuige Gisbertus van Dijck
Diversen: dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-07-1607
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 148r08
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Antonius Amisius Joannes van der Spanck
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 156 of 818
14 juli 1607
Antonius Amisius Jois * Anna Petri Georgij

Kids genoemd bij erfdeling akte 128 van 5.3.1665: Amijs Joris Sebert Peternella Maria Anna Gertruyt.

Kids:
Petronella: Anthonius Amisij Joannis vader 22-04-1608 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Petrus Henrici Huberti & Elisabeta Joannis Amisij
Amisius: Anthonius Amisy vader 28-01-1610 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Adamus Gerardi de Gerwen & Maria Pauli Georgy
Joannes: Anthonius Amisy vader 11-01-1612 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Georgy Petri
Paulus: Anthonius Amisij vader 12-05-1614 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getugien: Joannes Arnoldi Joannis & weduwe van Petrus Georgy.
Georgius: Antonius Amisy vader 19-02-1617 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Mecheldis Henrici & Andreas Ambrosy Guilhelmi & Roverus Anthonij
Sebertus: Anthonius Amisij vader 18-02-1619 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Nicolai Danielis & Elisabeta Lamberti Pauli
Maria: Anthonius Amisij vader 03-12-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Beatrix Ruthgeri Rodolphi & Christianus Anthonij Christiani
Joannes: Anthonius Amisy vader 15-03-1623 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Mechteldis Danlielis Pennincx & Henricus Henrici Vercuylen
Anna: Anthonius Meijssen vader 01-07-1624 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Joannes Henrici Willems & echtgenote van Mathias Willems.
(ongeveer 54 jaar gehuwd) met:

womanAnna Peeter Joris Peters‏
Overleden ‎± 1661
[bron]
Genoemd in akte 94 van 29.8.1658.
Genoemd als overleden in akte 222 van 21-3-1662.
Echtegenoot genoemd als weduwnaar in akte 58 van14-12-1663.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051103&miview=ldt
55
... ; Peeterken nagelaten weduwe Peeter Joris Peeters doet afstand van tochtrecht tbv Antonis Amijs Janssen van der Spanck man van Anneken dochter van Peeter Joris, Daniel Wouter Pennincx man van Hendricxken dochter van Peeter Joris & Peeterken met een notitie in de marge dd. 8 maart 1632
Datering: 13.2.1632
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com